Er komt een dag dat mensen die het hele verhaal vertellen beschuldigd gaan worden van haat zaaien. Vandaag kan ik dit artikel gelukkig nog schrijven, maar ik moet wel oppassen. De politiek correcte geschiedenis koppelt stelselmatig westers imperialisme aan slavernij. Maar negeert de enorme omvang van de islamitische slavenhandel. Door wel de 11 tot 14 miljoen slachtoffers van de Trans-Atlantische slavenhandel te behandelen en niet of nauwelijks de 8 tot 25 miljoen slachtoffers van de islamitische slavenhandel, verbinden onze onderwijsinstellingen zich aan een politieke agenda. Een politieke agenda die de miljoenen christenen die door islamitische handelaren tot slaaf gemaakt zijn al helemaal wenst te negeren.

Handel in zwarte slaven, de getallen

Je hebt leugens, grotere leugens en statistiek. En nog erger, je hebt historici die zich met statistiek bezig houden. De volgende cijfers zijn indicatief. De Trans-Atlantische slavenhandel heeft ongeveer 11 tot 14 miljoen negers naar de nieuwe wereld verscheept. (bron). Er zijn minder bronnen over de islamitische slavenhandel op Afrika, schattingen lopen uiteen van 8 miljoen tot wel 25 miljoen. De islamitische slavenhandel heeft meer dan 10 eeuwen geduurd, van de achtste tot de negentiende eeuw. Terwijl de Trans-Atlantische slavenhandel pas na 1500 op gang is gekomen.

Handel in blanke slaven, de getallen

Veel minder bekend is de slavenhandel van christelijke slaven uit Europa. Er zijn geen goede schattingen omtrent devshirme, dit heeft tussen de tweehonderd duizend en vijf miljoen christelijke kinderen op de Balkan tot slaaf gemaakt in het Ottomaanse rijk. (bron). Het aantal volwassen slaven dat islamitische slavenhandelaren uit het Zwarte zeegebied hebben gehaald wordt geschat op 2,5 miljoen. Het aantal christenen dat door de Barbarijse zeerovers is afgevoerd bedraagt tussen de 1 en de 1,25 miljoen. Er waren overigens ook christenen die medechristenen in conditie van slavernij brachten, mogelijk honderdduizenden (PDF en artikel)

Devshirme

Devshirme, ook wel bloedbelasting genoemd, was een belastingheffing voor veroverde volkeren binnen het Ottomaanse rijk. Islamieten en joden waren vrijgesteld. Sommige bronnen stellen dat deze belasting ook gold voor de christenen in Anatolië. Op de Balkan moesten christelijke dorpen zonen afstaan om als soldaat te dienen in het Ottomaanse rijk. Bronnen zijn niet eenduidig over aantallen, leeftijden van de jongens en in hoeverre het slavernij betrof. Sommige bronnen schetsen een zwart beeld. Een beeld, van 8 tot 16 jarige kinderen die met geweld door gewapende soldaten voor altijd van hun christelijke familie worden gescheiden. Andere bronnen stellen dat voor deze kinderen een veel betere toekomst mogelijk was dan in de dorpjes op de Balkan. En dat christelijke en soms zelfs islamitische ouders juist graag hun kinderen aanboden. Dit is een politiek gevoelig onderwerp dat haast taboe lijkt in de wetenschap. Leefden de dorpelingen in vrees? Tot iedere 4 of 5 jaar weer een razzia was waarin zonen werden afgevoerd? Was het wel slavernij? Zijn er mogelijk 5 miljoen christelijke kinderen geroofd? Het enige dat gesteld kan worden is dat het veelzeggend is dat iets dat dermate ingrijpend is in de geschiedenis van Europa zo wordt doodgezwegen.

De Barbarijse zeerovers, aantal slaven

Het best gedocumenteerde onderdeel van de islamitische slavenhandel betreft de Barbarijse zeerovers. Barbarije is de noordelijke strook van Afrika, van Marokko tot west Lybië. Robert C Davis heeft hier het boek “christian slaves, muslim masters” over geschreven. In drie eeuwen zijn 1 tot 1,25 miljoen christenen afgevoerd in slavernij. Zijn berekeningen zijn gebaseerd op aantallen slaven in de verschillende steden, de gemiddelde jaarlijkse sterfte van de slavenpopulatie, en de hoeveelheid vrijgekochte slaven per jaar. Op deze manier weet hij vrij overtuigend het aantal te onderbouwen.

