Jordan Peterson, een bekende Canadese professor in de psychologie, werd vorige week geïnterviewd door Cathy Newman van het Britse Channel 4. De YouTube-video daarvan is viraal gegaan, met nu al meer dan vier miljoen views. Waarom? Omdat Peterson perfect laat zien hoe je met een drammerige cultuurmarxist moet debatteren. Hij blijft rustig, laat zijn woorden niet verdraaien en ontkracht haar argumenten één voor één. Kijken dus! (vanaf minuut 4:54 voor wie weinig tijd heeft)

62 REACTIES

 1. Het doel ook hier heiligt het / de middelen, de vrouwen met anders functioerende lichamen, wensen zich te meten met de mannen, op zich niets verkeerds aan, maar het doel is niet om al de vrouwen op een gelijke hoogte te krijgen als de mannen, wat in wezen niet terecht is tegen over een man die voor zijn gezin moet zorgen, maar het gaat om het vechten zelf, zich op de politieke bühne heisen, en al die slechte lelijke kerels eens even laten zien waar toe die lesbischr mannetjes putters wel in staat zijn, door hun sterke nephotisme en hun niet natuurlijke vrouwelijke charm tegebruiken, groeit hun net werk snel, daarbij trekken ze de andere sexueel mindervalide mensen in hun keilzog mee, je ziet het overal in west Europa gebeuren, ’t is jammer want het zet veel kwaad bloed !

 2. Gale. Dank voor deze video. Genante vertoning voor cultuurmarxisten. Ze zijn de ergste vijand voor hen die ze claimen te beschermen. Het verdienmodel van deze man is vrouwen te helpen. Het verdienmodel van cultureel marxisten en andere maatschappij verbeteraars is deze vrouwen te overtuigen dat ze machteloze slachtoffers zijn.

  johannes [4] reageerde op deze reactie.

 3. @ratio [3]: Waarom noemt U hen Marxisten ?, Marxisten waren zij die de Ideéen van Karl Marx en Friederich Engels deelden, dat ze later volkomen verkracht zijn, hun ideéen dan, heeft niets uitstaande met dit denken !
  Het spel wat we zien wordt geleid door een Spopeciaal soort dames, mijn moeder in haar tijd, met haar politieke vriendinnen, hebben veel gedaan voor de vrouwen van toen, vooral de bewustwording, dat ook zei een plaats hadden naast hun mannen,
  maar noglaals het waren vrouwen, ik kan dit van veel huidige Kenaus niet zeggen, ze lijken er op maar hebben niet de goede inborst, zij verdelen, en willen zo hun haan koning laten kraaien, kijk ook een Lesbische vrouw kan met een man naar bed, en ook kinderen krijgen, maar haar hartstocht ligt ergens anders, daarom zijn ze zoveel gevaarlijker als die half gare mannelijke watjes, groet !

  ratio [5] reageerde op deze reactie.

 4. @johannes [4]: De term cultureel marxisten grijpt terug op de Frankfurter
  schule. Die naar verluidt inhoudt dat het afbreken van normen en waarden van de westerse cultuur een linkse marxistische heilstaat naderbij brengt. Ik heb zelf documenten proberen te vinden over de de Frankfurter schule die dit bevestigen, maar heb de smoking gun nog niet gevonden. Het is echter een hypothese die veel op zijn plaats doet vallen. Maar nogmaals, ik heb zelf deze smoking gun niet gevonden.

  Het nadeel van een revolutie is dat ze meestal niet alleen haar kinderen opeet maar ook dat ze zich niets meer aantrekt van de geestelijke vaders.

  Als je de tien punten leest van het communistische manifest om in een democratie zo veel mogelijk een heilstaat te bereiken dan zie je dat die voor bijna alle punten bereikt zijn. Dus de sociaal democraten hebben wel naar Marx geluisterd! Wat dat betreft leven we wellicht in het huidige NL meer naar de letter van Marx dan in sommige voormalige communistische landen. http://www.vrijspreker.nl/wp/2016/09/100-leugens-16-nederland-voert-het-communistische-manifest-niet-uit/

 5. Cultuurmarxist is een woord bedacht door de fascisten, lees altright

  Waarvan deze meneer deel uit maakt.

