Ook een manier om home-schooling te stimuleren.

vrijspreker.nlFlibje
Tips voor Flibje? Mail ze naar info@vrijspreker.nl

52 REACTIES

 1. Beste Nico de Geit [27]: IQ duidt op de mate waarin iemand geïnformeerd is, iets anders dan de capaciteit om informatie te verwerken.

  1) Intelligence Quotient; de ratio tussen wat je weet en niet weet. Wie geen hoge leer- en verwerkingscapaciteit heeft, kan het IQ toch opkrikken. Kwestie van doorzetten als ‘langzame leerling’.

  2) Bestaat er een getalletje wat de mentale leer- en verwerkingscapaciteit kan duiden, zodat er onderscheid gemaakt kan worden tussen de ‘langzame en snelle leerling’? Die is mij niet bekend en zou misschien best wel handig zijn voor debat.

  Misschien is er in de westerse wereld een hoger IQ nodig dan voor natuurvolken. Of misschien moeten natuurvolken een ander soort informatie opslaan.Het is zonder enige twijfel een feit dat informatie-achterstand (IQ) nauwelijks nog in te halen is.

  Stel je voor dat een westers mens in een jungle terecht komt. Die moet dan van alles gaan leren over geneeskracht van planten, gifsoorten, het gedrag van diersoorten en de mate van gevaarlijkheid van dieren. Tegen de tijd dat die westerling voldoende zou weten is ‘ie misschien al lang dood. Terwijl iemand die in zo’n omgeving geboren is en er langzaam in groeit kan overleven.

  Andersom wordt een westerse omgeving gedomineerd door allerlei door mensen bedachte technologie en systemen. Komt iemand uit een Derde Wereld land, dan is er een informatie achterstand. Om in een westerse omgeving te kunnen functioneren is het dan waarschijnlijk verstandig om een beroep te kiezen dat niet high-tech is maar low-tech. Zolang het over dieren of mensen gaat, zal het bijvoorbeeld goed gaan.

  Op zich zijn dit logische mechanismen. De vraag is of het verstandig is om naar mensen op of juist op hen neer te kijken op grond van IQ, de mate waarin iemand is geïnformeerd. Is gedrag niet veel belangrijker?
  En wat bepaalt de waarde van een mens of dier eigenlijk? Of is het niet aan een mens om de waarde van een ander in te schatten, maar moet iemand zich hoogstens druk maken als een ander mens of dier daadwerkelijk schadelijk blijkt te zijn voor de betrokkene? (individu schaadt ander individu) Waarom wordt mensen eigenlijk collectiviteitsdenken aangeleerd? Want laten we eerlijk zijn, mensen maken zich hoogstens druk om immigranten vanwege het effect van immigratie op het collectief, niet om een individuele immigrant. Want die laatste moet in het gelid of mag doodvallen, desnoods met wat hulp. Toch? Daarnaast wordt immigratie door propaganda neergezet alsof collectief 1 (een bezettingsmacht van een territorium) te maken krijgt met collectief 2 (een invasieleger).

  Waar het mij om gaat… is dat een collectief (zoals een organisatie, klasse, stand) niet het uitgangspunt moet zijn van het denken. Dat is schadelijk voor de mentale gezondheid.
  Als ik denk aan een ‘native bevolking’ of immigranten, dan denk ik aan individuele mensen die ik heb ontmoet. Wat waren en/of zijn hun mogelijkheden en moeilijkheden?
  Daar tegenover staat collectiviteitsdenken; de kudde- of zwermmentaliteit. Dat bestaat uit ingeprogrammeerde denkwijzen, rotzooi die in de ‘zolder’ terecht is gekomen.

  In alle nuchterheid; zonder gezonde individualiteit zijn geen gezonde sociale verhoudingen mogelijk, andersom is zonder gezonde sociale verhoudingen geen gezonde individualiteit. Welbeschouwd moet je op individueel niveau bezien wat de mogelijkheden of moeilijkheden zijn in de omgang met een ander. Groepsdenken is overtollige ballast, schadelijk voor je mentale gezondheid.

  Nico de Geit [34] reageerde op deze reactie.

 2. Beste dr.kwas [28]: Denkwijzen werken soms als een virus waarmee je besmet kunt raken. Het verandert het karakter van je denken, soms zelfs je karaktereigenschappen. Verder is er een verschil tussen gevormd (of misvormd) worden door je omgeving, of juist ervoor kiezen om jezelf te vormen.

