Airbnb_Logo_Bélo.svgDe deeleconomie ligt onder vuur, want het is een groeiende bedrijfstak en daar moet kennelijk iets aan gebeuren.

Uit de pers: ‘Het ministerie van Financiën bekijkt de mogelijkheden om de transacties tussen consumenten en online platforms als Airbnb en Uber te belasten.’

Goh zeg. Bij mijn weten zijn zulke inkomsten al belast. Een Uberchauffeur geniet immers inkomsten uit werkzaamheden en die vallen gewoon in box 1. Datzelfde geldt voor Airbnb. Dat is gewoon een hotelbedrijf en ook dat zijn belaste inkomsten in box 1.

TK-lid Nijboer (PvdA) stelde dat deze nieuwe sectoren misschien wel juist zo snel groeien omdat ze onbelast zijn. Dat laatste – het onbelast zijn – is dus niet waar. Als politici (in casu staatssecretaris Wiebes en TK-lid Nijboer) de aandacht op deze sectoren vestigen kan dat betekenen dat er op dit moment niet effectief geheven wordt over zulke inkomsten. Dat is leuk voor degenen die op die wijze welvaart genereren.

Meer deeleconomie betekent een betere benutting van productiemiddelen, dus hogere productiviteit en dat betekent meer welvaart. Dat is goed voor iedereen, zou je zeggen. Maar daar denkt PvdA’er Nijboer anders over. Bedrijfstakken die hard groeien? Daar moet wat aan gebeuren. Je zou er bijna de slappe lach van krijgen, ware het niet dat de man het echt meent.

Het doet je denken aan Ronald Reagan die ooit eens zei: ‘Government’s view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it.’

Belangrijker is echter dat als de Belastingdienst effectief gaat heffen over sectoren van de deeleconomie – dat gebeurt nu kennelijk niet – de belasting elders omlaag zou moeten. Zeggen politici immers niet steevast dat belastingmijders er de oorzaak van zijn dat de druk voor andere belastingbetaling onnodig hoog is? Welnu, dan is het nu tijd om te laten zien dat dit geen loze kreet is. Wie A zegt moet ook B zeggen.

Paul Verhaegh

23 REACTIES

 1. Als welvaart voorkomen (of aan ‘zwaartekracht’ onderworpen) kan worden, dan dwing je daar mensen een bepaalde richting mee in. Lastig vallen en ellende veroorzaken om van andermans leven te kunnen mee profiteren. Zie hier.

  Een beschamende vertoning die voortkomt uit een beschamende gedachte (‘omdat anderen niet zijn zoals ik, dan zouden ze misschien weleens een gevaar voor mij of mijn privileges kunnen worden’). Het probleem is natuurlijk dat preventieve onderwerping precies dátgene veroorzaakt waar de onderwerper zo bang voor is 😀

 2. Dat je inkomsten via AirBNB belast zijn in box 1 klopt alleen als het huis in je eigendom is. Dan moet je 70% belasting betalen over deze inkomsten.

  Wat de overheid juist wil, is de mensen belasten die hun huurwoning verhuren door middel van AirBNB. Deze inkomsten zijn juist vrijgesteld van de belasting. Omdat de AirBNB-er niet onder de subjectieve belastingplicht van de IB valt.

  De reden waarom AirBNB niet onder actief vermogensbeheer valt is dat de prijsstijging en daling door de markt wordt bepaald en niet door een individu.

  Als de overheid dit wil aanpakken, dan zal de overheid dus vermogenstransacties en de prijzen die door de markt tot stand komen moeten gaan belasten. Mocht dit gebeuren dan stort de aandelenmarkt in.

