Fascisme kent vele definities. Mussolini zou er het volgende over gezegd hebben:

mussolini

Vrijspreker: Kunnen we stellen dat we al een fascistisch systeem hebben in Nederland?

Opperdienaar: Formeel wel. De overheid werkt samen met de verzekeringsindustrie om ons te dwingen bepaalde verzekeringen te kopen. De overheid bleek ook samengewerkt te hebben met Philips om de gloeilamp te verbieden onder het mom van een schoner milieu. De voedselindustrie, de gezondheidszorg, elektronica, woningbouw, banken, arbeidsrelaties, iedereen probeert via de staat zijn producten verplicht te stellen en die van de concurrentie te verbieden.

Vrijspreker: Maar dat is de gemiddelde lezer van deze site wel bekend. Ontwikkelt het zich nog verder?

Opperdienaar: Mij kwam laatst een brief van de gemeente Houten onder ogen waarin ik het volgende las:

De klimaatverandering zorgt ervoor dat we ook in Houten vaker rekening moeten houden met extreme hoeveelheden neerslag in korte tijd.

De gemeente heeft de effecten van extreme neerslag onderzocht. Extreme neerslag veroorzaakt al snel overlast en schade. Het treffen van maatregelen is kostbaar en heeft een lange doorlooptijd. Het is van belang om tijdig starten met het klimaatbestendig inrichten van het stedelijk gebied.

Via deze brief informeren wij u over onze aanpak om de lokale effecten van de klimaatverandering zoveel mogelijk het hoofd te bieden.Het is belangrijk dat u weet wat u van de gemeente kan verwachten en wat u zelf kunt doen. Een eenvoudige maar belangrijke maatregel die u zelf kunt treffen is het aanbrengen van ontlastingsputten in regenpijpen.

Kortingsactie aanschaf ontlastingsputten

Om wateroverlast in uw woning of bedrijfspand te voorkomen is het van belang te voorkomen is het van belang dat een gebouw bij elke regenpijp een ontlastput heeft. Wanneer de riolering niet in staat is om het regenwater van een gebouw af te voeren (zoals soms bij hevige regenval), dan stroomt het water vanuit het rooster van de ontlastput de tuin in. Zonder ontlastput zou het water via de toiletpot de woning in kunnen stromen.

Om het aanbrengen van ontlastput te stimuleren geeft de gemeente nu een korting op de aanschaf van een ontlastput. De actie is in samenwerking met Praxis Houten en loopt van 1 september t/m/ 30 november 2017. Zie de actiefolder voor meer informatie.

Vrijspreker: Duidelijke fusie tussen een bedrijf en de overheid.

Opperdienaar: Wil je dat er drollen door het huis drijven vanwege klimaatverandering, of wilt u bij onze partner een ontlastput aanschaffen bij Praxis met korting? Wees snel want op is op.

Vrijspreker: Een truc van het type: wil je een vreselijke dood sterven door de massavernietigingswapens van Saddam Hussein of wil je een miljarden kostende oorlog waarbij een miljoen mensen doodgaan?

Opperdienaar: Als het in het groot werkt, waarom niet in het klein? Kleine overheden zoals gemeentes hebben het ook moeilijk. Ze staan het dichtst bij de onderdaan en krijgen de meeste kritiek, terwijl het belastinggeld steeds meer over hun hoofd wordt afgeroomd. Dijsselbloem stelt bijvoorbeeld voor om een einde te maken aan het nationaal innen van belasting en het naar een hoger europees niveau te trekken. Er moet duidelijk europees worden belast en daar horen natuurlijk een europees leger en politie bij. Mensen die de onderdanen afpersen, moeten ver van hun slechtoffers af staan. Dit doet het geld gemakkelijker stromen. Net zo als degenen die opdracht geven tot een oorlog ver af moeten staan van degene die de mensen doodschieten en de kogels happen. Anders komt het niet van de grond.

regenbestendig

24 REACTIES

 1. Fascisme is in feite een bundeling van krachten jegens een tegenstander wiens macht gebroken moet worden. Dat kan een gewapende tegenstander zijn (tiranniek regime) of een ongewapende doelgroep die uitgebaat dient te worden.

  Het kan veel gedaanten aannemen, zoals “eendracht maakt macht” aan de ene kant en “verdeel en heers” aan de andere kant om tax farming mogelijk te maken, een vorm van rent seeking.

