hubBericht eerder verschenen in 2007. Het lijkt er op alsof bijna iedereen “democratie” beschouwt als het summum van staatsvorm of zelfs als de ene ware religie. Er worden zelfs “kruistochten” en “missionarissen” naar de andere kant van de wereld gestuurd (onder de naam van vredesmissies) om aan de heidenen dit ware geloof te brengen.

Democratie, zoals wij die nu beleven, is de staatsvorm waarin beslissingen worden genomen door meerderheid van stemmen. Als iemand iets wil, en hij ziet kans om 50% plus 1 stem mee te krijgen, dan worden de 50 % min 1 stem gedwongen om te gehoorzamen en te betalen.
Zoals Piet Hein Donner enige tijd verkondigde dat zelfs de sharia ingevoerd zal worden als de meerderheid dat wenst.

Het is duidelijk dat dit niets meer te maken heeft met persoonlijke vrijheid en soevereiniteit.

Zelfs de oude Plato heeft al geschreven dat “democratie over gaat in despotisme”.
Dat komt doordat veel mensen op een gegeven ogenblik ontdekken dat weliswaar niet rechtstreeks mogen stelen, maar dat ze toch hun wensen vervuld kunnen krijgen door voor hun wensen te “stemmen”.
Als eenvoudig voorbeeld zal bijna niemand die graag een zwembad in het dorp wil hebben, gaan inbreken bij zijn buurman om geld te verzamelen. Maar hij vindt het wel de gewoonste zaak van de wereld om naar de gemeenteraad te gaan om die het geld bij de buren te laten “ophalen”.

Op die manier is het nu al zover dat meer dan de helft van iemands eigen prestatie van hem wordt afgenomen en gebruikt voor de wensen van anderen die daarvoor gestemd hebben. Rechtstreeks of via vertegenwoordigers die gekozen zijn op basis van de beloften die ze bij de verkiezingen maken.

Als je dit aan anderen probeert duidelijk te maken, krijg je vaak het verwijt dat je zeker liever een dictatuur hebt en er wordt verwezen naar de bezetting gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Het is kennelijk moeilijk te denken in betere alternatieven.

Een veel beter alternatief is duidelijk een “Republiek” of een “Rechtstaat” waarin niet voor van alles en nog wat gestemd kan worden, maar waar geregeerd wordt op basis van een degelijke grondwet waarin de soevereiniteit van ieder individu wordt gegarandeerd. Dan wordt geregeerd op basis van de wet, en niet op basis van een volksmassa.

Dit staat los van wel of niet een monarchie. De “monarch” moet ook niet “regeren”, net zo min als de dictator. Die hebben we ook niet nodig als er op basis van de wet, van het recht wordt gere3geerd. We noemen het hier alleen zijdelings om te vermijden in een discussie over het koningshuis te komen. Dat is een ander onderwerp (weliswaar betrokken, maar kan beter afzonderlijk worden besproken.)

Waar we van af moeten is de absolute dictatuur van de meerderheid. Zelfs 99% heeft niet het recht om over leven, vrijheid of eigendom van een ander te beslissen.
Om dat te verwezenlijken zal het op de eerste plaats noodzakelijk zijn dat veel meer mensen de immoraliteit van de democratie = meerderheidscratie begrijpen en leren dat er een moreel alternatief is in de rechtstaat.
Waarbij we dan voor de duidelijkheid opmerken dat we in Nederland/België NIET in een rechtstaat leven. De wetten worden nu door meerderheden zeer frequent en willekeurig veranderd.

————————————————–
Zie ook vroegere Vrijspreker artikelen over democratie, onder andere:

DEMOCRATIE? Wat is dat?
Het lijkt alsof iedereen weet wat een democratie is. Totdat je het op de man af vraagt. Probeer het maar, je krijgt de meest vage definities. … www.vrijspreker.nl

Democratie is niet Vrijheid.

Nee, democratie is niet hetzelfde als Vrijheid. Te vaak is democratie zelfs gebruikt voor het rechtvaardigen van het vernietigen van Vrijheid. … www.vrijspreker.nl

En
“No to democracy“: www.worldnetdaily.com
En
Het boek van Hans Hermann Hoppe: “Democracy the God that failed

15 REACTIES

 1. In de praktijk is democratie natuurlijk nog erger. Het is de meerderheid van een select groepje zogenaamde vertegenwoordigers dat beslist. Of zoals Rutte dat zegt: dan maak ik mijn eigen afweging.

