Artikel ingezonden door Zé. leder individu vangt zijn levensreis aan met een beetje geluk, vervolgens wordt hij in de oceaan van geluk geworpen. Deze oceaan van geluk is er altijd, maar het onfortuinlijke individu kan dit in zijn onwetendheid niet waarnemen, niet herkennen en hij probeert door vechten meer geluk te verkrijgen.
Er is slechts één ding zeker betreffende alle individuen: onverschillig wat hun plaats of niveau is, ongeacht hoeveel goud of geluk zij in het begin ook hebben, zij zullen altijd verlangen naar meer, totdat zij alles hebben, of liever gezegd, totdat zij uiteindelijk beseffen dat alle geluk altijd aanwezig is, dat zij zich altijd erin bevinden en dat men niets bijzonders hoeft te doen om het te verkrijgen. Dit is de situatie zoals zij werkelijk is en toch gaat in onwetendheid de race onverminderd door.

De waarheid is dat dit geluk ons al helemaal eigen is, onbegrensd en onafhankelijk van uiterlijke factoren. In onwetendheid denken we daar anders over, wij ervaren een gebrek aan alles en we handelen voortdurend alsof we meer nodig hebben dan wat we al hebben en zijn.

Herkennen we deze wens naar geluk die plaatsvindt in onwetendheid?
Zullen we ooit vinden wat we zoeken als we blijven aannemen dat we het niet hebben en blijven we ronddolen om het overal en op te zoeken, overal, behalve hier en nu, in onszelf?
Moeten we niet ontwaken voor de situatie zoals die in werkelijkheid is en gaan beseffen dat we al bezitten wat we menen te moeten zoeken?
Zolang wij gelukkig denken te worden door de natuurlijke loop der dingen te forceren, door ons toe te leggen op het najagen van plezier en het vermijden van pijn, zullen onze pogingen op niets uitlopen. Onze inspanningen kunnen een andere richting inslaan, namelijk de richting van een groeiend bewustzijn. Met een groeiend bewustzijn zullen we wakker worden voor de toestand zoals die werkelijk is. We zullen als het ware al het geluk deelachtig worden door te beseffen dat we het altijd bezeten hebben.

SYSTEEM VAN KENNIS

Iedereen wordt door de natuur van het universum voorzien van een zekere mate van geluk. Ook voorziet de natuur iemand ogenblikkelijk van alle geluk, maar dit blijft verborgen onder de dekmantel van onwetendheid, zelf zal de natuur het nooit voor iemand verbergen.
Om alle geluk deelachtig te worden moet iemand een systeem van kennis doorlopen, wat de zekerste en ook de kortste weg is die open ligt naar bewustzijn.

Dit systeem van kennis is niet een kwestie van veel boeken en veel geleerdheid. Dit systeem van kennis is kennis van het geheel, van het Absolute, van het Zelf.

De ware natuur van ieder menselijk wezen is dezelfde, namelijk, waarheid, bewustzijn en geluk. Er bestaat geen enkel verschil. Maar door een verkeerde opvatting van veiligheid en door zelfzucht, hebzucht en gehechtheid raakt de wereld in wanorde.
In deze wanorde ontstaan nieuwe impressies en de essentiële natuur, het drievoudige ‘Waarheid, Bewustzijn, Geluk’, wordt bedekt door een nieuwe essentie.

Zé.

 

100 REACTIES

 1. Geluk is nergens van afhankelijk. Van geld noch van andere dingen. “Geld maakt niet gelukkig”. “Maar liever ongelukkig met geld dan zonder geld”, geeft dat al aan. De behoefte aan dingen, is niet gelijk aan streven naar geluk. Net zo min als kankeren op de overheid leidt tot meer vrijheid.

 2. Wat ik mis is een definitie van geluk. Zé bedoelt hier waarschijnlijk niet geluk in het spel, maar levensgeluk, vrede met jezelf.

  De ware natuur van de mens is dat we gedreven worden door 3 krachten, te weten onze genen, door maatschappelijke druk en door heersers. Krachten die vaak conflicteren, en ons niet altijd gelukkig maken.

  Tot op zekere hoogte kan je je bevrijden van deze componenten. Deze site streeft bevrijding van heersers na. Ook zou het mooi zijn als vrijsprekende mensen ooit de cultuur helpen veranderen naar een cultuur met meer nadruk op eigen verantwoording.

