Hoevelen onder ons zijn voorstander van een stelsel, waarbij financiering van de armen geschiedt door middel van bijdragen op basis van vrijwilligheid?

Als een dergelijke vraag gesteld wordt, is het antwoord vaak, dat men hier niet in gelooft, omdat het: “onmogelijk is, beter bedeelden ertoe te krijgen, op basis van vrijwilligheid armere mensen te steunen.”

Als echter rijkere mensen niet vrijgevig genoeg zijn om armere mensen op basis van vrijwilligheid te steunen, hoe komt het dan, dat zij bereid zijn te stemmen op politici die hen geld voor inkomstenoverdrachten afnemen op straffe van opsluiting bij niet betaling?

Het antwoord op deze vraag is vermoedelijk, dat de overheid er kans toe ziet, bij velen de indruk wekken dat zij netto belastingontvangers zijn in plaats van belastingbetalers.

Ik geef deze verklaring graag voor een betere.

Hugo van Reijen

14 REACTIES

 1. Hier zit m.i. een lange oorzaak-gevolg keten achter met verschillende schakels. Hoe wordt het denken en daarmee het gedrag van mensen gevormd of juist misvormd?

  Als je kijkt naar innerlijke drijfkracht, dan is de uitkomst veelal dat mensen oftewel te weinig doen, ofwel te veel. Want doseren vereist denkwerk en zelfbeheersing.
  Bij gebrek daaraan kan een sociale context die innerlijke drijfkracht beïnvloeden door die innerlijke drijfkracht te stimuleren of juist af te remmen.

  Een eerste ‘oplossing’ om die innerlijk drijfkracht te beïnvloeden was de introductie van goden. Offeren om gunsten los te peuteren, jezelf corrigeren vanwege de dreiging van straf.

  Daaraan gerelateerd een stelling zoals ‘denken moet je aan een paard overlaten’, oftewel een elite (‘gekozenen’) die eventueel door verovering in het zadel kwam. Onderdanen of onderworpenen worden van oudsher gestuurd middels een systeem van beloningen en straffen.

  Mensen worden doordrenkt (geïndoctrineerd) met de gedachte dat men moet reageren op externe aansturing, of anders zelf anderen aan moet sturen. Krijg dat er maar eens uit. Daarnaast speelt de IJzeren wet van de oligarchie een grotere rol dan velen vermoeden. Evenals het zgn. orale karaktertype (de tegenhanger van het psychopathische karaktertype), dat ontstaat doordat eigen initiatief onmogelijk wordt gemaakt wanneer anderen alles al dwingend regelen. De gedachte wordt dan:
  “Als jij vindt dat je mij volkomen psychopathisch in een dwangbuis moet stoppen, dan eis ik van jou dat je je zaakjes tot in de puntjes regelt”.

  Verhevenen hebben veelal niet in de gaten dat ze problemen waar ze over klagen zelf veroorzaakt hebben door gebrekkig op te treden. ‘Hier’ te weinig doen (educatie, iets anders dan scholing), ‘daar’ juist teveel (kaping eigen initiatief).

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 2. Doordat er al duizenden jaren lang sprake is van een situatie van heersers – onderdanen is de mens genetisch geselecteerd op het respecteren van gezagsverhoudingen. Zoals wolven in een aantal millennia zijn gedomesticeerd en verworden tot schoothondjes. De menselijke opstandelingen werden afgemaakt, de andersdenkenden uitgestoten.

  Samenlevingen die geen leiders wisten te produceren verdwenen, en hier zit het dubbele. Een deel van de mensen moet kunnen leiden, en meestal zijn dit de mensen zonder scrupules, degenen met psychopatische trekjes.

  Dat is volgens mij de verklaring dat er een staat is, hierarchie zit de mens bijna letterlijk in de genen. Maar dit stelsel is een doodlopende weg, zeker met massa vernietigingswapens. Vandaar dat een terugtredende staat erg belangrijk is

  Nico [4] reageerde op deze reactie.

 3. De karaktertypen die ik noemde komen uit een lijstje van karaktertypen die de psychoanalist Wilhelm Reich in kaart bracht. Het zijn in feite pantsers die om het werkelijke karakter worden gelegd, om zich in een ongezonde sociale omgeving staande te kunnen houden. Best interessante materie.

  Als je in de materie van karakter thuis bent, dan herken je allerlei afweermechanismen en copingsmechanismen.

 4. @ratio [2]: We gebruiken verschillende woorden maar bedoelen hetzelfde.