  Tijdens de uitbouw van het Mongoolse rijk waren voor de Mongolen vooral hun eigen militairen, grazige weiden en paarden belangrijk. Een sedentaire bevolking zoals agrariërs hadden voor hen minder waarde dan bijv. paarden. Op een bepaald moment wilde een Mongoolse heerser (zoon van Genghis Khan) agrariërs in China met miljoenen tegelijk afslachten, want mensen zonder bezit werden een bron van potentieel verzet geacht. Een Chinese monnik voorkwam dat door tax farming voor te stellen; laat ze maar wat produceren, zodat er belastingen opgebracht kunnen worden. Dan worden die mensen beziggehouden (geen tijd voor verzet) en zijn ze tenminste nog érgens goed voor.

  Dat laatste is kennelijk het perspectief van een regering; mensenhouderij naar het model van veehouderij. Ook vandaag wordt het bestaan van mensen geduld zolang ze maar belastingopbrengsten produceren, een opgelegd levensdoel. Wie dat niet braaf doet wordt aan het infuus van een uitkering gelegd om de schijn van een goede regering op te houden.

  De waarde van ondergeschikten / onderworpenen / onderdanen wordt door derden (vaak wildvreemden) vastgesteld op grond van potentiële inzetbaarheid en opbrengsten, niet zoals van nature door geliefden en vrienden op grond van intrinsieke waarde binnen primair de eigen man/vrouw of ouder/kind relaties. In feite draait dergelijke ‘waardebepaling’ om roof of desnoods vernietiging van menselijk kapitaal ten gunste van uitbating.

  In het bovenstaande artikel zie je de overheidsmachine in de rol van een afdeling van een brotherhood, een gang – de Cribs, bedrijfskleur blauw – die de lakens wenst uit te delen. Ze hebben een haat/liefde verhouding met afdelingen van een andere gang, het bedrijfsleven – de Bloods, bedrijfskleur rood. Soms vechten ze conflicten uit, soms pakken ze samen projecten aan. Dat blijkt o.a. uit het bovenstaande artikel.

  Zoals dat met gangs gaat, dient een mens zich bij zo’n gang aan te sluiten (of zelf een afdeling ervan op te richten) om te kunnen overleven. Daar is bundeling van krachten voor noodzakelijk; een ZZP heeft het veel moeilijker dan een ganglid annex werknemer, of een gangleider annex iemand met personeel. Een ZZP krijgt altijd weer te maken met scheve machtsverhoudingen; een individu die zaken tracht te doen met organisaties, mogelijk met gangmentaliteit, moet behoedzaam manouevreren.

  Gangs verzieken het leefklimaat in een buurt. Er wordt van alles bedacht om ‘diensten’ te slijten, desnoods met dwang en geweld. Toegegeven, er zitten bruikbare en soms zelfs nuttige diensten tussen. Maar de dwingende factor (veroveren, onderwerpen, overheersen) verziekt het klimaat.

  Waardoor is fascisme mogelijk?
  Gebundelde kracht verstoort het machtsevenwicht.
  Een monopolie op geweld en wapenbezit (en -gebruik) verstoort het machtsevenwicht.
  Van nature hoort een individuele mens naast andere invididuele mensen te staan, gezinnen naast andere gezinnen.

  Alleen al de vorming van families impliceert de vorming van een machtsblok.
  Families kunnen nog een mores hoog houden, brotherhoods (in motto Franse revolutie; fraternity) zijn minder evenwichtig.

  Zodra de één zich verheft om de ander te kunnen onderwerpen begint vaak de ellende.
  Jezelf verheffen om anderen een gezonde mores te leren (á la “Val anderen niet lastig!”) is gezond en genezend.
  Jezelf verheffen om anderen voor je karretje te kunnen spannen (á la “Ik heb een plan, jij moet dat uitvoeren”) is in feite gestoord gedrag.

  Het verschil tussen een baasje (verheven) en leider is dat een leider gewoon met de beide benen op de grond tussen mensen staat, dus niet vanaf veilige afstand orders uitdeelt.

  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 2. Macht (mogelijkheden) is op zich neutraal. Het is handig als je er een voorraadje van hebt, maar dat betekent nog niet dát het aangewend moet worden. En áls dat al gedaan wordt, dan is de volgende vraag waarom, hoe en waartoe. Bedachtzaamheid (zonder in besluiteloosheid te vervallen) en zelfbeheersing (doseren) zijn niet voor niets deugden.