  Marxisme is ouder, veel ouder, dan de mensen waar alt right denkt zich tegen te moeten verzetten

  Feminisme, veganisme, LGBTQ, immigratie

  hebben geen reet met marxisme te maken

  Zelfs Stalin en Mao, hebben niet bijster veel met Marx te maken.

  Lees eens wat, voordat je wazige onzin blaat

  johannes [7] reageerde op deze reactie.
  ratio [10] reageerde op deze reactie.

 6. @jaas [6]: Nou niet doen SVP,
  deze site staat open voor discussie, en dat is in de meeste gevallen een soort geleide democratie, hé weer één van die termen, deze voorzetjes zetten aan om zelf te denken, en daar voor dank Ratio.
  En dan mijn beste Jaas, andere tijden andere zeden, Ilya grigonevitch Ehrenbourg, of Georgi Dimitroff, dit soort mensen bestaan niet meer, onwrikbaar in hun denken en doen, iedere dag die God geeft zijn hun denken – gedachtes bij ons, groet !

 7. Debat over genderrollen lijkt meer te gaan over sub-culturen waarin iemand zich (veilig) wenst te bewegen dan over geaardheid en gerelateerde voorkeuren.

  Debat over patriarchaat en cultuurmarxisme lijkt meer te zeggen over economische en politieke verhoudingen, en verdienmodellen, dan over de aard en innerlijke natuur van individuen.

  De strategie om rustig te gaan zitten en argumenten één voor één te ontkrachten kan effectief zijn. Hoewel er in deze context aan beide kanten van de streep drammers zijn. Nuchter bezien zijn er verschillende filosofieën. Waar berusten die op? In welke mate houden die rekening met de innerlijke natuur van individuen, en zijn ze (kern)gezond? Merk op dat als de kern van een filosofie de kern van de innerlijke natuur niet eerbiedigt, het per definitie geen levensvatbaar verhaal betreft.

  Er kan een dubbele moraal bespeurd worden: Patriarchaat meent individuen bepaalde rollen door de strot te mogen duwen. Dat is ‘normaal’ vanwege de traditie, hoewel door de strot duwen destabiliseren en onderwerpen (van individuele innerlijke natuur) impliceert. Een ieder moet en zal in het gareel.
  Komt er vervolgens een veronderstelde cultuurmarxist aan die op en andere manier destabiliseert en anderen wenst te onderwerpen aan een andere agenda, dan ineens is dat slecht, schadelijk, gevaarlijk 😀

  Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… je eigen gebrekkigheid en verziektheid van denken irriteert je het meest wanneer je het in een ander terugziet. Volgens een oud Chinees gezegde.

  Het verhaal over cultuurmarxisme doet overigens inhoudelijk sterk denken aan de strategie die in de Protocollen van de wijzen van Sion beschreven is. Eerst destabiliseren, vervolgens een nieuwe orde instellen naar de inzichten van degenen die het draaiboek in elkaar hebben gezet. Dat is ook, inderdaad, wat het communistisch manifest beoogt. Hoewel het nog maar de vraag is hoe wijs die ‘wijzen’ eigenlijk waren. Hielden ze voldoende rekening met…

 8. Debat over cultuur betreft in feite een beschaving, de filosofie daarvan en de aard die daaruit ontstaat.

  – Beschaving betreft een laag die bovenop natuurlijke mechanismen wordt gestapeld, primair om meer comfort en veiligheid te realiseren.
  – Cultuur betreft (al dan niet verzonnen) omgevingsfactoren die gecreëerd, ingesteld en geregeld kunnen worden. Die omgevingsfactoren kunnen aan een individueel leven ‘zuigen’ of juist daarop ‘instralen’.