  En bij die eigen afweging mag je er donder op zeggen dat deze beïnvloed is door enkele grote belanghebbenden. Een feodaal systeem in een ander jasje.

  Nico [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Harrie van Vaore Tjeu [1]: Het concept democratie komt van de oervorm, de ekklèsia in Athene. Daar beslisten de mannen over de hoofden van vrouwen, kinderen en slaven. Hoewel die op de achtergrond misschien best een bepaalde inspraak leverden.

  De kerk is de afspiegeling van de staat. In het Judaïsme en het Romeinse christendom wordt de term ekklèsia gebruikt voor de vergadering van de ‘gemeente van God’. In de praktijk zijn dat niet de gebruikelijke religieuze samenkomsten, maar de ‘broeders’ (kerkenraad, oudsten/ouderlingen) die beslissen wat het bouw- en lesprogramma voor het kerkvolk gaat worden, ook weer over hun hoofden. Hoewel die op de achtergrond misschien best een bepaalde inspraak leveren.

  In het feodalisme beslissen vorst en edelen over de hoofden van de bevolking. Hoewel die op de achtergrond misschien best een bepaalde inspraak leveren.

  In hedendaagse democratie zijn er politieke partijen om een bepaalde schijn te wekken en een bepaalde inspraak te leveren, maar beslist uiteindelijk een regering wat er gaat gebeuren.

  In feite is er in iedere casus sprake van een soort piramidesysteem met aan de top mensen die ‘verlicht’ menen te zijn, hoewel van noodzakelijk inzicht niet altijd sprake hoeft te zijn.

  Toppers in bestuurskamers / ivoren torens hebben misschien goede bedoelingen, maar zijn te ver van de dagelijkse werkelijkheid of ‘werkvloer’ verwijderd. Ze bestrijden meer symptomen van problemen, waarmee ze nieuwe problemen introduceren, dan oorzaken aan te pakken.

  Vergelijk het met de paus; hoe kan een celibatair levende man (op z’n best een oude rukker, op z’n slechtst een ordinaire hoerenloper) beslissen hoe een man en vrouw met elkaar dienen om te gaan en hoe ouders kinderen dienen op te voeden? Boekjeswijsheid is beperkt van aard.

  Harrie van Vaore Tjeu [4] reageerde op deze reactie.

 3. Binnen het clubje decision makers zijn interessante mechanismen werkzaam. De een kan bijvoorbeeld beter dan de ander manipuleren en dwingen. In sommige gevallen kunnen eenlingen zelfs het gehele clubje sturen.

 4. Democratie in ons land is eens per 4 jaar kiezen door wie je de volgende 4 jaar wil worden voorgelogen, opgelicht, bestolen en beknot in je persoonlijke vrijheid.

  In ons land gaat “democratie” zo ver dat je door de media wordt voorgeschreven wie je moet steunen en wie niet, op straffe van uitgesloten worden door de policor maatschappij. En die policor maatschappij staat bol van, door de politiek geregisseerd, nepnieuws.

  Ik weiger om me policor te gedragen en zal me verzetten met alle mogelijke middelen. De policor maatschappij en politiek mogen van mij doodvallen.

 5. Mooi verhaal, maar vraag is wel hoe en door wie en met wat voor stemming die grondwet dan wordt vastgelegd!? Het probleem blijft gelijk: waar meer dan 2 mensen samenleven en daarbij ruimte en middelen delen moeten er afspraken gemaakt worden.

 6. @ergboos [7]: Dat is te nauw. Overheden, media, geestelijkheid, spiritueel leiders en wetenschappers hebben één ding gemeen; ze hebben gewoonlijk een broertje dood aan eerlijkheid en presenteren dwaalwegen. Die liefst afgedwongen worden. Het zo veel als mogelijk beheersen van andermans denkwereld is een zeer lucratieve bezigheid. Leugenaars verafschuwen de naakte waarheid omdat ze er niet tegen bestand zijn, of met het waanidee rondlopen dat anderen er niet tegen bestand zijn.

  frits [10] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [11] reageerde op deze reactie.

  • @Maarten [9]: Precies. Je krijgt een keuze binnen hetzelfde systeem. Dus verandert er niets.

   Net zoals vroeger op het schoolplein. Het spel dat wij hier spelen is voetbal. Je mag in de rij gaan staan en afwachten of je voor team A of team B wordt gekozen.
   Het maakt geen zak uit. Of je voetbal nou leuk vindt of niet. Het blijft voetbal.

