We zijn een dichtbevolkt land. Hoe volgebouwd is Nederland? Staat 40 procent van ons land vol met gebouwen, huizen, fabrieken en wegen? Of is het 60 procent? Of is het nog meer? Dit artikel vertelt u de harde werkelijkheid.

Ik haal het Centraal Bureau voor de Statistiek aan. Ze hebben de gegevens van ons bodemgebruik voor het laatst in 2012 bijgehouden. (bron)

In een artikel uit 2011 met de titel “bebouwing zet gestaag door” geven ze deze cijfers: Van de totale oppervlakte van Nederland wordt 55 procent gebruikt voor de land- en tuinbouw. Daarna volgen bos en natuurlijk terrein met een aandeel van 12 procent. Het bebouwd terrein is weliswaar heel zichtbaar, maar beslaat slechts 8 procent van de totale oppervlakte.

Met cijfers kan je alles bewijzen, dus heb ik de latere gegevens van het CBS uit 2012 grafisch weergegeven:

De cijfers zijn net iets anders dan die van het artikel uit 2011. Wat opvalt is dat de bebouwing en de ruimte voor verkeer evenveel ruimte in beslag nemen als het ruimtebeslag van bos en natuurlijk terrein. Namelijk 12 procent van ons land. Dit betekent dat iedereen die claimt dat Nederland is volgebouwd liegt. Dat iedereen die claimt dat Nederland geasfalteerd is liegt. De ruimte die wegen en woningen innemen is even groot als de ruimte voor de natuur.

Wat opvalt is dat de ruimte voor binnen en buitenwater wordt meegenomen. Buitenwater is het water dat aan getijden onderhevig is. Westerschelde, Oosterschelde, Waddenzee en een deel van de Noordzee. Ik vind dat niet helemaal juist. Evenals het meenemen van de binnenwateren, waaronder het IJsselmeer. Als we deze er buiten laten, en ook alle ruimte voor sloten, plassen, meren en rivieren, hoe ziet het taart diagram er dan uit?

Dit verandert in principe niets aan de relatieve verhoudingen. Dan is 14 procent bebouwd of voor verkeer gereserveerd, tegenover 15 procent voor natuur. Nemen we de semi bebouwde terreinen mee, evenals de recreatie terreinen, dan bedraagt het ruimtebeslag van bebouwd, verkeer, en semi bebouwd in totaal 16 procent. En is natuur en recreatie 18 procent.

Iedere politicus die claimt dat Nederland is volgebouwd is een demagoog of een onwetende dwaas.

Pim heeft wat dat betreft gelijk met zijn stelling dan een koe meer ruimte heeft dan de mens. Waarom niet meer ruimte geven aan de mens? Waarom moeten koeien, tarwe, en tomaten twee derde van ons land beslaan? Deze scheve verdeling zorgt voor onbetaalbare woningen. Dit stelt Paul Verhaegh in zijn artikel van afgelopen vrijdag Met zwartepieten los je schaarste niet op. Het wordt tijd voor meer ruimte om te bouwen, in en buiten de steden.

Kortom, het is tijd voor meer ruimte voor de mens, en minder ruimte voor de koe, het tarwe en de tomaten. De markt moet regeren en de landbouw moet niet door planologische maatregelen worden beschermd. Geef de mens de ruimte die hij nodig heeft en sluit de Nederlander niet op in de kooi van de Vinex wijk.

