Er leven in Nederland talloze ambtenaren die hun brood verdienen met het forceren van inkomensoverdrachten van rijk naar arm.

De kosten hiervan en de schade die dit aan de economie oplevert zijn altijd vele malen hoger dan welk beneficiair effect dan ook, dat dergelijke inkomensoverdrachten zouden kunnen bewerkstelligen. Dit komt doordat bij degenen van wie gelden en daarmee potentiële behoeftenbevrediging afgenomen worden, ten gevolge van deze dwangonteigening grote schade veroorzaakt wordt.

Mirabile dictu veroorzaken politici in vele landen eveneens veel schadelijke effecten door geforceerde inkomensoverdrachten van arm naar rijk.

Enkele voorbeelden:

A.

het subsidiëren van vliegverkeer: arme belastingbetalers subsidiëren welgestelde luchtreizigers.

B.

het subsidiëren van kunst en cultuur.

De op dit stuk aangerichte schade is enorm:

001.

Duizenden worden opgeleid tot beeldend kunstenaar die werk verricht waarna geen of nauwelijks door koopkracht gesteunde vraag bestaat.

002.

Duizenden worden opgeleid tot balletdanser of musicus, hetgeen in deze sector veel meer aanbod veroorzaakt dan in overeenstemming is met de door koopkracht gesteunde vraag naar de producten van deze beroepsbeoefenaren.

De selectie die de markt zelf gratis verricht, wordt doorkruist en ontwricht door een spilzuchtige overheid die de vrijemarktallocatie van schaarse middelen op ernstige wijze verstoort.

Ongeschoolden die nimmer in hun leven een balletvoorstelling of concert zullen bezoeken, betalen met hun belasting mee aan producties waar zij geen enkele belangstelling voor hebben. Kan een door sommigen gewenste culturele verheffing van deze mensen niet beter overgelaten worden aan hen die hiervoor vrijwillig uit eigen zak een offer willen brengen?

Hugo van Reijen

27 REACTIES

 1. C: de combinatie van fiat geld, fractional reserve banking en “toezichthouders” wiens taak het is de hoeveelheid aanbieders van fractioneel reserve bankieren te beperken. Dit is wellicht de grootste vermogensoverdracht uit de geschiedenis, een overgang van een stelsel gebaseerd op edelmetaal naar een stelsel op schuld aan een kleine roedel financiele instellingen.

  D: Octrooi en patent wetgeving, intellectueel eigendom. Ook goed voor enorme bedragen.

  E: beschermde beroepen die de instroom van nieuwe collega’s kunnen beperken. Zelfs als beveiliger moet je een diploma hebben, men probeert op alle manieren nieuwe gildes in te stellen met de staat als regelgever en de beroepsorganisatie als sleutelhouder van de nieuwe toestroom

  F: regelgeving die organisaties een staatsmonopolie geeft, waardoor de deelnemers lage kwaliteit kunnen koppelen aan relatief hoge verdiensten, in ieder geval voor de top

  G: Tal van subsidies en andere regels die hele bedrijfstakken hebben veranderd, de ondernemers zijn vervangen door de administrateurs die weten welke formulieren benodigd zijn om te overleven, en die niet meer zoveel van dienstverlening snappen, noch weten hoe ze een goed product in elkaar moeten zetten.

  H: Een grote kunstmatige vraag naar diensten die in de vrije economie niet zullen worden afgenomen

  Tip: zorg dat je van meerdere van dit soort punten profiteert, wordt subsidie advocaat voor de gezondheidszorg oid. Dit kunnen zeer profijtelijke niches zijn. Ga niet nadenken over het ultieme product of de ultieme dienst maar ontwerp je aanbod zodanig dat je maximaal profiteert van wet en regelgeving en subsidies. De klant wordt als je het goed doet door de staat gedwongen je product te kopen.

  Bertuz [8] reageerde op deze reactie.

