In het politieke feuilleton over de status van zzp’ers is zojuist een nieuwe aflevering verschenen. Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken, heeft voorgesteld een wettelijke toets in te voeren voor het vaststellen van ondernemerschap van zzp’ers.

De wetgeving die minister Koolmees aan het voorbereiden is knoopt aan bij het uurtarief van de zzp’er. Middels een online in te vullen ‘opdrachtgeversverklaring’ door zelfstandigen met een uur­tarief tussen de €18 en €75 zou getoetst kunnen worden of iemand wel echt zelfstandig is.

De minister knoopt in zijn voorstel dus aan bij de verdienste van de zzp’er. Dat is wel weer typisch Nederlands. Weleens meegemaakt dat een politiek probleem in dit land niet tot een rekensom werd gereduceerd? Ik ken maar weinig voorbeelden, althans binnen het sociaal-economische bereik.

Je vraagt je af welk uurtarief de minister dan bedoelt: het opgegeven uurtarief per declarabel uur, of het feitelijk gerealiseerde uurtarief over alle gemaakte uren zoals dat uit nacalculatie blijkt? Nu is het misschien flauw om het idee van de minister op basis van een technisch detail te ridiculiseren – een derailleringstrucje dat zo oud is als de ambtenarij – maar het punt dat ik wil maken is dat zelfstandigheid – en dus ondernemerschap – niet per se aan een tarief is gekoppeld. Het heeft eerder te maken met de vraag in hoeverre de zzp’er baas over zichzelf is.

In het Burgerlijk Wetboek komt dat tot uitdrukking doordat daar niet alleen de arbeidsovereenkomst is geregeld, maar ook de overeenkomst van opdracht. Bij een overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever baas over de opdracht, maar niet over de persoon van de opdrachtnemer. Bij een arbeidsovereenkomst daarentegen is er wel sprake van gezag over de persoon die het werk doet. Er is dus sprake van een kwalitatief criterium dat niets met verdienste per uur te maken heeft. In die zin slaat de voorgestelde oplossing van de minister als een tang op een varken.

Mijn oplossing? Laat het aan de rechtspraak over. Als een zzp’er inderdaad onder gezag van de opdrachtgever arbeid moet verrichten en ook nog op voorgeschreven tijden, dan is er sprake van een dienstbetrekking naar burgerlijk recht. Als zo’n zzp’er – of organisatie van zzp’ers – in die situatie naar de rechter stapt zal het oordeel zijn dat er sprake is van nep-zelfstandigheid. In alle andere gevallen moeten zzp’ers en hun opdrachtgevers in vrijheid kunnen beslissen hoe zij hun werkrelatie vorm geven.

Paul Verhaegh

9 REACTIES

 1. Toets voor ministers lijkt mij meer op zijn plaats. Verdienste van een minister is niet te meten. En wat een minster krijgt, wordt door de belastingbetaler opgehoest.

 2. De ZZP-regeling

  De bemoeienis met de ZZP’er door de vakbond en daarna door de politiek wordt vanuit die kringen verdedigd met het argument dat veel ZZP’ers zonder hun bescherming zouden worden uitgebuit. Maar het is juist die vakbond die zijn eigen leden in de steek laat om een behoorlijk deel van de bedrijfswinsten om te zetten in doodnormale loonsverhogingen. Dat is ook waarom zij maar 20% van de werknemers als lid hebben. Alleen de meest onnozelen, zij die denken gratis rechtshulp te krijgen bij een conflict met de werkgever of 10% korting op een standaard ziektekostenverzekering, maar het vakbond lidmaatschapsgeld niet meetellen, zijn lid. Het feit bijvoorbeeld dat er geen enkele journalist voor zover ik weet ooit een onderzoek heeft ingesteld naar die zogenaamde gratis juridische hulp van de vakbond en die vakbond geen enkele opening van zaken daarover geeft zou ook al tot nadenken moeten stemmen.

  Het beleid van de vakbond is gericht op verhoging van de belasting op werk als inkomsten voor de staat. De partijleiding maakt deel uit van het netwerk van politici die vooral sterk vertegenwoordigd zijn in topfuncties bij de staat en in mindere mate bij het grootbedrijf. Het is de vakbond daarom een doorn in het oog dat de ZZP regeling zorgt voor minder belastingafdracht per arbeidsuur. Daarnaast hebben zij interesse om deze inmiddels grote groep arbeidskrachten deels in te lijven als lid, maar meer nog te vertegenwoordigen in arbeidsoverleg. Daarmee zou de macht van de vakbond toenemen.