  Op de een of andere manier blijft de erfenis van een verleden wel bij je. Het schemert door in bijv. taalgebruik. Sommige elementen daarvan wil je behouden, andere juist van je afschudden. Is bijv. dialect of woordkeuze nu werkelijk zo belangrijk? Dat geloof ik niet. Ieder vogeltje zingt zoals ‘ie gebekt is.

  Zojuist schreef ik iets aan Nico de Geit. Misschien interessant. Vrij vertaald gaat het over mensen die in koor dienen te zingen en in het gelid dienen mee te lopen, of in hun waarden worden gelaten. Ik veronderstel dat het beter is om het beste van je eigen leven te willen maken, daar andere misschien mee te kunnen helpen, dan te maken van je leven wat een ander wenst of eist.

 3. Beste johannes [29]: Er is inderdaad niets mis met zowel een gewoon boerenverstand en een dosis slimheid.

  Opvallend; sluwe mensen die wensen te misleiden komen met slimme praatjes die dat boerenverstand wensen te omzeilen, te verblinden. Dus eigenlijk… moet een mens voldoende slim zijn om het boerenverstand operationeel te houden 😉

 4. @Nico [31]:

  ‘IQ duidt op de mate waarin iemand geïnformeerd is’

  Ik stel voor dat je je gebruikersnaam verandert van ‘Nico’ naar ‘Nico de losse flodder’.

  Op zich is het wel interessant om kennis te nemen van je foute aannames, omdat je niet de enige zult zijn. Er zijn vast juffen die er ook van overtuigd waren dat ze de kinderen uit de derde wereld vooruit zouden helpen, een enorme sprong vooruit.

  Mooi. Het liep alleen anders. Het werd niet wat ze hadden gehoopt. De losse flodder theorie bleek inderdaad een losse flodder. Ze raakten na lang proberen gedemotiveerd. Nogal wat van hen zitten overspannen thuis.

  Wat is er nu mooier dan kinderen naar een veel hoger niveau te brengen dan hun ouders en voorouders? Alleen daarop al valt veel af te dingen als je werkelijk wat slimmer bent. Is dat hoge niveau dan zo geweldig?

  Nee, dat hogere niveau is niet aan het lukken. Leerplicht tot 25 jaar in Duitsland zou moeten helpen volgens de daartoe aangestelde deskundigen. Losse flodder deskundigen, blijkbaar.

  Er zijn hele boeken over geschreven, dat het niet werkt. Het is ook geen nieuw project, ze hebben het meer dan een eeuw geleden al geprobeerd met indianen en aboriginals. Helemaal fout gelopen.

  Als het hogere niveau niet komt, komen de hogere inkomens niet, en de beloofde gouden bergen ook niet. Dan wordt het een drama. Achterstandswijken, criminaliteit en ellende. Sommigen maken de vergelijking met Brazilië – ik denk dat dat wel aardig opgaat.

  Arme mensen beloftes doen die je niet waar kunt maken is slecht.

  Nico [35] reageerde op deze reactie.

 5. Beste Nico de Geit [34]: Kennelijk is er verwarring over de vraag wat IQ nu eigenlijk is.

  Als je kijkt naar de betekenis van de I, woordgebruik ‘intelligence’ dan zie je bijvoorbeeld dat het een term is voor inlichtingendiensten, het vergaren van inlichtingen. Zo beschouwd, als je er Quotiënt (ratio, verhouding tussen getallen) achter zet, kan gesteld worden dat het een term is voor de verhouding tussen wat iemand weet en niet weet.

  Kijk je iets verder, dan wordt de term intelligence niet alleen gebruikt voor (in computertermen) ‘geheugengebruik’, ‘opslag van data’, maar ook voor de rekencapaciteit van een computer (analyseren en bewerken data) en de snelheid waarmee gegevens opgenomen en doorgevoerd kunnen worden.

  In feite is de term IQ daardoor te breed geworden. Want wat bedoelt iemand nu eigenlijk met die term?

  In gewone woorden kunnen sommigen een voorsprong hebben, anderen een achterstand. Een achterstand kan tot op zekere hoogte ingehaald worden, hoewel vooral overheidsmachines de neiging hebben om mensen juist systematisch op achterstand te zetten (leert onze ervaring). Belast iemand met bureaucratisch gezeur en/of onrechtvaardigheid en hoppa, er is weer eens iemand op achterstand gezet, levensenergie verspild, menselijk kapitaal (energie en tijd kun je maar één keer uitgeven) verloren gegaan, vernietigd.

