Minister van Financieren Wopke Hoekstra stuurde afgelopen week de begroting voor de huidige kabinetsperiode en daar staat overduidelijk dat de lasten met € 3.4 miljard omhoog gaan.

En Rutte ons maar verkopen dat er een lastenverlichting van € 6,5 miljard aan komt. Nou heb ik geleerd dat een halve waarheid ook liegen is. Zeker als het van Rutte komt moet je even verder kijken: die lasten verlichting gaat meer dan verloren door de stijging van € 5 miljard aan zorgkosten plus maatregelen van het vorig (Rutte II) kabinet. Zodat het totale uitgaven plaatje van het kabinet naar 280 miljard gaat, was 276 miljard ( bron FD 4 november).

Ik verbaas me nog steeds dat dit geslikt wordt, vandaar dat ik u nog even hun eigen feiten geef, later worden die dan weer herhaald, maar dan met de opmerking dat er wat tegenvallers zijn opgetreden.

27 REACTIES

 1. @Rien [1]: De bestuurlijke cycli kom je ook in de Bijbel tegen en bijv. in de Chinese astrologie (een plaatje van loopbanen etc.)
  Na een schijn van vooruitgang wordt weer terugval geregeld.

  Volgens een scherpe denker in het artikel De vooruitgang is een mythe:

  “De vooruitgangsgedachte is in de moderne ziel geprogrammeerd als het verlossende woord voor hen die een geloof met meer diepgang ontberen. Misschien is de laatmoderne cultuur te grof of te zwak om het zonder te stellen. In ieder geval zou een plotselinge ineenstorting van dit geloof beslist schadelijk zijn. Niettemin zijn de tijden te gevaarlijk om onze ogen af te wenden van de gebreken ervan. We zouden er beter aan doen het advies van de Verlichtingsdenkers zelf op te volgen: te leven zonder de valse troost van een irrationeel geloof.”

 2. @Rien [1]: De rij van zaagtanden ís een cyclus. Totdat je van veel cycli het einde van de rij bereikt. Dan is de zaagsnede af. Ook zagen is een cyclus. Totdat het zagen klaar is.

  Velen zien uit naar een ‘nieuw soort mensen’ die oude denkwijzen en methoden overboord hebben gekieperd. Dan hoeft er niet meer doorgezaagd te worden over datgene wat in feite schadelijke en verziekende ballast is.

 3. Volgens Rutte is een deel van de waarheid vertellen geen liegen. Zoiets als: het glas is halfvol of het is half leeg.

  Ik vertrouw geen enkele politicus meer, dus stem ik FvD. Geen garantie maar wel een poging om het corrupte partijkartel om zeep te helpen. En daar ga ik voor.

  Dik Hout [5] reageerde op deze reactie.

 4. De meeste politici die gekozen worden, hebben al een lange carriere achter de rug in het systeem van Den Haag. Nieuwelingen vallen op, omdat zij de werkwijze nog niet begrepen hebben.
  Totdat ook de nieuwelingen beginnen te ontdekken dat de burgers minder en meer overheid willen.
  Als de burger een goedlopend leven heeft, mag er eigenlijk geen overheid bestaan, op zijn minst zo laag mogelijke belastingen. Totdat de burger in de problemen komt, dan kan de overheid niet groot genoeg zijn.
  Dit gedrag zie je terug in de vorm van de papa-staat en mama-staat. De staat als papa en mama.
  Hele generaties zijn ook zo thuis opgevoed of de kinderen hebben aan hun ouders bemerkt dat zij zo denken. Maar, ook de relatie met de overheid is er een van trekken en duwen.
  Partijen die daadwerkelijk voor de vrijheid van mensen zijn, hebben naar mijn idee geen kans in Den Haag. Daar zitten nu juist de mensen die maar al te graag alles via politieke oplossingen, de zaak willen regelen. Iets overlaten aan het individu gebeurt alleen maar, als deze lui weten dat het uiteindelijk misgaat en dat de burger weer terugkeert naar hun leiders, die het allemaal beter weten dan de burger zelf.
  Participatie is nu eenmaal behoorlijk lastig voor de massa, want na betalen van de collectieve lastendruk en hun eigen lasten, blijft er maar weinig geld over voor de participatie.
  De eeuwige grap van linkse, midden en rechtse politici, ja als de rijken meer betalen, kunnen de lasten voor de burgers omlaag. Nee, komt er meer belasting binnen, wordt deze ook weer uitgegeven. De uitgaven van de overheid stijgen alleen maar, vooral als de armen, midden en rijken medemens meer gaan betalen. Belastingverlaging, wat een grap!!
  Vergeet niet, ook politici zijn rijke mensen. Vooral als zij langer in de Kamer zitten. Dat zal voor de PvD ook gelden. Tenslotte, ook de D66 is voor de bijl gegaan.
  Je moet je op een bepaal moment gaan afvragen of mensen wel vrijheid willen hebben, of vrijheid eigenlijk wel begrijpen. Ik krijg de indruk van niet.

