silver shield1 - CopyAgressie is het schenden van eigendom, Contract is een vrijwillige overeenkomst tussen eigenaren, Socialisme is een staatsvorm die vanuit redistributief oogpunt structureel agressie pleegt ten opzichte van eigendom, Kapitalisme is het structureel erkennen van eigendom en contracten.

Deze definities zijn kort door de bocht en verdienen enige toelichting. Eigendom wordt in ruime zin opgevat en hieronder valt ook de beschikking over je lichaam, en de vruchten van je arbeid. Kapitalisme wordt in enge vorm beschouwd, dus anarcho kapitalisme, niet het kapitalisme dat eigenlijk corporatisme is, waar de ondernemer samenspant met de overheid. Socialisme moet juist ruim gezien worden en omspant ook stromingen als conservatisme, communisme en de politiek in het huidige Nederland. De herverdeling van middelen gaat bij socialisme verder dan alleen naar de heersende elite.

Het voordeel van deze bondige definities is dat ze een duidelijk kader scheppen en de relaties tussen deze 4 begrippen verduidelijken.

5 REACTIES

 1. Inderdaad kort door de bocht 😉

  Ik vind het over het algemeen geen goed idee om woorden te herdefiniëren. Maar al te vaak introduceert men zijn eigen ideologie in de nieuwe definitie waardoor de definitie onbruikbaar wordt voor de samenleving als geheel.

  Het duidelijke kader is dan ook beperkt tot diegene die dezelfde ideologie aanhangen.

  (PS: Hetgeen niet wil zeggen dat ik het er niet mee eens ben!)

 2. De meeste politieke stromingen zijn collectivistisch ingesteld.
  Collectivisme is de onderschikking van het individu aan de groep – of dit het ras, de klasse of de staat is, maakt geen verschil.
  Collectivisten ijveren primair voor het uitoefenen van dwang in het maatschappelijk en privéleven van de burgers door middel van het maken van wetten, waardoor de bewegings- en handelingsvrijheid aan banden wordt gelegd. Men ziet de mensen als onderdeel uitmakend van het collectief, vandaar collectivisten. Zij maken met name inbreuk op de vrije uitwisseling van handel, salarisonderhandelingen, werkgelegenheid en zijn voor discriminatie in de vorm van bevoordeling voor bepaalde groepen of bedrijven in de samenleving.
  In het kort de groep bepaalt d.m.v. het instellen van wetten en regels hoe mensen en groepen zich dienen te gedragen. Deze wetten en regels zijn geen vriendelijke verzoeken of wensen, maar het zijn wetten en regels, die gehandhaafd worden met boetes, straffen etc.
  De meeste politieke partijen (VVD, CDA, PVDA, D66, SP, GL, CU, PVV etc) zijn van mening dat wetten en regels noodzakelijk zijn, voor het sturen en reguleren van de mens, cultuur en economie. Anders gezegd zij zijn van mening dat een overheidsoplossing, dus een bureaucratie die wetten en regels instelt, de oplossing is om zaken te regelen. Ook de markt, waar de welvaart en welzijn vandaan komt, wordt met argwaan bekeken.
  Het maakt helemaal niets uit, of je nu links, midden of door rechts wordt bestuurd. Politici gooien iedereen voor de leeuwen als het hun uitkomt.
  Wanneer heb je een pleidooi gehoord over de vrijheid voor en door mensen?
  Wanneer zie je een echte belastingverlaging of minder regels?
  Nee, links en rechts is niets anders dan punten en komma’s in wetgeving. Maar, 1 ding zijn zij het ALLEN over eens, er moet een overheidsoplossing komen, of de overheid moet er deel in hebben.
  Maar, ook mensen, kiezers, veroorzaken een hoop ellende. Ook zij vinden, dat de overheid actief moet deelnemen in het maatschappelijk verkeer.
  Je kunt rustig schelden op links, de socialisten etc, maar houd er rekening mee, dat rechts ook geen moeite heeft om elk van jullie onder de trein te gooien, als het nodig is.

 3. Ken je het spelletjes ‘wat past niet in dit rijtje’?

  Wat me nog het meest opvalt in dit rijtje van 4 is dat de eerste 2 mechanismen zijn, de laatste 2 ideologieën.

  Het rijtje van 4 heeft wel met elkaar gemeen dat ze alle op uiteenlopende wijzen uitgelegd kunnen worden. Niet iedere uitleg getuigt van wijsheid…

 4. Zojuist een stukkie geschreven, over maaschappelijke (wan)orde:

  Een interessant voorbeeld van nepnieuws: Er is een kernoorlog voorkomen!
  Misschien is het een waargebeurd verhaal, maar het is tegelijkertijd nep omdat het de aandacht afleidt van de waarheid. Laat me je helpen om een andere dimensie van de werkelijkheid in beeld te krijgen…

  Het woord ‘individu’ komt uit het Latijn en betekent ‘ondeelbaar’. In het Grieks heet ondeelbaar ‘atoom’. Een mens is ondeelbaar, tenzij je ‘m met een bijl in stukken splijt. De volgende stap in de evolutie is dat man en vrouw bij elkaar komen, zich verenigen. Als het goed is hebben ze het licht gezien en zijn ze samen ondeelbaar geworden, samen een nieuw individu, samen een atoomkern. Als er kinderen komen, dan cirkelen die om de atoomkern heen, tot het moment dat ze verzelfstandigen. Een atoom kan zichzelf dus vermenigvuldigen. Noem het maar een kernreactie; het gezin als kernreactor om kernmateriaal te produceren en te verrijken.

  Wetenschappers rotzooien met die atoomkern, om de chemie te veranderen. Kinderen zouden van nature liefst van hun ouders leren, maar worden verplicht om naar school te gaan. Man en vrouw dienen buiten de deur hun diensten als loonslaaf (werknemer) of loonslavenhouder (werkgever) beschikbaar te stellen, de één hier, de ander daar.

  Terwijl maatschappelijke gewoonten man en vrouw, ouders en kinderen tegen elkaar uit proberen te spelen, zijn er ook krachten die ronduit op kernsplijting aansturen; echtscheidingen en Uit Huis Plaatsing (UHP) van kinderen brengen geld in het laadje. Er moet dan een inboedel aangeschaft worden, advocaten en hulpverleners aan het werk gezet worden etc. Kassa!

  Zo bezien zijn rondom alle relaties waarvan de betrokkenen wensen dat die zich gezond ontwikkelen atoomoorlogen gaande en worden er nucleaire misdrijven gepleegd. Er is veel poeha over atoomoorlogen die voorkomen zijn, maar ondertussen wordt de olifant in de huiskamer over het hoofd gezien. En die olifant… stampt door relaties als een olifant in een porceleinkast. Niemand die er vrolijk van wordt.

Comments are closed.