  Aanwending van macht kan in het klein verkeerd gaan. Na besmetting van denkwijzen ontstaat een bepaalde infectie die steeds verder uitbreidt. Denk aan bijv.:
  – Een lange man die macht jegens een kortere vrouw misbruikt.
  – Een pestkop op een schoolplein die per definitie een fysiek zwakkere als doelwit kiest.
  – Een ambtenaar die treitert, gewoon ‘omdat het kan’.
  – Een bestuurder die opdracht geeft tot zieken en verzieken om zijn/haar zin door te drijven.
  – Een regering die opdracht geeft om een regio terug naar de Middeleeuwen te bombarderen om een stroompje – liefst goedkope – arbeiders te verkrijgen; vluchtelingen die in een onmachtiger en kwetsbaarder positie zijn gebracht kunnen als instrument gebruikt worden.

  Een besmetting / infectie moet bij de oorzaak bestreden worden. Reeds eeuwenlang worden symptomen bestreden onder het mom van genezing van sociale problematiek.
  Velen stellen bijvoorbeeld dat de wereld een stuk veiliger is geworden doordat gewapend geweld afneemt. Alleen is de gedaante verandert naar bureaucratische dictatuur en dito terreur, waardoor de wereld voor velen bepaald niet veiliger is geworden. Bureaucratische dwingelandij, gezeik en geziek is slechts een andere gedaante van dreigen met zwaarden en pistolen. De moraal is en blijft:
  “Wij gaan je van alles aandoen als je mijn/onze zin niet doet”
  Ordinair machtsmisbruik dus; misbruik van mogelijkheden.

 3. @Bertuz [1]:

  Kritiek op de Vrijspreker

  Leuk dat je op deze website een beetje tegengas probeert te geven. Maar dat zou nog veel leuker zijn als je een inhoudelijke redenering en wat voorbeelden erbij geeft. Ik bedoel dit.

  OK, ik zie het probleem met het initiatief van de gemeente Houten wel. Het is in strijd met het beginsel van concurrentie. Niet alleen bij Praxis, maar bij elke Doe-het-zelf zaak moeten die dingen dan met voordeel te halen zijn.

  OK, ik zie ook het volgende probleem met het initiatief van de gemeente Houten wel. De gemeente heft belasting van zijn inwoners om de openbare ruimte te beheren. Dus zij wordt al betaald om het regenwater netjes af te voeren. Het is in strijd hiermee dat zij daar bovenop de burgers nog kosten wil laten maken voor het vervullen van de taken waarvoor zij is aangesteld en al betaald.

  OK, ik zie ook het derde probleem met het initiatief van de gemeente Houten wel. Als de riolering door de gemeente verwaarloosd wordt, gaat zij vervolgens de burger daarvan de schuld geven, want die heeft te weinig van die dingen bij Praxis gekocht. En Praxis vindt dat in de plaatselijke sufferd ook. De gemeente geeft zichzelf de gelegenheid ten onrechte verantwoordelijkheid af te schuiven.

  OK, ik zie tenslotte ook dit probleem met het initiatief van de gemeente Houten wel. De gemeente overschrijdt zijn takenpakket. De gemeente heeft noch de kennis, noch mag de middelen die voor de uitvoering van de haar wel opgelegde taken aanwenden om zoiets globaals als het klimaatprobleem, indien het zou bestaan, aan te pakken. Met de gegeven korting op die dingen doet zij dat wel.

  Maar, maar, wat Mussolini en nazisme hiermee te maken heeft? En die inmiddels ook al belegen Saddam komt ook nog even langs. Nee, dat mag wat mij betreft best wel wat minder.

  Bertuz [5] reageerde op deze reactie.
  pcrs [16] reageerde op deze reactie.

 4. @anp rebel [4]: In strijd met vrije markt klopt, maar gebeurt vaker, en lijkt me hier niet buiten proportioneel, als belastingbetaler krijg je hoe gemeen ook, niet alles voor niets, denk aan paspoort, rijbewijs etc, het gaat om regenbuien die buitenproportioneel zijn, en dan is dit een makkelijke en goedkope oplossing, de burger krijgt nergens de schuld van, klimaatverandering kan de gemeente niet tegenhouden, maar leedverzachting is wel iets waar wat aan gedaan kan worden. Ons huis is losgekoppeld van riool, op eigen kosten bij de bouw. Leuk, neen, eerlijk, misschien niet, maar een groot issue, ook niet. Over dat laatste; spijker op de kop; Jan en zijn oude moer worden er vaak bijgehaald. Het enige wat er vaak uit blijkt is rancune en frustratie. Kennis van zaken blijkt er vaak weinig uit.