 7. @Nico [8]: Wat weet jij toch veel. Je weet precies waar al die mensen een hekel aan hebben en wat hun voorkeuren zijn. En jij bent zo’n beetje de enige eerlijke. Tsjonge. In wat voor een boze en slechte wereld leven we toch. Democratie is slechts een stelsel van spelregels. Meer niet. Als je de regels kent, kan je er je voordeel mee doen als er last van hebben. En dat geldt voor alle staatsvormen. Ook die binnen je gezin. Je kinderen zullen het ook niet altijd met je eens zijn.

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Bertuz [11]: Mensen hebben er, als ze mentaal gezond zijn, een hekel aan als iemand tegennatuurlijk optreedt. Hoe iemand reageert is afhankelijk van macht (mogelijkheden). Voorkeuren zijn niet zo interessant. Het gaat om de al dan niet gezonde kern. Wij stellen dat de bestuurlijke kern van het dynamische duo kerk en staat is verziekt met verziekte denkwijzen. Waar iedereen overlast van ondervindt, hoewel niet iedereen zich daarvan bewust is. Eerlijkheid is in ieders voordeel, hoewel de huidige sociale orde en maatschappelijke systeem een ieder dwingt om krijgslisten (leugen) te gebruiken om in ieder geval nog een beetje privacy te behouden. Daar ben ik eerlijk over 😉

  Bertuz [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico [12]: Dat mag ook. Prima. Maar in wezen voor je dan geen gesprek over democratie en is je reactie off topic. En snijden woorden als “zogenaamde vertegenwoordigers” meer hout. Want die zijn verdedigbaar. Maar wat jij te berde brengt, gaat over jezelf en jou beleving.

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Bertuz [14]: Democratie is een misleidend systeem, op verschillende manieren. Bovenal; het kweekt frustraties. Zouden ‘volksvertegenwoordigers’ eerlijk zijn, dan zouden ze bijvoorbeeld gewoon eerlijk vertellen dat als iemand niet stemt, daarmee het draagvlak voor politieke beslissingen kleiner wordt. Dan zouden ze eerlijk zeggen dat, gezien bijvoorbeeld opkomst van 80%, een ‘meerderheid’ van 51% in de Tweede Kamer, in feite een besluit van de minderheid van de bevolking vertegenwoordigt.

  Je kunt politici en regeringen van veel beschuldigen, maar niet van eerlijkheid. Dit betreft niet primair beleving, maar een feitelijke werkelijkheid. Die natuurlijk wel naar beleving doorwerkt.

  Dit voorbeeld van een gebrek aan eerlijkheid heb ik door zien werken naar overheidsdienaren van allerlei snit (vanaf ordervolgers t/m opdrachtverstrekkers). Telkens weer op kritieke momenten de kaken op elkaar houden om relevante informatie te verzwijgen, of juist die kaken van elkaar trekken om in feite onzin te verkondigen. Ook dit betreft niet primair beleving, maar een feitelijke werkelijkheid. Die natuurlijk wel naar beleving doorwerkt.

  Dit voorbeeld wordt overgenomen door burgers. Heb je een club tegenover je kennelijk met karakter ergens in de donkere driehoek, dan ontstaan kampen. Ik heb gemerkt hoe ondernemers reageren op ‘democratie’ en zich gedragen als krijgslieden die zich genoodzaakt zien om zich van krijgslisten bedienen.

  Voor mij als ZZP had leven onder democratie altijd de kenmerken van leven onder een bezettingsmacht. Feit is dat veel zelfstandigen en ondernemers daar last van hebben. De ‘verhouding’ met overheidsmachines lijkt een beetje op het bijna klassieke conflict tussen de Cribs en de Bloods. De Cribs als overheidsmachine en ‘brotherhood’ die de dienst wenst uit te maken, individuele mensen zoals een ZZP als te domineren volk, ondernemers met personeel als de Bloods die zo af en toe zaken doen met de Cribs. Feit is dat de opdeling van bevolkingen in diverse clubs die liefst allemaal iets te zeggen willen hebben over anderen bepaald geen feitelijke democratie pur sang schept. Want clubs… veranderen machtsverhoudingen. Gebundelde kracht verandert het mentale landschap; zowel feitelijk als in de beleving van individuele mensen.

Comments are closed.