29 REACTIES

 1. Klopt. Zo kijk ik er ook al jaren tegenaan.
  Overigens kon je dat met back of the envelope berekeningen meteen inzien.
  Immers stel dat alle 7 mln huishoudens zouden wonen in een villa met een tuin van 1000m2 dan is het totale benodigde oppervlak 7000 km2, oftewel nog geen 20% van het totaal.
  Laat dit even tot je doordringen: elke huishouden (inclusief 1-persoonshuishoudens zoals een weduwnaar of een student) op zijn eigen 1000m2 (en niemand in een rijhuis of flat, doch allemaal in een villa) zou nog geen 20% van de totale oppervlakte vergen. OK, daar horen dan straten en (snel) wegen tussen dus dat zorgt voor een “overhead” in geasfalteerde oppervlakte maar zelfs als dit planologisch ERG slecht wordt aangepakt en 50% vergt (van die 20%) dan is het dus 10% van het oppervlak. M.a.w. wonen + infrasteuctuur zou maximaal 30% beslaan als IEDEREEN in een villa zou wonen.
  Kortom: wie beweert dat NL volgebouwd is, kan gewoon niet rekenen cq. ordes van grootte inschatten en laat zich beduvelen door de propaganda.

  Nomen Nescio [3] reageerde op deze reactie.
  Rien [5] reageerde op deze reactie.

 2. Ruimte voor de koe, de tomaat en de tarwe is indirecte ruimte voor de mens. De mens moet eten. Maar idd deze cijfers verschaffen wel ruimtelijk inzicht. En leggen bloot dat er veel onzin uitgekraamd wordt. Vooral over asfalt.

 3. Het is naar mijn mening vooral de beleving van die ruimte. Smalle straten. Weinig parkeerplaatsen. Kneuterhuizen. Mensenmassa’s in de stadscentra – misschien niet in Dokkum of Goes maar wel in de Randstad en de grote provinciesteden.

  De ruimte er tussen is dan volgebouwd net nietszeggende slaapwijken, treurige bedrijventerreinen en gezellige woontorens die zijn opgetrokken uit zwarte baksteen. De pakweg na 1945 bebouwde ruimte is best een spektakel van ambtelijke wansmaak, architecten-ego’s en opdrachtgevers die “goedkoop” willen. Als reiziger zie ik veel treurigmakende lelijkheid onderweg. Niet alleen in Nederland trouwens.

  @Scrutinizer [1]:
  Iemand anders had dat mij ook al eens voorgerekend. Offer wat extra weilanden op en iedereen kan prettig wonen. Het suburbia van een Amerikaanse stad is gemiddeld toch een stuk fijner qua ruimtegebuik dan het suburbia van een NL stad, ook al valt er op die eerste genoeg op aan te merken.

  Nomen Nescio [4] reageerde op deze reactie.

 4. De buitengebieden lopen leeg, de steden lopen vol. Meer gebied vrijgeven voor bebouwing zal tot grotere verstedelijking leiden. (Niet dat ik daar iets tegen heb)

  Ik vraag me dan ook af hoe dit plaatje er uit ziet als je alleen kijkt naar de randstad.

  Overigens, ik vind 16% bebouwing erg hoog. Een vergelijk met omringende landen zou meer duidelijkheid kunnen brengen.

  @Scrutinizer [1]:

  Iedereen zou dus theoretisch ca 4000m2 ter beschikking kunnen hebben.
  Hmm…. dat is maar net genoeg om van te overleven. I.e. als iedereen zijn eigen voedsel zou verbouwen. Maar alleen als we alles optimaal aanpakken. We zijn dus erg dicht op het punt waar NL zich niet langer zelf kan bedruipen qua voedsel zonder de moderne voedselfabrieken…

  Scrutinizer [5] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [6] reageerde op deze reactie.
  ratio [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Rien [5]: Precies. Gaf ik al aan. Alle ruimte wordt ingepikt/gebruikt door de mens. Het bos is eigenlijk een tuin. Waterwegen zijn ook gecultiveerd. Maar dat neemt niet weg dat er maar weinig ruimte bebouwd is relatief gezien. De mens woont klein. Net een kistkalf. Economisch nut gehad, pil van Drion.

  ratio [8] reageerde op deze reactie.

 6. Op de achtergrond speelt hiermee dat ‘kleine mensen’ (de kaboutertjes die de rotklusjes voor de ‘grote jongens’ opknappen) reeds eeuwenlang geacht worden in een kleine belevingswereld gevangen te blijven, reden om ze in kleine woonoppervlakte te stoppen. Slaap desnoods maar op de vloer of in stapelbedden is dan het devies.

