Artikel ingezonden door Zé. leder individu vangt zijn levensreis aan met een beetje geluk, vervolgens wordt hij in de oceaan van geluk geworpen. Deze oceaan van geluk is er altijd, maar het onfortuinlijke individu kan dit in zijn onwetendheid niet waarnemen, niet herkennen en hij probeert door vechten meer geluk te verkrijgen.
Er is slechts één ding zeker betreffende alle individuen: onverschillig wat hun plaats of niveau is, ongeacht hoeveel goud of geluk zij in het begin ook hebben, zij zullen altijd verlangen naar meer, totdat zij alles hebben, of liever gezegd, totdat zij uiteindelijk beseffen dat alle geluk altijd aanwezig is, dat zij zich altijd erin bevinden en dat men niets bijzonders hoeft te doen om het te verkrijgen. Dit is de situatie zoals zij werkelijk is en toch gaat in onwetendheid de race onverminderd door.

De waarheid is dat dit geluk ons al helemaal eigen is, onbegrensd en onafhankelijk van uiterlijke factoren. In onwetendheid denken we daar anders over, wij ervaren een gebrek aan alles en we handelen voortdurend alsof we meer nodig hebben dan wat we al hebben en zijn.

Herkennen we deze wens naar geluk die plaatsvindt in onwetendheid?
Zullen we ooit vinden wat we zoeken als we blijven aannemen dat we het niet hebben en blijven we ronddolen om het overal en op te zoeken, overal, behalve hier en nu, in onszelf?
Moeten we niet ontwaken voor de situatie zoals die in werkelijkheid is en gaan beseffen dat we al bezitten wat we menen te moeten zoeken?
Zolang wij gelukkig denken te worden door de natuurlijke loop der dingen te forceren, door ons toe te leggen op het najagen van plezier en het vermijden van pijn, zullen onze pogingen op niets uitlopen. Onze inspanningen kunnen een andere richting inslaan, namelijk de richting van een groeiend bewustzijn. Met een groeiend bewustzijn zullen we wakker worden voor de toestand zoals die werkelijk is. We zullen als het ware al het geluk deelachtig worden door te beseffen dat we het altijd bezeten hebben.

SYSTEEM VAN KENNIS

Iedereen wordt door de natuur van het universum voorzien van een zekere mate van geluk. Ook voorziet de natuur iemand ogenblikkelijk van alle geluk, maar dit blijft verborgen onder de dekmantel van onwetendheid, zelf zal de natuur het nooit voor iemand verbergen.
Om alle geluk deelachtig te worden moet iemand een systeem van kennis doorlopen, wat de zekerste en ook de kortste weg is die open ligt naar bewustzijn.

Dit systeem van kennis is niet een kwestie van veel boeken en veel geleerdheid. Dit systeem van kennis is kennis van het geheel, van het Absolute, van het Zelf.

De ware natuur van ieder menselijk wezen is dezelfde, namelijk, waarheid, bewustzijn en geluk. Er bestaat geen enkel verschil. Maar door een verkeerde opvatting van veiligheid en door zelfzucht, hebzucht en gehechtheid raakt de wereld in wanorde.
In deze wanorde ontstaan nieuwe impressies en de essentiële natuur, het drievoudige ‘Waarheid, Bewustzijn, Geluk’, wordt bedekt door een nieuwe essentie.

Zé.

 

100 REACTIES

 1. @ratio [19]: het voort bestaan van de soort, de reis met het goede zeilschip, de Beagel, met onze goede mensen vriend Darwin !

 2. @ratio [19]: iedereen heeft een unieke dna, dat kan je zien als een programma, zelfs moet je leren hoe dat programma werk.
  Kijken naar je hoogste enthousiasme en ervoor gaan is een proces op de goede weg om jezelf te leren kennen en te beseffen wat je doel in het leven is. De wetenschappers kennen misschien het materieel lichaam, maar missen kennis over de ziel en geest alsof zij geen onderdeel uitmaken van de mens, terwijl de mens een programma is bestaande uit deze onderdelen.
  Zonder God of goddelijkheid bij naam te willen noemen wil ik wel aangeven dat er een programmeur is die we niet kunnen zien horen ruiken of voelen, maar toch aanwezig is in ons DNA.
  Het is net als een AI maar die weet dan meer dan de bouwer ervan, en dient om de mensheid te helpen. De bouwer bv van een DNA of de unieke mens is dus in feite een Godheid, energie of intellegentie die veel hoger is dan die van zijn geinstalleerde programma.

