Daar gaan we weer, makkelijk scoren met emoties en liefst met vage kreten zoals:

Van de $ 9 biljoen welvaartsstijging vorig jaar, is 82 % naar de rijkste 1% gegaan’, meldt Oxfam in een rapport over rijkdom en armoede (nav TT).

‘een falend economisch systeem, want de mensen die onze kleren en telefoons maken, worden gebruikt om de winsten van grote bedrijven en miljardairs te vergroten”

Alsof die goedkopere telefoons en kleren, door die lagere prijzen nu niet ook juist door armeren gekocht kunnen worden! En door die goedkopere telefoons er hele infrastructuur stappen van koperen telefoon leidingen, door de derde wereld kunnen worden overgeslagen en steeds meer Afrikanen een bankrekening hebben. Trouwens als er maar zo weinig rijken zijn, is het dan niet nog duidelijker dat die vele goedkopere spullen juist naar de vele armen gaan??

Toch vreemd dat in het huidig economisch systeem het percentage armen (zoals door de VN gedefinieerd) op een laagte record staat en dalend is.

Zie ook Oxfam/verdelen  Waarin oa de enorme daling van armen, volgens de Wereldbank. statistieken

Volgens Oxfam ‘heeft de armste helft van de bevolking er helemaal geen vermogen bij gekregen’

Dat is wel de meest suggestieve kreet van alles: wanneer iemand meer gaat verdienen, zal hij volgens de pyramide van Maslov eerst meer aan eten en huisvesting uitgeven, vervolgens aan scholing voor de kinderen, ondertussen een tv aanschaffen en pas dan wat geld op de bank zetten en vermogen opbouwen. Dat 50% dan niet aan vermogensopbouw toekomt, begrijpt iedereen, maar dat scoort niet goed.

Voor alle duidelijkheid: verdelen helpt niet, vraag dat maar aan de Venezolanen etc. En misschien nog duidelijker: als de rijken zouden moeten gaan delen, dan geldt dat ook op kleinere schaal, bijv. voor die rijkste boer van het dorp in India. Hoe lang duurt het dan nog voor die boer de brui er aan geeft en daarmee de economie van het hele dorp vernietigend, indien hij zijn welvaart moet delen?

48 REACTIES

 1. De accumulatie van kapitaal is geen ‘emotie’

  Het is een gegeven. Je kan er blij van worden, verdrietig, boos, maar daar gaat het niet om

  Het is een objectief gegeven, dat kapitaal zich centraliseert in de handen van enkelingen, met schadelijke gevolgen voor de massa’s

  Het afromen van de door arbeid gecreëerde meerwaarde en het overerven, leidt tot een elite die alles en iedereen uiteindelijk in zijn greep heeft.

  Nogmaals, geen emotie, slechts een gegeven.

  Het kapitalisme is net zo goed een emotie. De emotie dat je steeds meer moet willen, dat je moet kwijlen op geld, infantiel kopen en kopen, totdat je er bij neervalt. Allemaal is het gebaseerd op emotie aankopen, niet op rationaliteit, of economische omgang met de vruchten van de aarde.

  Bertuz [2] reageerde op deze reactie.
  Easymoney [4] reageerde op deze reactie.
  perspectief [6] reageerde op deze reactie.

 2. De vicieuze cirkel van de vermogens ongelijkheid

  Het libertarisme geeft terecht aan dat de mogelijkheid inkomen te verkrijgen en vermogen op te bouwen belangrijk zijn als stimulans voor het individu zich te bekwamen en zich in te spannen. Dat werkt zolang dat inkomen en dat vermogen niet zo groot zijn, dat het voor het individu juist geen stimulans meer is zelf de handen uit de mouwen te steken. Het wordt zelfs schadelijk als het vermogen zo groot is geworden dat het aangewend kan worden en dat ook gebeurt om politieke invloed te krijgen die er voor zorgt dat anderen geen kans meer krijgen zelf inkomen te vergroten of vermogen op te bouwen. Daarvoor hoeft men niet eens de bezitter van het vermogen te zijn, maar slechts de beheerder ervan. Dan kan de maatschappelijk vicieuze cirkel ontstaan van steeds grotere inkomens- en vermogens ongelijkheid. Deze ontwikkeling mis ik in het artikel.

  Bertuz [5] reageerde op deze reactie.