  Op achterstand zetten staat gelijk aan misleidende verhaaltjes ophangen, mensen zo lang mogelijk in de positie van onmondige kleuter houden, weerloos, als speelbal van derden.

  Uiteindelijk gaat het maar om één ding; voorsprong vs. achterstand, waardoor onderlinge afstand ontstaat. Vanuit een voorhoede afgeven op mensen met achterstand helpt niet om hen die achterstand, desnoods in de loop der generaties, te laten inhalen. Sommigen mensen met voorsprong gedragen zich als wielrenners die na demarrage achterblijvers totaal niet interessant vinden. Het zijn in hun ogen mogelijk zwakkelingen, afvallers die niet goed genoeg hun best hebben gedaan. Maar in het echte leven werkt dat niet zo.

  Uiteindelijk is er maar één mensheid, één bevolking van de planeet. Iedere sociale breuklijn, van groepen mensen die zich tegen elkaar verzetten, levert op termijn alleen maar ellende op, ook al lijkt het op de korte termijn een goede zet.

  Net als bij een schaakspel moet je zetten vooruit denken. Wil je oplopende spanningen of juist spanningen wegnemen? In het laatste geval kun je achterblijvers een handje toesteken zodat ze beter in staat zijn om achterstand in te halen, voorlopers terugfluiten (“hee, help eens mee”) om problemen te voorkomen of op te lossen.

  Nico de Geit [40] reageerde op deze reactie.

 6. Overigens ben ik mezelf ervan bewust dat de werkelijkheid weerbarstig is. Randverschijnselen kunnen allerlei kanten op schieten, zoals:

  a) Wie op achterstand gezet is kan een afkeer jegens daders ontwikkelen, wil daar niet bij horen. Zoiets als een verkrachte vrouw die geen behoefte heeft aan een relatie met een verkrachter.

  b) Wie een comfortabele voorsprong heeft kan een afkeer hebben om die op te geven om anderen verder te helpen. Zoiets als misplaatst superioriteitsgevoel.

  Mrbleusky [37] reageerde op deze reactie.

 7. @Nico [36]: Ik heb een tijdje bij een molenbouwer gewerkt, oud-hollandse windmolens, en daar heb ik heel wat bij-geleerd, maar ik heb daar een collega ontmoet die me opdrachten gaf van klussen die ik voor het eerst ging doen. Als ik dan aan hem vroeg hoe dat gedaan moest worden wilde hij mij dat niet vertellen, moest ik het zelf maar uitzoeken.. Ergens had hij gelijk, hij verdiende zijn brood met die kennis, en waarom een collega, een concurent wijzer maken, we zijn door die concurentie gedachte in wezen allemaal met elkaar in strijd. Een naar uitvloeisel van economisch denken wat mij betreft En jammer voor de ontwikkeling, maar het is me allemaal wel gelukt.

  Nico [38] reageerde op deze reactie.

 8. @Mrbleusky [37]: Dat verschijnsel ken ik. Zien dat mensen wel iets weten, maar bewust de kaken op elkaar houden, niet even willen uitleggen hoe iets in elkaar zit of werkt. Heel soms zijn mensen zo eerlijk om te zeggen “je moet dat en dat weten, maar ik wil niet degene zijn die je het leert”. Maar meestal is het zo dat onwetendheid uitgebuit kan worden en die voorsprong in stand gehouden ‘moet’ worden. Jammer, want kennis zou een community project moeten zijn.

  Natuurlijk kun je ervoor zorgen dat je ondanks een gebrek aan medewerking of zelf ondanks actieve tegenwerking verder kunt komen, maar dat laat toch een vieze smaak achter. Kennis als handelswaar, als machtsinstrument. Getver.

  Het heeft te maken met de aard van een cultuur die ooit gevestigd is en in stand gehouden wordt. Als je jezelf er niet in herkent, dan kun je een paar dingen doen:
  1) Vluchten en dan maar hopen dat het elders gezonder werkt (wat overigens niet zo is)
  2) ‘Bij gebrek aan beter’ in kleine kring zoals gezin een eigen cultuur scheppen die blijft wringen met de omringende cultuur; een gebrekkig gang van zaken aanvaarden, capituleren.
  3) ‘De grootste aap’ worden en in groter verband een gezondere cultuur vestigen.