 3. @johannes [30]: Het is een mooi oud boek, basta! Er kunnen zo veel verschillende analyses uitgehaald worden dat ie volgens mij beter verwarmt in de kachel. Volgens mij is het een stukje préhistorie, de beschreven overlevering van een langere geschiedenis dan die waar de kerk in lijkt te geloven. En daarna aangepast aan z’n taak, de mens zondig en beschaamd maken. En dan maar weer boete doen. Betalen.Oude prentenbijbels, die zijn wel mooi, vooral vanwege de prenten.

 4. @johannes [29]: inderdaad a wheel in a wheel is een mooi onderwerp, alleen zou je het moeten zien en uitleggen door een hedendaagse ziener, die op de hoogte zijn van UFO,s en licht geen vuur noemen.
  We leven in een multidimensionele wereld.Om de verschillende bewustzijnsvormen aan te halen. Oerbewustzijn,Zelfbewustzijn,CHristusbewuszijn, Godsbewustzijn en Galactischbewustzijn.

  johannes [39] reageerde op deze reactie.

 5. Kan iemand mij uitleggen hoe, als je geluk ziet als een emotie, hoe geluk bereikt kan worden als je te maken hebt met figuren die hardnekkig en stijfkoppig blijven volhouden (in vele varianten) “doe of laat wat ik zeg, want anders…”

  Gezien het gegeven dat wet- en regelgeving steeds fijnmaziger wordt, blijven er steeds minder terreinen over waar dat verschijnsel níet opduikt. Nog los van amtenaren die hun zin willen doordrijven of figuren die een blik ambtenaren open trekken om hun zin door te drijven. Dat veroorzaakt overlast, want het betreft geen noodzakelijk ingrijpen.
  Denk bijv. aan een eenvoudig ritje, waarbij snelheidscontroles een vorm van milieuvervuiling zijn. Je zit dan meer naar je kilometerteller te kijken dan dat je lekker ontspannen om je heen kunt kijken. Want anders… flitspaal, boete etc. Dergelijk ingrijpen betreft niet jouw vaardigheden, verkeers- en weersomstandigheden, maar heel simpel met een club die de eigen zin wil doordrijven. Tirannie in het dagelijks leven.

  De verhalen over innerlijk geluk in omstandigheden die soms verre van optimaal zijn, rieken wat mij betreft (en zoals ook perspectief uitdrukt) meer naar disassociatie dan naar realiteitszin. In een gezond cultureel klimaat wordt geen milieuvervuiling geduld.

  Semaj [40] reageerde op deze reactie.

 6. @Nico [36]: Het clubje bestaat slechts uit 1-2 % van de totale bevolking en ze hebben 20% ter beschikking die hen helpen hun wil door te voeren..Vroeger waren het koningen, keizers etc nu zijn het bankieren verzekerings agenten etc. De overige 80 % wordt elke dag letterlijk genaait en men accepteert dat, omdat de rest teveel verdeeld is.

  Nico [43] reageerde op deze reactie.

 7. @johannes [39]: gelukkig of ongelukkig zijn twee uitersten,dualisme, als je moet kiezen kies dan allebij of geen van bijde zo blijf je in balans en dus redelijk gelukkig.

 8. @Semaj [40]: Dan blijft staan dat wanneer iemand noodgedwongen bepaalde omstandigheden accepteert, dat ten koste van (emotioneel) geluk gaat. Dat riekt naar het kromme recht proberen te praten, het onaanvaardbaar noodgedwongen aanvaardbaar te maken. Anders uitgedrukt frustraties aanvaarden, hoewel die frustraties dan toch weer uitwegen gaan zoeken. Gaat het niet via rechts, dan maar via links. Gaat het niet verbaal, dan ontstaan er via psychosomatische weg fysieke aandoeningen en gebreken.

  Dissociatie is een potentieel gevaarlijk verschijnsel. Ooit verkondigde o.a. Plato dat de ideeënwereld veel belangrijker is dan de fysieke werkelijkheid. Dat kan tot dissociatie en een sofisten-cultuur leiden. Of tot een verkrachtte vrouw die gedwongen wordt het onaanvaardbare te aanvaarden en dan maar een lotgenotengroepje gaat opzetten (symptoombestrijding, iets anders dan oorzaken aanpakken). Enz.