 3. De overheid ziet er (ook) op toe dat de markt zich houdt aan zijn eigen adagium “dat concurrentie goed is voor de consument”. Immers concurrentie leidt tot betere prijzen en betere kwaliteit zo roept de markt. Maar ook marktpartijen is niets menselijks vreemd. Bij voorkeur is hij toch liever dominant en heeft hij liever geen concurrentie. De concurrentie van AirBNB is geen faire, althans de overheid is die mening toegedaan. Hotels moeten aan allerlei eisen voldoen. AirBNB-ers niet. En zijn daarmee goedkoper. De overheid tracht een “level playing field” te scheppen. Dat op zichzelf genomen, lijkt mij goed.

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.
  anp rebel [13] reageerde op deze reactie.

 4. De overheid interesseert alleen een lvl-playing field wanneer hij/zij een mogelijkheid ziet om belasting te heffen.

  Als de overheid echt het belang van een lvl-playing field heeft dan, schaft de overheid deze regeltjes wel af.

  Het AirBNB probleem bestond altijd al, deze was alleen onzichtbaar voor de klauwen van de overheid. Nu deze zichtbaar wordt wil men deze belasten. Hondsdol wordt de overheid van zaken die zij niet belast.

  Let op mijn woorden, wanneer de overheid erachter komt dat men geld verdient aan zaken waar de overheid geen belasting over heft, het deze het immoreel vindt. Op dit moment verdienen veel personen geld aan het verkopen van ‘hats’ (digitaal goed). Wanneer men kans ziet om dit te belasten doet men dat. Heeft niks met lvl-playing field te maken.

  AirBNB is een pure vermogenstransactie (tijdelijk huurrecht verkoop je voor kapitaal) en het verhuren van een hotelkamer is een dienst.

  De Hoge Raad heeft een onderscheid gemaakt tussen ‘diensten’ en ‘vermogenstransacties’.

  De Hoge Raad maakt onderscheid tussen gevallen waarin
  een positief en een negatief resultaat is behaald. De rechtsregels zijn als volgt samen te vatten:
  1. Voordeel beogen/voordeel verwachten is relevant bij
  een negatief resultaat uit een dienst of werkzaamheid.
  Op die wijze dient een reële poging tot inkomensverwer-
  ving (aftrekbaar) te worden onderscheiden van inko-
  mensbesteding (niet aftrekbaar).
  2. Voordeel beogen/voordeel verwachten is ook relevant
  bij een positief resultaat uit een vermogenstransactie.
  Op die wijze worden arbeidsprestaties die uitmonden
  in een transactie in de vermogenssfeer (belast) geschei-
  den van speculatiewinsten (onbelast).

  In andere woorden, het verhuren van je huurkamer als AirBNB’er is speculatiewinst en dus onbelast. Het verhuren van je hotelkamer is een dienst en dus belast.

  Bertuz [12] reageerde op deze reactie.

 5. Het deeleconomie beleid

  Het overheidsbeleid inzake door technologische ontwikkelingen ontstane nieuwe mogelijkheden om wat bij te verdienen of kosten te verlagen door burgers is ingegeven door de lobbygroepen die daardoor minder winst gaan maken. Politici hebben de insteek om bedrijfsleven te bevoordelen en burgers te benadelen indien deze met elkaar concurreren. Daar hebben de politici op de eerste plaats zelf belang bij.

  Het gebruikelijke ritueel in dit land is dan de spindoctors een kletsverhaal over de schadelijkheid van de voordelen voor de burger te laten verzinnen. Dat wordt dan doorgegeven aan de pers, die trouw zijn werk voor de overheid en de lobbygroepen doet, die immers ook draait op inkomsten van hen, door het burgerinitiatief zwart te maken. Als dan de publieke opinie succesvol is bewerkt, dan komen de nieuwe regels van de politiek om het burgervoordeel ongedaan te maken.