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 5. @Rien [6]: Geen mandaat geven maakt de zaak in ieder geval wel duidelijker. Zie hier.

  Verzet leveren door jezelf nadrukkelijk te distantiëren is natuurlijk een stapje onderweg, geen eindpunt. Dat is een aloude methodiek. De meditatiehouding is daarvan een uitbeelding. Met gekruiste benen gaan zitten (kleermakerszit) beeldt uit dat je geen enkele stap op je levensweg meer neemt en onderwijl je rug recht houdt. Dan kun je eens goed nadenken over van alles en nog wat.

  Van meditatie wordt beweerd dat er dan ‘geleidegeesten’ op je af komen om je de weg te wijzen. En dat als ‘kleine geesten’ het niet af kunnen, dan een ‘grotere baas’ of misschien zelfs wel de hoogste baas op je af komt om je een mogelijke weg te wijzen. Op die manier escaleren besprekingen tot een steeds hoger niveau.

  Iets dergelijks geldt voor hen die zich van een maatschappelijk systeem distantiëren. Als eerste komen er ambtenaren in de rol van ‘geleidegeesten’ op je af. Even kijken of er wat te dwingen of te ketenen valt. Sla je die mentaal van je af, dan zijn wat ‘grotere geesten’ aan de beurt. Krijgen die geen grip, dan wordt weer een hoger niveau geprobeerd.
  Escaleren hoeft geen oplaaiende vuurtje te zijn, het kan ook zijn dat er een ‘grotere denker’ nodig is om op een bepaald niveau te denken.

  Het doel is gewoonlijk om van een gefrustreerde een ‘maatschappelijk reparatiemiddel’ te maken, als het ware een technicus die zgn. systeemfouten gaat verhelpen of in een team van technici plaatsneemt. Daar kun je jezelf van alles bij voorstellen, zoals acteurs, auteurs, bestuurders, misdaadbestrijders, politici etc.

  Rien [10] reageerde op deze reactie.

 6. Inzake de titel: Wonderen worden van oudsher geproduceerd door een staatshoofd in de rol van opper-magiër.

  Logica: Een onderkoning, tegenwoordig minister-president, kan niet van groter kaliber zijn en betere wonderen produceren dan een staatshoofd.

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘2014210914 which is not a hashcash value.

 7. @Rien [7]: als ik iets niet doen, hoe kan ik dan verantwoordelijk zijn voor iets?

  Verantwoordelijkheid is het sluitstuk van bevoegdheid en taak. Om een taak uit te voeren, moet je wel de bevoegdheid hebben om de taak uit te voeren. De verantwoordelijkheid is de toetsing of je de taak naar behoren hebt uitgevoerd. Zoniet, dat kun je ook geen bevoegdheid krijgen om de taak uit te voeren.

