Eerder deze week ging ik naar Roermond om weer eens mijn licht op te steken tijdens de Intermediairdagen van Belastingdienst. Ben namelijk fiscalist van beroep, voor lezers die dat niet mochten weten. Een ding trof me vooral.

De laatste tijd valt het me op dat als je politici en andere hotemetoten hoort praten, er iets van zelfvoldaanheid in hun uitspraken zit. Nederland heeft de crisis – die van 2008/2009 bedoelen ze dan – goed doorstaan en staat er goed voor. Ze bedoelen te zeggen dat ze van mening zijn dat zij het er best goed vanaf hebben gebracht, ook al krijgen ze daarvoor niet de waardering die ze zelf verdiend achten. Lees hier maar eens.

Ik ben zo vrij om daar anders over te denken. Het enige dat goed uit de crisis is gekomen is het staats(huishouds)budget. Er is een overschot op de begroting – klein, dat wel – en de staatsschuld is minder hoog dan die van menig ander Westers land. Met de beheersbaarheid van het budget zit het inderdaad wel goed.

De rest van Nederland is er niet beter van geworden. Vooral de lastenverzwaringen van Rutte II (2012-2017) hakten erin. De structureel hogere belasting- en premiedruk die daarvan het gevolg is wordt niet ongedaan gemaakt. Belangrijker is nog de verdere nivellering die met name Rutte II heeft doorgevoerd. Voorbeelden zijn de afschaffing van de algemene heffingskorting voor hogere inkomens, het verlagen van het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken en de verhoging van de inkomensafhankelijke premies zorgverzekeringswet. Deze laatste zijn ten opzichte van 2011 met circa de helft gestegen, en deze stijging wordt betaald door inkomens vanaf circa € 33.500 per jaar. Sind de roemruchte jaren zeventig is er niet meer zo strak genivelleerd in Nederland. En dat voor een kabinet onder leiding van een VVD’er!

Toch zie je nergens groepen mensen de straat opgaan om te protesteren tegen de al decennia heersende nivelleringstrend. De inkomens die het hardst zijn getroffen zijn immers in de minderheid en hebben doorgaans teveel te verliezen, zodat zij deze gang van zaken maar accepteren. Als je het vanaf een afstand bekijkt krijgt de situatie perspectief. Een perspectief dat niet gunstig is, althans niet voor Nederland. Wie iets kan waarmee een leuk inkomen te verdienen is, kan in andere landen beter terecht. Niet alleen in de Engelstalige landen (het Verenigd Koninkrijk en zijn voormalige koloniën), maar ook in menig Europees land is de nivellering voor inkomens vanaf modaal een stuk minder.

Nederland geeft met dit beleid een signaal af. Een signaal dat getalenteerde mensen welkom zijn om te werken en ook veel te verdienen, maar dat zij niet moeten denken dat zij zelf aan het langste eind trekken. Degene die aan het langste eind trekt is de overheid. De moraal van het huidige belastingstelsel is: wie het verdient betaalt gewoon, ongeacht wat daar tegenover staat, en wie het niet verdient krijgt, ongeacht of zo iemand daar ooit nog iets tegenover zet. De relatie tussen bijdragen en krijgen is dus praktisch verbroken. Dat ondermijnt de basismoraal van het leven. Die basismoraal luidt immers: wie wat wil zal ook iets moeten. Waar die moraal niet meer geldt verdwijnt de goesting uit het economisch leven. Het nivelleringsfeestje van Hans Spekman kost dus alleen meer welvaart, maar omdat je inkomsten die je niet hebt nu eenmaal niet ziet, wordt dat gegeven in geen enkele statistiek duidelijk.

Paul Verhaegh

36 REACTIES

 1. Het gaat niet alleen om de verdampte welvaart maar ook om een verknipte maatschappij. Men wordt passiever. Men is niet meer trots op wat men bereikt heeft. Normen en waarden veranderen.