 2. B. 003. De miljoenen verslindende theaters en musea die elke gemeente, die belangrijk wil zijn, laat bouwen. Dat komt handig uit bij een receptie (alleen voor genodigden die gesubsidieerd komen zuipen) en de rest van de tijd zit de zaal misschien halfvol met abonnementhouders die naar een voorstelling komen kijken.

  Musea idem. Wie is er werkelijk geinteresseerd in de gemeenteaankopen van het geklieder van die ‘leuke bohemien’ die altijd zo gezellig is op bovengenoemde recepties? Voor rotondekunst hoef je niet naar het museum.

  De theaters zien er vaak zo eenvormig uit. Neem bijvoorbeeld Het Patronaat in Haarlem waar ik een tijdje geleden was. Ooit was dit een leuk rommelig zaaltje van wat ooit als iets anders was gebouwd. Nu is het vervangen door treurige nieuwbouw met de sfeer van een gemeentekantoor.

 3. Tsja… die inkomstenoverdrachten zijn vaak onsmakelijk en vallen zelfs zwaar op de maag. Hier een artikel over het belastingparadijs voor de één, gefinancieerd door de (belasting)hel voor de ander, met Nederland als draaischijf er tussenin om dat circus te faciliteren.

  Hoewel die discussies soms best wel verhit zijn, komt het allemaal toch steriel op me over. Het gaat immers alleen maar om de poen. In de (on)heilige drie-eenheid draait het om geld macht en sex. Anders uitgedrukt; wie heeft de poen die de macht verschaft om anderen te indoctrineren met denkwijzen? Denkwijzen zoals dat poen alles is waar het om draait? De boekhoudersmentaliteit, of misschien geldgeil of machtsgeil?

  Om de steriliteit van poen te illustreren het volgende verhaal:

  De 10e van deze maand kwamen we in een kettingsbotsing terecht, niet als veroorzaker overigens. Alleen blikschade gelukkig. Met als uitkomst een auto die economisch een total loss is; de reparatiekosten zullen astronomisch hoger uitvallen dan de dagwaarde. Dat krijg je ervan als je door 3 auto’s geraakt wordt. De afhandeling is een verzekeringskwestie.

  Wat doen verzekeraars? Die kijken naar de poen. Blikschade wordt vergoed, evenals bijkomende onkosten. Zijn er gewonden of doden, dan worden ook ziekenhuis- of begrafeniskosten vergoed. Jippie.

  Dit laat een wat vieze smaak achter, want hoe zit het met verloren levensenergie en verloren levenstijd? Die kun je immers maar eenmaal uitgeven. Daar is dan smartengeld voor bedacht, hoewel Europese verzekeraars daar niet aan doen. Niet zeiken is het devies. In de VS wordt smartengeld niet tot in het bot uitgebuit, maar ver daar voorbij als het even kan. Opvallend daarbij; het gaat allemaal alleen maar om de poen. Met een emotioneel verhaal erbij om er een slaatje (liefst inclusief een smakelijke dressing) uit te kunnen slaan.

  Bij gedwongen inkomstenoverdrachten is schraalhans keukenmeester. Wat iemand liever als geschenk zou zien wordt afgedwongen, wat per definitie een vieze smaak achter laat. Het maakt daarbij echt niet uit hoeveel er gedwongen wordt overgedragen. Neem nu smartengeld; er is een groot verschil tussen “wat pijnlijk dat ik dit heb veroorzaakt, hoe kan ik het goed maken met je?” of een ander raken op de enige plek waar het misschien nog pijn doet en zoveel mogelijk poen eruit slepen. Voorbij een bepaalde grens is er een zo grote stapel poen, dat je het toch niet meer op kunt maken. Wat heb je, als je eerlijk bent, aan een steriele vergoeding die je met een stalen gezicht, een pokerface, wordt aangereikt? Het mag leuk lijken, maar is in feite niet bevredigend. Als je eerlijk bent.

