Libertariërs houden van het particulier initiatief. Dat slaan ze hoger aan dan de overheid, die per definitie als dwang wordt ervaren. De recente ontwikkelingen in cyberspace tonen aan dat ruimte voor de private sector niet per se tot meer vrijheid leidt.

Een paar dagen terug kondigde Jan Roos, eenieder welbekend, aan dat hij gaat stoppen met zijn YouTube vlogs onder de titel LaVieJanRoos. De reden? YouTube heeft zijn video’s gedemonetariseerd. Dat betekent concreet dat YouTube zijn video’s niet geschikt acht voor betaalde advertenties. In het Engels staat deze status bekend onder de naam ‘YouTube Jail’. Jan Roos vertelt dat YouTube hem nooit een reden geeft, maar een week of vier na het verschijnen van de video de status alsnog omzet naar wel advertenties (‘monetized’). Maar dan, aldus Jan, is het te laat. Zijn video’s spelen immers in op de actualiteit en beleven hun gebruikerspiek als ze nog vers zijn, niet na vier weken nog eens een keer. Door deze handelwijze van YouTube is Roos dus effectief van zijn advertentieinkomsten beroofd.

Van Facebook, PayPal en Google zijn verhalen over soortgelijke praktijken bekend.

Ik moet dan onwillekeurig denken aan de voormalige VOC. Nee, niet de vaak aangehaalde VOC-mentaliteit, maar de macht van de VOC: eigen soldaten, eigen gevangenissen, eigen rechtspraak. Wie in contreien waar de VOC heerste amok maakte, hoefde niet bang te zijn voor het lokale gezag, of het gezag uit het verre vaderland, maar des te meer voor het gezag van de Compagnie.

Bedrijven als Google en Facebook zijn de hedendaagse pendanten van de oude VOC. Zij zijn almachtige compagnieën wier werkterrein zich uitstrekt zo ver als cyberspace reikt.

Formeel bestaat er rechtsbescherming tegen deze giganten. Jan Roos zou Google voor de rechter kunnen dagen, maar de uitkomst staat niet bij voorbaat vast. Bovendien heeft Google genoeg middelen om zo’n proces te rekken totdat Jan Roos op zwart zaad zit en niet verder kan procederen. Geld (‘deep pockets’) is ook macht, wil ik maar zeggen.

Menige libertariër zal opmerken dat zulke bedrijven dit niet uit zichzelf doen, maar hiertoe worden aangezet door regeringen die eisen dat zij aangeboden content inhoudelijk beoordelen. Een berucht voorbeeld in dit verband is de Duitse kanselier Angela Merkel die Facebookbaas Mark Zuckerberg persoonlijk aansprak met een eis tot inhoudelijke selectie van content.

Dat is natuurlijk zo, maar feit is dat het optreden van deze cyberspacecompagnieën mede geschraagd wordt door loyale medewerkers die het gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan de censuur van harte onderschrijven. Wettelijke verplichtingen tot het weren van al dan niet vermeende ‘hate speech’ zijn om die reden misschien niet eens nodig. Politiek is overal, wat dat betreft.

Juist voor libertariërs is het vraag relevant hoe om te gaan met particuliere macht, en met name die van grote corporations. Dat deze niet per se in het belang van de vrijheid handelen is ondertussen wel duidelijk. Op welke manier organiseren we de rechtsbescherming van het individu tegen zulke machten? Welke rol gaan wetgever en overheid daarbij spelen? Ik gooi het maar eens in de groep.

Paul Verhaegh

25 REACTIES

 1. Uit de pas lopen, wordt in het algemeen niet op prijs gesteld. Dat heeft met de mens zelf te maken. Een mens zal zich in het algemeen schikken naar de mores in een groep. Je moet een buitenstaander durven zijn en accepteren dat je weleens buiten gesloten kunt worden..

 2. Hoe er mee om te gaan? Ik zou zeggen gebruik ze tot je ze niet meer nodig bent.
  Dat betekend ook een eigen brand opbouwen. Ik ken Jan Roos niet, maar heeft hij een eigen website waar zijn content te verkrijgen is?
  Of was hij volledig afhankelijk van youtube? In dat geval is het “eigen schuld dikke bult”.

  Wat overheden moeten doen… hmm die doen al heel veel om deze monopolies in stand te houden, moeten ze nog meer doen?

  Bertuz [4] reageerde op deze reactie.

 3. Paul de zinsnede “die per definitie als dwang wordt ervaren” is gek. Of iets is per definitie zo. Of je ervaart iets als zodanig. Of de overheid is dwang of de overheid ervaar je als dwang, maakt een groot verschil. De overheid is niet per se gelijk aan dwang.

  Bertuz [5] reageerde op deze reactie.