  Andersom zijn ruimtelijk inzicht, ademruimte en bewegingsvrijheid voorbehouden aan de ‘grote jongens’, soms hooggeboren, die een grotere woonoppervlakte beschikbaar krijgen als statussymbool, onbereikbaar voor en onschendbaar door ‘kleine mensjes’.

  Overal waar je komt zie je ‘kleine mensjes’ in een dwangbuis, van welke aard dan ook, en ‘grote jongens’ in een decadente leefomgeving met een ‘(ridder)harnas’ van kletspraatjes zoals mythes die ervoor zorgen dat de ‘kleine mensjes’ liefst geen ademruimte en bewegingsvrijheid krijgen, niet zelfstandig worden maar afhankelijk blijven.

  Zouden ‘kleine mensjes’ robuuster en zelfstandiger worden, dan zouden ‘grote jongens’ realistischer en vooral nederiger moeten worden. De houdbaarheidsdatum van privileges zijn is dan verstreken.

  Als globalisering en polarisatie (onderworpenen vs. verhevenen) van belevingswerelden aangepakt wordt, dan komen mensen naast elkaar te staan (‘platte aarde’ oftewel platte organisatiestructuur). Dan komen arbeid en kapitaal, denkers en doeners zodanig bij elkaar dat ze gewoon door elkaar lopen.

  Philosoof G&R Eigenwijs [24] reageerde op deze reactie.

 7. @Bertuz [6]: …. Alle ruimte wordt ingepikt/gebruikt door de mens….. Daar staat tegenover dat de dieren zich vaak niets aantrekken van de mens. Je ziet Aalscholvers en ooievaars zitten op de lichtmasten in de middenberm van de snelweg. En een van de eerste twee broedkoppels van visarenden in ons land heeft een hoogspanningsmast uitgekozen: http://www.rijnmond.nl/nieuws/154888/Broedende-visarenden-Biesbosch-erg-gesteld-op-privacy. Deze arenden hadden de hele biesbosch voor zich, maar besloten juist om in een hoogspanningsmast te gaan broeden
  De dieren trekken zich soms maar heel weinig van ons aan

  Nico [10] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [11] reageerde op deze reactie.
  Nico [27] reageerde op deze reactie.

 8. @Rien [5]: Een vergelijking met bijvoorbeeld Denemarken heeft weinig zin want die hebben een veel lagere bevolkingsdichtheid. Je kan Nederland vergelijken met Nordrhein Westfalen, ongeveer evenveel inwoners en ongeveer evenveel beschikbaar land.

 9. @ratio [8]: Dieren en mensen leven van nature samen. In de natuur. De problemen beginnen als de mens zich afscheidt door beschutting (grot, hut, woning, paleis) te creëren. Sommige mensen verdragen geen dieren, sommige dieren geen mensen. Of zien de ander als voedsel. Die grensconflicten worden van nature vlot beslecht.

  In westerse landen willen mensen zo ongeveer een steriele omgeving, wat verder gaat dan hygiëne, en raken van natuur verwijderd. Bovendien worden de menselijke immuunsystemen daardoor niet getest en verstevigt, waardoor allerlei overspannen (allergische) reacties kunnen ontstaan bij contact met de natuur. Bang, paniek, ziek. Een zelf gegraven kuil.

  Inzake ooievaars viel ons op dat ze vroeger ergens hoog een nestje bouwen en actief waren, tegenwoordig veel ooievaars in weilanden rondsukkelen of passief staan. Als er ergens in de hoogte dingen verkeerd gaan, reageren o.a. ooievaars daar op deze manier op. De natuur is van slag. Ook te merken aan seizoenen die in de war raken, weersomstandigheden.

