Deze opmerkingen plaats ik, uitgaande van de hypothese dat deze opwarming onder invloed van menselijke actviteiten inderdaad plaatvindt.

01.
Global warming lijkt precies wat wij nodig hebben. De omvang van de gebieden waar in de toekomst mensen zullen kunnen gaan wonen en landbouw uitgeoefend zal kunnen worden, is ten minste honderden keren groter dan de oppervlakten van de gebieden welke ten gevolge van het rijzen van de zeespiegel ontruimd zullen moeten worden. Het aantal faktoren dat een rol speelt is groot; berekening van het netto-effect is onmogelijk.

02.
Het maken van hoge kosten om global warming tegen te gaan is absurd.
In de eerste plaats zouden deze de nuttige effecten van de global warming, zij het voor een klein deel, te niet kunnen doen; in de tweede plaats zouden de interestkosten op het geinvesteerde kapitaal het op geld gewaardeerde potentieel beneficiair effect vele malen overtreffen.

Men stelle zich voor dat onze 18.000 jaar geleden op de bodem van de Noordzee levende voorouders het plan opgevat hadden, de stijging van de zeespiegel tegen te gaan door van hun schamele inkomen een deel te investeren in zeespiegelverlagend gedrag.

Zelfs als dit bedrag slechts één euro bedragen zou hebben, dan zou het astronomische bedrag aan gederfde rente het op geld gewaardeerde beneficiair effect vele malen overtreffen.

In principe gaat het hier om dezelfde absurditeit waarvan sprake is, als miljoenen dollars geïnvesteerd worden in het mitigeren van de verontreiniging van een Canadees meer, opdat de visopbrengst uit dit meer kan stijgen onder opoffering van $1000,00 of meer per kilo vis.

Om dezelfde reden kijkt het niet zinvol om nu hoge kosten te maken, opdat onze nazaten over 500 jaar ten gevolge hiervan een marginale verhoging van hun welzjin kunnen ervaren.

03.
Tenslotte zij opgemerkt dat investering van de gemarkeerde miljarden vermoedelijk
voor de mensheid meer zal opbrengen, indien deze geïnvesteerd worden in het voorkomen van zowel lokale als internationale conflicten, die sinds 1900 het voortijdig overlijden van 200 personen per uur veroorzaakt hebben.

Hugo van Reijen

17 REACTIES

 1. 000001.
  Het “maken van hoge kosten om global warming tegen te gaan” heeft als voornaamste doel dat het de politieke kaste en hun vrienden nog rijker maakt dan zij al zijn.

  000002.
  Vroeger (en in andere landen nu nog steeds) gingen dit soort kosten in naam van een onzichtbaar sprookjeswezen dat door middel van het maken van deze kosten gunstig moest worden gestemd, want anders… Nu is het in naam van een andere abstractie. “Het Klimaat” voldoet uitstekend aan deze norm.

  000003.
  Ik vraag mij soms af hoe veel verder de mensheid zou zijn geweest in haar ontwikkeling als het geld, waar nu kerken en tempels voor zijn gebouwd, was besteed aan schoolgebouwen en onderwijs. Of zouden wij dan al hysterische sneeuwvlokjes hebben gehad in de 16e eeuw?

  000003,5.
  Persoonlijk vind ik vrijf beginnullen imposanter dan eentje. Het suggereert dat je bijna 1.000.000 potentiele antwoorden kunt geven in plaats van 100 😉

 2. Altijd leuk, stellen dat we de waddenzee moeten herstellen naar de natuurlijke toestand enkele eeuwen voor christus….. Dan kunnen we de duinen doortrekken tot Rottum en valt deze droog…..

 3. Het is maar net wat mensen zich voorstellen bij Global Warming en de mogelijke gevolgen ervan.

  In het algemeen kun je stellen dat pt. 3 een schot in de roos is. Educatie is altijd de best mogelijke investering, omdat het ellende voorkomt of anders wel doet afnemen. Hoewel er dan wel sprake moet zijn van zuivere informatie, dus geen misleiding.

  Je zou kunnen zeggen; wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Of beter, als de jeugd zichzelf heeft, hebben ze de toekomst in eigen handen. “Laat de kinderen toe mij komen” kan de betekenis van een kinderlokker hebben die controle over andermans leven wenst, of juist van een opvoeder die gezonde zelfstandigheid toewenst.

 4. Het systeem heeft niets aan educatie.Want educatie ondermijnt het systeem.

  Dus zijn we nu bezig om het planeet IQ naar beneden te halen.

  En verdomd het lukt hatrstikke goed! Het algemene IQ is lager geworden! En zo hoort het ook want het systeem heeft geen reet aan wise guys.

  De jeugd heeft maar een ding en dat is SIT ON MY FACE BOOK! Die willen geen educatie!

  Die willen dommigheid en dommigheid zullen ze krijgen!