  Als ik iets niet doe, ben ik dan verantwoordelijk? Dan ga ik terug of ik de taak, en daarmee de bevoegdheid heb, om iets te doen of na te laten.
  Het zien van een misdaad en dan niets zeggen of melden, ben ik dan verantwoordelijk voor de misdaad, medeschuldig.
  Iemand verdrinkt, en ik loop weg. Ben ik dan verantwoordelijk wegens het nalaten van een handeling?
  Bij een JA, betekent dit nogal wat. Dan is hulpvaardigheid geen vrijwillige zaak meer geworden maar een (wettelijke) plicht. De staat of slachtoffers kunnen jouw dus claimen als je iets nalaat of niet doet. Hulpvaardigheid en ondersteuning wordt dan een opgelegde plicht tot helpen.
  Dit betekent dus dat liegen en omzijlen heel belangrijk wordt om in dit type samenleving te overleven.

  Rien [14] reageerde op deze reactie.

 8. @Rien [10]: Als iemand niet stemt geeft de betrokkene geen mandaat om namens hem/haar besluiten te nemen.

  Waarom dat mandaat wegvalt is op dat moment inderdaad niet bekend. Wel is het aanleiding om met de betrokkene in gesprek te gaan, want, wenst de betrokkene dan eigenlijk nog wel lastiggevallen te worden op grond van eerder uitgevaardigde wet- en regelgeving? Want ook lastigvallen is een besluit. Waarvoor geen mandaat is gegeven.

  Het is inderdaad zo dat vrijheid gepaard gaat met verantwoordelijkheid, en zowel daden als een gebrek daaraan iemand aangerekend kunnen worden.

  Stel iemand valt stil en staakt behulpzaamheid, dan kun je stellen dat de betrokkene zichzelf daardoor waardeloos maakt in het sociale verkeer. Of zichzelf terugtrekt uit het maatschappelijke systeem, waardoor de betrokkene geen poen meer oplevert maar hoogstens nog poen kost.
  De aldus gegenereerde waardeloosheid is dat niet altijd, want hongerstaking (jezelf onthouden van de vruchten van inspanningen van derden) is het enige nog resterende wapen van de machteloze. En hongerstakers zullen hoogstens in crisissituaties een helpende hand toesteken.

  Het is niet te doen om de stem te staken (catatonie), want de mens is kennelijk zowel het meest individualistische als meest sociale wezen op deze planeet. Hoogstens is het mogelijk om zelfmoord te plegen. Geen aanrader, want in een verziekte sociale context is het nog altijd beter als iedereen weet dat de betrokkene (desnoods via een omweg) vermoord is. Misschien dat dan, bij openlijke moord, de waanzin doordringt in afgestompte hersentjes. Maar ja, ook dat is een uiterste middel. Jezelf laten vermoorden, vooral als dat op een langzame manier gaat, is iets dat zeer tegen de innerlijke natuur van de mens indruist.

  Oh ja, wij hebben geen zelfmoord gepleegd, maar wel zelf-oord. Beter bekend als emigreren. Zelf ervoor kiezen om naar een beter oord te verhuizen, ergens achter de horizon. Maar ook dat helpt er niet aan, want ergens anders tref je varianten op hetzelfde thema aan. Die ervaring hebben we in 2 emigratie-landen opgedaan. Er werden andere sociale experimenten uitgevoerd, maar in de (zieke) kern hetzelfde verhaal als in Nederland. ‘Het collectief’ heeft altijd weer eisen die ten koste van individuele mensen gaan. De balans tussen dat collectief en het individu is nooit gezond. Dat kan ook niet, want de kern van de sociale orde en het maatschappelijke systeem is ongezond. Daar kan logischerwijs nooit iets (kern)gezonds uit voortkomen.

