Jachtbouwer Heesen baalt als een stekker: verkoopt hij een boot voor € 65 miljoen aan een bedrijf op de Kaaiman eilanden, wordt die boot een maand later voor 17 miljoen méér, aan een Nigeriaan verkocht!

Niemand heeft het over die gemiste 17 miljoen, iedereen over de verkeerde achtergrond van die Nigeriaan waar ‘Heesen? niet aan had mogen verkopen’. Hetgeen weer een paar interessante libertarische vraagjes oplevert.

Is Heesen verantwoordelijk voor wat een koper met zijn bij Heesen gekochte spul doet? En hier hebben we het niet eens over wapens of drugs, maar een boot! En als Heesen verantwoordelijk voor doorverkoop zou zijn, hoe lang geldt die verantwoordelijkheid dan: 1 maand, half jaar, of als het zo principieel is: eeuwig? Maar dat laatste kan niet, hoe principieel is die wet/regel dan?

Ben je als verkoper dan ook verantwoordelijk wanneer de boot pas in tweede of derde etc instantie bij een verkeerde koper terecht komt? (na 1 maand, half jaar, of langer?)

Die Nigeriaan staat op een boycot lijst omdat hij in Nigeria een minister heeft omgekocht (blijkbaar eentje van het vorig regiem, anders was het geen probleem…) Maar als dat zo is, mag/moet je je dan wereldwijd aan die boycot houden? Misschien is die Nigeriaan wel een vrijheidsstrijder die met zijn winsten de lokale dictatuur wil tegengaan. Zou in Rusland of Catalonië zo maar kunnen.

En als we dit strafbaar maken, hoe gaan ‘ze’ dan straks om met het verkopen van niet overheidsgevallige dingen als dieselauto’s, insecticiden etc?

En moet ik strak bij aankoop van een tv, oid bewijzen dat het met wit geld is, mijn paspoort laten zien en schriftelijk bevestigen dat ik het nooit voor zwart geld doorverkoop?

U ziet het, het begint met een jacht, maar voor je het weet ben je nog veel meer vrijheid kwijt. Want dit leidt natuurlijk tot veel meer controle-organen.

18 REACTIES

 1. Economische sancties

  Degenen die wijzen met de beschuldigende vinger willen beweren dat de jachtbouwer wist dat het bootje in twee stappen bij de benoemde crimineel terecht zou komen. De auteur lijkt er van uit te gaan, dat de jachtbouwer daar geen flauw idee van had. De bewijslast ligt bij degenen die beschuldigen. Ik vermoed dat zij daarin tekort zullen schieten.

  Het voorval is nuttig om nog eens op de nadelen van economische sancties te duiden:

  1. Instellen en handhaving verhoogt de last van bureaucratie.
  2. Ontduiking van deze sancties via derden is meestal gemakkelijk. Het is niet erg effectief.
  3. Handhaving leidt vaak tot willekeur en hypocrisie door het grote grijze gebied tussen vermijding en ontduiking.
  4. Onschuldige anderen worden door de sancties ook getroffen. Sancties bijvoorbeeld tegen Rusland vanwege ’Putin’ zijn dan ook absurd. Westerse exporteurs en de Russische bevolking worden er vooral door getroffen. Economische sancties tegen individuen hebben doorgaans betrekking op beslaglegging van vermogensbestanddelen. Niet zoals de auteur suggereert op de beperking van een specifieke besteding van die middelen. Zeker ook niet als er geen sprake is van bijvoorbeeld marktverstorende economische activiteiten zoals het kopen van een boot voor eigen gebruik.
  5. Instellen leidt soms tot reacties, waartoe weer andere economische sancties kunnen behoren. Dit is fnuikend voor de vrijhandel en kan zeer nadelig op korte termijn als een boemerangeffect voor de welvaart van meerdere samenlevingen uitpakken.
  6. Economische sancties worden vaak voorgesteld om maatschappelijk schadelijke doelen te bereiken, die gecamoufleerd worden door het naar voren schuiven van zogenaamd goede bedoelingen. Met het instellen ervan wordt het risico gelopen dat men zich daarvoor leent.
  7. Het bereiken van het door de initiatiefnemers van de economische sancties naar voren gebrachte doel ermee is zelden meetbaar. Indien er dan toch eens sprake is van een zichtbare vooruitgang hierin, dan is vaak nog steeds onduidelijk of deze ontwikkeling niet ook had plaatsgehad zonder de economisch schadelijke sancties.