  Zo is het ook weer aan het gaan met het door internet veel meer mogelijk geworden eigen woning of eigen kamer verhuur door de burger. Enkele spindoctor verhalen:
  – Mensen zouden grote overlast ondervinden als hun buren hun woning verhuren. Het type van een gestoorde jaloerse buurvrouw wordt ten tonele gevoerd die uitgebreid haar zogenaamde beklag mag doen.
  – Het verhuren van je eigen woning als je zelf op vakantie bent zou nooit de bedoeling geweest zijn van de sociale woningbouw. Die zou bedoeld zijn om armen te helpen met wat extra inkomen door subsidie, maar niet om armen zelf wat extra inkomen te geven.
  – Het is oneerlijk dat mensen in Heiloo hun woning niet kunnen verhuren en mensen in Amsterdam wel. Dat hotels in Heiloo slecht draaien en in Amsterdam goed is wel eerlijk.
  – Het verhuren van de eigen woning is gevaarlijk! De toerist mag geen gevaar lopen, maar de Amsterdammer in zijn eigen woning blijkbaar wel, want dat huren van hem werd nooit gevaarlijk gevonden.

  Ratio [17] reageerde op deze reactie.

 6. Het lijkt er toch verdacht veel op dat een lvl-playing field voor politici etc. op het LVL-lijstje (Leuk Voor Later) staat en blijft staan.

  Het leuke van LVL-lijstjes is dat mensen eindeloos kunnen fantaseren over bijv. een lvl-playing field, terwijl er ondertussen een behoorlijke trucendoos opengetrokken kan worden om af te persen, te chanteren, te frauderen, zwendelen en wat dies meer zij. Dankzij LVL-lijstjes zien mensen namelijk een vermeend licht aan het einde van de tunnel… de hoop dat er ooit een eerlijke situatie tot stand zal komen. Zolang die hoop (in feite een fata morgana) bestaat, is het heden draaglijk.

  Iets dergelijks doen religieuzen… door te fantaseren over een toekomst in de hemel. Zonder zich ervan bewust te zijn dat ze geacht worden over te gaan van onderworpene aan omstandigheden naar onderwerper, van geëxploiteerde naar profiteur.

  Ondertussen… is de fundering en zijn de uitgangspunten van maatschappelijke systemen zodanig dat een lvl-playing field effectief voorkomen wordt.
  Verhevenen beschermen elkaar (de lopende band van scholing levert liniair producten af, onderwijs exponentieel; er zijn dus nooit genoeg verheven),
  onderworpenen dienen onder invloed van bezweringen betoverd (liefst willoos), of anders tandenknarsend door het leven te gaan.

  Eerlijk is eerlijk, hemels genieten (overvloed) kan alleen plaatsvinden door het leven van anderen tot een hel (gebrek) te maken. Overdosis aan beide kanten van de streep.

  Ondertussen… is een paradijselijke situatie uitsluitend mogelijk wanneer mensen naast elkaar staan, hoewel niet gelijk wel op gelijke hoogte. Wie zichzelf opblaast (of door anderen opgeblazen wordt) tot verhevenheid richt immers veelal vooral ellende aan, hoewel niet iedereen zich bewust is van de schadelijke gevolgen van zijn/haar optreden.

  Bertuz [11] reageerde op deze reactie.

 7. “De lopende band van scholing levert liniair producten af, onderwijs exponentieel; er zijn dus nooit genoeg verheven”

  Dit verdient enige toelichting.

  Ouders die zich bezighouden met thuisonderwijs vermenigvuldigen hun kennis door deze door te geven aan hun eigen kinderen en andere ouders.
  Dit geldt vooral als ze hun kinderen leren om die kennis door te geven aan vriendjes en vriendinnetjes. Dan verspreidt goed onderwijs zich exponentieel.

  Thuisonderwijs wordt vanaf de leerplicht (lees; schoolplicht) steeds meer tegengewerkt van overheidswege. Een deeleconomie (met daarin beroepseer, kleinambacht en vakmanschap die met liefde wordt geleverd) die de nek wordt omgedraaid ten gunste van industriële belangen.

  Scholingis tot een industrietak verworden, compleet met lopende banden waar schoolmeesters als fabrieksarbeiders naast staan om hier wat te sleutelen, daar wat te (mis)vormen etc.