  Nico [6] reageerde op deze reactie.
  ratio [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Bertuz [5]: “Kennis van zaken blijkt er vaak weinig uit.”

  Deze drogreden heet “Argumentum ad ignorantiam” (argument van de onwetendheid)

  Wat iemand eigenlijk wil zeggen komt veelal pas op het eind van een verhaal, dan komt ‘de aap uit de mouw’.

  Het bovenstaande artikel is waarschijnlijk niet bedoeld om inhoudelijk over casussen te discussiëren, maar om de aard van fascisme onder de aandacht te brengen. Die aard duikt op verschillende manieren op, in verschillende schaalgroottes met verschillende jasjes.

  Een dergelijk onderwerp afserveren als uitingen van rancune en frustratie, zonder stil te staan bij de oorzaken daarvan, komt goedkoop over. Misschien zelfs een typerende reactie van machtsmisbruikers.

  Onze ervaring leert dat machtsmisbruikers ‘geen zin hebben om naar gezeik te luisteren, want hebben wel wat ‘beters’ te doen’, zodat symptomen noch oorzaken van ellende aangepakt worden. Dat gaat goed totdat het fout gaat…

  Bertuz [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Bertuz [5]: Hoe groter en sterker de overheid, hoe zwakker de positie van de individuele burger. Als een grote overheid, die al veel invloed heeft op je dagelijkse leven, nu ook nog eens met het bedrijfsleven gaat samenspannen, dan zijn de rechten van het individu helemaal uitgehold.

  Een ontlastput of het verbod van de gloeilamp, lijken op zich kleine dingen, niets om je druk om te maken. Maar deze samenwerking heeft een verstikkende invloed.

  Denk bijvoorbeeld aan de financiele sector. Waar de banken gratis geld krijgen uit Frankfurt, je vervolgens negatieve rente willen geven op je spaarrekening, en een vet rentepercentage in rekening brengen als je rood staat of leent.

  Denk aan de moeilijkheden om een arts of ziekenhuis aansprakelijk te stellen, er sterven ieder jaar veel meer mensen in ziekenhuizen door medische missers dan in het verkeer, maar er wordt zowat nooit iemand aansprakelijk gehouden.

  Denk aan de zorgverzekeringen, waar de eigen bijdrage ondanks miljarden reserves en verkiezingsbeloftes toch omhoog gaat.

  Dit soort uitwassen, kan alleen plaatsvinden als staat en bedrijven innig samenwerken. Je bent eigenlijk machteloos ten opzichte van de medische en financiele sector. Twee hele belangrijke aspecten van je leven, en de samenspanning heeft de burger hier buiten spel gezet. Zelfs duidelijke instructies van de kiezer, geen verhoging eigen risico, worden genegeerd in dit land, als organisaties / bedrijven en de overheid samenspannen hebben ze de burger niet meer nodig.

  Bertuz [11] reageerde op deze reactie.

 7. In reactie [2] noemde ik tax farming.

  Tax farming is mogelijk door eerst militair te onderwerpen (veelal vernietigen, plunderen oftewel demoraliseren), vervolgens over individuele mensen een civiel regime in te stellen. Wat gehandhaafd kan worden door militaire dreiging (tegenwoordig; politie) die achter de hand gehouden wordt.

  Kijk je naar de illustratie geschiedenis van Nederland, dan zie je herhaaldelijk militaire onderwerping gevolg door tax farming.

  Hoe meer partijen krachten bundelen, hoe meer mogelijkheden ontstaan.
  Als de militaire onderwerping succesvol is en tax farming (die een elite sponsort) eenmaal aanvaard is, dan is de volgende stap om slimmeriken uit een bevolking, handige zakenjongens, te bevoordelen.
  Om het even op te delen in gangs, zoals in reactie 2:
  – Militairen zijn de ‘bruinen’
  – Civiel bestuur de ‘blauwen’
  – Handige zakenjongens de ‘roden’.
  – Onderworpenen het lijdend voorwerp.