  Ruimtelijke ordening en het gebruik van ruimte is een interessant thema. Hoe verhouden mens, dier en bomen/planten zich met elkaar? Hebben ze geen behoefte om zich met elkaar te verhouden, dan betekent dat de dood in de pot. Verzwakking, verzieking et. Terwijl ze juist veel plezier aan elkaar kunnen beleven, verrijking, want zo is de innerlijke natuur van allerlei levensvormen van nature geconstrueerd.

 10. Dit beeld past ook perfect in de weg die Agenda 2030 van de VN op gaat: De wereld moet gered worden uit handen van de gewone burgers, anders is er straks geen leefbare wereld meer over. Dat klinkt allemaal heel erg nobel en goed, maar in europa bv worden onder deze agenda hele grote stukken natuurgebied ondergebracht in Natura 2000, waar de zeggenschap erover geen democratische verantwoording meer hoeft af te leggen aan diezelfde burger. U als burger kunt zich in de komende Jaren opmaken voor een steeds kleiner wordende beleving van uw leefwereld, met dank aan deze agenda van de VN die oorspronkelijk van JD Rockefeller kwam en door hem in de schoot van Maurice Strong (ook oliemagnaat) is geworpen die het tot een echte religie heeft kunnen verheffen.

 11. Je kan het ontkennen, maar Nederland heeft te veel inwoners, na de WWII waren we met plus minus 7 millioen inwoners, Nederlanders !, nu loopt het aantal inwoners naar de 18 millioen, en helaas niet allemaal Nederlanders, ik heb de Nederlandse indentiteit zien verdwijnen, er was plaats voor een ieder, en sexuele afwijkingen werden niet gelegaliseerd, prima rustig om te leven, de mensen hadden nog een grote verschijdenheid van kleding, de spijker broet T shirt klederedracht bestond nog niet, er werd nog gedanst bij het pierement, de verloedering begon met het ideé van den Uyl, alle zwarte pieten een Nederlands paspoort,
  het hek van de dam, de resultaten zijn dagelijks waar neembaar, vele van onze viese volksvertegenwoordigers zijn gelegaliseerde sexueel afwijkende mensen, waardoor deze groep steeds groter wordt en vooral machtiger, het nephotisme doet hier zijn werk,
  het heeft allemaal met elkaar te maken.

 12. Tenzij ik me sterk vergis heeft Nederland de hoogste bevolkingsdichtheid / km2.

  Opmerkelijkerwijs wordt emigratie niet aangemoedigd, maar immigratie toegelaten. Zogenaamde vliegende hollanders zijn eigenlijk toch niet zo mobiel. De aardbol heeft genoeg ruimte. Waarom dan precies allerlei moeite doen om in een dicht bevolkt landje een woning te vinden? Ieder z’n meug natuurlijk.

  Opmerkelijkerwijs wordt er veel moeite gedaan om immigranten te huisvesten, maar gaan vliegende Hollanders niet op pad om te helpen situaties te verbeteren die migratiestromen op gang brengen.

  Best interessant in Nederland; zoveel mogelijk alles doodreguleren en vervolgens klagen. Er is nood aan de man v.w.b. woningnood, immigratie, emigratie (kapitaalvlucht) en nog veel meer. Maar… o.a. uit doodreguleren en graaicultuur blijkt dat er sprake is van een verziekte moraal. Aangezien goed voorbeeld goed doet volgen is er kennelijk een gebrek aan goede voorbeelden, want ook nu treden mensen op naar de voorbeelden die ze uit hun omgeving krijgen – desnoods via kranten en TV.

  Anderzijds… Nederland is vooral een handelsland. Handelaren hebben veelal geen gezonde moraal, anders kun je niet in slaven handelen of zakelijk je slag slaan met een knaller (woekerwinst). Amoraliteit zit bij mensen die in Nederland zijn opgegroeid veelal, maar gelukkig niet altijd, wel in het DNA. Handelaren treden calculerend op, wat je ook terug ziet bij technocraten. Alles is een rekensom. En van amoraliteit… komt immoraliteit.
  Dit schrijf ik niet om de moraalridder uit te hangen, maar om aan te geven dat natuurlijke mechanismen, de wet- en regelgeving van ‘moedertje natuur’ in de Nederlandse ‘beschaving’ geschonden, getart en vertrapt wordt. Wat logischerwijs steeds meer (zowel onderhuidse als zichtbare) problemen oplevert, die dan weer ‘opgelost’ worden en later weer opnieuw opduiken omdat mensen niet wijzer gemaakt worden maar beziggehouden worden.