 3. @JAAS (A) [1]: Ik denk dat je in jouw argumentatie een aantal uitgangspunten zitten.
  – dat rijken altijd rijk blijven en nooit arm worden
  – dat bij de rijken altijd over dezelfde personen worden gesproken
  – dat rijkdom een soort recht is
  – dat rijken per definitie slechte mensen moeten zijn.
  Als ik het bovenstaande meeneem in jouw denkwijze, ja, dan heb je gelijk. De rijken worden rijker. De werkelijkheid is anders.
  Rijkdom is geen recht noch een garantie. Rijkdom is niet blijvend, ook rijken worden arm als zij meer uitgeven dan zij binnen krijgen.
  De rijken, wie zijn dat eigenlijk. De politieke elite van Venezuela zijn ook rijk. Zij hebben de oude rijken weggejaagd en vervangen door nieuwe rijken, zij zelf.
  De erfenissen, tja, elk gezin wilt dat hun kinderen het beter hebben dan hunzelf. Deze drive is in elk gezin aanwezig is. Een van de manieren om de positie en status van hun kinderen te verbeteren is het erven van geldmiddelen. Dan is het nog maar de vraag hoe de kinderen daarmee omgaan. Vaak wordt het opgemaakt en moeten de kinderen gaan werken.
  Persoonlijk denk ik dat wat oxfam novib doet is een marketing strategie. Druk uitoefenen op een paar rijke mensen, om een paar miljard los te krijgen. Dat is makkelijker dan 10 miljoen mensen overtuigen dat zij jouw 100 euro moeten geven.
  De rijkdom van veel mensen is afkomstig van geldhandel, mede veroorzaakt door het aanzitten van de geldpers door Amerika en Europa. Veel rijke mensen hebben aandelen in de financiële industrie. Dus gaat er veel geperst geld naar de financiële industrie ontvangen zij als eerst de voordelen. Ga maar protesteren bij jouw politieke bazen, want zij zorgen ervoor dat de rijken rijker worden en de armen worden armer. Trouwens, het aantal armen in de wereld is sinds jaar en dag aan het dalen.

  Harrry [7] reageerde op deze reactie.
  Harrry [8] reageerde op deze reactie.
  jaas (A) [10] reageerde op deze reactie.

 4. @Easymoney [4]:

  “Persoonlijk denk ik dat wat oxfam novib doet is een marketing strategie.”

  Preeeeecies. En ze doen dat heel slim door elk jaar die poppekast in Davos aan te grijpen om er op mee te liften. Degene(n) bij oxfam novib die dat bedacht heeft verdient de nobelprijs voor marketing (of zoiets). Zeer, zeer effectief: veel aandacht voor weinig geld.

 5. @Easymoney [4]:

  Dat rijken altijd rijk blijven ? Natuurlijk is er enige sociale mobiliteit. Erf alleen zes panden van je ouders en je moet echt je best doen om het te verpesten. Die Trump, hij erfde miljoenen en toch wist hij het allemaal te verprutsen, met die rare casino ellende van hem. De banken gebruikte alleen zijn naam. Echt aan de grond heeft hij alleen nooit gezeten.

  Sociale mobiliteit bestaat in de marge, is die 0,01 procent. Ik baseer mijn wereldbeeld niet op de micro uitzondering.

  Rijkdom over dezelfde personen wordt gesproken ? De een procent hele rijke mensen , zijn inderdaad niet veel mensen en deze mensen kennen elkaar.

  Rijkdom is een recht ? Niets is een recht. Is het een recht, om mensen voor je te laten werken en de winst af te romen ? Volgens het kapitalisme wel, volgens mij niet. Ik ben slechts is, het kapitalisme is de wet. De wereld gaat over macht, niet over recht

  Heb ik ergens gezegd dat rijke mensen per se slecht zijn ? ….

  En dan beticht je links van emotie…..

  Nee, natuurlijk zijn die mensen niet allemaal, per se slecht. Je hebt er allerlei mensen tussen.

  Ik heb het slechts over de systematiek van geheel zelf en waar het toe leidt. Niet wiens ‘schuld’ dat is.

  Oxfam is natuurlijk niet een bedrijf, dus marketing is niet het juiste woord helemaal. En al zouden ze ‘markten’ so what ? Is dat erg, is dat ‘een schande’ ?

  Ze proberen gewoon wat geld bij elkaar te krijgen, daar is het Oxfam voor. Wat moeten ze dan doen, bingo avonden organiseren ?