  NL is een maatschappij gebaseerd op herverdeling, waarbij het manna van de staat komt. Niet een maatschappij op basis van individuele prestaties, maar op basis van kleptocratie. Door op politieke partijen te stemmen die veel geld afnemen van de economisch succesvollere landgenoot. Denkt de kiezer hogere doelen na te streven een een maakbare leefbare samenleving te scheppen. De verantwoording voor de samenleving ligt hiermee niet meer bij hem persoonlijk, maar bij de politiek. De leefbare samenleving is niet langer een optelsom van individuele daden van barmhartigheid maar van kille kleptocratische bureaucratische apparatsjiks. En als dat zoals te voorspellen is niet werkt dan moeten de belastingen verder omhoog. Het is een fuik die naast welvaart de moraal vernietigt.

  Bertuz [3] reageerde op deze reactie.
  Zé [12] reageerde op deze reactie.
  Ex-vaderlander [32] reageerde op deze reactie.

 2. Wat ik mijn directe omgeving merk, is dat al meer mensen minder gaan werken. En mensen zijn kieskeuriger. Onderwijs wordt gemeden. Basisschool kon niet aan vervangers/invallers komen, terwijl er veel ouders rondliepen met de vereiste papieren. Om maar iets te noemen.

 3. @ratio [1]: Mee eens. Een eenvoudig model laat dat zien. Piet haalt een 8. Karel die in dezelfde klas zit een 4. Samen 12 punten. Na herverdeling Piet een 6 en Karel een 6. Piet denkt ik ga tijd reserveren voor mijn hobby en doet bij de volgende test iets minder zijn best, een 7. Karel denkt, ik ga ook wat meer tijd aan mijn hobby besteden, ik krijg er toch wel punten bij en haalt een 3. Samen 10 punten. Na herverdeling ieder 5 punten. Een onvoldoende. Dat is balen. Weet je wat, we lenen wel. De bakker is belangrijker dan de herverdeler, die ook nog een eens beloond wil worden voor zijn taartsnijwerk.

  Leuke oefening, vul dit model eens aan met iemand die niet kan werken. In totaal heb je dan 18 punten nodig. Dat betekent dat zowel Piet als Karel ieder 9 punten moeten halen.

 4. Tsja… iedereen heeft een hekel aan profiteurs. En die komen in allerlei soorten, maten en gedaanten.

  Getver. Ik bespeur hier een dieper liggend probleem:

  “Ikke ikke ikke en de rest kan stikke” heeft er moeite mee als er vruchten van arbeid afgeperst worden. En gaat gillen dat ‘ie genaaid wordt om te nivelleren.

  Mensen met substantie gebruiken hun middelen uit eigen beweging om te nivelleren. Dat gaat ongeveer zo:
  “Er zijn mensen die het minder hebben. Kom, laat ik eens kijken of ik ze wat wijzer kan maken. Wat heeft meer werken voor meer poen voor zin als ik in feite toch al genoeg heb? Laat ik wat nuttigs met mijn leven doen”.

  De moraal van dit verhaal: Nivellering kan afgedwongen worden of uit eigen beweging plaatsvinden. Een kwestie van moraal.

  Bertuz [6] reageerde op deze reactie.

 5. Waar ik altijd een bloedhekel aan heb gehad, wat ik werkelijk gehaat heb, is dat wij zeer bewust voor scenario 2 kozen en desalniettemin op allerlei manieren genaaid werden. Want scenario 2 wordt maatschappelijk niet toegestaan. Dat is kennelijk het lot wat een burger wordt toebedeeld, omdat dwingende figuren Sinterklaas willen kunnen uithangen. Het moet en zal scenario 1 zijn, beter bekend als ‘ieder voor zich, God voor ons allen’. Een walgelijke vertoning.

 6. Spijkers op hun kop geraakt.
  Ik wil er nog een punt aan toevoegen.

  Wat er gebeurt is afhankelijk maken van de staat en daarmee de zelfstandigheid, de eigen verantwoordelijkheid, het eigen initiatief, het zelf organiseren ondermijnend en vernietigend.
  Zodra die afhankelijkheid is gevestigd, start het afknijpen. Met als gevolg steeds hulpelozen, machtelozer. De misère groeit. De hulpbehoevende is neemt toe. Mensen raken volledig manipuleerbaar en controleerbaar.