  Scholing remt effectief de ontwikkeling van opgroeiende kinderen, frustreert en verkracht hun innerlijke natuur en produceert via een lopende band systeem gekwalificeerde programmeerbare robots, tevens programmeurs, producenten en gebruikers van mede-robots. Voor zover het schoolsysteem erin slaagt om te misvormen tenminste 😉

  Het traject van scholing verloopt moeizaam en is afhankelijk van de productiecapaciteit die ervoor nodig is om aan industriële standaarden te voldoen.
  De hele scholingsindustrie kan niet meer dan X eindproducten afleveren aan de markt. Lineaire groei.

  Wie zich afvraagt waarom er nooit genoeg helden en verhevenen zijn, dient zich te realiseren dat onderwerping van de massa aan allerlei eisen de oorzaak van dit probleem is. Eigen initiatief en zelfstandigheid wordt op allerlei fronten belast en ontmoedigd. Te beginnen bij, heel simpel, man/vrouw en ouder/kind relaties die gezond zouden kunnen zijn of worden, maar dat niet mogen omdat het aanrichten van ellende zo fijn mogelijkheden biedt om er van buitenaf van te profiteren (met een mooi woord; sublimering, waarmee ‘subliem’ een vies woord wordt).

 8. Typefout. Verheven = verhevenen.

  Het beschreven principe geldt ook voor de ‘productie’ van helden, rolmodellen etc.

 9. @Ratio [4]: Kan ook. Ik heb geen pleidooi gehouden voor een bepaalde oplossing, maar aangegeven vanuit welke optiek de overheid en vele anderen tegen de situatie aankijken. Kennelijk kijkt u er ook zo tegen aan.

 10. @Boertie [5]: De overheid is altijd geïnteresseerd in de mogelijkheid belasting te heffen. Heeft niet specifiek met dit onderwerp van doen. Private marktpartijen gaan prat op concurrentie. De overheid houdt ze aan dat adagium op vele fronten en vaak ook zonder dat te combineren met belastingheffing. Het stikt van de mededingingswetgeving. Maar selectiviteit valt de overheid daarbij niet te ontzeggen. Het papierenkartel wordt nog steeds met rust gelaten. Vreemd genoeg.

 11. @Bertuz [3]:

  Misschien wel de alleraardigste drogredenering van de spindoctors bij de staat is dat de overheid zich zou inzetten voor een gelijk speelveld tussen hotels en particulieren. Hotels zouden nu aan meer regels moeten voldoen en dat is niet eerlijk. Daarom moeten de particulieren, de burgers, worden aangepakt.

  Er zijn heel wat mensen die daar intrappen. Hotels moeten inderdaad aan meer regels voldoen, gelijk hebben ze daarin. Hotels moeten bijvoorbeeld op iedere gang van het gebouw een plattegrond met daarop aangegeven de uitgang hebben hangen. Een particulier hoeft dat niet. Een hotel moet een brandblusser hebben. Een burger hoeft dat niet. Oneerlijk? Nee, natuurlijk niet! De voordeur van de woning van de particulier weet de toerist wel snel te vinden! Het is onzinnig om aan particulieren regels op te leggen die wel voor hotels gelden. Worden de hotels daardoor benadeeld? Natuurlijk niet. Deze regels zijn het gevolg van de schaalvergroting waar het hotel voor kiest. Tegenover de hogere overhead kosten staat de grotere winst.

  Maar zelfs als het hotelwezen nu ten onder gaat aan de concurrentiestrijd met de particulier. Dat is toch niet eerlijk? Ook dat is niet oneerlijk! Het betekent alleen maar dat de toerist kiest voor de prijs-kwaliteit verhouding van de particulier. Meer niet. Hotels hadden deze concurrentie voor de technologische ontwikkeling van het internet niet, nu wel. That’s it. Jammer dan.