  Jezelf opblazen om te onderwerpen krijgt op die manier allerlei nare gevolgen, want uiteindelijk is er niemand die er blij van wordt. Verhevenen moeten altijd op hun hoede zijn voor (voorspelbare) reacties op dwang en geweld, onderworpenen altijd op hun hoede voor volgend gezeik of stront die over hen heen gekieperd wordt.
  Dat de materiële levensstandaard voor onderworpenen in de loop der eeuwen omhoog is gegaan, zodat er ook een bepaald comfort is, kan weliswaar troostend uitwerken maar neemt niet weg dat misbruik van macht kennelijk de maatschappelijke gedragsnorm is geworden. Mensen hóren van nature niet onderworpen te zijn, of als onderwerper te fungeren. In militair opzicht hoogstens als beschermer of bevrijder, waarna bevrijdden hun eigen leven in vrijheid moeten kunnen benutten en invullen.

 8. @Bertuz [8]: Het is me niet duidelijk vanuit welk perspectief je denkt. Mijn eerdere vraag of je verbonden bent aan een overheidsmachine heb je tot nu toe herhaaldelijk ontweken. Maar reacties wijzen wel die kant op.

  Het zou beter zijn om iets meer open kaart te spelen.
  – Wel of niet verbonden aan een overheidsmachine.
  – Wel of niet de mogelijkheid om je eigen vrouw te raadplegen voor goede raad. Op dit punt bespeurden wij (man vrouw) wat venijn, zonder dat duidelijk is waar dat vandaan komt.

  Communicatie verloopt minder stug als dit soort publieke informatie, waar normaliter niet moeilijk over gedaan wordt, verstrekt wordt. We begrijpen niet waarom je het zo moeilijk als mogelijk maakt om af te stemmen op jouw golflengte.

  Bertuz [12] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [13] reageerde op deze reactie.

 9. @ratio [7]: Laat over een aantal dingen geen misverstand bestaan. Ik ben voor een overheidsloze samenleving. En ik ben voor een vrije markt. Maar ik ben geen fundamentalist. De ervaring leert dat een overheidsloze samenleving niet kan bestaan. De ervaring leert dat de vrije markt niet voor alle aspecten in de samenleving een oplossing biedt. Met als gevolg dat ik er ergens tussenin zweef met het accent op de beginselen waar ik in geloof. Ik zie de nadelen van onze samenleving. Maar vaak zijn die te begrijpen als je naar de details kijkt. Met grote algemene statements kan ik niks. Het zit vaak in het detail. Maar je moet ze wel willen zien. Hoe vaak hebben we het hier niet gehad over goud. Je idee hierover op deze site ventileren, resulteert in opmerkingen dat ik niet zo moet drammen, ik heb liever het goud dan het recu, je weet niet waarover je praat. Dat soort shit. NB; de reactie van jou is een fatsoenlijke evenals die van anp rebel. Daar kan je wat mee.

  pcrs [17] reageerde op deze reactie.

 10. @Nico [10]: Grappig dat jij je aangesproken voelt. Lekker belerend ook je reactie. Dat jij vindt dat mijn reacties daar op wijzen, zegt meer over jou dan over mij. Ik maak zelf wel uit welke kaarten ik trek. De relatie met mijn vrouw doet niet ter zake en gaat je niet aan. Ik trek niet aan shirtjes. Ik speel de bal en focus me op het onderwerp. En we hoeven niet te communiceren.

  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Bertuz [12] en Bertuz [13]: Eenvoudige vragen ontwijken staat gelijk aan bewust voorkomen dat een ander ‘op je af kan stemmen’. Jammer. Laten we vaststellen dat er geen behoefte bestaat om dit soort ‘communicatie’ te continueren. Het zij zo.

 12. Terug naar de aard van fascisme; bundeling van krachten. Misschien goed om vast te stellen dat de enige natuurlijke bundeling van krachten die tussen de man en ‘zijn’ vrouw is; binnen een huishouden en gezamenlijk of in ieder geval in één geest ‘naar buiten’ optreden.

  De rest valt van nature buiten de boot:
  – Opgroeiende kinderen kunnen meehelpen om kennis en ervaring op te doen, maar verzelfstandigen.

  – Een familie kan als een machtsblok fungeren, wat soms goed gaat, soms niet. Macht annex mogelijkheden kan maar hoeft niet gebruikt te worden.