 6. @perspectief [6]:

  Kapitalisme is consumentisme

  Kapitalisme is namelijk consumeren, om het consumeren.

  Produceren, om winst te maken, niet om een objectief existentieel nut te bevredigen.

  Kapitalisme maakt producten, om winst te innen en denkt daarbij niet aan wat voor welzijn, of morele standaard dan ook. Ze zouden baby’s verkopen, als het winst oplevert en als ze de concurrent daarmee kunnen overtreffen.

  Een eerlijke kapitalist weet hoe cynisch de wereld is en geeft dit toe. Leeft dat immorele leven vol trots. Een soort verheerlijking van decadentie, dat is wat een échte kapitalist uitstraalt.

  AnCap [14] reageerde op deze reactie.
  Een oude bekende [34] reageerde op deze reactie.

 7. Rijken? Die kun je breed definiëren. Particulieren die door zuinig leven en zaken ontzeggen sparen en vergaren zullen ze bedoelen, want dat is precies waarop wordt aangestuurd met dergelijke opruiende berichten, om juist deze makkelijke slachtoffers verder te kunnen beroven middels nog meer jaloezie belasting afpersen, tot aan voorbereiding op confiscatie. De miljarden scorende ondernemingen die door de politiek (corporatisme) worden ontzien/geholpen/gesteund zullen hun winsten altijd nog kunnen veiligstellen.

 8. Als je jezelf macht (mogelijkheden die je met poen kunt kopen) als een globe voorstelt, dan kun je vanaf de evenaar naar beneden (minder) of naar boven (meer).

  Naar beneden proberen mensen zichzelf te beschermen tegen het uiteenvallen van hun bestaan (primaire behoeften die kunnen tot noden kunnen verworden).

  Naar boven proberen mensen zichzelf te beschermen tegen het afbrokkelen van een bepaalde voorsprong of het vervallen van privileges.

  Terwijl de ene groep zou willen stijgen tot de nullijn (evenaar) om een bepaalde rust te vinden, zou de andere groep kennelijk liever niet met de beide beentjes op de nullijn landen.
  Vanuit psychologie en sociologie is dat allemaal wel verklaarbaar, maar ondertussen betreft het wel een extra emotionele last bovenop feiten. Zowel onder als boven de nullijn.

  Polarisatie is zoiets als de andere groep als een rakettrap afstoten zodat er tussenruimte ontstaat, een muur van afstand. Werkt contra-productief.

  In plaats van te denken in termen van ‘minder’ of ‘meer’, kun je ook denken in termen van ‘anders’. Er is niets op tegen om iedereen een plekje ergens op of om de evenaar te gunnen. Dat zou veel spanningsvelden elimineren.

 9. @jaas (A) [11]: Dan heb je niet begrepen wat kapitalisme inhoudt. Kapitalisme is niets anders dan dat de productiemiddellen en de zeggenschap erover volledig in private handen zijn. Ieder het zijne; mijn en dijn. Niets meer en niets minder.

  Kapitalisme biedt je de mogelijkheid om te consumeren afhankelijk van je productiviteit. Je kunt -indien de mogelijkheid bestaat- consumeren tot je er bij neervalt, maar datzelfde kun je ook binnen het communisme, socialisme en fascisme indien je de mogelijkheid hebt.

  Of jij winst maken als hoogste doel stelt, gewoon wilt werken om in je levensonderhoud te voorzien en verder een relatief eenvoudig leven wilt leiden of iets er tussenin is aan jou. Kapitalisme zelf zegt daar niets over.

  Je kunt zelfs met gelijkgestemden een commune stichten volgens links-anarchistische principes. Mensen die toe willen treden dienen zich dan te conformeren aan de links-anarchistische regels en het staat de leden (eigenaren van de commune) vrij mensen te weigeren. Eigendomsrechten geven je die mogelijkheid. In plaats van er tegen te ageren zou je het kapitalisme dus beter kunnen omarmen.

  En we leven heden ten dage niet in een kapitalistische wereld -verre van zelfs- maar in een zgn. gemengde economie die meer wegheeft van een combinatie van fascisme (zuiver het economische deel) met een flinke scheut socialisme. Met overheden, (centrale) banken en lobbyende multinationals als logische winnaars.

  jaas (A) [15] reageerde op deze reactie.