  Hoe zei Jezus dat ook alweer? “Jullie zijn het zout de aarde, het licht van de wereld”. Vreemd dat christenen nalaten te werkelijk verlichten en ‘verlichte kopstukken’ en sterren ook al geen licht geven. Want mensen worden gewoonlijk niet wijzer van hen, hoewel ze wel beziggehouden worden met allerlei onzin.

  johannes [15] reageerde op deze reactie.

 13. @
  Wat betreft je handelaren syndrome, je kunt niet alles en ieder één over de zelfde kam scheren, als je de moeite wilt nemen, kun je gewaar worden dat er grote verschillen bestaan tussen handel, Marco Polo caravanen naar China, of onze houten scheepjes over de hele wereld, handel het fabriseren en aan de man brengen, heeft een tweeërlei functie, contact leggen en winst maken, de Friesen waren de eersten die met hun kleine ranke scheepjes hun zelf gefabriseerde wollen Laken, in Engelands zuid kust en het Franse Bretange verkochten en daar comptoirs stichten, ook en dat is bijzonder in 9OO in Narbonne zijn geweest, door het vinden van een inscriptie op een rotsblok bevestigt, nee handel het ontdekken en kopen en verkopen van benodichtheden, heeft de wereld kleiner gemaakt, de excesieve kanten, ja dat schijnt in de mens te zitten, kijk zeker 10% van de wereld bevolking zijn psychisch niet in orde en een deel daar van echt ziek van daar, maar je ziet het nu weer zachte dokters maken stinkende wonden, kom op met een mooi zacht wezen als een vrouw heerlijk je liefde bedrijven, is toch wel iets heel anders als een andere kerel in zijn reet te zitten, nou ja ben al 41 jaar niet meer aanwezig in mijn geliefde landje bij de zuider zee en achter de duinen, maar ja waar je wieg heeft gestaan, ligt je hart !Nico [14]:

  Nico [16] reageerde op deze reactie.

 14. Beste johannes [15]: Generaliseren kan als eerste stap in een communicatieproces dienen. De ene (handels- en ondernemers)mentaliteit is de andere niet. In de rol van zelfstandige ben ik verschillende mentaliteiten tegengekomen. Vanaf gezond t/m zeer ongezond. Met rekenen en zelfs berekenend optreden hoeft niets mis te zijn, maar waar het om gaat is dat er ook een andere dimensie moet zijn. Een deal kan afgedwongen worden of zodanig geconstrueerd dat ‘ie voor alle betrokkenen daadwerkelijk goed is. Over dit onderwerp kan veel gezegd worden, uiteraard meer dan de generalisatie die bedoeld was om te chargeren, te prikkelen, tot nadenken te stemmen.

  Van binding met de plaats waar onze wieg heeft gestaan hebben wij nooit last gehad. Misschien ook vandaar dat we ca. 12 jaar geleden uit Nederland zijn vertrokken, als emigrant, om vanaf dat moment als raszuivere aliens (buitenstaanders, vreemdelingen) door het leven te gaan. Het is mooi als je een binding ontwikkeld met een stukje grond waar je je wortels uitslaat. Dat kan echter alleen als het je eigen grond is. Maar verder ontwikkelt een mens vooral binding met andere mensen.