  Nico [13] reageerde op deze reactie.
  Rien [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico [12]: Een kanttekening:

  In religie wordt gesteld dat God niet van zelfmoordenaars houdt, in de staatsreligie houdt de ‘god van de overheidsmachine’ (staatshoofd) kennelijk wel van zelf-oordenaars (emigranten). Als die door een stel headhunters, die als mijnwerkers te werk gaan, middels dwang en geweld teruggehaald worden, dan kunnen er misschien wat kunstchatten beschikbaar gemaakt worden uit de belevingswereld van de betrokkene.
  Wie zich via die route voor het karretje van een staatshoofd laat spannen ontvangt mogelijk een mandaat om bepaalde wonderen te verrichten 😉 De gemoderniseerde versie van aloude mensenoffers, in de Heilige Naam van een staatshoofd, ter meerdere eer en glorie van een collectief. Dit is geen fantasie, maar een eeuwenoude bestuurlijke traditie.

 10. @Easymoney [11]: Of je verantwoordelijk bent of niet bepaald de ….. samenleving.

  In een hutje in het bos heb je geen verantwoordelijkheid.

  Verantwoordelijkheid is het mechanisme waarmee de samenleving ongewenst gedrag (inclusief niets doen) kan bestraffen.

  Ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat ook de NL wet een bestraffing op deze grond niet uitsluit.

  @Nico [12]: Als iemand niet stemt geeft de betrokkene geen mandaat om namens hem/haar besluiten te nemen.

  Klopt.

  Maar wanneer je iets had kunnen voorkomen en je doet het niet omdat je niemand een mandaat wenst te geven, dan ben je daarvoor verantwoordelijk. Dit is natuurlijk met name dan belangrijk wanneer het om een zwart/wit issue gaat.

  Easymoney [15] reageerde op deze reactie.
  Nico [16] reageerde op deze reactie.
  Camisa negra [19] reageerde op deze reactie.

 11. @Rien [14]: Interessant, verantwoordelijkheid als een collectieve maatregel om mensen, ook buitenstanders, verantwoordelijkheid op te leggen.
  Zoals ik al zei, in dat type samenleving moet je dus liegen en omzijlen om te voorkomen dat je als schuldige wordt neergezet. Vooral als er geld in het spel komt.
  Verantwoordelijkheid ligt bij de mens en niet bij de groep. Als de groep de verantwoordelijkheid bepaalt zal er geen grens getrokken kunnen worden wat wel en niet onder de verantwoordelijkheid kan vallen. En dat komt omdat er geen grens is, in het denken en handelen van de samenleving. Democratie kent geen grenzen, en letterlijk ALLES en ALLE onderwerpen kunnen en zullen dus onder het democratisch domein vallen. Een nogal vreemd voorbeeld van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
  Stel je gaat winkelen bij de AH en je koopt eten en drinken, je betaalt en je gaat naar buiten. Bij de uitgang houdt een ambtenaar jouw even tegen. Waarom staat die ambtenaar daar, de overheid heeft besloten dat mensen eten en drinken moeten kopen want zonder dat, zul je sterven.
  De ambtenaar vraagt om jouw tas in te zien. Hij ziet de inhoud en zegt vervolgens: u bent een goed burger, u heeft eten en drinken gekocht. Dat heeft u goed gedaan, want het kopen van eten en drinken is namelijk verplicht gesteld. De overheid is namelijk bevreesd dat u geen eten en drinken zult kopen, als dit niet wettelijk is geregeld. Om zorg te dragen dat u en uw medeburgers ervoor waken om geen honger te lijden, is er een boete ingesteld van 500 euro als u geen eten en drinken koopt. Tevens is een boete regeling ingesteld als u het nalaat uw medeburgers te ondersteunen in het kopen van eten en drinken. Als het moet zult u moeten meebetalen aan degene die geldproblemen heeft.
  De ambtenaar eindigt met, ik zie dat u uw verantwoordelijkheid heeft genomen, u kunt verder lopen.
  Mocht je dit vreemd en onnozel vinden, heb je groot gelijk, maar de zorg is wel op deze manier geregeld. Je bent verplicht om een zorgverzekering te hebben.