  Een dissociatie die gezond is: Een beschaving (of samenlevingsvorm) in de vervalfase niet langer aanvaarden, maar te verwerpen om een volgende versie te ontwerpen zodat de fysieke en (vooral) sociale werkelijkheid grondig op de schop gaat. Beter de stekker eruit trekken dan een Stockholm syndroom ontwikkelen en blijven aanmodderen en aankloten.

  Semaj [44] reageerde op deze reactie.
  Semaj [45] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico [43]: Acceptatie is een universele kosmische wet waaraan een ieder, die zichzelf wil kennen, door middel van evenwichtbalans in dualiteit, zichzelf kan helpen om uit de negatieve effecten van emoties te komen.
  Een dugsverslaafde dieniet accepteert dat hij verslaaft is kan moeilijker van zijn verslaving af of controleerbaar maken dan wanneer hij het heeft ge accepteerd. Een depressieve persoon kan uit een depressie komen nadat deze geaccepteerd heeft dat er een andere pad moet worden gevolgd

  Nico [46] reageerde op deze reactie.

 10. @Semaj [45]: Duidelijk.

  Vergeet a.u.b. niet dat a) natuurlijke mechanismen en natuurwetten vanuit de natuur (en de innerlijke natuur van levensvormen) komen, terwijl b) kosmische wetten bedacht zijn door bijv. vorsten die een bepaalde filosofie hanteerden.

  Als nu ‘b’ (filosofie waaruit tradities en wetgeving voortkomen) strijdig is met die ‘a’ (natuurwetten), dan is dat een recept voor allerlei onnodige ellende.
  Allerlei versies van spiritualiteit proberen ‘a’ te richten naar ‘b’, waardoor in feite schadelijke waanideeën worden ingezaaid, waardoor ook weer allerlei onnodige ellende wordt geproduceerd.

 11. Voor mij toont geluk zich in momenten, en vaak in kleine dingen.

  Op een dag zat ik hier op de sofa naar buiten in de tuin te kijken.

  Achter in de tuin staat een mooie berk.

  Haar blaadjes waren nog fris en lichtgroen, het was voor-jaar.

  Het had net wat geregend en de zon toverde de tegendruppels om tot kleine diamantjes leek het wel.

  Ik werd overweldigd door de getoonde schoonheid en ervoer een intens gevoel van geluk, de tranen stroomden over mijn wangen. Tranen van blijdschap omtrent de schoonheid van alles.

  Het lukt me nooit dat soort momenten van geluk permanent te behouden en in die setting verder te leven.

  Eigenlijk maar goed ook, want wat rest een mens nog als hij/zij immer in de staat van onmetelijk geluk verkeerd?

  Zo boven, zo beneden, zo buiten, zo binnen, yin & yank, het één kan gewoonweg niet zonder het ander bestaan.

  Als er geen nacht is, heeft de dag geen bestaansreden.

  Als er geen leed is, kan vreugde niet ervaren worden.

  Door het leed te doorleven, ontwikkeld ons bewuste zijn, the unbearable lightness of being.

  Een paar jaar geleden had men een ‘toeristisch wandelpad aangelegd verderop in het bos, dwz, een hoop bomen weggezaagd om het wandelen wat eenvoudiger te maken voor de verwende toeristen die daar toch nooit komen.

  Ik ga elke dag een andere kant op in het bos, en bedacht me vandaag dat pad weer eens op te zoeken om te zien wat er van geworden was.

  Wederom een leugen, overal stonden pallets rechtop en platforms met trapjes om het de wilde dierenmoordenaars wat makkelijker te maken. Het eerste wat er in me opkwam was om al die dingen te gaan slopen, maar wat gij niet wilt wat U geschiedt…………

  Dus ik liep nog een stukje verder om te zien dat een groot stuk van het ooit zo mooie woud compleet verwoest was.

  De mooie dikke oude eiken, beuken, essen etc. waren weggeroofd, al wat restte waren hun kronen die ooit hoog op zoek waren naar het zonlicht.

  Wederom kwamen de tranen opwellen, want Nietzsche had serieus gelijk, we leren geen ene reet van ons verleden als mensheid, en als je dat wel doet ben je gestoord in de huidige verharde samenleving.