  Overigens komt hier ook de bedrieglijke binding met ‘eigen volk’ in beeld. De betekenis van het woord volk duidt op een groep mensen, die zo klein kan zijn als een gezin. In een gezin ontwikkelt zich zoiets als een eigen taaltje. Je hoeft maar een woord of paar korte woorden uit te spreken en je weet van elkaar wat er bedoeld wordt. Dat duidt op een bepaalde verstandhouding, iets dat een buitenstaander vaak niet of nauwelijks kan doorgronden. In ons gezin gebruikten we daar 3 spreektalen voor.

  Op een ander niveau menen sommigen een band te hebben met mensen die in hetzelfde geboortegebied wonen of uit dat gebied afkomstig te zijn. Vanwege de spreektaal en de verstandhouding die ontstaat doordat mensen de betekenis van dezelfde spreekwoorden begrijpen. Hoewel wij behoorlijk vaak in een andere spreektaal merkten dat daar dezelfde spreekwoorden rondzongen, wat best hielp om een bepaalde verstandhouding te ontwikkelen.

  Middels een nationaliteit worden mensen gebrandmerkt, als zijnde onderdeel van een ‘volk’. Zodanig dat het onbehoorlijk veel op bezitterigheid á la een veestapel van een staatshoofd in de rol van veehouder begint te lijken. Als je echter eerlijk bent, dan kun je van nature geen band hebben met mensen die je zelfs nooit hebt ontmoet, terwijl vanaf een ontmoeting een band misschien wel, misschien niet ontstaat. Een veronderstelde band ophangen aan louter de kapstok van een verzinsel (nationaliteit) of het gebied waar je geboren bent is onverstandig. Het komt bij ons nogal kortzichtig over.

  Wij raden een ieder aan niet in verzinselen te geloven en banden te ontwikkelen met mensen en dieren in de eigen leefomgeving. Ongeacht uiterlijke kenmerken, spreektaal etc. Daarnaast is het een keuze en afweging om al dan niet iets te doen voor degenen waarmee je feitelijk geen band hebt. De vraag is altijd wat de gevolgen van een beslissing zijn.

 15. Gisteren was er een bericht dat ouderen de doorstroming van jongeren naar eensgezinswoningen belemmeren. Dat zou komen omdat er te weinig seniorenwoningen zijn waardoor ouderen in hun eigen huis blijven.
  Waar gemakshalve aan voorbij wordt gegaan is het feit dat ouderen zich veelal prettig voelen in hun woning en helemaal geen zin hebben om te verhuizen. En waarom zou je de staat spekken met overdrachtsbelasting terwijl een simpele traplift veel goed koper is?
  Dat beseft het kabinet ook dus wordt de wet Hillen afgebouwd en krijgen oudere geen verhoging van hun inkomen.

  Ouderen blijf gewoon dwars liggen! Het is uw huis en daar mag u zelf over beslissen.

 16. Nico, en ook ergboos,
  Het hangt allemaal aan je persoonlijkheid en sentiment, heb nog steeds contact met vriendjes uit mijn Amsterdamse school tijd, er zijn er nog 5 over, leef al 66 jaar samen met mijn eerste meisje, we zijn de 80 ig gepasseerd, en dat brengt problemen met zich mee, leven met en voor onze familie, zit vol herinneringen aan wat ik begrijp niet mag mijn Nederlandse volkje van toen, heb veel kleine trauma’s maar Nederlandse kinderen moeten het altijd afleggen tegen een Oostenrijks Jodinnetje, die de hele WWII verpersoonlijkt, ben oud provo, hield van Simon Vinkenoog zijn schrijven, ben wel oud maar (nog) niet gek, in Nederland telt niet jong nog oud, de menselijke warmte van een echt paar met zijn wel en wee, is verdwenen, het moeten gereguleerde homo’s of Lesbiënes zijn, kijk naar Amsterdam die mooie stad gebouwd op(helaas houten) palen, die op eens ophouden te bestaan, dit terzijde, ben al heel lang weg, maar nu in Frankrijk al 32 jaar,
  is le joy de vivre verdwenen, tergelijke tijd begraven met de vorige generaties, wat blijft ja zeg het maar, niet ma douce France de mon enfance, maar goed ze houden zich vast aan hun IPhone, zo lang die niet uit hun handen wordt gerukt door een nieuwe ongeinviteerde gast, groet prettige zondag !