  Ons gedrag, zoals streven naar zekerheid, wordt tenslotte deels genetisch bepaald. Deze “ratrace” hoeft ons niet noodzakelijkerwijze gelukkig te maken. Begrip van deze krachten die op je inwerken, kennis, is een begin tot een beter leven. Je moet een balans vinden in hoeverre je je dagelijkse acties door ieder van die componenten laat leiden.

  johannes [4] reageerde op deze reactie.
  Semaj [6] reageerde op deze reactie.

 3. Mooi stuk Zé dank je. Ik begrijp wat je bedoeld maar heb toch een maar.
  Het is wel een natuurlijke reactie om pijn/marteling/honger te willen vermijden…Je moet wel een enorm voorstellingsvermogen hebben om je dan gelukkig te voelen….denk ik. Het is niet onmogelijk natuurlijk. Maar dan vind er wel een dusdanige verschuiving in het bewustzijn plaats die me toch niet erg gezond en gelukkig makend lijk bijv. disasociatie bij marteling e.d.

 4. @Ratio [2]: Een constant geluksgevoel, is voor psychopaten onder invloed van drugs, voor normale mensen bestaat geluks gevoel uit momenten, je kunt in vreselijke ongelukkige omstandigheden verkeren, en dan toch nog momenten van geluks gevoel beleven, aan stemmingen onderhevig zijn, heet dit, je kleine pennible geestje wat je levenslang voort moet slepen, tot le moment venu, je Eigen broek op houden, je geestelijke broek dan, het constante toneel spelen, niet nooit echt je zelf kunnen zijn, dat maakt ongelukkig, altijd meer moeten lijken, als wat een gewoon mens bezit, boven je zelf uitgroeien, schulden maken, om te imponeren, je komt ze iedere dag tegen, het is zo in en in zielig die mensen, ze rennen hun hele leven achter die fausse carotte aan, zo als de Fransen dat noemen, ach om te eindigen, mijn grootmoeder “” geluk is met de dommen “”, nu misschien wel, groet !

  ratio [21] reageerde op deze reactie.

 5. Geluk is inderdaad bekend van spel en als emotie.

  Bij spel verkrijgt de één in het maatschappelijke ‘rad van fortuin’ meer opbrengsten dan de ander.

  Als emotie heeft geluk alles te maken met enerzijds bepaalde behoeften voorkomen of wegknippen, anderzijds behoeftebevrediging.

  Spel: Potentieel geluk ophangen aan de kapstok van meer materiële welvaart is niet verstandig, want meestal optionele verzinselen.
  Emotie: Behoeftebevrediging qua vocht en voedsel, veiligheid, intimiteit en voortplanting komt uit de innerlijke natuur voort.

  De factor ‘bewustzijn’ heeft meestal meer met het eerste (spel) te maken dan met het laatste (emotie als gevolg van omstandigheden).

 6. @Ratio [2]: Happiness is a state of mind,wat de een gelukkig maakt hoeft niet per definitie de ander gelukkig of ongelukkig te maken.
  Geluk, gezien vanuit een spiritueel bewustzijn,zal anders zijn dan die men ervaart vanuit een materieel of emotioneel bewustzijn.

  Ratio [8] reageerde op deze reactie.

 7. Een mens die in balans is heeft geen moeite met zijn emoties.( E MOTIE = energy in motion) Het maakt dan ook niet uit of je gelukkig bent of ongelukkig, gecentreerd zijn is weten dat allebij deel uitmaken van je leven en dat maakt mij gelukkig, door te accepteren datgene wat op je pad is.

 8. @Semaj [6]: Is geluk niets anders dan het resultaat van evolutie. Die ons naast pijn ook een belonings en stimulerings instrument heeft opgeleverd. Een instrument bestaande uit cellen die bepaalde chemische stofjes produceren die de rest van het organisme, of in ieder geval de hersenen, als prettig ervaren?

  Je hebt hier kort werkende soms heel heftige chemische beloningen en wat langer werkende beloningen. Je hebt mensen die kiezen voor de kortwerkende variant en mensen die de duurzamere variant nastreven. De junkies onder ons gaan voor de quick fix. De mensen die hopen op een blijvende chemische geluksstaat (wat onmogelijk is) gebruiken de term balans.