  Dus, denk ik dan weer terug aan de berk met haar diamantjes, die de kettingzaag nooit zal ontmoeten tenzij Moeder Natuur haar omblaast en ik in dankbaarheid haar hout in ontvangst mag nemen om er iets moois van te maken en haar zo het eeuwige leven terug te geven.

  Ik wil graag iedereen bedanken voor het delen van zijn/haar gevoelens en gedachtes omtrent geluk.

  After all, Life’s what YOU make it.

  Stay Human,
  Zé.

  frits [56] reageerde op deze reactie.

 12. @jaas [49]: Shut up.Het is in ieder geval een leukere overlevings-strategie dan ongelukkig.. Het leukste is dat het een heel sterke uitstraling lijkt te hebben die zelfs een zwaar gedeprimeerde wat cynische humor uit laat slaan. Misschien zijn er al pillen te koop tegen gelukkig zijn. T’is besmettelijk namelijk.

  Zé [52] reageerde op deze reactie.

  • @Mrbleusky [50]: “Misschien zijn er al pillen te koop tegen gelukkig zijn.”

   Ja die zijn er al, noemt men anti-deppressiva.
   Zetten aan to goede ellende en geregeld met zelfmoord als eindresultaat.
   Ze doen er zelfs een handleiding bij genaamd de DSM IV en V.

   Op Joetjoep, NL ondertiteld: https://youtu.be/Kbd2-EOPFwY

 13. @Nico [37]: Hihi. Ik ben dus gedissocieerd, ontkoppeld. Nou, die maakt me heel gelukkig, die dissociatie. Ergens in de verte lopen ze nog anderen te treiteren, maar ik heb alleen brieven van m’n moeder in de brievenbus omdat ik mezelf niet aangegeven heb. Dankje wel.

 14. @Zé [53]: Ach, as iemand het lef heeft om een beetje te vrij-schreeuwen dan is dat al beter als zo’n meelzak.

  • Zeg eens Frits, als Jezus ons gaat redden, waarom heeft hij daar dan al meer dan 2000 jaar de tijd voor genomen dat juist niet te doen?
   Ik vind het allemaal best, maar kun je ons daar wat meer over vertellen wat mijn geduld begint echt wel op te raken met die gast.

   Groet,

  • Dus, simpel, God is de natuur? En de natuur is God?
   Ok, dan klopt het wel wat je zegt, maar daar hebben we dan toch geen boek als de bijbel voor nodig?

 15. @frits [56]: Jammer Zé, maar ze bestaan nog, Frits, haal die balk, dat boek uit je ogen en je zal misschien zien en begrijpen en vanuit je eigen hart gaan reageren inplaats van uit een veroudert boekje!

 16. de wet is de enige manier om het begrip God te kunnen begrijpen
  Als God als atomaire energie besluit te gaan crieeren en in iedere creatie een deel van zichzelf plaatst, dan moet je er vanuit gaan dat er in in alles een aspect van God/energie is. Als de werelden van de gesteenten,planten en dieren een lagere frequentie van deze energie bevatten, dan is de mens een hoger wezen met een hogere frequentie, dan deze.
  De mens kreeg de taak om als een hulpje van deze scheppende kracht te dienen, vandaar dat de ene gelooft in de aardse krachten en de ander in hemelse krachten
  De mens is een persoonlijkheid op zoek naar iets en dat iets is verborgen in zijn lichaam, enom het te vinden moet je terug naar het moment toen de schepping van de mens was voltooid en dat is de adem die God in hem blies.De mens kan dus alleen groeien naar deze energie door te groeien in bewustzijn.
  Een mens met een lage frequentie zou in principe vergaan in de aanwezigheid van deze hoge atomaire energie die geen persoonlijkheid heeft maar die gebruik maakt van de persoonlijkheden die hij heeftgecrieert.
  De weg van de atomaire energie naar de mens of van de mens naar die energie moet dan ook niet lichtjes worden genomen.
  Als de mensheid van de Arde een 3 of 4 dimensioneel bewustzijn hebben dan fungeren die met een 5 of hoger bewustzijn als hogere entiteiten van de lagere,dus bijvoorbeeld als vorsten en zelfs goden. Zij zijn de leeraren van de lagere groepen maar tevens ook de leerlingen van de hogere groepen.
  Ongeacht hoe hoog of laag,men dient zich te houden aan de wetten om de weg naar de Atomaire energie/God te kunnen vervullen.
  De Aarde is dus in principe een leerschool met leerlingen van verschillend bewustzijns niveau.