De Barbarijse zeerovers, werkwijze

Naast gevangen gemaakte scheepsbemanningen en de passagiers werden raids uitgevoerd op dorpen aan de Middellandse zeekust. Een belangrijk aspect voor de waarde van een slaaf was het mogelijke losgeld. Gevangen gemaakte slaven konden worden vrijgekocht. Gevangenen met een rijke familie konden dus terugkeren naar Europa. De anderen eindigden als gewone slaaf, of als galeislaaf. Galeislaven zaten zonder bovenbekleding in de brandende zon, vastgeketend aan de bank. Sterfte was hoog, en dode of stervende slaven werden in de zee gegooid. Zonk de galei dan verdronken de slaven. Met name christelijke vissers liepen een groot gevaar iedere keer als ze de zee opgingen. Tegen een snelle galei konden ze niet op, en ze waren een gemakkelijke prooi voor de zeerovers. De zeerovers gingen vaak verder en wisten hele dorpen af te voeren als slaaf. Niet alleen aan de Middellandse zee, maar soms ook uit Ierland. Een Barbarijse zeerover, een Nederlander trouwens, Jan Jansz uit Haarlem, is zelfs naar IJsland gevaren om daar een dorp te overvallen. (bron)

Varia, leestip en slotwoord

Voor eenieder die een fascinatie heeft voor machtsverhoudingen is slavernij een interessant onderwerp. De islamitische slavenhandel greep terug op de koran, omdat de koran slavernij van moslims verbood werden niet moslims tot slaaf gemaakt. Een onbekend deel van de negerslaven werd gecastreerd. Gecastreerde slaven brachten meer geld op. Eunuchen waren het waardevolst. Sommige slaven wisten veel invloed te krijgen in de islamitische wereld. De grote meerderheid deed echter het vuilste en gevaarlijkste werk. Een deel werd vrijgekocht, een beperkter deel van de slaven kon zichzelf vrijkopen. Anderen bekeerden zich tot het islamitische geloof, en ontliepen zo de slavernij. Een moslim kon immers geen slaaf zijn van andere moslims. Onder meer de eerder genoemde Jan Jansz uit Haarlem werd moslim. Mijn leestip voor de dag is Robert C Davis, Christian slaves, muslim masters. (30 euro bij deze handelaar).

Slotwoord: we leven in een enge samenleving waar geschiedenis selectief gebracht wordt. Sommige feiten zwijgt men dood. De islamitische slavendrijvers passen kennelijk niet in de leerdoelen van het openbare onderwijs. Ik breng dit artikel vooral omdat ik de dubbele moraal wil aantonen waarin we leven. We leven in een land dat de ideologie van cultuurrelativisme (culturen zijn gelijkwaardig) in de praktijk koppelt aan abolitionisme van westerse waarden, welke als minderwaardig worden beschouwd. Deze tegenstelling verscheurt de westerse wereld,

65 REACTIES

 1. Hoe kan slavernij beëindigt en afgehandeld worden?
  Twee strategieën, een kort stukkie dat ik zojuist op Facebook plaatste.

  Soms is het best interessant om woorden in verschillende talen te vergelijken. Dan krijg je verschillende perspectieven in beeld.

  Nederlands:
  Boogschieten begint met boog. B-oog. Jezelf niet als een alfa opstellen, maar als een bèta die iets voor ogen heeft. In het midden van het doel zit een oog, in de Nederlandse taal een ‘roos’ genoemd. De roos staat voor liefde. Als je die raakt, met een pijl van Cupido, dan heb je het gemaakt. Je hebt een hart geraakt en kunt samen op een gezonde manier verder.

  Engels:
  Archery duidt op een ark. Een stukje veiligheid dat je voor jezelf hebt gecreëerd. Die veiligheid kan in gevaar komen als er iemand die ark in wil komen, zoals een piraat. Dat potentiële gevaar moet afgewend worden. In het midden van dat doel voor ogen zit een oog, in de Engelse taal een bullseye genoemd, het oog van de ‘aanstormende stier’.
  Waarom komt die stier eigenlijk aangestormd? Omdat die stier, of de koeien die erbij horen niet met rust gelaten worden. De stier wil een bedreiging elimineren, waardoor de stier een bedreiging wordt.

  De bullseye raken betekent die stier deels verblinden. Zoiets als een baby die een fopspeen (Engels: pacifier) in de bakkes geduwd krijgt. Wie in een ark zit wil geen slecht gevoel over zichzelf krijgen, dus wordt er veelal gekozen voor een zoethouder.