  Nico [19] reageerde op deze reactie.

 17. Beste johannes [18]: Dank voor deze reactie. Het begint allemaal inderdaad bij leven en liefde, bij een gezonde kern. Onderstaand een kort schrijfseltje wat wereldwijd van toepassing is:

  Anti-Trump zijn is niet genoeg. Volgens een geïnterviewde is in Amerika de balans verstoord en zijn er kampen met kemphanen die tegenover elkaar staan. De traditionele kampen zijn vervangen:

  “Het intellectuele verzet tegen rechts Amerika komt van universiteiten die Foucault en Marcuse onderwijzen en waar ras en gender het denken in termen van plaats en klasse hebben vervangen.”

  Best interessant dat reeds eeuwenlang door het dynamische duo kerk (of moskee, synagoge, tempel) en staat een vorm van racisme wordt onderwezen die gebaseerd is op genderrollen. De man is van een ander ‘ras’ dan een vrouw, dus moeten ze verschillende rollen spelen. In de kern begint alle verdeeldheid tussen mensen op dit punt, want als deze twee ‘rassen’ zich mentaal verenigen en vermengen betekent dat van nature het einde van andere verdeeldheid. Eerst ‘jezelf bij elkaar rapen’, dan gaan nadenken over andere dingen.

  Volgens de geïnterviewde verliezen bekvechtende partijen het landsbelang uit het oog: “Het probleem is dat universiteiten geen werkelijke hechting aan het Amerikaanse project aanmoedigen.” Zou het niet in het landsbelang zijn om aan te sturen op gezonde, stabiele, weerbare kernen voor sociale verhoudingen? Van daaruit kan van alles groeien. Als de kern gezond is, dan wordt en blijft de rest ook gezond.

  De geïnterviewde meent dat de Amerikaanse elite heeft gefaald. Het woord elite betekent zoveel als ‘gekozen’.

  Als gekozenen zich meer richten op infrastructuur en technologie dan op mensen en gezonde sociale verhoudingen, onderhuids racisme en verdeeldheid tussen man en vrouw in stand houden in plaats van openlijk aan de kaak te stellen, dan hebben ze inderdaad gefaald.

  Nico [21] reageerde op deze reactie.

 18. Nico, even vlug moet in de keuken aan de gang, Studenten zijn levensgevaarlijke mensen, die echt buiten hun veld en indoctrinatie niets weten.
  De Harvard universiteit, meer als de helft Joodse studenten, die dus uit de niet altijd gekozen elite voortkomen, wel uit de Financiele elite.
  De Amerikanen de burgers dan zijn zo zwaar geindoctrineerd, dat ze het woord Jews niet eens durfen uit tespreken.
  De basis van alles, de hele créatie, het Vrouwelijke en het Mannelijke, door de créateuren van de religies als basis genomen, de drie éénheid is daar van het mooiste bewijs, het uit liefde en hartstocht geboren kind !
  Kijk dat er afwijkingen voorkomen, kan ik mee leven, maar niet als een door hen zelf gereguleerd derde soort, die dan de het oude evolutionaire leven zou moeten vervangen, en verbeteren, weet je hoeveel abortis er jaarlijks worden uitgevoerd, en uit betrouwbare kring, grote voetussen in stukken gesneden, voor het vele geld hier voor betaald, je kunt toch niet meer van een civilisatie spreken in dit soort gevallen.
  Lees vanmiddag verder, groet !

  Nico [22] reageerde op deze reactie.