 4. Ik begrijp het punt niet.
  Het gaat hier inderdaad niet om een vrije markt, zoals de schrijver wel weet gezien hij met het voorbeeld Merkel/Zuckerberg op de proppen komt.
  Waarom zou YouTube “zomaar” iemands advertentieinkomsten wegnemen? Zeker als in een vrije markt er voor de populaire vlogger uitwijkmogelijkheden zijn naar platforms die dit niet zouden doen?
  De YouTube casus is net alsof men zou vragen waarom een offshore bankrekening hebben wanneer de Zwitsers je als klant(gedwongen) verraden aan je Eigen fiscus. Als een bedrijf ergens (formeel of informeel) door een overheid toe gedwongen wordt, dan is er van een vrije markt geen sprake dus als dit artikel wilde aantonen dat ook de vrije markt niet zaligmakend is, slaathet de plank mis door aan te komen met een voorbeeld van iets wat een onvrij bedrijf deed op instigatie van de overheid.

 5. “Door deze handelwijze van YouTube is Roos dus effectief van zijn advertentieinkomsten beroofd.”

  Nee, absoluut niet. Youtube heeft het recht om dit te doen altijd voor zich gehouden. Heeft dit nooit als deel van de gebruiksovereenkomsten aan Roos gegeven.

 6. Om je leven lang een zelfstandige éénling te zijn, vergt heel veel energie, je moet super intelligent zijn, intuïatieve inzet bezitten, een intrensieke intrigant zijn, heel introvert extraverte levens beschouwing er op na houden, charme en liefde verspreiden, en niet echt door bezit behebt zijn, en zorgen naast je neer kunnen leggen, waardoor het allemaal beschouwelijk blijft, maar gemakkelijk is het niet, het is zo nogeveer de moeilijkste manier van leven, en door je flamboyante leefstijl roep je veel jalouzie op bij de dommen, maar veel respect bij die genen die het ook zo zouden hebben willen doen, maar ? laat ik open, groet Johannes

  jhon [11] reageerde op deze reactie.

 7. Het antigif voor gecentraliseerde macht is gedecentraliseerde macht. In dit voorbeeld je eigen video (inclusief player) op je eigen server hosten en aan zoekmachines bekend maken dat hun robots op bezoek mogen komen om te zien wat er op je eigen website staat.

  Je doet er wel goed aan om de spelregels voor robots middels robots.txt bekend te maken en robots die daartegen zondigen te blokkeren met IP blocks etc. Als website administrator en systeembeheerder heb ik gemerkt dat het buiten de deur houden van zondige robots die zich niet aan spelregels houden een interessant technologisch kat en muis spelletje is. Sommige zwermen muizen moet je als een leeuw te grazen nemen 😉

  Nico [12] reageerde op deze reactie.
  johannes [13] reageerde op deze reactie.

 8. Bovenstaande verhaal gonst van domheid, wat mot je daar mee, als je je plaats niet kent, een volkomenverkeerde strategie aanwend, denkt dat het verhaal van David tegen Goliath op waarheid berust, om dat je de brutale leugens van sommige religies niet kent, ga dan maar met je pies naar de dokter, groet Johannes

 9. @Nico [9]: Knelpunten bij de hosting van binaire content zoals video zijn bandbreedte en servercapaciteit. Ongewenste bezoekers slurpen ervan weg, ten koste van gewenste bezoekers.

  Dat is zoiets als bij een gezin (vroeger bekend als de ‘heilige stad’). Ongenode bezoekers slurpen weg wat beter besteed kan worden. Denk aan overheidsdienaren die via de brievenbus of voordeur proberen binnen te kruipen, bureaucratische overlast komen bezorgen. Van overheidswege is het ten strengste verboden om een firewall te installeren om dit soort bezoek buiten de deur te houden. Hoewel het (nog?) geen wettelijke plicht is om enveloppes of pakketjes daadwerkelijk te openen 😀

  johannes [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Nico [9]: Rien, je wilt het waarschijnlijk niet geloven, maar ik zou in zo’n wereld niet kunnen leven, staat voor mij veel te ver van het mens zijn af, als oud Amsterdammer opgegroeit in warmte en menselijk wel zijn, verfoei deze wereld, om dat je met je menselijke charme volkomen buiten spel staat, en in een ijskoude luchtledige omgeving terecht komt,
  waar wetten heersen, die niets met de menselijke gedachten van doen hebben, het knopje staat aan of uit, no schadows to be seen, het menselijke twylicht gevoel is hier in absurt te noemen, hoop dat je me begrijpt, Johannes

  Nico [14] reageerde op deze reactie.
  Rien [16] reageerde op deze reactie.

 11. @johannes [13]: Een cultuur wordt gevestigd en kan vervangen worden. Dat bewijst niet alleen een vervalfase aan het einde van de rit, maar ook de bouwfase bij een nieuw begin. Het is maar net welke ingrediënten worden ingebouwd en beschermd. Zonder een kern van menselijkheid en menswaardigheid is het niet de moeite waard.

  Mrbleusky [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Nico [12]: Nico 12, als ik dit lees moet ik altijd aan die zuid Amerikaanse revolutionair denken, op een beroemd schilderij in het Prado dacht ik, een revolutionair die met beide handen zijn hemd open scheurt zo van hier ben ik, ga je gang, denk Velasquez, sugestieve gedachte zo vroeg in de dag. Johannes

 13. @johannes [13]: Rien?