  De gevoelens van zowel de junk als de spiritualist zijn beide het gevolg van chemische processen in hun lichaam. Die beide personen ieder op hun manier proberen te beinvloeden.

  Semaj [10] reageerde op deze reactie.

 9. Ik denk dat toch wel heel bepalend is, ten eerste je opvoeding, ten tweede je karakter, het zijn vaak wel de fijn gevoelige individuen, die fijngemalen worden door het leven, die met dat zogenaamde bord voor hun kop, komen er (hoogstwaarschijnlijk) er het beste van af, maar leven ook veel minder intens, ik vind dat Engelse gezegde altijd in dit soort denken op zijn plaats, you need all kinds of people to make a world, all kinds and ways of thinking, all the ways lead to the same points !

  Semaj [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Ratio [8]: Ik zou eerder zeggen dat de mens in essentie een onderdeel is van wisselende energie frequenties, van lage naar hoge of omgekeerd. Dat er bij deze wisselingen, emoties, bepaalde stoornissen zich kunnen voordoen is een feit, vandaar het zoeken naar balans. Ieder mens is uniek, niet dezelfde vingerafdrukken,DNA en Lichtfrequentie.
  Als je dit zou willen vertalen naar de beleving van ieder individu, op basis van veranderingen door in het lichaam fungerende stoffen dan ben ik het niet met je eens.
  Ieder mens is hoe dan ook een geprogrammeerd wezen die zijn functie moet leren kennen.

  ratio [19] reageerde op deze reactie.

 11. @johannes [9]:
  Mooi gezegde, maar om met de verschillende gedachten eenzelfde punt te kunnen vinden zal je als individu flink moeten spitten in jezelf. Daarom heeft iedereen zijn eigen bord of agenda in dit leven.

 12. Geluk is een “bijproduct” van iets anders” noem het “zijn” bijv.
  Hoe zit dat dan? Rond 600 jaar voor de westerse jaartelling
  wezen Gautama Bhudda (de ontwaakte) en anderen zoals
  Patanjali (Yoga sutras) e.v.a. op het volgende: Lijden wordt veroorzaakt door verwachtingen en vooral het vasthouden aan die verwachtingen. Aldus aanschouw uw verwachtingen en zie de
  implicaties en bepaal dan uw “standpunt” d.m.v. introspectie
  Oude wijn in nieuwe zakken misschien, maar zeer actueel en de
  wijn is nog steeds zeer drinkbaar. Diep praktisch psychologisch
  inzicht is zeker niet aan het “westen” voorbehouden of zelfs
  uitgevonden maar van alle tijden en culturen

  Heyam dukham anagatham (lijden dat komen gaat kan
  voorkomen worden: sutra Patanjali)

  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 13. Sorry maar dit is allemaal wel erg zweverig.

  O, dus geluk wordt niet door externe factoren bepaald?
  – Dus waarom streven naar veiligheid en bv. uit oorlogsgebied emigreren? Je vraagt je af wat al die Syriers bezielt (en weldra menig EU-ropeaan). In een rolstoel (na bomaanslag) kan je toch ook best gelukkig zijn met de herinnering aan je (bij diezelfde aanslag) overleden kind?
  – Waaom streven naar vrijheid. Dwangarbeid in een concentratiekamp geeft misschien wel meer voldoening dan niksen onder een palmboom op een tropisch eiland. Waar klagen al die overlevenden uit WOII-kampen toch teeds over?
  – Waarom streven naar materiele welvaart? Wie heeft er nou een huis nodig als je ook onder een brug kan slapen? Of waarom zou je met geld voedsel kopen in een winkel als er zoveel gratis voorhanden is in vuilbakken? Of neen, wacht… ik zat nog p het verkeerde spoor: waarom eten? Waarom niet gewoon honger accepteren? Immers het streven naar vermijde van pijn of ongemak is wel erg primitief, eenmaal je beseft dat het ware geluk in jezelf zit of zoiets? Nou het ware ongeluk ook, nl. een hongergevoel dat bestreden moet worden (maar waarvan de bestrijding moeite kost terwijl mezelf gedwongen zien tot inspanning me an sich evenmin gelukkig maakt).