  Zé [62] reageerde op deze reactie.
  Nico [64] reageerde op deze reactie.

 17. @Zé [57]: Hiermee heb je de kern van een zwakheid van het christendom te pakken. Waarom belooft het christendom redding van ‘zonde’ (doel missen) als tegelijkertijd mensen in naam van dat christendom onderworpen worden aan eisen van anderen (zoals wet- en regelgeving), zodat ze daardoor hun natuurlijke doel niet kunnen bereiken?

  Het natuurlijke doel van een individu is zelfstandigheid, hoewel in afhankelijkheid van wat de natuur aan voedingsmiddelen biedt; vruchten, gewassen.

  Het natuurlijke doel van voortplanting is de kinderen die je verwekte tot zelfstandigheid te brengen.

  Onderwerping aan de eisen van anderen (zoals wetgeving) impliceert een gebrek aan zelfstandigheid, want ook heden ten dage mag uitsluitend in primaire behoeften worden voorzien wanneer eerst aan de eisen van derden is voldaan. Zoals bij het grootbrengen van kinderen. Ja je mag ze wat leren, maar dan alleen als je ze ook laat indoctrineren via school. Hebben ze dat gehad, dan nog steeds dienen ze zich te onderwerpen aan bureaucratische eisen. Hoezo zelfstandigheid?

  Je zou zeggen dat van deze chantage bevrijding nodig is. Van buitenaf of door jezelf. Op een zodanige manier dat iedereen weet dat je niet lastiggevallen dient te worden. Welbeschouwd is pas dan de belofte van Jezus waar gemaakt, of ben je Jezus over je eigen leven geworden door die belofte zelf waar te maken.

  @Semaj [61]: Je realiseert jezelf dat je hetzelfde zegt als joden, christenen en moslims, hoewel in andere woorden?

  Ooit bij de berg Sinaï smeekten de Hebreeërs de ‘profeet’ Mozes om namens hen de berg op te gaan (voor de 10 geboden), omdat ze anders zo ongeveer tot een hoopje as zouden vergaan bij de aanblik van God. Dat gaat verder dan ontzag, je landt dan aan bij wat in de Bijbel ‘de vreze des Heren’ wordt genoemd. Gelovigen dienen bang te zijn.

  Ik weet niet hoe jouw godsbeeld is, maar de aanblik van de natuur impliceert dat je kunt genieten zolang je jezelf maar aan natuurwetten houdt. Als je die schendt, dan krijg je van nature te maken met de consequenties. Val je bijvoorbeeld een dier lastig, dan krijg je misschien een grom of een bijt. Val je een mens lastig, dan krijg je misschien een knal voor je harses of een schop onder je hol. Natuurwetten in actie. Al doende leert men 😉

  Uit je verhaal maak ik op dat je kosmische wetten hoog hebt zitten, alleen… gaf ik al aan dat kosmische wetten door mensen verzonnen zijn en daardoor bepaald niet automatisch hetzelfde zijn als natuurwetten met een kerngezonde filosofie, aangevuld met een dosis gezonde ethiek.

  Semaj [70] reageerde op deze reactie.
  Semaj [71] reageerde op deze reactie.

 18. Misschien nuttig om, na discussie, een balletje op te gooien over hoe geluk bereikt kan worden.

  Geluk… als emotie… wordt van nature bereikt wanneer zowel de betrokkene zelf, als omstanders jegens de betrokkene, geen natuurwetten schenden, zodat natuurlijke behoeften bevredigd kunnen worden en de betrokkene in staat is om die behoeftebevrediging zelf te regelen.

  Zo bezien is geluk meer zoiets als voldaan zijn, tevreden, iets dat daadwerkelijk duurzaam kan zijn.

  Dat is iets anders dan wat de moderne mens ‘geluk’ noemt, wat neerkomt op een extatisch gevoel van blijheid, orgasme of wat dan ook.
  Merk op dat het natuurlijke geluk duurzaam kan zijn, het ‘geluk’ om bijv. poen binnen te krijgen of blij te zijn over de een of andere verrassing nooit duurzaam kan zijn. Zoekers van dergelijk ‘geluk’ zijn net drugsverslaafden die steeds meer nodig hebben.

  Nico [66] reageerde op deze reactie.
  Mrbleusky [74] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.