  Onderweg naar een gezondere toekomst is het noodzakelijk dat mensen op individueel niveau gezonder functioneren.
  Een klassiek probleem is dat gebundelde krachten (leider met volgelingen) individuen fysiek kunnen overmeesteren, of anders wel mentaal door de dreiging van fysieke overmeestering. Wil je gezond leven, dan zijn er altijd wel clubs die dat middels dwang en geweld wensen te saboteren. Omdat ze geïndoctrineerd zijn met verziekte denkwijzen.

 5. @Nico [1]: Mezelf even corrigeren: Vervang het woord drijfkracht voor stuwkracht.
  Drijfkracht komt van buiten, stuwkracht van binnenuit.

  Dat is zoiets als impulsief en spontaan; impulsen komen van buitenaf, spontaniteit van binnenuit.

 6. Aangezien het maatschappelijke systeem als een piramide(spel) is opgezet, dringt de vergelijking met multi-level marketing zich op. Daar hebben wij ervaring mee opgedaan, wat maatschappelijk en sociaal interessant is.

  Het spel verloopt aan de hand van een marketingplan, wat bestaat uit zelf produceren en een netwerkje creëren. De balans luistert nauw. Opbrengsten worden alleen optimaal wanneer er sprake is van productiviteit op beide fronten, evenwichtig.

  Wij hebben het (eind jaren 80) zien gebeuren dat hogere lagen in de piramide de focus naar het creëren van netwerken verschoven. Als gevolg daarvan ontstonden inhoudsloze netwerken, zonder voldoende productiviteit rondom de kern van het concept. Het ging vooral nog om het netwerk. Als gevolg daarvan gebeurden 2 dingen:
  1) De toppers ‘dreven’ op enkelingen die in tegenstelling tot anderen bezig bleven met de kernactiviteit. Daar was wel een massaal netwerk voor nodig. Grofweg was een 1% toppers feitelijk afhankelijk van een 1% enkelingen.
  2) De enkelingen raakten gefrustreerd omdat hun netwerk ‘van bovenaf’ vervuild raakte waardoor optimale opbrengsten gesaboteerd werden. Het gevolg: Enkelingen haken af, waardoor toppers hun netwerk verder moeten opblazen om er een vervangende enkeling bij te krijgen.

  Vergelijk dit met bestuurders en enkelingen die als ‘modelburger’ of (militair) ‘helden’ in de spotlights worden geplaatst. Pronken met de veren van anderen. Als de moraal verziekt wordt door graaicultuur, hebbedingetjes of de status van de positie die hoort bij ‘een netwerk hebben’ (een bureaucratisch apparaat is tegenwoordig een statussymbool voor bestuurders), wordt een piramide vooral een last.

 7. Toevallig vandaag over geblogt: http://overbeterleven.nl:6678/politiek/2017/11/14/acc.html

  Significant stukje:

  De interactie met de amygdala is bijzonder interresant wanneer het om empathie gaat. Een te kleine amygdala maakt het moeilijker om gevoelens van andere mensen te lezen. Maar een te grote ACC maakt de empathische reactie wanneer er ondanks de kleinere amygdala er toch empathie optreedt wel sterker! Tegelijk echter verhinderd de grotere ACC een persoonlijke opoffering ten behoeve van de persoon waarvoor empathie ondervonden wordt. Maar de verhoogde jaloersheid levert een oplossing: iemand anders moet “iets doen”.

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 8. @Rien [7]: De zienswijze dat hersenen een soort biologische computer annex reken- en schakelcentrum zijn is misschien te nauw. Psychische en sociologische processen leunen op biologische processen, maar is dat alles of is er meer?

  Vergelijk het met kerk en staat, kerk als afspiegeling van staat. Als het filosofische concept niet deugdelijk is, gaat het niet resoneren met de geest (psyche). Wat je dan krijgt is in de kerk ‘zaalvulling’ (toeschouwers) plus een paar actieve mensen. Niet doen wat je stelt te geloven, maar je geweten afkopen door de collectezak te vullen op straffe van vervloeking door God.
  Psychische en sociologische processen, waarbij biologische processen een rol spelen, maar welke?

  In de staat(sreligie) werkt dat ongeveer hetzelfde, zij het dat de betaling via belastingen verloopt en vervloeking via een regering komt.

  frits [9] reageerde op deze reactie.