  Praktisch: Stel je bent bestuurder en je krijgt te maken met een boze werknemer die je kantoor inkomt als een blazende stier die de hoeven over de grond schraapt. Dan sus je de boel, zo werkt dat. Het is nu eenmaal niet goed voor de zaken, noch voor de atmosfeer op kantoor, als iemand als een blazende stier rond blijft lopen.

 2. @Raimond V. [32]: Zoek eens in een concordantie op het woord ‘morgenster’. Het wordt zowel voor Lucifer (O.T.) als voor Jezus (N.T.) gebruikt. Je zou kunnen stellen… twee gezichten van één en dezelfde.

  Vergeet niet dat in de Bijbel ook omkeringen worden gebruikt.
  Uit de hemel geworpen (O.T.) wordt in het N.T. neergezet als ten hemel opgevaren.
  Je weet tot dat de satan altijd de beste liedjes heeft?
  Degene die het tot vorst of keizer schopt mag traditioneel hemels genieten en had blijkbaar de beste liedjes gecomponeerd die door sterren ten gehore worden gebracht.

  Verder lees je in het O.T. dat God zich als een satan opstelt jegens bepaalde figuren (zie concordantie). Satan = tegenstander. In het N.T. doet Jezus precies hetzelfde door wetgevers (schriftgeleerde) op een vlam schimprede te trakteren. Stelletje uitvreters (van weduwen en wezen oftewel de kwetsbaren), opgeverfde graven etc. noemde hij ze.

  Het christendom zet overheidsdienaren neer als naar keuze engelen of duivels, een soort rollenspel afhankelijk van het doelwit.

  Raimond V. [36] reageerde op deze reactie.

 3. @peter [31]: Naar het einde van dwang zie ik uit. Merk alleen op dat dwingelanden alleen door tegendwang schadeloos kunnen worden gemaakt. Lief praten helpt niet.

 4. Voor wie het nog niet wist !!!!

  Kemal Attaturk was een Janisarie en VRIJMETSELAAR , en DONMEH .

  En over dat laatste heb ik nog een leuk filmpje , want het is deze groep die de scepter zwaait in de creatie van Attaturk.

  Dan begrijpt u iets meer van de abberaties van sultan Erdogan.

  https://www.youtube.com/watch?v=CioQV8UpL0E

 5. @Nico [33]:

  Tja…de Satan ( draak = grieks voor alziende ) , kan zich transformeren , tot een ” engeltje van licht ” , en zijn adepten , als strijders voor gerechtigheid ( verzorgings-staat ?) , alleen de alziende heeft wel erg veel CAMERATOEZICHT nodig , en een psychopatische manier van digitale registratie.

  Dan heeft u niet veel tijd nodig om zijn adepten te indentificeren .

  Nico [37] reageerde op deze reactie.

 6. @Raimond V. [36]: Alziendheid werd vanaf het Assyrische rijk geregeld door de geheime dienst als ‘ogen en oren van de koning’. Een overheidsmachine die van alles en nog wat registreert en tegenwoordig ook nog van cameratoezicht gebruik maakt…. maakt mensen met macht waarschijnlijk helemaal geil. Alles willen weten en tegelijkertijd ervoor zorgen dat je jezelf hult in een mantel van geheimzinnigheid, zoiets als een burka. Iets anders dan een profetenmantel die niet verbergt maar juist openbaart.

  Overigens… let de komende tijd op. Het verhaal over Lucifer gaat een andere framing krijgen voor het grote publiek. Een publiek wat eenvoudig te foppen is bij gebrek aan juiste informatie. Zie mijn eerdere uitleg over de anatomie van een Lucifer.

  peter [38] reageerde op deze reactie.
  peter [39] reageerde op deze reactie.

 7. @peter [40]: Duidelijk wat je bedoelt, dank voor de linkjes.

  Wat ik bedoelde is het volgende:
  Het verhaal over Lucifer is tot nu toe voorzien van 2 soorten framing, voor 2 doelgroepen, a) voor het klootjesvolk (slaven) en b) voor hen die niet langer aan wetgeving onderworpen zijn (slavenhouders en hen die indirect profiteren van slavenhouderij).

  Wat jij plaatste hoort bij de laatste categorie, die iets te horen krijgt over wat in het Hindoeïsme de kosmische orde genoemd wordt. Het leren van karmische lessen gaat ten koste van het fysieke lichaam, de kosmische orde dient in stand gehouden te worden. Dat wordt op een bepaalde manier gebracht.