  Aangezien een ‘beschaving’ in de gangbare betekenis van het woord een collectief betreft (bevolking binnen een territorium), rijst de vraag of de overhead van een beschaving de moeite waard is. Doet het wat het moet doen? Of meer/minder dan dat? En wat zijn eigenlijk de overheadkosten?

  Hoe bepaal je de overheadkosten van een beschaving? Waarschijnlijk door objectief te kijken naar de hoeveelheid levensenergie, levensjaren en potentieel levensgeluk (ten opzichte van een leven in pure wildernis) verloren gaan om die beschaving te bouwen en in stand te houden.

  Hoe ontstaat verlies? Als bijvoorbeeld een beschaving levensjaren kan toevoegen maar de kansen om te streven naar geluk worden daardoor gereduceerd, dan wordt netto onder streep toch verlies genoteerd. De waarde van meer levensjaren weegt dan niet op tegen het verlies van kansen.

  Wat zijn – per natuurlijke levensfase – redelijke overheadkosten voor een beschaving? Kwestie van mening. Mogelijk ongeveer 25% van het beschikbare budget, maar het mag niet meer dan 50% worden. Voorbij dat kantelpunt gaat er meer verloren dan er gewonnen wordt.

  johannes [11] reageerde op deze reactie.

 9. @jaas [6]: Er wordt ook niet gesteld dat de speerpunten van cultureel marxisten het gedachtegoed van Marx vertegenwoordigen.

  Je moet ergens een naam aan geven, en de erfenis van de Frankfurter Schule, die voort probeerde te bouwen op de gedachte van Marx, en die nadruk legde op de invloed van de cultuur, krijgt de benaming cultureel marxisme.

  Cultuur ziet de FS als een bepalende factor waarom marxisme niet dat succes werd wat ze ervan hoopten. Door die elementen aan te pakken die passen bij de autoritaristische persoonlijkheid, hopen ze de maatschappij om te vormen tot een situatie die wel open staat voor de marxistische gedachte. En dat aanpakken is het ontmantelen van een aantal waardes mbt sex, mbt rolverdeling man vrouw, mbt homogene cultuur.

  Dus ja, Marx heeft daar niets direct mee te maken, maar nazaten van hem wel. Die een analyse gemaakt hebben waarom marxisme niet aansloeg bij de massa en die bij cultuur uitkwamen. Het is een culturele agenda om de gedachte van Marx ingang te doen vinden, vandaar waarschijnlijk dat men tot deze naam is gekomen.

  Maar nogmaals, ik heb hier niet genoeg gelezen, de smoking gun vinden bestaat uit het lezen van enkele boeken, en dat heb ik nog niet gedaan.

  johannes [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Nico [9]: Om een lang verhaal kort te maken, in de tijd van de Romeinen, Dura lex sed lex – la loi est dure mais c’est la loi, dat geld voor de samenleving, maar ook voor de natuur, dat heeft niets met patriarchen te maken of strot duwen, gewoon respect voor het leven, en anderen, het Marxisme was en is de vijand van de uitbuiters, les peoples, de verworpene ter aarde, zoeken daar hun heil, maar ook dit is al heel oud, verdeel en heers, maar als het intellect weg valt, zich laat corumperen, tot handlangers wordt staat de onbekwame ongeletterde massa daar in hun blote kont, en kunnen de menselijke vulture – gieren hun werk doen, kijk wat er met onze kinderen gebeurd, ik zeg onze kinderen, om dat wij de mensheid een op sommige – vele punten onverbrekelijke éénheid zijn, behoren te zijn, is dit misschien communisme ? groet !

  ratio [13] reageerde op deze reactie.
  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 11. @ratio [10]: Ratio, natuurlijk sloeg het wel aan, maar het graai denkers zagen de voordelen er van in en namen het in handen het Joodse zionisme in dit geval, ze namen een andere vorm aan, maar in hun hart bleven ze het zelfde, bloeddorstige Turken uit de Caucasus, de Romeinse Proletariers, hadden al denkbeelden die hier op lijken, gewoon alles eerlijk delen, ik een beetje meer als jij, maar dat is inevitable – niet te voorkomen bij mensen, maar goed als de onderste op de ladder een normaal leven kan leiden, zijn we al een stuk opgeschoten, en dat is in Europa dacht ik wel het geval, mensen gaan niet meer dood door honger en kou, of gewild natuurlijk !

  ratio [14] reageerde op deze reactie.