  Overigens gaat het ons om een gezonde kern, de man vrouw en ouder kind relaties, met de mogelijkheid om gezonde sociale verhoudingen aan te gaan en te onderhouden. Wat daar omheen zit is voor ons bijzaak. Die gezonde kern missen we, waar we ook kijken. Veeleer wordt die kern belast met vergiftigende, verziekende omgevingsfactoren. Een beschamende uitkomst voor duizenden jaren experimenteren met beschavingen. Dat roept de vraag op wat het medicijn is om een gezonde kern te verkrijgen waar mensen naar hartelust mee aan de slag kunnen.

  AI kan ook kunstzinnige intelligentie zijn; genees-, levens- en (filosofische) krijgskunst 😉

  Helaas is er momenteel sprake van kunstmatige intelligentie; plastic culturen die het gezonde verdringen, vergiftigen en verstikken.

 9. In computerland bestaat een verschijnsel dat ook voor mensen nuttig is, de garbage collector die geheugen vrijmaakt.

  De mensheid kampt ook met afval, ‘plastic culturen’ (beroepsmatig, maatschappelijk, sociaal). Gaat ten koste van gezonde individualiteit, gezonde sociale verhoudingen.
  Een leerzame metafoor daarvoor is de plastic afvalberg in oceanen. Gaat ten koste van dierlijk en plantaardig leven.
  Hoe krijg je die troep weg?
  Dat vereist de vestiging van een gezonde(re) cultuur. Als het ijkpunt van denken en optreden gezond is ingesteld, moet dat te doen zijn.

 10. @Nico [35]:

  ‘Kennelijk is er verwarring over de vraag wat IQ nu eigenlijk is’

  Nee, beste Nico. De vraag is waarom die meesters en juffen niet meer voor de klas willen staan. En het schijnt vooral om overwegend zwarte klassen te gaan. Wat er precies aan de hand is, daarover heerst een oorverdovende stilte.

  Hoe het ook zij, het moet niet mijn probleem worden. Als het multiculturele project mislukt verandert Nederland in een derdewereldland.

  Nico [41] reageerde op deze reactie.
  Rien [44] reageerde op deze reactie.

 11. @Nico de Geit [40]: Als meesters en juffen steeds minder voor de klas willen staan, dan kunnen daar allerlei oorzaken voor zijn.

  Probeer schoolgaande kinderen door de spaghettimolen te halen en compartimentsdenken aan te leren, en het zal blijken dat niet ieder kind daar blij mee is. Verder is er zoiets als cognitieve dissonantie, de weerstand tegen iets dat anders is dan ooit geleerd. Daarnaast is er nog de weerstand tegen monologen, eenrichtingsverkeer, iets anders dan synthese. Als een schoolmeester zich superieur opstelt en niet ook zelf door een leerproces gaat, levert dat spanningen op. Meerderjarigen die weigeren om iets onder ogen te zien kunnen minachting verwachten.

  Het hele multi-culti verhaal levert spanningen op omdat mensen collectiviteitsdenken is aangeleerd. Het zou allemaal een stuk makkelijker gaan wanneer aanvaard wordt dat ieder mens / gezin een eigen cultuur creëert. Als dat aanvaard wordt, dan hou je hoogstens over wat er in de publieke ruimte gebeurt. Moet er bijv. eenheidsworst zijn qua mode en andere uiterlijkheden? Of mag er diversiteit zijn? Zolang mensen elkaar het leven niet lastig maken, is er in feite niets aan de hand. Collectiviteitsdenken maakt een leven lastig omdat het per definitie frustraties genereert, het is een onnodige belasting. Collectieven zijn per definitie schadelijk voor de individuele mentale gezondheid.

 12. Voor de goede orde; wij zijn dieren- en mensenliefhebbers. Uiterlijkheden maken ons geen moer uit, variëteit waarderen we. Het enige wat lastig is, zijn ingeprogrammeerde verziekte denkwijzen. Soms is er wat aan te doen, soms blijkt er sprake te zijn van ongeneeslijke geestesziekte. In feite is de betrokkene dan zodanig misvormd geraakt dat er mentaal een monster is ontstaan.