 10. @AnCap [14]:

  Dan heeft kapitalisme nooit bestaan en heeft men alleen maar in corporatisme geleefd. Kapitalisme is de stip aan de horizon.

  Een beetje zoals de USSR het over ‘echt’ communisme had, dat ooit zou komen, na hun staatsterreur

  Dat is niet helemaal waar, want kapitalisme leidt er wel toe dat bedrijven met elkaar moeten wedijveren, om te kunnen blijven bestaan, ook als ze anders niet zouden wedijveren. Dat wedijveren leidt tot overproductie en het lager maken van de lonen, om kosten te kunnen drukken. Arbeid ontwaarden.

  Een bedrijf kan goede intenties hebben, maar de omstandigheden laten geen moreel handelen toe, of slechts in de marge.

  Een supermarkt baas kan denken van, ik wil mijn vlees niet allemaal weg gooien, voor de helft, iedere dag, maar het bedrijf en het kapitalisme zegt iets anders. Het is zwemmen of verzuipen, mee buigen met de grillen van de markt, of kelderen.

  Eigen invulling is slechts mogelijk in de marge.

  Het kapitalisme denkt namelijk op een hele platte manier, dat als iets veel winst oplevert, dat het dan goed is. Wat een drogredenering is en wat er vanuit gaat dat massa’s niet misleid kunnen worden en dat individuen niet schadelijk kunnen handelen. Heel veel mensen eten fastfood, dit verpest alles en iedereen, maar het levert winst op, dus ‘het is goed’. Kinderporno levert winst op, is dat dan ook goed ?

  Het is slechts vraag een aanbod ?

  Het is overigens andersom

  De arbeiders bepalen of kapitalisme bestaansrecht heeft, niet andersom. Staken ze morgen allemaal en het is afgelopen, het kaartenhuis valt in elkaar.

  kapitalisme zou zelfs kunnen, naast een anarchistisch/linkse enclave, mits het arbeiders weet te strikken. Maar wie wilt dat nou ? Als er alternatieven zijn ?

  Dat communes kunnen bestaan, in ‘an’cap is ook onzin. Kapitaal leidt tot centralisatie van property, in de handen van enkele families. Daar zal gehuurd moeten worden, er zal gewerkt moeten worden bij een andere baas en zo zit je klem tussen twee bazen. Een bedrijfsbaas en een landheer. Niets geen anarchisme is mogelijk dan, mits men iets kraakt en de door de landheer bekostigde knokploegen eruit ramt.

  Maar dat ‘mag’ dan weer niet :_)

  En als iets niet ‘mag’ dan doen mensen het natuurlijk niet

  :_)

 11. Iemand zei nog iets over Venezuela

  De leiders zijn daar rijk.

  Staatscommunisme, wordt door sommige linkse anarchisten dan ook gezien als verraad naar de arbeidersklasse toe. Ze zien het als verdekt staatskapitalisme, omdat er wel degelijk kapitaal wordt omgezet. Het heet alleen anders.

  Waar gewoon kapitalisme zegt : dit is goed voor het land

  zegt staatscommunisme : ooit komt het ‘echte’ communisme, ooit overwinnen we

  Echt kapitalisme heeft bazen, wiens hielen je moet likken

  staatscommunisme heeft bazen, die dan een soort ambtenaren zijn, maar hetzelfde functioneren

  Dus ja, ook daar heb ik kritiek op en ook Venezuela, of Cuba, de USSR, zie ik absoluut niet als liberation en zal ik ook nooit aanmoedigen.

 12. Wel grappig dat er zoveel aandacht naar de betekenis van termen gaat, niet naar mechanismen en principes.

  Soms is het nuttig om de betekenis van woorden even onder de aandacht te brengen, maar wat wordt er in het bovenstaande artikel nu eigenlijk bedoeld? Zoiets als “anderen moeten niet zeiken en ik wil mezelf niets laten afpakken”? Jippie. Echt een nuttig artikel 😀

 13. @Jaas (A) [18]: De vraag is altijd wat er achter termen en woorden zit. Zoals:
  – Andermans leven uit balans duwen of trekken opent mogelijkheden om daarvan te kunnen profiteren.
  – Roofbouw plegen op de levens van anderen (profiteren) is een ander woord voor kannibaliseren.
  – Verrijken met technologie impliceert te vaak verarmen in termen van levenskwaliteit.
  – Enz.