  Zoveel dommigheid krijgen ze dat ze dadelijk smeken om de robotten die slimmer zijn.

  kansloos, kansloos en nog eens kansloos

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Doc [4]: Je schat de jeugd waarschijnlijk te laag in. Hoe ouder mensen worden, hoe minder ze veelal nog willen leren. Dat is onze ervaring. Murw gemaakt, vastgeroest, je kent het wel. Tenzij men weigert te stoppen met leren of niet aanvaardt dom gehouden te worden.

  Enerzijds lijken mensen dommer te worden, anderzijds merk je dat mensen wel vooruit willen maar niet weten hoe. Die twee kanten zie je zowel bij laag als hoog IQ. Enerzijds meegaan met bijv. technologische ontwikkelingen, anderzijds gefrustreerd rondlopen.

  De sociale orde, het maatschappelijk systeem is failliet (vanuit Latijnse fallere; bedrog) en iedereen weet dat. Ik geloof er werkelijk geen moer van dat de situatie hopeloos is.

 6. Iets sterker uitgedrukt; niemand heeft wat aan fatalistisch geklets.

  Voorbeeld; als een fietsband een bepaald aantal keren geplakt is met de traditionele vulkanische pleisters, moet zo’n ding eens afgeschreven en vervangen worden. Hetzelfde geldt voor beschavingen, die kunnen ook niet eindeloos opgelapt worden. Maar dat is niet het einde van de wereld (fatalistisch), het is een kans om een nieuw begin te maken.

 7. Leven:
  Is het ervaren van oneindige verandering!
  En je kan er van vinden, wat je wil.

  En ik vind, dat de mensheid beter zijn best moet doen,
  om het zo aangenaam mogelijk, te laten verlopen.

 8. De mens is niet instaat de aarde meer in temperatuur te doen stijgen, dan de aarde zelf zou kunnen opbrengen!

  De mens zou het door zijn slim gedrag, wel kunnen ontregelen.
  Maar daar heeft de aarden als zodanig geen moeite mee!

  Dus is het geleuter, allen maar politiek ge lul!
  Ter verdeling van macht en centjes!
  En verre gaande domheid!
  Zo als meestal!

 9. @Leo P. Ard [8]: In religieuze termen is de hemel de plaats waar macht resideert en de aarde de plaats voor onderworpenen, onderdanen.

  Als in deze analogie de aarde opwarmt, dan krijgt in andere bewoordingen de heersende macht het heet onder de voeten. Sterker, als er sprake is van tirannie dan zijn onderworpenen echt niet te beroerd om dat vuurtje wat op te stoken zodat de heersende macht verschrikt opspringt en zich uit de voeten maakt. De plicht om tirannen op die manier te verwijderen is ook de kern van het zogenaamde Mandate of Heaven voor keizers. Dat mandaat is in naam alleen van ‘Heaven’ (aristocratie), maar gezien de inhoud (bevolking heeft plicht om tirannen te verwerpen) van de gehele bevolking binnen een gebied.

  Anders uitgedrukt is het maar zeer de vraag wat er nu eigenlijk met Global Warming bedoeld wordt en of de feiten richting opwarming wijzen.

  Mrbleusky [11] reageerde op deze reactie.
  Leo P.Ard [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Nico [10]: Global warming is gewoon een oorlog tegen opkomende economiën, belasting bovenop de brandstofkosten en waarschijnlijk of zeker, dat weet ik niet maar dat geloof ik wel een goed verdien-model voor heersers. Dus die blijven rijk of worden nog rijker en kopen de door hun gewenste wetten, en verdoemd hij of de natie die niet wil buigen voor die wet. Om te overleven in zo’n wereld is het wel prettig nodig om buigzaam en flexibel te zijn, anders breek je..

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Mrbleusky [11]: Tsja… het is allemaal maar net hoe je het bekijkt. Krijgen elites en heersende klassen het te warm onder hun voeten, dan is het voor hen een kwestie van buigen of barsten. Het herverdelen van financiële middelen (met de CO2 hoax als smoes) naar minder daadkrachtige hoeken lijkt richting voorzichtigjes buigen te wijzen. Eigenlijk is het allemaal zo ondoorzichtig als de pest.

  Er zijn schadelijke dingen gaande, mensen hebben er om wat voor reden dan ook de pest in, maar communiceren met open vizier is er niet bij. Een heuse traditie, die overigens overeen met stemt het typerende karakter van de regeerindustrie, ergens in de donkere driehoek.

 12. @Leo P.Ard [15]: Aan misleidende verzinsels heeft niemand iets. Global Warming heeft een bepaald religieus karakter, maar het ging mij meer om structuren van bestuur en macht. Zijn die werkelijk duurzaam, of…

 13. Hoe win je een discussie met een klimato-loog?

  Vraag: kan vulkanische uitstoot het klimaat beïnvloeden?
  Antwoord: Ja.
  Vraag: zijn in het klimaatmodel vulkaan uitbarstingen opgenomen?
  Antwoord: Nee.
  Conclusie: Het klimaatmodel voorspelt NIET de verwachte temperatuur op aarde.

Comments are closed.