  Dit soort dingen geeft te denken…

  Je kunt deze lijn doortrekken naar bijv. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Steriel van aard, met tegenzin verstrekt, met weerzin geclaimd omdat het niet anders kon.

 4. Zo zijn de bankiers ook bezig jou zogenaamd af te helpen van de zgn belastingplicht?
  Laat me niet lachen gewoon om er zelf beter nvan te worden?

 5. zogenaamd zijn ambtenaren er om armen te helpen en rijkaards te spekken

  hahaahaha, wat een blasfemie

  Waarom leven mensen dan in huisjesmelk krotten, gaan ze van flexbaan naar flexbaan en leeft één op de tien gezinnen in armoede en is afhankelijk van de voedselbank?

  Als je al gelijk had, dan doen ze hun werk niet echt goed, die nivellerende ambtenaren

  de spotprent hoort andersom te zijn. Heeft de eigenaar van een of ander broekenmerk überhaupt ooit één verdomde broek gemaakt ? Nee hé, wat zou de zuiger dan zijn zonder andermans capaciteiten ? Niets hé

 6. en rijkaards aan te pakken, bedoelde ik

  Wat natuurlijk onzin is. Ambtenaren en politici redde de banken. Was dit niet gedaan, dan leefde we nu in een post apocalyptische realiteit

 7. @Bertuz [8]: Is et niet een vuiltje op je scherm? Heb op pornsites altijd alleen pukkelige types na een griep met een natte hoest..

 8. @Bertuz [8]: Als je een kuil graaft in je tuin, heb je dan recht op de vruchten van je arbeid? Ja, jij kan van je kuil genieten. Echter. Niemand gaat je voor je kuil betalen. Als je nu de eerste bent die een kuil graaft in je tuin en je krijgt patent op het concept “kuil in tuin”. Waarom zouden na-apers dan opeens jou wel moeten betalen? Ze hoeven niet voor jouw kuil te betalen, maar als ze zelf een kuil in hun tuin willen moeten ze dit zelf doen en ook nog eens jou betalen? Omdat je de eerste aller kuilgravers bent?

  Hebben de na-apers vooraf jou, de patenthouder, gemandateerd dat jij het recht hebt te bepalen wat zij met hun eigen tuin mogen doen? Dat hebben ze niet gedaan. Want het perkt hun rechten in. Octrooi en patent wetgeving botsen met eigendomsrechten. Immaterieel eigendom botst altijd met materieel eigendom.

  Waarom zou je omdat je de eerste tuinkuilgraver bent recht hebben op het idee kuil in tuin? En rechten hebben op de vruchten van de arbeid van anderen die ook een kuil in hun tuin willen hebben?

  Een uitvinder heeft dus recht op zijn eerste kuil, maar niet op een vergoeding van alle volgende tuinkuilgravers. Want hij is noch eigenaar van de spade, noch eigenaar van de arbeid noch van de tuin van de volgende tuinkuilgraver. Het verschaffen van een fictief uitvindersrecht, gaat ten kosten van echte eigendomsrechten van derden. Dit holt materiele eigendomsrechten uit, die zijn niet langer absoluut. Het onteigent de echte eigenaren. Ten koste van een kunstmatige monopolist, die gesteund wordt door de staat. In naam van eigendomsrechten worden deze dus juist uitgehold en geschonden.

  Peter de Jong [12] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [21] reageerde op deze reactie.

 9. @Bertuz [8]: Het verbinden van een termijn aan intellectueel eigendom, is niet consistent met hoe de wetgever andere vormen van eigendom beoordeelt. De wetgever ziet de intellectueel eigenaar als tijdelijk houder en niet als absolute eigenaar van zijn idee. Dat is vreemd. In principe zegt de wetgever hier dat de intellectueel eigenaar uiteindelijk voor het collectief werkt, want na 10, 20 of 50 jaar vervalt zijn eigendom.