  Rien [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Rien [14]: Wat je stelt impliceert groepsdwang om een mandaat aan anderen te geven. Maar als je dat niet wilt, dan kun je met evenveel recht stellen dat de groep als logisch gevolg gedwongen is om de betrokkene een mandaat te geven om minstens het eigen leven naar eigen inzicht vorm te geven. Dat is echter ‘not done’, want een dergelijk mandaat uitreiken impliceert gevaar. De groep zou weleens uit elkaar kunnen vallen. Als er één schaap over de dam is…

  Traditioneel wordt dit opgelost door mensen zodanig geil te maken dat ze dan maar een mandaat aanvaarden om de levens van anderen te beïnvloeden. Dat kan vanaf een eenvoudig mandaat gaan om bijv. een boek te schrijven en uit te geven (auteurs hebben een ‘zendvergunning’ nodig om de ‘ether’ in te mogen) t/m het Mandate of Heaven voor keizers. Op die manier worden ze dan toch weer bij de groep gedwongen, zij het dat de één met een ‘klein’ mandaat een kleine invloedsfactor is en de ander met een ‘groot’ mandaat een hele sociale orde en maatschappelijk systeem kan hervormen en reformeren. Denk bij daarbij aan keizer Nero, keizer Genghis Khan, koningin Victoria. Die hadden ook mandaten en grepen rigoreus in, wat gezien massaal moreel verval noodzakelijk was.

  Rien [17] reageerde op deze reactie.

 13. @Easymoney [15]: Verantwoordelijkheid is geen collectieve maatregel. Het is een mechanisme. Het is ontstaan vanuit de evolutie van de samenleving.

  De overheid heeft dan ook niets met verantwoordelijkheid te maken. (Hoewel ze dat zelf anders zien)

  @Nico [16]:

  Ik zie groepsdwang en verantwoordelijk als twee heel verschillende dingen. Verantwoordelijkheid is altijd achteraf, dwang gaat altijd vooraf.

  Nico [18] reageerde op deze reactie.

 14. @Rien [17]: Groepsdwang en eigen verantwoordelijkheid zijn tegenovergestelden.
  Groepsdwang legt plichten op, met eigen (natuurlije) verantwoordelijkheid aan de slag gaan kan alleen als de natuurlijke vrijheid niet is geroofd. Wie denken regeringen, handlangers en fans wel niet dat ze zijn om tegennatuurlijk op te mogen treden en te verzieken?

  Camisa negra [19] reageerde op deze reactie.

 15. @Nico [18]:

  Regeringen c.s. zijn zelfbenoemde groepen van individuen die menen dat zij boven andere individuen staan. Vandaar ook de naam overheid, een “heid” die boven anderen staat.

  @Rien [14]:

  Het collectief (“de samenleving”) bepaalt niks. Individuen bepalen individueel of ze het ergens mee eens zijn of niet. Sommigen voelen zich aangesproken door de mening van anderen en achten zichzelf niet in staat om zich een eigen mening te vormen, met dank aan de overheidsindoctrinatie vanaf de geboorte. Trap niet in de val van de collectiviteitsgedachte, maar deduceer alles tot het individu.

  Rien [20] reageerde op deze reactie.
  Nico [21] reageerde op deze reactie.

 16. @Camisa negra [19]: Overheidsdienaren (inclusief politici en regeringsleden) worden benoemd.

  Er wordt wel gezegd dat het woord god staat voor Gold, Oil en Drugs.
  Ik heb eerder de indruk dat het in sommige gevallen staat voor g-od, een overdosis g-krachten. Zoals je misschien weet kunnen die krachten twee kanten op werken. Een vliegtuig dat ‘van bovenaf’ g-krachten voor de kiezen krijgt kan uit elkaar vallen, andersom (hefvermogen) kan het los van de werkelijkheid raken. Wie over de hoofden van anderen beslissingen neemt die hun leven beïnvloeden moet natuurlijk wel weten waar ‘ie mee bezig is.

 17. @Rien [20]: Bevolkingen bestaan uit individuen. Individuen die groepen (machtsblokken) kunnen vormen. Groepsgedrag wordt op individueel niveau veroorzaakt. Ergo…

 18. @Rien [20]: Waarom, zoals je stelt, werkt de evolutie op groepen net als op individuen? Geen idee of je daar weleens over na hebt gedacht.