  Ik zag nog een andere framing opduiken, in de TV-serie Lucifer (voor het grote publiek dus) die voor beide doelgroepen bedoelt lijkt te zijn. Die andere framing lijkt bedoeld te zijn om beide doelgroepen bij elkaar te brengen, in elkaar op te laten gaan. In het kort ziet dat er ongeveer zo uit:

  Lucifer was ooit opstandig jegens zijn vader, dus werd hij de hemel uitgegooid en werd hij aangesteld om de hel te bewaken. Hij was daar om mensen die dat verdienden te straffen. Gunde een ieder pleziertjes en de verlangens van iemands hart, hanteerde en sprak een soort natuurrecht. Dit alles op een afstandelijke manier zonder emotionele betrokkenheid.

  Moeder kreeg het met vader aan de stok, dus werd ook zij de hemel uit gegooid, naar de hel met Lucifer als bewaker en folteraar.
  Vervolgens besluit Lucifer zich eens onder de mensen te begeven. Het blijkt dat hij emotioneel tot mensen nadert en zelfs de liefde ontdekt. Zijn rechtvaardigheidsgevoel blijft bestaan, hij ontwikkelt banden met mensen. Een relationele ontdekkingsreis.
  Vervolgens komt moeders in beeld, waarna Lucifer er achter komt dat moeder van hem houdt en pa moeite had/heeft om zichzelf te beheersen, verder gaat dan wat feitelijk rechtvaardig is. Dit schept afstand jegens vader, toenadering jegens moeder. Lucifer en moeder blijven goddelijke krachten houden, maar kiezen voor een bestaan onder mensen. Dat is althans het verhaal gedurende seizoen 1 van de TV-serie, verder zijn we nog niet.

  Als ik deze framing decodeer, dan is ‘ie kennelijk bedoeld om landen te verzelfstandigen. Je kunt bij deze beeldspraak namelijk het volgende woordenboekje toepassen:
  – Vader de paus, die zichzelf ‘Heilige Vader’ noemt, traditioneel centraal gezag over de wereld die vorsten in het zadel zet of daaruit wipt
  – Moeder een overheidsapparaat
  – Lucifer een staatshoofd

  Zwak punt van dit soort framing is dat Lucifer een lichtdrager is. En eerlijk is eerlijk, huidige staatshoofden verspreiden nauwelijks licht (van inzicht). Althans niet voor het grote publiek. Komt er geen licht vanaf dat voor iedereen zichtbaar is, dan wordt de Lucifer functie niet naar behoren vervuld.

  peter [43] reageerde op deze reactie.

 8. De bovenstaande vernieuwde framing anders neergezet: Het is een voortzetting van de Reformatie.

  Als je kerk ziet als het spirituele deel van economie en politiek, dan krijg je het volgende beeld:

  Vroegere reformatoren zoals John Wyclif, Jan Hus en Maarten Luther wilden van de paus af, noemden hem de anti-christ (anti-koning). De reformatie nationaliseerde in feite kerken. Zo ontstond in GB de Church of England en was in DE de Lutherse kerk in feite een Duitse aangelegenheid.

  Weer een stapje verder is er ook de huisgemeentebeweging, de anarchistische / libertarische variant van de kerk.

  De RKK wilde één kerk op wereldschaal.
  Reformatoren wilden één kerk op nationaal niveau.
  De huisgemeentebeweging wil één kerk op het niveau van een huishouden, waarin economie, politiek en spiritualiteit op micro-niveau verenigd zijn.

 9. @peter [43]: Waar het om gaat… is hoe van alles en nog wat feitelijk in elkaar zit.

  Best lastig dat rivieren van kennis enorm vervuild zijn met schadelijke chemie, gif, modder. Uit ervaring kan ik melden dat je er beslist niet vrolijk van wordt om die zooi te filteren.

  Zie ook een reactie onder het artikel over postmodernisme. Ik ga er straks aan beginnen 😉

 10. @peter [43]:

  Ik verbaas mij ook altijd over de ongekende theoritische vergezichten , welke Nico , met grote vasthoudendheid , in kwantiteit uit het klavier tovert.

  Om te eindigen in de toestand , welke je door de bomen het bos niet meer ziet , terwijl er een veel simpler uitleg bestaat , maar er staat ook ergens geschreven : soms is het antwoord zo eenvoudig , dat de menselijke geest het afwijst.