  – Brotherhoods (organisaties) zijn te vaak geneigd om als gangs te functioneren.

  Hierbij valt op dat als bundeling van krachten op onnatuurlijke wijze plaatsvindt, de kans te groot is dat deze op tegennatuurlijke annex verziekende wijze wordt aangewend.

  Vroeger bestond er kennelijk een driehoekje:
  De man, vrouw en een vorst die geassisteerd werd door militairen om de man vrouw te beschermen. En desnoods andersom. In dat driehoekje kan sprake zijn van individuele soevereiniteit en vrijheid.
  Is er sprake van militaire onderwerping, dan opent dat de mogelijkheid tot het instellen van civiel bestuur, daarmee tax farming en andere soorten uitbuiting.

  Tegenwoordig staat onderwerping op de 1e plaats van het prioriteitenlijstje, daarmee verzieking van levens.

 13. @anp rebel [4]:
  Het plaatje is verkleind, maar Mussolini zei: fascism should be named corporatism, because it is a merger of state and corporate power.
  Daar is dit een voorbeeld van. Het is jammer dat fascisme niet meer herkend wordt als er geen bergen joden in box cars worden gestampt. Maar dit is fascisme in de praktijk in het klein. Fascisme begon als intellectuele beweging.

  Het is ook een voorbeeld van hoe dienstverlening van een geweldsmonopolie minder wordt, terwijl belastingen niet omlaag gaan, maar omhoog en de burger ook de extra kosten moet dragen om dit op te vangen. Maar daar gaat het even niet over.

 14. @Bertuz [11]:
  ” De ervaring leert dat een overheidsloze samenleving niet kan bestaan. De ervaring leert dat de vrije markt niet voor alle aspecten in de samenleving een oplossing biedt.”

  De ervaring leerde 200 jaar geleden dat de mense niet kon vliegen, dat slavernij essentieel was, dat vrouwen niets te vertellen moesten hebben, dat je moest bidden richting hemelgod om rampen en ziektes te voorkomen en dat de zon om de aarde draaide.

  Welke problemen kunnen mensen zonder een pistool op hun hoofd niet oplossen die mensen met een pistool op hun hoofd wel kunnen oplossen?

 15. Ik zit iets te lezen over de geschiedenis van Nederland.
  En kwam een uitspraak tegen die best past bij onderwerpers:

  “Bij de vrede van Utrecht in 1713 bereikte de anti-Franse coalitie haar doel, maar de onderhandelingen gingen over de hoofden van de Nederlandse gedelegeerden heen. In de woorden van de Franse onderhandelaar Melchior de Polignac; Nous traiterons sur vous, chez vous, sans vous, We onderhandelen over u, bij u, zonder u.

  Dit is hoe ontspoorde figuren die hun krachten hebben gebundeld over anderen heen walsen. De positie van burgers (wereldwijd) in een notendop, behandeld als onmondig bezit, zij het dat er andere trucs worden ingezet om hen uit te sluiten van beslissingen die hun levens beïnvloeden en sturen.
  Een werkelijk walgelijke vertoning die openlijk de spot drijft met wet- en regelgeving van ‘moedertje natuur’ (ieder mens en dier autonoom, hoewel afhankelijk van wat de aarde schenkt).

  Zojuist zagen we ratten en vogels op een hoopje zaad af gaan, een mooi beeld van bestuurders (ratten die met een vervelend staartje optreden) en mensen als ‘vrije vogels’.
  Opmerkelijk: De vogels pikten op de staarten van de ratten, waarop de ratten wegvluchtten.
  Als mensen hun ‘snavel’ in de schadelijke gevolgen van bestuurders vastbijten, dan vluchten bestuurders prompt weg om zich veilig achter een bureaucratische muur te verschuilen. Best een beschamende vertoning.

 16. Het fascisme (Italiaans: fascismo) is een extreme vorm van autoritair nationalisme en is antidemocratisch, anticommunistisch, antiliberaal, antiparlementair en anti-intellectueel.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Fascisme

  Genoeg leesvoer na het doorklikken.

 17. Volgens Mussolini (de afbeelding linksboven dit artikel):
  “Fascism should be properly called corporatism because its the merger of state and corperate power.”