  Grofweg vermoed ik dat het als volgt in elkaar zit:

  Een individueel mens beschikt over bepaalde capaciteiten. Intellectueel, fysiek, emotioneel, creatief. Die zijn begrensd. Wie merkt dat ‘ie lid kan zijn van een groep annex machtsblok, merkt ook dat vele leden één geheel vormen. Dat ‘grotere geheel’ heeft meer macht annex mogelijkheden dan het individu. Meer van de genoemde capaciteiten. Wat kun of moet je met die macht? Da’s even omschakelen, experimenteren, grenzen verkennen.

  Je kent het verschijnsel wel van een stel tieners op straat. Die gedragen zich soms gezamenlijk op een manier die ze, als je ze afzonderlijk van elkaar zou tegenkomen nooit in hun hoofd zouden halen.

  Hetzelfde geldt voor leden van organisaties van allerlei snit, in de publieke en private sector. Een individueel mens is nog wel geneigd om na te denken over de gevolgen van het eigen optreden, hoe beperkt dat denken soms ook is, een groepslid van een club zoals een organisatie denkt veelal niet verder dan datgene waartoe de club ‘m verplicht of waar ‘ie zonder consequenties mee weg kan komen.

 19. Elke groep van mensen heeft een hiërarchie. (Tenzij het een toevallige groep is)

  Je plaats in die hiërarchie bepaalt hoe jij je gedraagt. En dat is evolutionair bepaald, heb je geen bewuste invloed op. (btw: dit is bewezen)

  =======

  Even voor een leuk gedachte experiment:

  Wat als: Elk mens een breincircuit heeft dat er voor zorgt dat we ‘iets’ doen onder bepaalde condities. Neem even aan dat deze condities in het normale leven nooit bereikt worden. We weten dus niet dat dit circuit bestaat. (Is gevormd toen we nog aquatisch waren). Zijn we allemaal wandelende tijdbommen?

  Mogelijk? onmogelijk?

  Nico [25] reageerde op deze reactie.

 20. @Rien [24]: Inzake hiërarchie is het een kwestie van perspectief. Plus eventueel ingeprogrammeerde denkwijzen.

  Perspectief A:
  Hiërarchie betekent volgens het woordenboek zoiets als wie de regels bepaalt.

  Perspectief B:
  Het Engelse woord hierarchy, hier-arch-y, maakt duidelijk dat een mens voor zichzelf als het ware een mentale ark kan construeren waarin de betrokkene zelf de regels bepaalt, het eigen mentale landschap schept en beheert.
  In een sociale context werkt dat dan als een vloot schepen, waarin mensen ‘schip ahoy’ roepen en af en toe bijvoorbeeld voorraden (kennis, hulp etc.) uitwisselen.

  Geloof het of niet, er zijn groepen waar geen rangorde is en individuele leden afwisselend kennis spuien.

  Geachte experiment: Als bepaalde condities nooit bereikt worden omdat de filosofie onjuist is gefundeerd en vormgegeven, dan levert dat frustraties op. Een tikkende tijdbom. Als je dat weet kun je 2 kanten op: Symptomen bestrijden of de oorzaak aanpakken.

  Nico [26] reageerde op deze reactie.

 21. @Nico [25]: Wellicht ten overvloede: In die vloot schepen kan ook besloten worden om elkaar met kanonnen en torpedo’s te bestoken. Het is maar net wat de omstandigheden vereisen…

 22. Ik verbaas me nog steeds dat dit geslikt wordt, vandaar dat ik u nog even hun eigen feiten geef, later worden die dan weer herhaald, maar dan met de opmerking dat er wat tegenvallers zijn opgetreden.

  Ja overnight , maak je geen zorgen , 11-11-2017 , staat in mijn notitieboekje genoteerd , 3,4 lastenverzwaring , de Hilversumse MEDIABUNKER , zal u straks tegenvallers gaan verkopen.

Comments are closed.