  Lang uitgerekte epistels , kunnen de indruk wekken ,veel te vertellen ….maar soms nog meer te verhullen.

  Luciferisme is in 5 of 6 volzinnen uit te leggen , een klein versje en je snapt de volledige context.

  Nico [47] reageerde op deze reactie.

 11. @Raimond V. [48]: De waarheid kan door een kind begrepen worden, zoveel is zeker. Totdat het kind verleid of gedresseerd wordt. Volgens Jezus:

  “Het zou beter voor hem zijn, als een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen, dan dat hij een van deze kleinen tot zonde verleidde.”

  Daar heeft de maffia in ieder geval naar geluisterd! Alleen doen die het met een betonblok aan de voeten 😀
  Staatshoofden (Godfathers) zijn deze boodschap kennelijk vergeten. Of wachten het goede moment af; eerst moet de maat helemaal vol zijn.

  Raimond V. [51] reageerde op deze reactie.

 12. @Raimond V. [51]: Ja, ik weet het. Er staat iets ervoor en iets erna. In het laatste zit nog een interessante adder onder het gras. Behoorlijk giftig trouwens. Want wie is die broeder? En waarom worden er geen zussen, ouders of kinderen vermeld? En wie zijn die eventuele zussen, ouders of eigenlijk?

  Er wordt daar een filosofie gepropageerd, maar voor wie geldt die? Is er één maat voor iedereen of wordt er met meerdere maten gemeten?

  Als je op een degelijke manier de materie in bent gedoken, dan ken je de antwoorden en de bijbehorende vraagstukken.

  Raimond V. [54] reageerde op deze reactie.

 13. @Nico [52]:

  Vindplaatsen van het woord molensteen in het nieuwe testament (4 verzen):

  Mattheüs 18:6
  Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee.

  Marcus 9:42
  En zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem beter, dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en dat hij in de zee geworpen ware.

  Lukas 17:2
  Het zoude hem nuttiger zijn, dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en hij in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou ergeren.

  Openbaring 18:21
  En een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee, zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal niet meer gevonden worden.

  Nico [55] reageerde op deze reactie.

 14. @peter [56]: Na emigratie woonden we direct naast een berg met skihelling en zo. Daar hebben we iets van geleerd, best leerzaam in de context van rivieren van kennis:

  Als je een berg op loopt, dan kun je zuiver regenwater uit een stroompje drinken (lekker trouwens!). Ga je naar beneden, dan wordt inmiddels afgeraden nog uit het beginnende riviertje te drinken, vooral als je beneden bent. Waarom? Volgens het verhaal dat we hoorden urineren de bergbewoners in het water, gooien ze er hun chemische afval in. Tegen de tijd dat het water beneden is, is het (on)behoorlijk vervuild. En dat zagen we wel, vreemde kleur en schuim als het flink waait.

  In een ander gebiedje, in een aangrenzende regio (aanrader, zie hier), wonen geen mensen op de berghellingen. Omdat het mooie steile rotsen zijn. Kijk je in het meer aan de voet van dit moois, dan zie je mooi zuiver water. Overigens waren die mooie hoge rotsen tijdens de Tweede Wereldoorlog prima schuilplaatsen voor de moffen 😉

  De moraal van het verhaal: Als een staatshoofd (zoals Zeus op de berg Olympus) een bron van kennis is, dan moet je geen last hebben van ‘bergbewoners’ die de boel onderpissen en vervuilen met chemie. Specifieker: Een staatshoofd moet liefst gewoon tussen een bevolking staan, zodat een ieder zich aan die kennis kan laven. Zonder gezeik van verhevenheid en zo.

  Water gaat normaliter van het hoogste punt naar beneden tot het geabsorbeerd is door een levensvorm. Met kennis werkt dat anders, je zou het meer kunnen beschouwen als een rij mensen die een brand willen blussen. Als kennis doorgegeven wordt, wordt iedere ontvanger ook een zender. Iemand die dorstig naar kennis was, wordt dan een kennisbron voor anderen. Kennis kan een heus community project worden!

  Eén van de voordelen daarvan is dat er dan genoeg kennis in omloop komt, zodat rondpissende mensen er van allerlei kanten ervan weerhouden worden dat op de verkeerde plek te doen 😀
  Als mensen eenmaal zuiver geproefd hebben, dan willen ze niet meer anders. Dat is goor, smeerig!
  Waarom genoegen nemen met nep als je het origineel weet te vinden?

  Nico [58] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.