  Triest. Je ziet het gebeuren en toch kun je er geen flikker aan doen.

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Bertuz [6]: Het punt; als de moraal ongezond is, wordt het tijd om die in een gezonder richting te sturen. Lijkt me primair een kwestie van educatie, hoewel relschoppers soms ook dwang nodig hebben om de rellen te beëindigen.

  @Harrie van Vaore Tjeu [7]: Zo is het. Wanneer dwingelanden die verziekte denkwijzen als vergiftigde sneeuw in hun hoofd hebben ronddwarrelen hun agenda kunnen doordrijven gaat het van kwaad tot erger.

 8. @Bertuz [6]: En het ‘parlement’ werkt voor de afpersers, diezelfde afpersers die afperserij tot een starfbaar feit hebben gemaakt, behalve dan voor hen zelf natuurlijk.
  En laat dat nu telkens weer het geval te zijn…..
  Gij zult niet stelen, niet folteren, niet moorden, geen geweld gebruiken etc……
  Nivelleren komt van niveau, niet?
  Welk niveau dan?
  Hopeloos.

  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Zé [9]: Gebrek aan hoop slaat dood. Om over ‘levende doden’ te kunnen beschikken die als instrument annex programmeerbare robot kunnen dienen om te marcheren, dient hoop vernietigd te worden. Niets nieuws onder de zon. Hoe anders kwamen de farao’s aan hun dodenlegers en werkslaven om piramides te bouwen?

 10. Rutte is door en door r-select. Hetgeen natuurlijk betekend dat ook de VVD r-select is. Een stel K-select personen zou nooit een r-select persoon als hun leider accepteren.

  Normaal gesproken zijn r-select links. Correctie: r-select zijn links. Alleen het feitje dat de VVD een van oorsprong rechtse partij heeft zet de mensen op het verkeerde spoor.

  De VVD is LINKS. Zelfs nog links van het CDA.

  PS: mijn artikelen over r/K theorie beginnen vorm te nemen. De eerste twee zijn ‘af’: http://overbeterleven.nl:6678/pages/politiek/0200-r-k-theorie-introductie.html

 11. Bijna alle politieke systemen zijn collectivistisch van aard. Het individu, de mens, is ondergeschikt gemaakt aan het politiek systeem, een bureaucratie die via wetten, publieke goederen en diensten beschikbaar stelt. In mijn nabije omgeving wordt ook gezegd, wij krijgen iets terug voor de belastingen, namelijk gezondheidszorg, scholing, wegen etc. Het is vechten tegen onwetendheid, kennis tekort en geen historisch besef.
  De politieke partijen mogen volgens hun ideologie anders zijn, maar, over 1 ding zijn zij het allemaal eens, dat maatschappelijke problemen en issues, via de overheid geregeld MOET worden. Alle partijen kiezen voor een bureaucratisch oplossing, wat inhoudt, wetten en regels instellen, een ambtelijke organisatie optuigen, ambtenaren en uitvoering instellen.
  Je kunt al die partijen samenvoegen en de Eenheidspartij Nederland noemen. Het maakt echt niets uit. Deze partijen moeten allemaal door 1 deur, en hebben dag en nacht met samengewerkt. Zij hebben gewoon de beste ideeën en denkwijzen van elkaar overgenomen. Hierdoor zie je in de dagelijkse praktijk geen echte verschillen. Dat de rest van de bevolking ziet het niet, of wil het niet zien. Red je zelf, want niemand anders zal het doen.

 12. easymoney je verhaal moet korter want na drie regels zijn ze al weer aan het snapchatten of op face aan het zitten…

  ….. alle partijen van deze flutplaneet heten gewoon: Opposames.

  ..en onze opposames zijn het over een ding wel eens en dat is dat homosukkel sapiens nu maar mot oprotten…..en daar komme anderen voor in de plaats.