  Vereenvoudigen is soms een effectieve methode om een kern in beeld te krijgen, complexer dan noodzakelijk presenteren een effectieve methode om te verhullen.

 14. @perspectief [20]: Om dat even praktisch te maken:
  Het etiketje ‘burger’ wordt kennelijk gezien als vrijbrief om misdaden als afpersing (belastingheffing) en stalking (bureaucratie, verkeerscontroles etc.) te plegen.

  Maar had die burger daar eigenlijk om gevraagd?
  En waarom wordt iemand wiens leven gekaapt is en als staatseigendom behandeld geacht het Stockholm syndroom te ontwikkelen? Misdaden zijn en blijven toch misdaden, ongeacht onder welke dekmantel of vlag ze worden gepleegd?

  jaas [23] reageerde op deze reactie.
  perspectief [25] reageerde op deze reactie.

 15. @perspectief [20]:

  Ik schrijf jou niet af als immoreel

  Ik schrijf kapitalisten niet eens af als immoreel. Zelfs de mensen die functioneren binnen de hoogste gelederen van de industrie

  Het is namelijk systematiek, die buiten hun macht ligt

  Ze functioneren erin en dat neem ik ze niet kwalijk, want wat moet je anders ?

  Wat niet wegneemt dat er problemen zijn, dat er kritiek op geleverd mag worden en dat er alternatieven geboden mogen worden

  In Spanje 1930, toen de arbeiders de fabrieken overnamen, gaven ze de bazen twee opties. Ga weg, of doe mee en deel in de winst mee.

  Ga weg en begin elders opnieuw met het kapitalisme, of doe net zo goed mee met ons en verdien naar gewerkte uren ( arbeidsbonnen )

  het uitmoorden van wie dan ook, is nooit goed en hiertoe zal ik nooit oproepen.

 16. @Nico [21]:

  De misdaden die je noemt, zijn natuurlijk niet de échte misdaden.

  Een boete, omdat je te hard rijdt, nou erg hoor.

  Nee, de echte misdaden zijn het imperialisme en de uitbuiting van verpauperde landen, het kolonialisme, de oorlogsindustrie

  Niet dat jij geen 140 mag rijden, waar kinderen spelen.

 17. Ik zeg alleen dat de wisselwerking amoreel is

  niet moreel, niet immoreel, maar amoreel.

  Het neoliberalisme zei namelijk, er is geen objectieve moraliteit, moraliteit is subjectief, de markt bepaalt wel wat bestaansrecht krijgt en wat niet.

  Als mensen dus uiterst wreed handelde, dan zei het neoliberalisme : wreedheid is subjectief.

  Dat mensen binnen deze wreedheid functioneerde, is dus niet gek. Men groeien op in die hegemonie, krijgen dat geleerd op school, op de televisie, van hun ouders.

  Kortom, de systematiek mond uit in wreedheden, maar niet ieder individu functionerende in het systeem, heeft natuurlijk die bedoelingen

  Heel veel bureaucraten in de DDR geloofde ook echt in het beste voor iedereen. Dat een politiecommissaris af en toe iemand molesteerde, in de celblokken, wisten deze bureaucraten niet en wilde ze niet weten. Niet iedere DDR inwoner was ‘slecht’ , maar de uitwassen van het systeem waren gecorrumpeerd

 18. @Nico [21]: Persoonlijk heb ik geen stockholm syndroom. Het lijkt er inderdaad op dat je van je omgeving stockholm syndroom moet ontwikkelen. Als je dat niet doet komen de secteleden bij elkaar om je terug te halen.

  De vragen die ik bedacht heb om uit te vinden of iemand stockholm syndroom heeft,zijn: Waarom gehoorzaam je de wet en waarom betaal je belasting? Als je dan het antwoord voor, wegen zorg en om de orde te bewaren o.i.d. dan is de uitslag positief. Is het antwoord omdat anders de tereur van de staat in mijn leven losgelaten wordt en ik vermoord wordt als ik uiteindelijk niet gehoorzaam en me blijf verzetten. Dan weet ik; die heeft geen stockholm syndroom. Je moet ze echter zoeken met een lampje of hoe zeg je dat.

 19. Een sukkel in die veroordeling van Manders zei zo :

  Als veel mensen om mij heen iets verkeerd vinden, dan vind ik het ook verkeerd

  Zo denkt heel vele kudde plebs.

  De zwerm mentaliteit, als bijen in een bijenkorf, niet in staat zelf determinatie over het vormen van een moreel kompas, losstaande van de consensus.