  Maatschappelijk en sociaal lijkt het de traditie om monsters te kweken, een in omvang groeiend probleem voor wie fysiek, mentaal, sociaal gezond door het leven zou willen gaan. Een typische probleemstelling voor een cultuur die in verval is geraakt. Ooit stonden bijv. de keizers Ghenghis Khan en Nero voor de monsterlijke taak om orde op zaken te stellen. De geschiedenis herhaalt zich.

 13. Tot nu toe heb ik me beperkt tot de verhouding meester/leerlingen. Daarnaast is er de verhouding meester/schooldirecteur. En beleid, lesmethoden, lesprogramma’s. Ook die aspecten bepalen of iemand voor de klas wil staan.

  Daarnaast kan scholing vergeleken worden met een staatshoofd met een klasje ministers, die op hun beurt weer docenten zijn. Of een keizer met staatshoofden als leerlingen, die op hun beurt weer docenten zijn. Ook in dat soort verhoudingen is de aard van de leerlingen belangrijk, beleid, lesmethoden, lesprogramma’s. Ervan uit gaande dat er hier met open vizier gecommuniceerd wordt is het niet de moeite waard om daar nu op in te gaan 😉

 14. @Nico de Geit [40]: “Als het multiculturele project mislukt verandert Nederland in een derdewereldland.”

  Ik ben iets optimistischer: ik vermoed dat vele lager IQ mensen terug zullen gaan. Vrijwillig. Zelf-deportatie.

  De oorzaak voor dit optimisme is de r/K theorie die ik aan het besturen ben op dit moment. Migranten zijn overwegend r-strategen. Wanneer het westen naar K-strategie verandert (hetgeen in volle gang is) dan voelen de r-strategen zich hier niet langer thuis en zullen terug naar huis willen.

  Nico de Geit [45] reageerde op deze reactie.

 15. @Rien [44]:

  ‘Ik ben iets optimistischer: ik vermoed dat vele lager IQ mensen terug zullen gaan. Vrijwillig. Zelf-deportatie.’

  Een Turk die zich in Nederland niet echt welkom voelt en nooit heeft gevoeld, en een beetje redelijke toekomst op kan bouwen in Turkije, ja, die pakt zijn biezen.

  Aziaten zijn vaak op doorreis. Hoppen makkelijk in, maar even makkelijk uit.

  Wat overblijft zijn de zeer kansarmen die terecht zijn gekomen in het Nederlandse sociale vangnet, en een miserabel leven leiden. En ze sturen nog geld naar huis ook – alleen daar, ‘thuis’, schijnt het beter te worden. Ze zitten hier dus vast want het thuisfront kan het geld niet missen.

  Wat resteert als de kans niet wordt gewijzigd is een land vol kanslozen, criminelen, afhankelijke ouderen, enz. Hoe groter de problemen en hoe hoger de belastingen die de mensen moeten betalen met wie het nog wel goed gaat, hoe groter de uittocht.

  Afgelopen jaar weer 114.000 mensen die Nederland verlieten. Daar hoor je vrijwel niets over. Terwijl de media vol staan over de problemen met de immigranten.

 16. In de derde wereld doen ze niet aan geboortebeperking, bijgevolg is er een enorme bevolkingsgroei, waardoor veel ellende ontstaat. Ze proberen te ontsnappen aan de ellende door naar een rijk land te verhuizen.

  Of ik mijn pensioengeld wil spenderen aan de armen? Nee. Ik heb dat geld zelf heel hard nodig straks.

  Je ziet nu toch al een beetje dat de problemen rond immigratie betaald worden door bijvoorbeeld de pensioenleeftijd te verhogen. Dat is natuurlijk schandalig. Anderen moeten vrij zijn om hun pensioen te doneren aan immigranten, maar wel vrijwillig. En ik wil het dus niet. Maar ze pakken het dus toch weg, desnoods met geweld. Alles voor hun idealistische project.

  Mrbleusky [47] reageerde op deze reactie.