  Of ik ooit aan de luxe van geluk zal toekomen weet ik niet, maar ik streef in elk geval naar minimalisatie van mijn ongeluk door continu afwegingen te maken immers alles heeft een kost (niet noodzakelijkerwijze een financiele): zo zal ik bv. tijd moeten opofferen aan werken om opbrengsten te genereren waarmee ik honger, kou en andere ongemakken kan bestrijden. Het is dus telkens een afweging tussen welk ongemak ik bereid ben te accepteren om er een ander/erger mee te voorkomen.
  Maar helaas houdt het niet op bij basale levensbehoeften doch ben ik ook tijd, geld, moeite en ergernis kwijt aan het analyseren van grote gevaren (zoals hoe het EU-regime afglijdt naar een totalitaire staat, of de inschatting dat de spanningen met bepaalde minderheden weldra zullen uitmonden in een burgeroorlog) en het nemen van maatregelen zoals emigratie. Ja, al bij al kan je daar dan voor kiezen (nog wel) maar dat vergt een grote inspanning op organisatorisch en administratief vlak én impliceert andere offers zoals je vertrouwde omgeving vaarwel zeggen en fors verminderde contacten met je familie en vriendenkring (van tot op dat moment – uiteraard maak je er wel nieuwe maar ook dat vergt … inspanning alsook tijd en geld).

  Neen, sorry, de zweverige idee dat geluk cq. de afwezigheid van ongeluk slechts in jezelf zit en niet afhankelijk is van externe factoren, beschouw ik als zever in pakskes.
  Vraag het maar aan Syriers of overlevenden van concentratiekampen of van het USSR regime.

  Wel klopt het dat, eenmaal je basics gecovered zijn, plat materialisme vrij triviaal is en dat je geluk heus niet zit in een grotere auto of nog hogere resolutie flatscreen. Daar ben ik het mee eens. Maar er is wel een bepaald minimum zowel qua materiele welvaart als vooral qua omstandigheden, nl. de afwezigheid van allerhande fysieke dreiging.

  cyberidiot [15] reageerde op deze reactie.

 14. @cyberidiot [12]: Mooi project, Vinja.

  In reactie 12 twee omkeringen:
  1) In het boeddhisme wordt gesteld; alle lijden is zinloos, dus kan men lijden beter vermijden. Een omkering om een bevolking rustig te houden. In feite is het boeddhisme een soort holistische (bestuurlijke, filosofische, spirituele) visie voor een collectief (bevolking). Boeddhisme biedt drie keuzes; de dienst uitmaken, ‘bemiddelaar zijn’ of doen wat er gezegd wordt. Hoewel alles met een zekere artistieke vrijheid.
  Om van de ene naar de andere groep over te gaan, moet een verlangen ontstaan, wat via tegenstand tot lijden leidt. Lijden is dan niet zinloos.

  2) Oude wijn in nieuwe zakken komt van nieuwe wijn in oude zakken. De mens als inhoud, een bestuurlijke structuur als ‘zak’.
  Sommige ‘oude zakken’ (oude rotten) passen best wel in een vernieuwde structuur, zoals cyberidiot al aangaf. Ze dienen hun tijd wel uit.
  Andersom past een jongere generatie niet altijd in een oude structuur. En precies dat is wat er met die ‘nieuwe wijn in oude zakken’ bedoeld werd.

 15. Het ultieme geluk beleefd een mens in de eerste 3 levens jaren !
  de rest van het leven verlangt de mens naar dit gevoel wat iedereen is vergeten, wreed is de natuur.

 16. Ik vind het meeste hierboven nogal ver gezocht. Ik ben gelukkig als ik doe waar ik zin in heb. Dat is grotendeels ook voor anderen zorgen die ik daar gelukkig mee maak. Ik wordt gelukkig van geliefd zijn. Ik word ongelukkig als ik moet doen wat een ander van me wil. Ik word ook ongelukkig van relame voor onzinnige hebberigheid. Maar het begon als kind al hé, de opgedrongen hebberigheid.

 17. @johannes [4]: je kan inderdaad slachtoffer zijn van de sociale maatschappelijke druk om succesvol te worden, je hebt dan volgens mij een vrij leeg leven. Het is echter een leven dat velen verkiezen. Het is wel zo dat velen die dit doorzien, en een ander zogenaamd hoger doel nastreven, heel vaak bedrogen worden, en hun leven ten dienste stellen van een god, een leugen. En dus een leven hebben ten dienste van leugens, zonder dat ze het zelf beseffen, ook nogal triest.