  Ik denk dat je Nico bedoelde.

  Maar ik wil wel wat kwijt over je warme jeugd: het is juist die warmte die ik terug wil. En het is juist die warmte die een overheid op koste van alles lijkt te willen bestrijden. O.a. door meer en meer regels in te voeren die mensen gedwongen samen laten leven en geen eigen initiatief laten ontplooien.

  Verdiep je eens in politieke r/K theorie is echt zeer de moeite waard.

  Zowel politiek links als rechts zijn voortplantingsstrategieën. Maar waar rechts verdiensten gebaseerd is is links enkel op reproductie gebaseerd. Warmte en samenhorigheid vind je dan ook vrijwel uitsluiten rechts, links is juist voor het openbreken van alles mogelijke. Niets met knusse buurten, alles open en mixen maar.

  Mrbleusky [18] reageerde op deze reactie.
  Nico [20] reageerde op deze reactie.
  johannes [22] reageerde op deze reactie.

 14. @Mrbleusky [17]: Kaboom!!!!!! Mentale landschappen opnieuw scheppen 😉

  Sommige inzichten kunnen inderdaad als een bom inslaan. Wat bommentapijtjes organiseren dan? Heb je toevallig een vliegend tapijt in de aanbieding? Whahaha…

 15. @Rien [16]: Je bent je kennelijk aan het verdiepen in de R-K strategie.

  Misschien interessant om even de vertaalslag te maken naar het produceren van geesteskindjes. Een goede brainstormsessie is zoiets als groepsex waarbij het zaad van gedachtengoed naar hartelust wordt uitgewisseld.
  Daar kunnen allerlei geesteskindjes uit ontstaan (R-strategie). Toch wordt de meest levensvatbare eruit gekozen (K-strategie) terwijl alternatieve ideeën achter de hand gehouden kunnen worden als R-strategie. Op die manier worden beide strategieën dus gemixt.

  Je bent vrij om samen met anderen geesteskindjes te verwekken, maar verantwoordelijk om ze tot bloei en wasdom te brengen.

  Nico [21] reageerde op deze reactie.
  Mrbleusky [24] reageerde op deze reactie.

 16. @Nico [20]: De winnaar van deze mentale spermarace kan het ei van Columbus zijn, die een heuse aha erlebnis en Eureka moment produceert.

  Merk op dat een vruchtbaar ei zowel mannelijke als vrouwelijke zaden van gedachtengoed bevat. Zonder dat geen overlevingskans vanwege handicaps.

 17. @Rien [16]: Ach whats in a name, nou wat ik weet, dat de oude woonverenigingen in Amsterdam door de sociaal democraten zijn opgericht zo als de dageraad -.Rochdale e.a., ook door hen werden bewoond, veel diamantslijpers, ex moet ik zeggen, ach de geest van de tijd, nu waand ieder één met een grote hyphoteek zich een rijk man, mensen het is maar geleend, vroeger had iedere familie wel een varens gezel, die met tropische schelpen thuis kwam, en mooie verhalen, daarbij vergeleken is het nu maar een droge boel, bij thuis komst kwam onmiddellijk de jenever fles op tafel, of er werden snel wat maatjes bij de slijterij gehaald, ja en dan lekker naar bed met moeder, ja ja dat lukte wel, groet Johannes

  Rien [23] reageerde op deze reactie.

 18. @Mrbleusky [24]: Misschien herinner je je Frits, die zo graag over de Bijbel praat. Bestuur lijkt (toch wel erg systematisch) over iets wat in Jesaja staat:
  “Ik verwachtte rechtsbetrachting, maar zag rechtsverkrachting. Bloedbestuur”.
  De Romeinen hebben rechtsverkrachting en bloedbestuur pas goed geïnstitutionaliseerd!

  Vertaling woorden:
  – Rechtsverkrachting is misbruik van wetgeving, even lekker oprekken en zo, totdat er scheuren in komen (denk aan jurisprudentie die de ‘geest’ van wetgeving langzamerhand steeds meer verkracht)
  – Bloedbestuur is zodanig besturen (en recht spreken) dat het bloed stelselmatig onder de nagels van onderdanen wordt gehaald. Sarren, tergen, treiteren etc. om even te laten weten wie de baas is.
  Dit heb ik ooit beschreven als ‘moedertje staat’ in de rol van SM-meesteres, een verhouding die in het teken staat van dominantie. Eerst met de zweep er overheen, als de onderdaan precies denkt en doet wat verwacht wordt, dan met strelende woorden komen. Dat is het horizontale deel van het christelijke kruis. Het verticale deel helpt mee om dit rollenspel te handhaven tot het tijd is om in hogere sferen over dit SM-spelletje mee te praten.

  De moraal van dit verhaal: Bestuur produceert technologie, lijkt ondertussen traditioneel meer op een klucht en satire dan op (liefdevolle) opvoedkundige kunsten.

Comments are closed.