 12. @johannes [11]: het Marxisme was en is de vijand van de uitbuiters Even wat boerenverstand. Altijd oppassen voor mensen die zieleheil of een heilstaat beloven in ruil voor geld. De kerk vraagt vaak een paar procent en belooft eeuwig leven. De communistische staat eist dat je afstand doet van al je kapitaalgoederen en belooft een heilstaat. Je bent dan totaal overgeleverd aan de grillen van de raden of de staat. Het kapitaal is gemonopoliseerd en je ziet dat dit niet goed uitpakt voor het individu.

  Op het moment dat iemand je zieleheil of een heilstaat op aarde belooft in ruil voor je geld, of je kapitaal goederen, negeer deze persoon. Libertarisme is volgens mij de enige leer die stelt dat je geen geld moet afstaan aan “hogere machten”. De rest van de ismes doet dat wel. Linkse anarchisten ook, die stellen dat je geen rechten hebt op zaken die je zelf gemaakt hebt of gekocht hebt. Je moet van hun je rechten opgeven.

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 13. @johannes [12]: ieder isme waar mensen afstand moeten doen van geld en kapitaal zal juist de bloedzuigers aantrekken. En omdat communisme de mensen maximaal afstand laat doen van hun goederen, namelijk hun kapitaal goederen en dus maximaal afhankelijk maakt, zal dat de grootste graaiers en machtswellustelingen aantrekken die er zijn. Dat zie je ook wel met Mao en Stalin. Totale sociopatische graaiers die genocide pleegden op eigen volk.

 14. @johannes [11]: De gedachte dat de wet, hoewel duur of problemen genererend, de wet is komt voort uit groepsdenken, collectivisme. Welke verzonnen ideologie ook in de strijd geworpen wordt, het is en blijft in meer of mindere mate collectivisme dat strijdig is met gezonde individualiteit. De balans schiet namelijk door naar het collectief (beschaving, sociale orde, maatschappelijk systeem) dat het een en ander te eisen en af te dwingen heeft ten koste van het individu.

  @ratio [13]: Helder verwoord en mee eens ook. Helaas zie ik hier niet de overheadkosten van een beschaving terug, in termen van te investeren (of te verliezen) levensjaren, levensenergie, potentieel levensgeluk. “Hogere machten” investeren in iets dat aan de andere kant van de streep hoewel bepaalde gemakken ook bepaalde verliezen genereert.

  ratio [16] reageerde op deze reactie.

 15. @Nico [15]: “Hogere machten” investeren in iets dat aan de andere kant van de streep hoewel bepaalde gemakken ook bepaalde verliezen genereert. Niet noodzakelijkerwijze. Economische vrijheid, gemeten volgens publiekelijk beschikbare data, hebben een grote correlatie met levensverwachting en welvaart. Let wel, het gaat om economische vrijheid, niet om politieke vrijheid. Dit wordt jaarlijks uitgezocht door een min of meer libertarische denktank. Hoe graag ze ook zoeken naar een correlatie met politieke vrijheid, die vinden ze niet. Maar zaken die je benoemd zijn wel in hoge mate gecorreleerd met economische vrijheid, en derhalve is een hogere macht dan economische vrijheid niet noodzakelijk om deze hogere waarden te bereiken.

  https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2017-annual-report

  Nico [18] reageerde op deze reactie.
  Nico [19] reageerde op deze reactie.