 9. Ze zoeken een almachtige die kan hun vergeven (want zelf kunnen ze het niet), die een nieuwe wereld brengt (want zelf kunnen ze het niet), die vrede des geestes geeft (want zelf kunnen ze het niet), die goede oogsten geeft (want zelf kunnen ze het niet), die hun beschermt (want zelf kunnen ze het niet), die ze eerlijk houdt (want zelf ……..Ten aanzien van het onderwerp rijken die vrijwillig vrijgevig zijn, moet eerst de vraag worden gesteld: of de stelling wel klopt. Kijk eens naar Soros, Zuckerberg, al miljardairs …. Ze zijn vrijwillig vrijgevig. Maar interessant is wellicht ook je af te vragen waarom ze dat zijn?
  1. Ze kunnen het zich veroorloven
  2. Het streelt de ego
  3. Het sust enige onrustgevoelens ergens diep uit het verleden.
  4. Worden op handen gedragen en als god bejubelt.
  5. En je kan politieke invloed uitoefenen. (macht)

  Nou,dat lijken me hele goede redenen. Niks mis mee zou ik zeggen.
  Maar dan is de overheid wel het probleem. Vandaar dat de overheid dat liever in eigen handen houdt ….Anders hebben we morgen een rode revolutie, week later een groene revolutie, die dezelfde dag nog wordt gevolgd door een gele, die de zaden nog niet heeft gezaaid of de blauwe revolutie komt op. En allemaal als gevolg van vrijwillige gaven.

  Of wat denk je van gezondheidszorg. Je moet er toch niet aan denken dat een voormalige microsoft eigenaar hier vaccinaties komt doen. Of dat hier dorpen en steden van een nieuwe waterpompinstallatie worden voorzien. Of dat er mensen komen die je door aarbevingen beschadigde huis komen repareren.

  Nee, als overheid hou je dat lekker in eigen hand.

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Ivar [11]: ‘Want ze kunnen het zelf niet’ is in feite de sleutel.

  Wanneer mensen onmachtig zijn oftewel een gebrek aan kennis en mogelijkheden hebben, precies dan kunnen ze eenvoudig beïnvloedt en meegesleept worden, zoals door revoluties van allerlei snit.

  Het is gezond dat overheidsmachines dat soort dingen proberen tegen te gaan, maar ongezond dat individuele mensen daarvoor afhankelijk blijven van bepaalde clubs zoals ‘brotherhoods’ (overheidsmachines) en ‘families’ (aristocratie, maffia).

  Laten we eerlijk zijn, van nature heeft ieder individueel mens het heft over het eigen leven in eigen handen. Iedere gijzeling of kapingspoging is schadelijk en tegennatuurlijk. Als ouders hun kinderen van nature niet kapen of gijzelen, vanwege liefde, waarom wordt anderen dan de vrijheid gelaten om dat wél te doen en op die manier andermans leven te belasten en verzieken?

 11. Beste frits [9]: Het is me opgevallen dat je kennelijk een goeie vent bent, maar tegelijkertijd optreedt naar het voorbeeld van je kerkelijke omgeving.

  Voor jouw beeldvorming: We kennen het kerkelijke wereldje van binnenuit, hebben bewust verkend, geobserveerd, geanalyseerd. Dat geldt niet alleen voor de Bijbel, maar ook voor stromingen die er soms uiteenlopende interpretaties op na houden, groepsgedrag etc. We kennen het verschil tussen de belevingswerelden van bijv. geestelijken en leken. Bij dit alles zijn we op allerlei verschijnselen gestuit, zijn grondig te werk gegaan om te zien wat er feitelijk gaande was/is.

  Netto onder de streep zien we dat sommigen met overweldigende, levensveranderende processen te maken krijgen. Ten goede. Tegelijkertijd ook het effect van iedere zondag sufgepreekt worden zonder dat mensen daadwerkelijk vooruitgang boeken, wat bepaald niet gezond is. Ergens is de ontwikkeling gestagneerd. Hoe kan die dan weer vlotgetrokken worden?

  Het is een christelijke werk om heidenen te bekeren, maar een heidens werk om christenen te bekeren.

  Je doet er goed aan om te beseffen dat wij op allerlei terreinen kennis hebben vergaard waar leken noch specialisten (zoals geestelijken) bij hebben stilgestaan. We kennen mechanismen zoals cognitieve dissonantie, wat allerlei interessante verschijnselen genereert. Zo kan ik mij herinneren dat ik de allereerste bijbelstudie die ik leidde in het teken van Deuteronomium 30 zette. Ik kreeg glazige ogen van mensen die al veel verder dan ik meenden te zijn. Tot op de dag van vandaag ben ik echter nog niemand tegengekomen die werkelijk de diepere gedachte daarvan kan doorgronden. Lees maar eens na.

