Na de recente schietpartij op een school in de VS haast de massamedia zich weer om te pleiten voor een wapenverbod. Dit zoals gebruikelijk gebaseerd op collectivisme want de groep moet boeten voor individuele acties. Het soort groepsdenken dat leidt tot geweld, vooroordeel en uitsluiting van rassen, religies en nationaliteiten. Laten we eens vier regelmatig terugkerende stellingen over wapenbezit gaan bekijken.

Stelling 1: Niemand heeft een wapen nodig

Er worden tenminste net zoveel wapens gebruikt ter zelfverdediging als dat er voor misdaad ingezet worden. Die uitkomst komt er bij bijna ieder nationaal onderzoek uit. En ook dat er bij zelfverdediging met wapens minder verwonding is, vergeleken met slachtoffers die een andere vorm van zelfbescherming (bijv. mes of knuppel) gebruiken.

Het beste nieuws is dat slachtoffers hun wapen gewoonlijk niet hoeven te gebruiken om effectief te zijn. Dat wil zeggen dat veel zelfverdedigingsincidenten met wapens niet eens gemeldt worden.

Stelling 2: Wapens moeten verboden worden

Wie gaat die wapens ophalen bij de bevolking ? Dat zal de politie moeten gaan doen. En hoe dwingen ze dat af ? Met wapens.  Dus wat er werkelijk gezegd wordt is dat privépersonen geen wapens mogen hebben maar overheidsdienaren wel.

In 2015 maakten 737.000 politiemensen in de VS meer dan 1.000 slachtoffers. Dus 1 dode per 737 agenten.   In 2015 hadden tussen de 70 en 99 miljoen Amerikanen een wapen. 13.000 mensen stierven door wapengebruik. Ofwel 1 dode per 5.385 tot 7.600 wapeneigenaren.

De kans dat de politie iemand doodschiet, is dus 7 tot 10 maal groter in vergelijk met een wapeneigenaar. Als mensen zich echt druk maakten over het verminderen van geweld dan zouden ze nooit wapens moeten willen verbieden. De uitwerking van dat plan zou een bloedbad worden voor Amerikanen en politie. En het resultaat zou niet minder geweld opleveren.

3. Iedereen die een wapen bezit, is gek !

De schietpartijen – inclusief bendeoorlogen – worden in de regel uitgevoerd door personen die geen wapenvergunning hebben. Er zijn 7,7 miljoen Amerikanen die een wapencollectie tussen de 8 en 140 wapens hebben.  Deze mensen houden zich aan de wet en kregen zodoende hun wapenvergunning. Zij hebben meer respect voor de wet dan de gemiddelde Amerikaan en zelfs meer dan de politie.

Want hoe wetsgetrouw is de politie ? In de periode 2005 tot 2007 waren er 685.464 agenten in de VS. Daaronder waren er circa 103 misdaden per 100.000 agenten. Voor de totale bevolking was het misdaadcijfer 37x hoger – 3.813 misdaden per 100.000 personen. Onder politieagenten is er een vuurwapenovertreding van 16,5 op 100.000 agenten. En in vergelijk met de politie zijn burgers met een wapenvergunning minder dan een zesde crimineel.

Dus de totale bevolking pleegt gemiddeld 37x meer een misdaad in vergelijking met een agent. En een agent pleegt gemiddeld 7x meer een misdaad dan een burger met een wapenvergunning. Mensen zouden dus blij moeten zijn als er mensen met een wapenvergunning in hun buurt wonen. Want dan zijn ze in het gezelschap van iemand die het minst waarschijnlijk een misdaad pleegt.

4. Amerika heeft een wapengeweld probleem.

De Verenigde Staten heeft 320 miljoen inwoners. Meer dan 25% van de moorden met wapens in 2015 werd in gebieden gepleegd die slechts 1,5% van de totale bevolking herbergde.

 

 Photograph: Guardian US Interactive Team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terwijl de anti-wapenlobby zegt dat Amerikanen ’25 x meer kans hebben om door een wapen vermoord te worden dan in andere ontwikkelde landen’, hebben mensen die in de bovenstaande gebieden wonen een 400 x hogere kans om gedood te worden. Meer dan de helft van de moorden met wapens zijn geclusterd in slechts 127 steden waar minder dan een kwart van de bevolking woont.

Het wapengeweld komt dus het meest voor in een beperkt aantal plaatsen maar tegenstanders willen een algemeen verbod in plaats van dat de criminaliteit ter plaatse wordt aangepakt.