  Het concept intellectueel eigendom holt derhalve andere vormen van eigendom uit en gaat uit van uiteindelijke intellectuele horigheid aan het collectief. Omdat het slechts een tijdelijk recht is. En dus geen eigendom is.

  Peter de Jong [13] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [14] reageerde op deze reactie.

 10. @ratio [10]: “Octrooi en patent wetgeving botsen met eigendomsrechten. Immaterieel eigendom botst altijd met materieel eigendom”

  Dit is een misvatting. Iemand die een nieuw idee ontwikkelt gebruikt daarvoor zijn eigen tijd en geld. Dit is overeenkomstig het maken van een materieel product. Als nu een ander zonder toestemming van de uitvinder dit nieuwe idee gebruikt maakt hij dus illegaal gebruik van de inspanning en het geld van de uitvinder. Dit is net zo goed diefstal als het illegaal gebruik (dwz zonder toestemming van de eigenaar) van een materieel product.

  Intellectueel eigendom en materieel eigendom zijn in de praktijk nauw verweven. Als bijvoorbeeld een programmeur op zijn eigen pc een nieuw programma schrijft en dit op een DVD-rom brandt dan kan hij deze DVD-rom verkopen met een algemeen eigendomsrecht dan wel een beperkt gebruiksrecht voor de koper. In het eerste geval kan de koper er mee doen wat hij wil (kopiëren, doorverkopen, etc) maar in het tweede geval niet. De DVD-rom blijft dan eigendom van de programmeur.

  Ook als de programmeur zijn software ter download op het web aanbiedt kan hij daar dezelfde voorwaarden aan verbinden. Voor het downloaden van de software is het noodzakelijk, dat men van de hardware infrastructuur gebruikt maakt die eigendom is van (c.q. gehuurd is door) de programmeur. Een ander kan daar alleen legaal gebruik van maken als hij zich houdt aan de voorwaarden die de eigenaar stelt.

  anp rebel [19] reageerde op deze reactie.

 11. Sorry, heb de clou nog niet langs zien komen, maar het is tamelijk simpel. concurentie is de gesel van de samenleving, overleven zal samenwerking zijn dan, en het verdien-model zou geluk moeten zijn in plaats van geld. Dus besparende ideeën verplicht de hele wereld over moeten zonder beperkingen.Ik heb het dan niet over ideeën in de wapen-industrie hé. Trots zijn op een goed idee is toch een mooie beloning als het om geluk gaat?

  Mrbleusky [16] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Peter de Jong [12]:

  Over octrooi en patent wetgeving

  Octrooi en patent wetgeving is naar mijn idee voortgekomen uit de onmogelijkheid van de uitvinder zelf te bepalen met wat er met zijn denkproduct gedaan wordt. In het voorbeeld van het onder licentievoorwaarden verstrekken van een stukje software kan de maker zelf voorwaarden stellen. Maar dat ligt anders als de maker en de namaker geen enkel contact met elkaar hoeven te hebben. Het meest bekende voorbeeld is misschien wel de farmaceut die een medicijn heeft ontwikkeld. Voordat een werkzaam medicijn is gevonden en op de markt gebracht mag worden moeten soms hoge investeringen worden gedaan. Daarentegen kunnen de productiekosten van het medicijn uiteindelijk zeer laag zijn. Dus het namaken daarvan ook. Dat laatste is ook meestal mogelijk, omdat bijvoorbeeld de chemische samenstelling vandaag aan de dag moeilijk of niet verborgen kan blijven. Om te voorkomen dat farmaceuten voor ziekten geen medicijnen meer produceren die hoge ontwikkelingskosten met zich brengen is patentwetgeving ontwikkeld. Dit stelt de investerende farmaceut in staat zijn ontwikkelingskosten terug te verdienen.