 16. Altijd weer jammer dat, zoals Dave Smith opmerkte in zijn laatste Part of the Problem podcast, er een paar malloten zijn die een tweet sturen naar Newman met iets als ‘I hope you die bitch’, waarna het enige nieuws dat de main stream media hierover bereikt is:
  “Veiligheidssituatie Newman geevalueerd na bedreigingen”

 17. @ratio [16]: Als economie gedefinieerd wordt als hoe middelen verdeeld worden en politiek als hoe onderlinge verhoudingen geregeld worden… dan is het evident dat economisch ademruimte en bewegingsvrijheid gereguleerd wordt door het politieke. Het politieke is dan een ‘hogere macht’ dan het economische, hoewel het politieke op zijn beurt weer voortkomt uit de ‘hogere macht’ ethiek en karakter, dat op hun beurt weer voortkomt uit uit de ‘hogere macht’ filosofie. Een denkbeeldige hiërarchie van lagere en hogere machten die een praktische uitwerking heeft.

  Economische vrijheid is leuk, maar als politiek beslist dat je (naar willekeur of desnoods via de route van legalisatie) lastiggevallen mag worden door ambtenaren zoals politieagenten en/of militairen, dan domineert in feite het laatste. Met wat filosofische hersenscheten erbij kan economische vrijheid dan effectief waardeloos gemaakt worden.

  Begrijp me goed, het gaat me hier puur om de eenvoudige vaststelling hoe ‘het’ nu eigenlijk in elkaar zit, werkt en wat de mogelijke gevolgen zijn. Zolang iemand of een groep individuen zich opwerpt als ‘hogere macht’, blijft het bijna per definitie aanmodderen en aankloten.

 18. Beste @ratio [16]: Misschien moet ik vanuit een ander perspectief verduidelijken; als je de hiërarchie van filosofie, karakter, ethiek en gevolgen bekijkt, dan kan in een klassieke situatie van een stamhoofd of vorst met een stam of koninkrijkje filosofie op grofweg 3 manieren uitwerktn:

  1) Collectiviteitsdenken, vrij goed beschreven in De totalitaire verleiding over het “Ancien Régime”; het volk of koninkrijkje voorgesteld als ‘lichaam’ met ‘organen’. Iedereen een ‘radertje in het systeem’. Het wordt dan als een deugd beschouwt als je precies doet wat je (onder dwang) toebedeelde rol vereist. Het individu is dan een (ondergeschikt) gebruiksinstrument van het collectief.

  2) Individualiteit: Het stamhoofd of vorst als karaktermodel, een voorbeeld van deugdzaam gedrag, de stamleden of bevolking als individuen die een navolgbaar voorbeeld kregen. Wat betekent dat ieder individu alle ‘functies’ zoals ministersposten zelf ging invullen, als autonoom individu die wanneer dat noodzakelijk was samenwerkte met andere autonome individuen.

  3) Hybride: Voor gemeenschappelijke voorzieningen collectiviteitsdenken, het overige uitgaande van autonome individualiteit.

  Zo zie je hoeveel invloed een filosofie heeft. Als je genderrollen en verplichte scholing in aanmerking neemt, dan kan die invloed tot diep in en onder de poriën doordringen, zelfs tot in je botten (basale waarden en gedragscode binnen een individueel gezin kan erdoor verstoord raken).

 19. Beste Ratio, ik geef aan het bestaan van mooie hangt van je invalshoek uit, theorien, bedacht door mensen en dat zijn er vele, bij het lezen hier van, denk je hé niet verkeerd, en sommigen zijn werkelijk prachtig te noemen, maar dan komt de – het mens om de hoek kijken, nou die maken vaak in no time van het mooiste gehakt, puin, en niet alleen levens theorien, dat was in het kort wat ik wilde zeggen !
  Heb binnen mijn familie deze therorien zien voor bij komen, mijn vader moest zo nodig naar Spanje in het Tailmann bataljon, om tegen het kapitalisme van Franco te vechten, is weer thuis gekomen maar vraag niet hoe, maar ’t is een lang verhaal, en in wezen een weg gegooit leven, gelukkig heeft hij instorten van zijn wereld niet mee hoeven te maken, groet !