  Pas je dit toe om een gezonde man/vrouw relatie:
  – Staat: Twee staten die fuseren, namelijk de staat waarin de afzonderlijke man en vrouw verkeren.
  – Corporatisme: Samenwerkende kracht.
  – Totalitarisme: Een totalitair regime over het eigen, gezamenlijke leven.
  – Autocratie: We regelen het zelf wel.
  – Fascisme: Gebundelde de krachten t.b.v. pijl- of speerpunten.
  – Spiritualiteit: Geen behoefte aan geestelijken, we regelen de ethiek en mores annex moraal zelf wel.

  [ verder met het rijtje van Nico de Geit ]

  – Democratisch: Overleggen en de invloed van een ‘raadgevend referendum’ onder kinderen en vrienden aanvaarden. Maar wel zelf de knoop doorhakken, zoals dat een autocratisch en totalitair regime betaamt.
  – Communistisch: Zorgen voor elkaar en zijn bereid waar nodig met zorg uit te reiken.
  – Liberaal: Vinden dat een ieder vrij en zelfstandig moet kunnen functioneren.
  – Parlementair: Trekken zich terug voor besloten zittingen, hoewel soms ook openbare zittingen worden geregeld.
  – Intellectueel: Zorgen ervoor dat ze zo goed als mogelijk ingelicht zijn (IQ = quotiënt oftewel verhouding tussen wat je weet en nog niet weet)

  So far, so good. Omvangrijker sociale verbanden zijn helaas geneigd om inbreuk te maken op gezonde man/vrouw relaties, deze te schenden en schaden.

  Vandaag las ik als tijdverdrijf eens in de geschiedenis van Nederland. Een typisch Europees voorbeeld van telkens weer touwtrekken over wie er de baas mag zijn; militair, politiek, religieus. Waar de bevolking zich meestal naar diende te schikken, ‘uiteraard’ ten koste van man/vrouw en ouder/kind verhoudingen. De opsomming van de hoofdlijnen van deze geschiedenis eindigde met:
  “Nationaal is er na de ontzuiling voor vele mensen geen ideologische stroming meer waar zij zich naar kunnen richten, terwijl het einde van de Koude Oorlog de internationale verhoudingen niet duidelijker heeft gemaakt.”

  Heerlijk om te vernemen! Dan kunnen daadwerkelijk gezonde man/vrouw verhoudingen tot ideologisch doel verheven worden. Gewoon doen wat ‘moedertje natuur’ naar de innerlijke menselijke natuur van de mens heeft gekopieerd, maar waartegen eeuwenlang is gezondigd. Natuurreligie in pure vorm, zonder animistische shit. Een medicijn voor allerlei verziekte denkwijzen. Verfrissend en bemoedigend voor de ouder/kind verhoudingen.

  Als mensen een goede toekomst willen, waarom dan niet beginnen bij het kleinste begin zodat een daadwerkelijk gezonde toekomst mogelijk gemaakt wordt? Dat níet willen staat gelijk aan moedwillig een verziekt uitgangspunt nemen waar niets gezonds uit voort kan komen.

 18. de adelaar die de gebundelde roeden vast houdt: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fasces#/media/File:War_flag_of_the_Italian_Social_Republic.svg

  de gebundelde roeden is de “trom”, heb nooit enige boerelul van gehoord en zo hoort het ook want je kan niet alles weten van voor de vloed….

  …de adelaar is zeus onze god van de donder,de inleider van de vloed die alles veranderde,onze jonge (juve) die de ouwe verdreef….

  de grieken lieten zeus een spiralliseerende plasma ontlading vasthouden,de italianen die eigenlijk dol op saturnus waren namen dat symbool over en noemde de spiraal de fasces….

  ….de trom roffelt als de donder……

  ….ook voor de vloed en toen zag vaak de gigantische plasma ontlading er als een BIJL uit……..

  Nico [22] reageerde op deze reactie.

 19. @Doc [21]: Die verhalen van voor de vloed kunnen ‘gehackt’ worden. Het laatste wat je schrijft, die bijl, is interessant:

  Van de Chinese Pangu (het startpunt voor de Chinese mythologie) is bekend dat hij met een bijl yin (vrouw) en yang (man) doorkliefde en van elkaar scheidde. Yin werd de aarde, yang de hemel. Anders uitgedrukt werd de vrouw in een volgende, reflecterende rol geplaatst en de man in een dominerende en leidende rol.