 19. @Nico [19]: In het staartje van het bovenstaande stukkie:

  Het artikel sluit af met een opvallende dreiging; Amerika is een jong land dat kennelijk pubert. Pubers doen gekke dingen, inclusief zelfmoord plegen. Dit riekt naar een traditioneel dreigement aan het adres van pubers: Denk en doe zoals wij willen, omdat iets anders gelijk staat aan zelfmoord plegen. Waarom wordt pubers niet verteld dat ze moeten doen wat goed moet zijn voor hun fysieke en mentale gezondheid, omdat ze anders als het ware zelfmoord plegen? De sociale werkelijkheid lijkt helaas op die in het universum waarin (bijv. Griekse en Romeinse) goden elkaar uitdaagden en elkaar schade berokkenden, soms ten koste van levende wezens op aarde.

 20. @Bertuz [11]: het gaat mij om ruimte om te wonen, niet collectieve ruimte, en niet voor ruimte voor de koeien. Zie evt het artikel van Paul Verhaegh, door kunstmatige krapte op de woningmarkt betalen we ons scheel aan een klein huisje of flatje. Ik vind dat woonruimte betaalbaar moet zijn en ook ruim is. Tenminste voor hen die daarvoor kiezen.

 21. @Nico [7]:

  In de laatste paar zinnen van het betoog.
  komen de wortels van het KWAAD boven.

  Waardoor zij gedwongen worden, met elkaar rekening te houden.
  Wat zijn weerslag vind in samen ondernemen en werken
  in het algemeen belang, van elkaars voort bestaan.
  En niet van, als IK het maar heb!

  Burgerlijke onvrede komt voort uit heb zuchtige domheid en
  macht wellust.

  WORD U ZICH DAT BEWUST ????

  Al deze niet gewenste en hinderlijke obstakels, komen voort uit de
  samenstelling van de uitvoerende macht, die de overheid zich aan meet!

  Het zijn meestal de maatschappelijke kneuzen die de overheid
  hebben, als beroeps keuzen.

  Het is tijd voor verandering, in dezen gang van zaken.
  De onnodige regel zucht, is het die de burger tucht!
  En in hun ziel raken!

  Het word tijd, UW burggelijkrecht, te eisen:
  Gevrijwaard te zijn:
  Van niet ter zaken doende, en niet gewenste, opgelegde regelgeving,
  te kunnen verwerpen.

  Zonder de dreiging, van negatieve maatregelen en onderdrukking,
  ten aanzien van U en of UW familieleden!
  Zo dat zij;
  Niet meer van toepassing kunnen zijn!

  ALS VRIJ BURGER IS DIT UW RECHT!!!

  Om arm het, met heel UW persoonlijkheid!!!

  Het boven staande is een uitnodiging, aan allen die ook vinden, dat het tijd
  is om verandering te eisen, t.o.v. het beschreven ONRECHT!!!

 22. Ratio:

  Heb DANK:
  Voor het inzicht in de verdeling van ons land.
  Het heeft nog al het een en ander los gemaakt!

 23. In de DDR was er geen dakloosheid en een zee aan woningen voor iedereen

  niet echt mooie woningen en in de DDR wonen was geestdodend en beklemmend, maar dit materiele probleem, deze uitwas van kapitalisme hadden ze wel goed gecounterd natuurlijk

  Alles staat leeg en niemand heeft een woning

  Hoe dat komt ? Kapitalisme, pathologische hebzucht. Laat je hallen leeg staan en dit is in jou fiscale voordeel. Je hebt dan wel al zeventig miljoen, maar de buurman heeft tachtig miljoen.

  Dat is de realiteit, niet ‘de kwade staat’. Het is de staat die het handje vast houd van de kapitalistische ‘ondernemers’

 24. @Nico de Geit [28]: Iedere denkbare nood, behoefte of verlangen wordt als chantagemiddel gebruikt om over de levensenergie van anderen te kunnen beschikken. Waarmee de moraal van hen die ‘verlicht’ menen te zijn of verheven (geprivilegieerd) zijn weer wat duidelijker is. Aan de vrucht herken je de boom, daden spreken duidelijker taal dan (een gebrek aan) woorden.

Comments are closed.