  Stalin, of Hitler, of Trump vind het goed, de buren vinden het goed, dus het is goed, want ik ben plebs en kan niet zelf nadenken.

 20. Het artikel is ongetwijfeld weer geschreven om te pleiten voor hogere belastingen.

  Ik spaar zelf voor mijn oude dag, en ik zou graag van Oxfam Novib willen weten waar ik dan die hoge rendementen kan behalen. Als het rendement op vermogen niet omhoog gaat gaan heel wat mensen straks een armoedige oude dag beleven, mede dankzij pleiters voor hogere belastingen zoals Oxfam Novib.

  Het motto van Oxfam Novib: iedereen arm. Dat is misschien niet de opzet, maar wel het uiteindelijke resultaat.

 21. Kapitalisme is een containerbegrip. Een definitie over de werkwijze en de specifieke organisatie van een economie. Met de daarbij behorende uitgangspunten en stellingen.
  Kapitalisme heeft geen morele noch immorele standpunten. Kapitalisme heeft geen mening noch uitspraken.
  Alleen mensen hebben een moreel of een immoreel kompas, en kunnen uitspraken doen of gedragingen vertonen.
  De wijze hoe kapitalisme wordt uitgevoerd en de effecten ervan, moet je de oorzaak en gevolg neerleggen bij de mensen die erin acteren. Als de buurman hebzuchtig is, ligt dat niet aan kapitalisme of socialisme of communisme, nee, het ligt aan de buurman, hoe deze is geschakeld is, in zijn hoofdje, of aan de opvoeding.
  Ook de politieke systemen zijn containerbegrippen die een definitie verstrekken over de werkwijze en organisatie van dat systeem. Het is uiteindelijk de mens, die het systeem gebruikt.
  De mens bezit nu eenmaal bepaalde eigenschappen en karaktertrekken. Deze kunnen positief of negatief zijn.
  Het systeem dat succesvol zal zijn, zal het systeem zijn, dat de menselijke eigenschappen het beste in balans kan brengen.
  Je kunt mensen niet teveel noch te weinig macht geven. Beide leiden tot een onbalans. De politieke systemen die teveel macht leggen bij de bestuurders en uitvoerders, kan dus alleen maar leiden tot machtsmisbruik. Bijvoorbeeld de Goelags, concentratiekampen, de culturele revolutie, de Berlijnse muur en de grote gek POL POT. Daarom zullen politieke stromingen (links, midden en ook RECHTS) nooit slagen om een duurzame samenleving te creëren omdat deze is gebaseerd op machtsconcentratie en machtsuitvoering door een bestuurlijke elite.
  Ook binnen de economie geldt hetzelfde verhaal. Ook hier kan een machtsconcentratie plaatsvinden, monopolies, accumulatie van kapitaal. Echter, de consumenten kunnen wel kiezen voor andere ondernemers en leveranciers. Ook een monopolie heeft niet het eeuwige leven.
  Als er scheefgroei ontstaat in de economie, ligt meestal overheidsingrepen als oorzaak aan ten grondslag. De huidige huizenmarkt, is het gevolg van overheidsingrijpen.
  Als laatste, kan een bedrijf de functie van de overheid overnemen. Ik denk van wel.

  Mrbleusky [31] reageerde op deze reactie.

 22. Goedkoop geld stroomt naar de beurs en zo. Daardoor stijgen de prijzen. Het is maar de vraag hoe duurzaam dat is. Als er een zware schipbreuk wordt geleden op de financiële markten hoor je Oxfam Novib niet.

  Oxfam Novib gaat eraan voorbij dat als er geen mensen zijn met wie het goed gaat, die rijk zijn, het geld lekker laten rollen, dat de armen dan nog veel armer worden.

  En dat arbeiders in fabrieken waar telefoons en kleding wordt gemaakt niet heel veel verdienen is geen geheim. Dat gaat ook niet veranderen natuurlijk.

  En als de lonen verplicht omhoog moeten dan zal de automatiseringsgolf echt hard gaan. En als er eenmaal een machine staat die telefoons of hamburgers uitspuugt, dan gaat die niet meer weg.

  Banen die verdwijnen door automatisering komen niet meer terug, tenminste niet op die plek. Er staat morgen niet opeens weer een mannetje bij het tankstation om je auto vol te tanken.

  Mrbleusky [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.