  De Griekse mythologie begint bij Chaos (mannelijk noch vrouwelijk) waarna allerlei dualiteit wordt geschapen. Op een gegeven moment kwam Zeus in beeld.

  Ooit legde een medewerker van Plato (Aristophanes) een deel van diens vormenleer uit, ditmaal over de man en vrouw: De mens was er in drie vormen: Volledig vrouwelijk, volledig mannelijk en gemengd – achtereenvolgens kinderen van de aarde, de maan en de zon. Omdat de gemengde mens tamelijk machtig was en voortdurend de goden uitdaagde besloot Zeus hem te straffen door hem in tweeën te klieven.
  “De mythe van Aristophanes verhaalt over het droevige en wanhopige verlangen dat de gescheiden mensen tot wanhoop dreef, en dat ervoor zorgde dat ze alleen nog maar in elkaars armen wilden liggen, zonder daadwerkelijk weer één te worden.”

  Logischerwijs is de route naar herstel van mogelijkheden opnieuw mengen:
  “Als de wederhelft gevonden wordt, doceert Aristophanes, raken mensen vervuld van een diep en overweldigend verlangen om één te zijn met de ander – een verlangen dat dieper is dan alleen seks of genegenheid. De naam die men gaf aan dat verlangen naar herstel van de oorspronkelijke menselijke natuur is liefde. … Het grote verlangen naar spirituele heelheid loopt via lichamelijke eenwording met elkaar.”

  Spirituele heelheid wordt niet bereikt door lichamelijke eenwording (plat; neuken), hoewel dat wel een aspect kan zijn.

  Het idee van deze mentale hereniging, eenwording en spirituele heelheid kwam niet van Plato. Het was veel ouder. Het zit van nature diep in de innerlijke natuur van een mens ‘geprogrammeerd’, daar neergelegd door ‘moedertje natuur’. Plato communiceerde dit idee niet openlijk, maar liet het aan mensen over om zelf te gaan puzzelen en experimenteren. Via neoplatonisten, het christendom, en na secularisatie de Romantiek, kwam het terecht in de tegenwoordige tijd.

  Een mens kan allerlei ‘pijlen op de boog hebben’, maar de vraag is natuurlijk of dat pijlen van Cupido zijn om bijvoorbeeld man en vrouw samen te brengen, of juist de methode van Zeus om dat te voorkomen zodat sublimering en het doorduwen van de eigen plannetjes mogelijk wordt.
  Overigens kiezen wij (manvrouw) voor de pijlen van Cupido. De bijl is wat ons betreft meer voor degenen die werkelijke liefde in de weg staan ? Want wie liefde dwarsboomt staat in feite daadwerkelijke beschaving in de weg.

 20. Leuke theorie maar een rondje rondkijken op het wereldwijde web leert dat er in Houten geen Gamma of Karwei bouwmarkten zijn. Dus misschien is het geen fascisme maar gebrek aan andere aanbieders?

  De andere bouwmarkten zitten wel in Nieuwegein (ligt om de hoek bij Houten). Dus misschien klussen de tokkies in Nieuwegein meer dan de ambtenaren in Houten?

 21. In de Hindoeïstische mythologie heeft de scheppergod Brahma het verschil tussen man en vrouw doen ontstaan.
  Verlichting maakt een einde aan zowel reïncarnatie (Grieks: metempsychôsis, “opnieuw bezield”) als deze scheiding, zodat de verenigde man en vrouw één van geest en één van verlangen worden. Ze worden bij aanvang van deze volgende levensfase opnieuw bezield.

  Ook het Judaïsme, christendom en islam verwijzen impliciet naar een Adam, voor de scheiding in geslachten (Eva werd van Adam afgescheiden). Hereniging is een zeer goed verstopt filosofisch doel.

  Onder de Native Americans ontstaat een Great Spirit door de hereniging van man en vrouw.

  Enz.

  Er zijn veel zoetsappige liedjes over liefde, maar zeer weinig beschavingen waren gefundeerd op een daadwerkelijk gezonde man/vrouw verhouding. De Indusbeschaving was er een voorbeeld van. Die beschaving kende geen heersende klasse, geen gevangenissen, geen militairen etc. Helaas viel die beschaving uiteen. Met de kennis en ondersteunende technologie van heden moet het mogelijk zijn om voor de verandering een beschaving te bouwen die niet alleen een gezond fundament heeft, maar ook daadwerkelijk duurzaam is.

Comments are closed.