  De absurditeit van het spindoctor argument kan nog op een andere manier worden verduidelijkt. Stel een autofabrikant maakt nog steeds auto’s ambachtelijk. Een andere fabrikant doet het met robots. De fabrikant die werkt met mensenarbeid moet daardoor aan allerlei regels voldoen. Voor de geautomatiseerde fabrikant gelden die regels niet. De consument kiest voor de auto die door de robots in elkaar wordt gezet. Stel dat de ouderwetse fabrikant gaat klagen bij de politiek dat het niet eerlijk is, omdat hij daardoor meer kosten moet maken. Is het dan normaal dat we de efficiëntieslag met de robots moeten belasten omdat de klagende fabrikant niet met zijn tijd is meegegaan? Nee toch? De boer met paarden had dan de tractor tegen kunnen houden, de molenaar het gemaal, het kantoor met de papieren administratie klerken de computer, de televisiefabriek die alleen zwart-wit toestellen kon maken de kleuren tv, enz.

  Nee, de ontwikkeling van het verhuur van je eigen woning is net zo normaal als alle andere technologische ontwikkelingen, zij het, dat de burger nu als producent een beetje kan profiteren.

  Bertuz [14] reageerde op deze reactie.

 12. @anp rebel [13]: De overheid zet zich daarvoor in. Dat is een feit. Of de overheid daar in slaagt of dat het wenselijk is dat de overheid dat doet, is van een andere orde. Er zijn bergen regelingen op dat vlak. Vraag maar aan de mensen die contracten schrijven (agentuur-, distributie-, licentiecontracten). Heeft niets met spindokters van doen.

  anp rebel [22] reageerde op deze reactie.

 13. @anp rebel [6]: …. Het overheidsbeleid ……. ingegeven door de lobbygroepen die daardoor minder winst gaan maken. …. Het is inderdaad een mythe dat bedrijven deregulering wensen. Ondernemers proberen al ten minste sinds de middeleeuwen concurrentie middels regelgeving buiten sluiten. Hand in hand kleden overheid en bedrijven door concurrentie beperkende regulering maar al te vaak de burger uit.

  Nico [18] reageerde op deze reactie.

 14. @Ratio [17]: Stel je voor; een staatshoofd verbant het juridische verzinsel ‘rechtspersoon’, zodat niemand zich nog langer achter dit soort verzinsels kan verstoppen.
  Wat zouden daarvan de gevolgen zijn voor bijv. de herleving van kleinambacht en weerbaarheid? Uiteraard ná het shock effect en stabilisering.

  (best leerzaam om scenario’s met oorzaken en gevolgen door te nemen)

  Bertuz [20] reageerde op deze reactie.

 15. @Bertuz [14]:

  Hartelijk dank voor je reactie.

  Je maakt een interessante opmerking door een drietal soorten contracten te noemen ontstaan door volgens jou overheidsbemoeienis. Je stelt dat de overheid daarbij het motief had een gelijk speelveld voor betrokken economische partijen te maken. Ik ken deze contracten niet.

  Kun je misschien verduidelijken wat dit voor regelingen/contracten zijn? Probeer in je antwoord te verwerken de deeleconomie, de concurrentiestrijd tussen particulieren en bedrijfsleven, hoe het duidelijk werd dat het overheid ingrijpen voortkwam uit het door jou genoemde motief van de overheid van het maken van een gelijk speelveld, in hoeverre de regelingen/contracten daarin zijn geslaagd en de wijze waarop het publieke opiniedebat, indien aanwezig, verliep voorafgaande aan de invoering ervan.

  Een wat positiever beeld van de overheid kan die overheid best gebruiken. Al vast bedankt.

 16. Als de belastingen elders verlaagd zouden worden, stijgt het begrotingstekort. Doe dus maar niet. Henk Nijboer krijgt juist een heel warm gevoel van groeiende bedrijfstakken. Dat verhoogt de belastingdraagkracht.

Comments are closed.