  Nico [16] reageerde op deze reactie.

 13. @doc [15]: Wanneer oppositie gevoerd wordt betekent het meestal dat de betrokkenen elkaar weg willen hebben.
  Het uitroeien van een heel dorp, stad of volk was ooit kennelijk een militaire methode om ‘lebensraum’ te creëren.

  Wanneer oppositie partijen zorgen dat ze voor elkaar geen overlast meer veroorzaken, is dat al een mooie eerste stap. Hoewel sommigen ongeneeslijk geestesziek zijn en een speciale behandeling nodig hebben.

  Inmiddels is er een tweede seizoen uit van de de TV-serie The Crown. Over koningin Elisabeth, uit de familie Mountbatten. Dit seizoen staat in het teken van een transitie.
  Voortekenen van dit seizoen wijzen erop dat de monarchie zich moet gaan aanpassen aan veranderde omstandigheden, een transitie.
  Ik ben zeer benieuwd welk recept wordt gevolgd, wat de makers van deze TV-serie ervan gebakken hebben. Wie weet, misschien is het wel inspirerend. Mechanismen, principes, je kent het wel.

  Nico [17] reageerde op deze reactie.
  ergboos [22] reageerde op deze reactie.

 14. Hoe zit het eigenlijk met de trend, waarover ik hoor, dat accountants en fiscalisten geacht worden om steeds meer onbezoldigd ambtenaar te zijn en steeds minder de belangenbehartiger van hun klanten? Zijn dit soort geruchten inderdaad geruchten of toch echt waar?

  Nico [20] reageerde op deze reactie.

 15. @Nomen Nescio [19]: Als dat een trend is, dan kan ik uit eigen ervaring vanuit ca. 1995 en verder beamen dat accountants en fiscalisten er soms meer toe neigen om de priester voor de staatsreligie uit te hangen dan waardevolle raadgever voor cliënten.

  Dat is eenvoudig verklaarbaar; het beroep is afhankelijk van reputatie bij overheidsdiensten. Schaadt men die reputatie door te goed advies te geven, dan gaat dat ten koste van broodwinning. Vergelijk dit met de manier waarop Toine Manders te grazen is genomen en je weet welke belangen de meeste accountants en fiscalisten in werkelijkheid behartigen; eigenbelang.

  Mrbleusky [25] reageerde op deze reactie.

 16. Ik ben gepensioneerd. En volgens onze overheid mag ik best genivelleerd worden zonder dat ik er iets tegen kan doen. Als gepensioneerde ben ik immers economisch niet meer nuttig.
  Desalniettemin wordt ik wel gepusht om onbetaald vrijwilligerswerk te doen. Omdat anders de maatschappij in de soep loopt en omdat het zo goed is voor de maatschappelijke contacten en tegen de eenzaamheid.

  Denken ze in Den Haag nou echt dat ik dement ben? Ik laat me niet voor de gek houden door het Haagse zooitje.
  Het enige dat ik nog doe is regelmatig gratis oppassen op mijn kleinkinderen. Zodat ze opa en oma goed kennen en daar goede herinneringen aan hebben; en omdat papa en mama dan niet alleen vor de kinderopvang werken.

  Volgend jaar is dat voorbij want dan zijn ze allemaal naar school.
  En behalve met mijn kleinzoons naar het voetballen gaan en met mijn kleindochters naar het hockeyen, steek ik geen poot meer uit voor de maatschappij. Dat doet Den Haag immers ook niet voor ons, toch?

  Mrbleusky [24] reageerde op deze reactie.

 17. @Nico [16]:

  Ik volg deze serie ook.
  Uitermate verhelderend welke machtsspelletjes er gespeeld worden en hoe de diverse kampen in het paleis en de regeringen elkaar bestrijden en kapot maken.

  Respect voor degenen die “boven ons gesteld zijn” is volstrekt overbodig. In alle landen en op alle niveau’s.

  Nico [34] reageerde op deze reactie.