  Het probleem met octrooi en patent wetgeving is dan ook niet zozeer het bestaan ervan, maar de wijze waarop dit in sommige gevallen en bedrijfstakken voor de samenleving toch weer nadelig blijkt uit te pakken. Echter specifieke studie per geval is daarvoor noodzakelijk. In het algemeen kan nog gezegd worden dat enkele zwakke zijden aan octrooi en patent wetgeving zijn:

  1. Sommige uitvindingen, producten of procedés, kunnen voor de mens zo belangrijk zijn, dat zij vanuit algemeen belang direct ingevoerd zouden moeten worden tegen lage kosten, dus met voorbijgaan aan de kosten terugwintijd van de maker.

  2. De kosten terugwintijd van de maker is niet gerelateerd aan de specifieke verhouding tussen gemaakte kosten en overwinsten, mogelijk gemaakt door octrooi of patent, te boeken in de terugwintijd.

  3. Octrooi en patentrecht verbieden het gebruik van producten of procedés. Deze kunnen echter soms nog in de periode van octrooi of patent onafhankelijk van de maker, dus door derden, via een andere weg op eenvoudiger wijze en goedkoper, bijvoorbeeld door verdere technologische ontwikkeling, tot stand komen. De samenleving blijft hiervan dan verstoken.

  4. Er is soms een mismatch tussen het product of procedé enerzijds en het verleende octrooi of patent recht anderzijds. Er kunnen daardoor ten onrechte deelrechten zijn verleend, dan wel rechten ten onrechte zijn onthouden. Maker of samenleving kunnen daardoor gedupeerd worden.

  Bertuz [20] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [22] reageerde op deze reactie.

 13. @anp rebel [19]: “In het voorbeeld van het onder licentievoorwaarden verstrekken van een stukje software kan de maker zelf voorwaarden stellen. Maar dat ligt anders als de maker en de namaker geen enkel contact met elkaar hoeven te hebben”

  Dit is een misvatting. In alle gevallen heeft de eigenaar het recht te bepalen wat er met zijn eigendom gebeurt. Als een nieuw medicijn op de markt komt dan wordt dit gewoonlijk verkocht met een gebruiksrecht. De fabrikant zal de koper meestal niet toestaan het medicijn te kopiëren.

  De koper kan het medicijn eventueel wel aan een derde partij ter beschikking stellen, maar ook dan geldt dat de koper hierbij de voorwaarde mag stellen dat het medicijn niet gekopieerd mag worden. Dit is een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst tussen de koper en de fabrikant. Het doet dan niet ter zake dat er tussen de derde partij en de fabrikant geen overeenkomst bestaat. Zodra de derde partij inbreuk maakt op de afspraak met de koper, schendt de koper op zijn beurt de afspraak met de fabrikant. In een normale rechtstaat die het eigendomsrecht erkent en beschermt kan de fabrikant hier juridisch tegen optreden.

  Nogmaals, intellectueel eigendom kan niet anders worden behandeld dan materieel eigendom. Het is in eerste en in laatste instantie de eigenaar die bepaalt wat er met zijn eigendom gebeurt. Anderen (de maatschappij) hebben (heeft) daar niets over te zeggen.

  Of anderen (de maatschappij) nut zouden hebben van dit eigendom doet helemaal niet ter zake. Het eigendomsrecht is een absoluut recht dat onder alle omstandigheden geldt. Het erkennen dat het eigendomsrecht relatief is en van de omstandigheden afhangt (lees: hoeveel mensen in de samenleving er baat bij zouden hebben als we inbreuken toestaan) is hetzelfde als diefstal en slavernij goedpraten. Dat is volstrekt immoreel. En dat is precies waar dit artikel over gaat.

  anp rebel [23] reageerde op deze reactie.

 14. @Peter de Jong [22]:

  Bedankt voor je reactie.

  Ik heb willen benadrukken dat octrooi- en patent wetgeving is voortgekomen uit de praktijk, dat eigendomsrechten door de bezitter soms onvoldoende beschermd kunnen worden als in die gevallen niet van tevoren door een beoordelende instantie dat recht expliciet is vastgelegd.