  Veel mensen houden er klaarblijkelijk van zich te onderwerpen en wellicht maakt het niet uit of je in een leugen gelooft of niet, als je maar gelukkig bent. Dit laatste weiger ik echter op mezelf toe te passen, ik zoek meer dan een leven met leugens of een leven met status.

  johannes [25] reageerde op deze reactie.

 18. Wat Ratio, Scrutinizer en Mrbluesky schreven komt bij mij nuchter en rationeel over. Op een nuchter verhaal kun je iets bouwen wat velen puur geluk zou noemen. Dus niet het spel, maar de emotie en dat in een duurzame variant. Dit is goed haalbaar, als je maar weet hoe.

  Cyberidio en Semaj lijken te doelen op een bepaald denkbeeld wat voor zover ik kan inschatten alleen via indoctrinatie kan ontstaan. Het verhaal komt in een aantal varianten.
  Allerlei beschavingen provoceerden ‘van buitenaf’ – meestal door overheidsdienaren – een botsing van (levens)energieën, waardoor een reactiekracht wordt veroorzaakt. Daarna werd de toegang tot de veroorzaker geblokkeerd (men diende te vergeven). Men kwam jegens het doelwit met een mooi verhaal over een ‘hoger doel’ in het ‘algemeen belang’, in het Hindoeïsme bijvoorbeeld een ‘levensmissie’ die via de kroonchakra gedownload kan worden van een ‘hogere macht’. De Azteken noemden die ‘levende mensenoffers’.

  Onnodig te zeggen dat levende mensenoffers allerlei mensen blijer maken, misschien zelfs dankbar, behalve de doelwitten die puur geluk (via de natuurlijke route) mislopen en daarvoor in de plaats een soort surrogaat-liefde krijgen. Met een portie poen en roem erbij, plus misschien een plekje ergens in geschiedenisboeken of een standbeeld erbij… zou je bijna gaan denken dat dit met liefde te maken heeft en dat de betrokkenen er daadwerkelijk gelukkig van worden. Bijna hé, maar niet helemaal als je even logisch nadenkt.

  Waar het hier om gaat… is dat je weet waar je mee bezig bent en ervoor zorgt dat je ongedwongen keuzes maakt. Ergens toe gedwongen worden, of door onbekenden of surrogaat-vrienden in een bepaalde richting gemanipuleerd worden, zal niemand ooit geluk bezorgen.

  peter [24] reageerde op deze reactie.

 19. @cyberidiot [15]: Irritant he die slachtoffer spelende mensen dat ze nou niet begrijpen dat ze op moeten houden met klagen. Het is bijna of je een slachtoffer van hun bent….toch dus maar reageren.

  Grapje hoor kon het niet laten.

 20. @Nico [22]: Geluk is een moeilijk te vatten fenomeen, dit komt doordat streven naar geluk verstoord kan worden door externe factoren daar het streven extern is. Als ik je vertel dat ik dat geluk gevoel in mezelf kan oproepen doormiddel van een hoge concentratie en bewustzijn dat dat geluk al in me zit…altijd. Om dit te verduidelijken video…. https://youtu.be/JqiU-0ny89Y , geen muziek dit keer maar iemand die laat zien wat ik probeer te vertellen.

 21. @ratio [21]: Velen zijn niet in staat, of in staat gebleken hun Eigen leven en hun Eigen ik te analiseren, gaan er dus van uit tot die genen te behoren die zich gelukkig noemen, en de dag dat ze er achter komen, iets na te hebben gestreeft wat niet het / dat blijkt te zijn, wat hun gelukkig maakt, kunnen er vreemde zaken gebeuren in hun denken en doen !

  Mrbleusky [26] reageerde op deze reactie.

 22. @ratio [19]: Op dit moment ben ik binnen mijn vrienden kring club intellectuele athleten, bezig om te proberen Ezekiel 1:6 wheels in whiels op nieuw te beschouwen, en proberen te begrijpen, misschien een mooi onderwerp voor deze / Uw site, heeft alles te maken met jet denken van deze tijd, want voorzichtigheid is geboden, het gaat zoveel verder als dat wij de gewone mensen, kunnen begrijpen, heb altijd het stille vermoeden dat veel grote geesten hier meet van wisten, groet !

  Semaj [34] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.