 18. @ergboos [21]: Ik zou je naam graag veranderd zien in ‘ergliefdevol’. Volgens mij ben je dat veel vaker dan boos. Mijn Opa was ook een lieverd..

 19. @Mrbleusky [23]: @Nico [26]: Accountants krijgen goed voer en een stropdas. Ik heb ook wel dingen gelezen over sado-praktijken in hogere kringen maar daar heb ik nog nooit een youtube-filmpje over gezien. Lijkt me grappig, Rutte met een soort tazer-butplug. Ik maak m’n voer zelf. ’t meeste, nog niet alles. En ik ga et niet in m’n reet stoppen, daar komt het vanzelf wel.

  Ex-vaderlander [28] reageerde op deze reactie.

 20. @Mrbleusky [27]:

  Accountants hebben ook de neiging om defensief om te gaan met regeltjes (ook wel bekend als “bang”). Bang dat ze de regeltjes overtreden waardoor ze gestraft worden en hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Liever weigeren ze een klant, zeker als ze die niet goed kennen. En zelfs dan moet je als klant oppassen. Ten slotte hebben deze lieden een “maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van fraudepreventie en -bestrijding”. Ow ja, en een meldingsplicht.. https://www.nba.nl/themas/fraude-en-witwassen/fraude-en-witwassen-en-de-rol-van-de-accountant/

  Vaderland ? Me reet. Het is kaput. https://youtu.be/a-_0F5GWkUs?t=25

  Nico [30] reageerde op deze reactie.

 21. @Mrbleusky [23]: Het klassieke voorbeeld van nivelleren zijn de twee communicerende vaten. Je weet wel, man en vrouw, samen mens. Er wordt tussen die twee helften macht (mogelijkheden zoals kennis) uitgewisseld. Vrijwillig. Dat is iets wat je moet leren.

  Maatschappelijke nivellering is daarvan de gedwongen versie, een perversie, beter bekend als profiteren. Een schending van de wet- en regelgeving van ‘moedertje natuur’, van nature zowel mannelijk als vrouwelijk, die is overgenomen door een mannelijke versie. En mannen… die zien teveel door de vingers als het dat zo uitkomt. Waar vrouwen vervolgens hels van worden 🙁 En zo raken de poppen van de poppenspelers aan het dansen.

 22. @Ex-vaderlander [28]: Ik heb iemand meegemaakt die vanaf een nullijn opgeleid werd tot accountant, vervolgens zich inkocht als partner bij een accountantskantoor. Hij meldde negatief miljonair te zijn. Geen wonder dat hij zich aan rigide regeltjes hield, hoewel wel vakkundig. Zou zijn gevangenis ontploffen door enige ‘misstap’ jegens de bezettingsmacht, dan zou ‘ie aan lager wal raken. En niet zo’n klein beetje ook.

  Een neef van me heeft als procuratiehouder bij een bank gewerkt, of werkt misschien nog in die functie. Geen idee, ik heb het niet zo op familie (de mijne is een afstandelijke, kille bedoening). Waar het nu om gaat is dat hij meldde dat achter veel bling bling van grote patser-mobielen en woonhuizen in de klasse ‘landhuizen’ en ‘paleizen’ veelal vooral schulden zitten. Figuren die standsuitgaven doen, maar in feite het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Dat verhaal klonk bepaald niet gezond, in meerdere opzichten.

  Ex-vaderlander [31] reageerde op deze reactie.

 23. @Nico [30]:

  Ander voorbeeld:
  “Een neef van me heeft als chirurg in een ziekenhuis gewerkt, of werkt misschien nog in die functie. Geen idee, ik heb het niet zo op familie (de mijne is een afstandelijke, kille bedoening). Waar het nu om gaat is dat hij meldde dat achter veel bling bling van grote patser-mobielen en woonhuizen in de klasse ‘landhuizen’ en ‘paleizen’ veelal vooral schulden zitten. Figuren die standsuitgaven doen, maar in feite het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Dat verhaal klonk bepaald niet gezond, in meerdere opzichten.”

  Nico [35] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.