  Geldt het argument van de uitbuiting dan helemaal niet? Bij de ZZP-regeling gaat het niet om absolute uitbuiting, maar om relatieve uitbuiting. Komt de ZZP’er er bekaaider af dan de werknemer in loondienst? Dat beeld is niet eenduidig. Het enige wat er overblijft als argument om in te grijpen is de ontwijking van het minimumloon. Dat is echter eenvoudigweg op te lossen door te verplichten het arbeidsloon dat de ZZP’er in rekening brengt minimaal het minimumloon te laten zijn. En dat is nu al het geval.

  Men kan dan tegenwerpen dat er trucs kunnen worden bedacht door de opdrachtgever om feitelijk een lagere beloning aan de ZZP’er voor zijn arbeid te verstrekken. Maar die trucs bestaan ook voor degene die in loondienst zijn, zoals gratis geniepig overwerk. Het is uiteindelijk de arbeidsmarkt en de praktijken van werknemers en werkgevers die de verhouding loondienst/zelfstandig beïnvloeden. En dat is niet per definitie slecht. Dus geen reden om bij het ZZP-werk politiek apart in te grijpen, tenzij meer gegevens op tafel komen. Die gegevens heb ik nooit gezien.

  Het voorstel van de schrijver om de rechter uit te laten zoeken of iemand wel of niet ZZP’er is of in loondienst is het verleggen van het nu door de politiek opgeworpen quasi-probleem. Onze samenleving heeft ook niet meer bureaucratie nodig. Bovendien: Dat heilige geloof in de oplossingskracht, de onafhankelijkheid en de bekwaamheid van de rechter zouden we in Nederland eens echt moeten gaan verliezen. Laten ook die rechtzaakdossiers maar eens boven tafel komen. Dat zou helpen!

 3. Echte handel, wordt a la minute besloten en bezegelt zo dat heet, door betalen, prompt en op de nail, ik heb daar lang aan deelgenomen, later schoorvoetent de cheque, waar mee ogenblikkelijk de niet gedekte cheque hun intreden deden, later kwam de bank gedekte cheque, maar ook daar kwamen onenigheid voor, maar de overheid stond hier volkomen buiten, en ja dat kan toch niet hè, het geld speelde zijn rol, als betaal middel, het groeide of slonk, nagelang het talent van de koopman, sommige kopen wisselden diverse malen op een dag van eigenaar cq bezitter, nu is een koop al gedoemd voor de handel begint, het afromen heeft zulke maten aangenomen, dat er voor sommige handels wegen totaal geen ambitie meer is, dus hier treed het criminele cicuit in werking, zonder geld, het schuiven van her en der en weer terug, en de waarde wordt artificial vergroot, zo dat ieder één toch rijker wordt ( schijnbaar maar niet heus ), tot de dag van afrekenen, the great Gatsby ga je dan zien, het herhaalt zich voortdurend, in een iets ander licht misschien, maar met dezelfde réaliteit, groet !

  johannes [4] reageerde op deze reactie.

 4. @johannes [3]: Misschien dat jullie denken dat dit of topic is, nee ook een ZZPer was en zou ondernemer moeten zijn, maar daar zit een stuk vrijheid aan verbonden, die slimme overheid slavenhouders mentaliteit, legt alles aan banden, nu zijn ze met ons denken en het uiten daar van bezig, deze zieke aliens, moeten echt even opsodemieteren, ze gaan zo ver, dat de komende generaties, woorden als vrijheid – democratie – niet meer kennen, weet nog goed die komiek, die het er over had, waar aan je ze zou kunnen herkennen, rode en groene puntmutsen, de gender vrije samenleving levende kroketten en socijsenbroodjes, kijk naar het dooie kalk koppie van Ollengren, walgelijke robot, en die beslissen over ons die warme hoerenlopers,
  ja we zijn anders, niet allemaal zwart maar blank, onze vrouwen zijn blank en daardoor rein te noemen, ze krijgen kinderen, om ons in stand te houden, dank daar voor, ja ZZP ers laat je niet inpakken, door dat zooitje , Groet !

  Philosoof G&R Eigenwijs [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Peter de Jong [7]: Een derde voor mezelf is inderdaad de ervaring die ik had als ondernemer. Als dat nog steeds zo is, mooi, hier in la France is het de helft nu. En ze willen ook nog veertig euries van elke frans-verdiener om de rommel van de overstroming in Parijs te betalen.

Comments are closed.