  Overigens is het recht op eigendom slechts een recht naast andere rechten van de mens, waarvan de onderlinge afweging altijd zorgvuldig dient te gebeuren. Het verabsoluteren van een enkel recht, het eigendomsrecht, is daar moeilijk mee te rijmen.

  Als jouw opmerking echter doelt op het gemak waarmee machthebbers soms de eigendomsrechten van anderen aan de kant schuiven zonder dat andere rechten daartoe aanleiding geven, dan kan ik me jouw reactie heel goed voorstellen en heb ik daar alle begrip voor.

  Peter de Jong [24] reageerde op deze reactie.

 15. @anp rebel [23]: “Overigens is het recht op eigendom slechts een recht naast andere rechten van de mens, waarvan de onderlinge afweging altijd zorgvuldig dient te gebeuren”

  Dit is een (ernstige) misvatting. Het recht op eigendom is het meest basale recht dat een mens kan hebben, alle andere mensenrechten zijn hiervan afgeleid en dus er aan ondergeschikt. De essentie van het recht op leven is het zelfbeschikkingsrecht en dat is weer afgeleid van het recht op eigendom. Als een mens niet over zijn eigen lichaam en geest en de vruchten van zijn arbeid, kortom zijn leven, kan beschikken, dan heeft hij geen rechten en zullen andere mensen bepalen of hij leeft of sterft. Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=M9srplWe_QQ

  Alle politieke filosofieën die inbreuken op het eigendomsrecht toestaan, van het (links)anarchisme, communisme, fascisme, socialisme, sociaal-democratie en democratie, tot en met het alles overkoepelende utilitarisme van John Stuart Mill, zijn daarom volkomen verwerpelijk en slecht.

  =======================

  “How many men? is a thought experiment used to demonstrate the concept of taxation as theft. The experiment uses a series of questions to posit a difference between criminal acts and majority rule. For example, one version asks, “Is it theft if one man steals a car?” “What if a gang of five men steal the car?” “What if a gang of ten men take a vote (allowing the victim to vote as well) on whether to steal the car before stealing it?” “What if one hundred men take the car and give the victim back a bicycle?” or “What if two hundred men not only give the victim back a bicycle but buy a poor person a bicycle, as well?” The experiment challenges an individual to determine how large a group is required before the taking of an individual’s property becomes the “democratic right” of the majority.”

  BRON: https://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_as_theft

  Peter de Jong [25] reageerde op deze reactie.
  ratio [26] reageerde op deze reactie.

 16. @Peter de Jong [24]: klopt, voor jezelf en anderen opkomen betekent juist het kweken van respect. Voor je eigen en andermans eigendomsrechten.

  Mensenrechten zijn een uitvinding van de staat en sociale mensenrechten zijn een uitvinding van internationale organisaties om hun bestaan te legitimeren.

  De overheden blijken vaak de grootste schenders van rechten te zijn, denk bijvoorbeeld aan de sleepwet. Of het feit dat je lichaam na je dood aan de staat vervalt tenzij je bezwaar aantekent. Je bent dus in principe tot na je dood eigendom van de staat, tenzij je formuliertjes juist invult. Hoezo zelfbeschikking, hoezo uniek individu? In naam van het algemene belang moet je zelfs je lijk afstaan, zelfs dat is niet heilig.

  Het belangrijkste is dat de overheid geen rechten heeft om je je eigendom af te nemen. Daar is inderdaad alles van afgeleid. Het is nogal utopistisch, maar helaas wel de basis.

  Mrbleusky [27] reageerde op deze reactie.

 17. @ratio [26]: Ik woon in huidig utopia, mot nog de naam op de gevel schrijven, je bent effe welkom 8 juli, en dan wil ik weer terug in de rust. De mijne is recht, vrouw blij, en we doen net of de overheid niet bestaat, want volgens ons krijgen die em niet meer omhoog, ongeacht de stimulerende drugs..https://www.youtube.com/watch?v=FwJduPtCvSM

Comments are closed.