  Bertuz [6] reageerde op deze reactie.

 2. Het verhaal begint bij iemand die een boot verkoopt. Niet verkopen blokkeert doorverkopen op voorhand. Als er winst gemaakt dient te worden is verhuren of leasen (financial of operational) ook een optie om doorverkoop te verhinderen. Helpt ook om de omzet i.v.m. onderhoud en reparaties binnen te krijgen. Een goede package deal is in ieders voordeel.

  Het ontduiken of omzeilen van regels is mogelijk. Wie maar lang genoeg zoekt vindt een mogelijkheid. Zo kan de producent van deze boot een constructie (rechtspersoon op Kaaiman eilanden) hebben opgezet om regels te omzeilen. Twee vliegen in één klap; boycot omzeild en fiscaal voordeel. Voor de show balen, in je vuistje lachen.

  Er bestaat geen vervanging voor een gezonde moraal. Ieder surrogaat is niet meer dan een lapmiddel.

  Bertuz [4] reageerde op deze reactie.

 3. Het idee dat anderen (rent seekers) profiteren van je noeste arbeid is van nature weerzinwekkend.

  De natuurlijke oplossing: Deel je kennis, maak anderen wijzer door hen de bouwplannen voor een kano, kajak, ark of wat dan ook te schenken zodat ze er zelf mee aan de slag kunnen gaan. Met wat hulp en dankbaarheid over en weer wordt het leven voor iedereen een stuk leuker. Kennis en diensten als community projecten.

  Iedere technologie die geïntroduceerd wordt (belastingheffing, rechtspersonen, poen) compliceert de boel en opent mogelijkheden om te kapen en te profiteren.

  Bertuz [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Nico [2]: Niemand weet wat gezonde moraal is. Er bestaat geen definitie van. Regelgeving is gestolde moraal en geeft (een zekere) houvast. Gezonde moraal kan je net zo goed ontduiken.

  De boot kun je ook onderverhuren. Of toch doorverkopen. Koper te goeder trouw, wordt dan alsnog eigenaar volgens NL recht.

 5. @Nico [3]: Klopt als een bus. So what? Zou ik willen zeggen. De voetballer in het nauw schiet de bal uit door deze te laten kaatsen tegen de benen van zijn tegenstander. Om de bal vervolgens weer in te mogen werpen. Ethisch wellicht bedenkelijk. Hij ontduikt de regel zou je kunnen zeggen. Maar de tegenstander kan hetzelfde trucje toepassen. En dat maakt het weer eerlijk. Of toch niet? Eens zien hoever je komt met moraliteit.

  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 6. @anp rebel [1]: Is ook raar en hypocriet. Als je voor je werk op zowel Arabische landen als op Israël reist, kan je twee paspoorten krijgen. “Niet-Jood verklaringen” “werden in mijn tijd” zo opgesteld door de landen die die verklaringen hanteren, dat je ze probleemloos kon tekenen zonder in de problemen te komen in de landen die ze hanteren, omdat ze in die landen toch wel weten dat je ook op Israël reist.

 7. @Bertuz [5]: Waar het mij om ging met die bouwplannen is dat iemand anders om gaat met wat zelf gemaakt is, ook al is het klein, dan met bergen poen en statussymbolen. Een koper van een jacht is een gebruiker en een pronker, meer niet.

  Zelf maken kun je ook betrekken op een gezin, auto (kit car), woning, etc. Doe-het-zelven kan best in ere hersteld worden, gekoppeld aan termen als beroepseer, kleinambacht en vakmanschap (die in de praktijk groeien).

  Op een libertarische website zou zelfstandigheid en deugdzaamheid als aangename muziek moeten klinken…

  Haalt iemand smerige streken uit, dan is vergelding onprettig maar noodzakelijk om de boel recht te zetten en een gezond(er) klimaat te bewerkstelligen.

  Bertuz [11] reageerde op deze reactie.

 8. Waarom is in de huidige sociale orde en het maatschappelijke systeem een karakter ergens in de donkere triade tot norm en vereiste verheven? Is de elite gek geworden of zo?