  Waar het nu om gaat is dat je op een bepaalde manier aandringt, zonder te weten met wie je te maken hebt, welke informatie we verwerkt hebben, welke ervaringen we achter de rug hebben die bepalen hoe we die informatie in feite hebben geplaatst. Dat is niet verstandig. Stop daarmee.

  Ik heb er geen problemen mee om met aanhangers van filosofieën en religies te spreken, maar het moet bij contacten met mensen die je zelfs nooit hebt ontmoet de bedoeling zijn om elkaar wijzer te maken. Een denkwijze mag best op de pijnbank gelegd worden om gefileerd te worden, maar het is nog steeds aan de ander wat ‘ie ermee doet. Tenzij het optreden van die ander schadelijk is.

 12. Belasting wordt traditioneel ingezet om mensen op een bepaalde manier te ‘garen’. ‘Klaar te stomen’ voor een toekomst die anderen in gedachten hebben. Dit heb ik in de onderstaande tekst wat uitgewerkt.

  Jordan Peterson On Mothers Who Infantilize Their Children In Order To Control Them

  Een goede uitleg over de stap na een heerszuchtig ‘vaderland’, een duivelse ‘moedertje staat’. Deugdelijk gepresenteerd als een Freudiaanse nachtmerrie.

  De patriarchale gedachte verwerd altijd tot een heerszuchtig ‘vaderland’, waarbij een vorst als een soort stiefvader werd neergezet. Daar hoorde een totalitair regime bij, waarbij denkwijzen en gedrag gestuurd werden. Als onderdanen zich vormden naar het model van de vorst, dan werden ze ‘volwassen’ geacht, afwijkend gedrag werd niet getolereerd maar neergeslagen. Het militaire aspect was vaak nadrukkelijk aanwezig.

  Zwak punt van patriarchale denkwijzen is dat er tegennatuurlijk werd opgetreden. Gezonde ouders wensen vooral dat hun kinderen zichzelf worden en tot bloei komen. Zolang ze het maar gezond aanpakken en gelukkig worden. Vorsten introduceren traditioneel rigiditeit, want de mentale ontwikkeling moet en zal op een specifieke manier verlopen. Dat is schadelijk voor een gezonde mentale ontwikkeling.

  Vanaf de Franse Revolutie moesten vorsten een stapje terugtreden. Er werd een duivelse ‘moedertje staat’ geïntroduceerd, waarbij gekozen regeringen als overbezorgde en rigide stiefmoeders gingen optreden, die duivels werden als hun zin niet doorgedreven kon worden. Daar gaat dit filmpje over. Gezonde ouders streven naar zelfstandigheid, duivelse stiefmoeders naar oeverloze afhankelijkheid. In de praktijk worden mensen oeverloos gekweld met allerlei geboden en verboden die zelfstandigheid saboteren. Het bureaucratische apparaat is een effectief instrument voor mentale foltering, evenals politici die het een zeggen en het ander doen en vooral een dwangbuis van steeds verstikkender wetgeving creëren.

  Zwak punt van deze denkwijzen is dat er tegennatuurlijk werd/wordt opgetreden. De wet- en regelgeving van ‘moedertje natuur’, die in feite zowel het mannelijke als vrouwelijke bevat, wordt stelselmatig geschonden en vertreden. Er is geen sprake van de bewerkstelliging van natuurrecht, maar een cultureel klimaat dat een ideale broedplaats is voor allerlei profiteurs die privileges binnenhalen ten koste van anderen.

  In de (bestuurlijke) kern gaat het verkeerd bij denkwijzen over man en vrouw. Een individuele man en vrouw horen van nature tot een autonoom individu te evolueren, mentaal met elkaar vermengd en verstrengeld. Daar past geen denkbeeldige stiefvader of stiefmoeder bij, die geteisterd wordt door verziekte denkwijzen en bemoei-ziekte die andermans levens verziekt, laat staan de regie over de opvoeding van kinderen overneemt door scholing (lees; indoctrinatie met een hoogst discutabel leerplan) verplicht te stellen, iets anders dan goed onderwijs aan te bieden.

  Meer info:
  Natuurrecht
  Natuurwetten

Comments are closed.