 20. wazige onzin

  Marx heeft enorm een stempel gedrukt op de geschiedenis

  Logischerwijs zijn allerlei instituten beïnvloed door zijn bevindingen, direct of indirect

  Net als dat instituten beïnvloed zijn door de uitvinding van de elektriciteit, of de industrialisatie

  Instituten zijn beïnvloed door de loop van de geschiedenis en de intellectuele erfenis, waarop ze voort borduren

  maar dat maakt ze niet marxistisch.

  Zo’n mal alt right trolletje, hij kwam met allerlei TV programma’s, uit Amerika, die heel plat en dom zijn en dat zou dan komen door Marxisme, volgens hem. Doe normaal man, hahahaha

  Dat de aarde niet plat is, komt dat ook door Marx ? Dat papa een nieuwe vriendin heeft, komt zeker ook door Marx toch ? Alles wat slecht is, vanuit de visie van de neofascist, komt door Marx. De buurman is homo, komt door Marx. Je zusje gaat met een Marokkaan, komt door Marx.

  Ik ben anarchist en dan gaan die fascisten mij ‘cultuur marxist’ noemen

  Ik heb geen flikker te maken met marxisme

  Al die bedeesde campus liberals, waar deze havik op doelt, hebben ook geen flikker te maken met marxisme

  Alleen marx, heeft te maken met marxisme.

  johannes [22] reageerde op deze reactie.

 21. @JAAS (A) [21]: Zo anarchist,
  ja maar dat is ook een stempel, net als atheist, ik ben van alles een beetje, een twijfelaar, maar naast Marx waren er nog wel anderen die in hem geloofden, ach wat zou de mensheid zijn zonder geloven in, groet !

 22. @jaas [23]: Neoliberalisme had dan cultuurliberalisme moeten heten, niet cultuur christendom. Cultuurmarxisme heet cultuurmarxisme heet zo omdat nog steeds om het “gelijkheidsideaal” draait. En dat ideaal zou dan moeten worden bereikt via de culturele weg. En niet via de economische. Het gelijkheidsideaal is wat liberalen bezighoudt. Niet per se de perfecte blanke wereld. Ook liberalen weten dat de wereld perfect noch blank is. Dat mag ik hopen tenminste.

  jaas [27] reageerde op deze reactie.

 23. @jaas [23]: Bij neoliberalisme gaat het nog steeds om markten. Zeg maar om economie. Het gaat in het neoliberalisme onder mee om een iets andere rol voor de overheid (en de vakbonden).

 24. @Bertuz [24]:

  neoliberalisme lijkt niet echt op klassiek liberalisme, omdat klassiek liberalisme zich op burgers baseert en neoliberalisme op bedrijven

 25. @johannes [28]:

  mee eens

  Cultuurmarxisme is wel iets, althans, een voortzetting van Marxistisch denken. Maargoed, dat is sociaal democratie ook. Dan is groen links ook al ‘cultuur marxistisch’, of marxistisch.

  als ik het lees, zie ik er identitair linkse trekjes in

  Misschien wel wat anarchistische trekjes, in die zin dat het macht an sich behandelt

  En snap ik dat identiteiten politiek hieruit voort kwam, via/via, ooit

  Maar veel van dat soort mensen, zijn verre van marxistisch, niet eens socialistisch. Veel van die mensen zijn gewoon democraten en jongeren die op een campus zitten.

  Als ik het zo lees, vind ik dat cultuurmarxisme als een marxisme, minus Hegeliaanse invloed, minus materiële dialectiek, maar wel met een onder/bovenbouw kijken.

  Vast wel, zijn mensen indirect beïnvloed door dit denken. Maar de meeste van die campus kids, weten echt niet wat die Frankfurter school was. Ze weten alleen dat ze black lives matter behoren te schreeuwen, willen ze in het groepje passen.

  Kortom, rechts besteed er teveel aandacht aan en links ook.

  Het milieu is wat nu telt en de economie, dat soort zaken.

  johannes [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.