 17. @Nico de Geit [46]: Ik ben geëmigreerd, deels vanwege het feit dat ik op school geremd en beschadigd ben en daardoor nooit kinderen wilde krijgen om die hetzelfde aan te doen, ik wilde nooit trouwen omdat ik op 14jarige leeftijd gezien heb tijdens de scheiding van mijn ouders dat een advocaat een vijandige brief schrijft en daarmee de partijen kwaad maakt zodat hij nog meer verdient aan de strijd die volgt. Ik ben 8 jaar geleden als het ware in staking gegaan, omdat de belastingdruk de motivatie deed verdwijnen, en betalen aan verzekeringen zoals het pensioenfonds niet meer zag zitten, omdat bij die fondsen de parkeergarage vol staat met jaguars bestuurd door parasieten die het geen reet interesseerd of de verzekerden uitgekeerd krijgen wat hun beloofd is door die stropdassen. Moeders is aardig achteruit gegaan, bewijs alom dat ik gelijk heb daarin. Gouden kranen en marmeren vloeren bij de fondsen die betaald worden door arbeiders die de hypotheek niet afgelost krijgen omdat ze na hun vijftigste eruit geflikkerd worden en dan alleen nog de boel met moeite kunnen redden door een turkenbaan aan te nemen voor half geld. Immigranten, siriërs, getraumatiseerd door de bommen die gevallen zijn dankzij europees belasting-geld, afrikanen die zijn verdreven omdat china hun land overgenomen heeft nadat ze al verarmd waren door amerikaanse landbouwproducten die gratis waren dankzij de vrijwillige donaties van europeanen aan ontwikkelingshulp. Het is nou eenmaal zo, zegt m’n moeder altijd, maar met wie ik ook praat, ze zouden het allemaal wel anders willen.

  Nico [48] reageerde op deze reactie.

 18. @Mrbleusky [47]: “… maar met wie ik ook praat, ze zouden het allemaal wel anders willen.” Dat is hetzelfde als wat wij in allerlei landen hebben gehoord. We vermoeden dat de kneep ‘m in de opvoeding zit. Waarvan de aard bepaalt wordt door de heersende cultuur. Waarvan de aard bepaalt wordt door… wie de poen heeft bepaalt de spelregels, en spelregels zijn traditioneel vooral in het voordeel van degenen die een spel bedenken.

 19. @Nico [22]:

  ‘De stelling dat mensen uit de Derde Wereld veelal zwakbegaafd zijn vind ik over de grens van het toelaatbare’

  Aboriginals hebben dus een gemiddeld IQ van rond de 60. Daarmee kunnen ze uitstekend functioneren binnen hun vertrouwde leefomgeving.

  Daar is niks mis mee.

  Ga je nu die mensen hier naartoe halen, met gouden beloftes, stuur je ze naar school om hun IQ te verhogen, ja, dan gaat het mis.

  Niet met de aboriginals is iets mis maar met de mensen die ze weghalen uit hun normale wereld, en ze westerse waarden willen ‘leren’.

  Iemand is zwakbegaafd als hij een IQ heeft van tussen de 70 en 85. Met een IQ van 60 ben je debiel of zoiets. Niks mis mee in de normale leefomgeving van aboriginals, maar in de westerse maatschappij is een IQ van 60 problematisch.

  ‘De stelling dat mensen uit de Derde Wereld veelal zwakbegaafd zijn vind ik over de grens van het toelaatbare’

  Dus het probleem analyseren en benoemen is ‘over de grens van het toelaatbare’. Westerlingen (zoals Nico) sporen niet.

  Nico [50] reageerde op deze reactie.

 20. @Nico de Geit [49]: Zie mijn reactie 35. IQ heeft niet automatisch iets te maken met begaafdheid. Het is goed mogelijk dat mensen met laag IQ toch hoogbegaafd zijn. Iets dergelijks kom je zelfs in de Bijbel tegen; “mijn volk gaat ten onder door een gebrek aan kennis”. Je kunt begaafd zijn, maar zonder aangereikte kennis blijft het IQ toch laag. Om dat als zwakbegaafd af te doen… getuigt van misplaatst superioriteitsgevoel.

  Los daarvan is de mensheid als geheel ervoor verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat er geen mensen op de vlucht moeten slaan. Helaas is die verantwoordelijkheid gedelegeerd naar regeringen, die er juist op een bepaalde manier baat bij hebben. Vandaar massa’s vluchtelingen. De oorzaak-gevolg keten begint niet bij vluchtelingen, maar eerder. Beschikken over technologie betekent nog niet dat andermans leven tegen diens wil ontwricht mag worden. En toch is dat een kernactiviteit van regeringen en overheidsmachines. Even een wetje uitschrijven en hoppa, weer een stukje ontwrichting erbij.

  • Als IQ met intelligentie te maken had, zag de wereld er wel beter uit…..

Comments are closed.