 9. In de context van het bovenstaande artikel is het ook interessant om eens te kijken naar deugdenethiek (jezelf beheersen en zelf doseren) en gevolgenethiek (rekening houden met de gevolgen van je optreden).

  Moraal is een ander woord voor mores, zeden, ethiek.
  In een perverse sociale orde en maatschappelijk systeem wordt zelfs geen gezonde kern toegestaan, laat staan wat daarop gebouwd kan worden. Een perverse context dwingt pervers gedrag af.

 10. Gelijkaardige vragen had ik bij een Grieks afhaal restaurant. Daar mocht niet worden gedronken.
  Maar ze verkochten er wel drank, alcoholisch en niet-alcoholisch. Mijn neefje koopt een blikje chocomel. Dat mocht niet in de winkel worden opgedronken.
  Ik vraag : “Mag het blikje wel binnen worden open gemaakt? Mag ik de drank in de mond nemen en buiten doorslikken? Of moet ik het buiten in de mond nemen en binnen doorslikken? Al ik het buiten doorslik, moet ik het dan eerst weer uitkotsen als ik terug binnen kom? Wat is dan precies jullie definitie van drinken?”
  Wazige blikken van sheople waren mijn deel.

 11. Tsja, het is altijd weer geouwehoer tussen de bloedgroepen A (alfa’s) en B (bèta’s). Het leven is niet fijn als je jezelf superieur acht en je jezelf moet handhaven, noch als je als inferieur behandeld wordt en niet in de goot wilt belanden.

  Wat dan? Nou, gewoon niet aan het spel meedoen, zoiets als bloedgroep O (neutraal). Hoe je daarin staat is afhankelijk van macht (mogelijkheden).
  Ben je machteloos, dan is het leven feitelijk onleefbaar. Heb je macht, dan zorg je dat je boven de kemphanen staat zonder partij te kiezen en een einde aan het geouwehoer maakt.

  Ben je neutraal en gebruik je rechtsmiddelen, dan weet je zeker dat je van overheidswege de satanische behandeling krijgt, die altijd partij kiest voor bloedgroep A of B, maar nooit voor O. Regeringen dwingen partijschappen en verdeeldheid af waar dat maar kan. Er moet kennelijk vijandschap gekweekt worden om de boel draaiende te houden. Een oud joods / christelijk / islamitisch gebruik naar Genesis 3: “Ik zal vijandschap zetten tussen…” Hoe meer vijandschap, hoe beter is kennelijk de goddelijke norm. Kruisigen voor de zonden van anderen, martelaren produceren, daar worden de goden geil van kennelijk.

 12. Ik overweeg KTF op mijn menukaart te introduceren.
  Twee betekenissen; Keep The Faith en Kill The Fuckers 😀

  De westerse cultuur werd door Kathleen Richardson, een antropologe van de Montfort University, een verkrachtingscultuur genoemd. Een wetenschappelijke vaststelling.

  In een verkrachtingscultuur verworden mishandelden tot mishandelaars. Om die cyclus na vele eeuwen te doorbreken lijkt me KTF beslist het overwegen waard.

 13. Beetje vreemd relaas, scheepsbouwer, bouwt jacht, verkoopt jacht, volgende eigenaar verkoopt jacht, wat is hier nu vreemd aan, zijn handelingen, de eerste heeft niets uitstaande met de tweede, winst of verlies sttat hier volkomen buiten, als handelaar, producent moet je de zon in het water zien schijnen !

 14. In de race om zgn. “fatsoen” wordt iedereen verantwoordelijk gesteld voor wat er uiteindelijk met zijn product gebeurd, ook al heeft hij daar geen enkele invloed op.
  Als deze man zijn boot verkoopt houdt zijn verantwoordelijkheid op als de boot is betaald. Wat daarna gebeurt is de verantwoordelijkheid van de koper en net van hem, tenzij er bewust deze constructie is gekozen.
  En dat is dan aan het OM om aan te tonen; hij hoeft, indachtig het grondbeginsel van het Nederlands recht dat je onschuldig bent tot het tegendeel is bewezen, zelf niets te bewijzen.

  Overigens, overheden uit allerlei landen doen opzettelijk precies hetzelfde uit allerlei schimmige overwegingen; maar daar gelden blijkbaar andere standaarden.

Comments are closed.