vrijdag, 9 februari 2018
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Beurskrach

De aandelenbeurzen verkeren al sinds een week in duikvlucht. De koers van bitcoin is meer dan gehalveerd ten opzichte van de hoogste koers van medio december. Is dat slecht nieuws of niet?

Wat is de oorzaak van zo’n plotselinge ommekeer vraag je je af? Een aantal factoren. De rente is weer aan het stijgen nadat deze jarenlang alleen maar lager is geworden. Iedereen weet dat hogere rente gelijk staat aan lagere aandelenkoersen. De stijging van de rente is een belangrijk signaal dat de geldverruiming door de centrale banken (‘quantitative easing’) op zijn einde loopt.

Een andere factor is dat de lonen in de VS aan het stijgen zijn. Voor werkende mensen is dat goed nieuws, want lonen in de VS zijn in koopkracht gemeten decennialang niet of nauwelijks omhoog gegaan. Voor beleggers in aandelen is dat slecht nieuws, want als het aandeel van de factor arbeid in de opbrengst van de productie toeneemt gaat dat ten koste van het aandeel van de factor kapitaal (lees: de beleggers).

De koerscorrectie is mijns inziens vooral een schrikreactie op deze twee ontwikkelingen. Als deze schrik voorbij is zullen aandelenkoersen een nieuw evenwicht vinden.

Bitcoin is een ander verhaal. Dat is een typische bubble. Bitcoin is nieuw en schiep grote verwachtingen, net als de dotcomaandelen rond de eeuwwisseling. Het effect van een dergelijke noviteit is altijd hetzelfde. Niemand wil de boot missen en het vooruitzicht van onbeperkte winsten zet het verstand op nul. Vergelijk het maar met een goldrush.

Hoe het met de goldrush afliep weten we. Sommige goudzoekers werden rijk, maar de meesten keerden na verloop van tijd huiswaarts, net zo arm of zelfs nog armer dan ze waren. Wie wel geld verdienden aan de goldrush waren de leveranciers van gereedschappen, kleding (denk aan de jeans die uit die tijd dateren) en kasteleins en bordeelhouders (voor zover dat niet hetzelfde beroep was in die tijd).

Bitcoin is dus de techbubble van nu. De onderliggende technologie – blockchain – is een blijver, zoals het internet ook is gebleven nadat de dotcombubble uiteenspatte, maar de echte verdieners zullen degenen zijn die erin slagen de blockchaintechnologie bruikbaar te maken voor grote groepen gebruikers, betalende gebruikers welteverstaan.

Hoe het met bitcoin verder gaat hangt voor een deel af van de houding van overheden: als zij bitcoin gaan bestrijden, bijvoorbeeld onder het mom van bestrijding van witwassen en belastingontduiking, wordt bitcoin illegaal. Naast een war on drugs hebben we dan ook nog een war on cryptocurrencies. Besluiten overheden om bitcoin met rust te laten of hooguit te reguleren, dan blijft bitcoin geschikt als betaalmiddel en waardeopslag. Houders van bitcoins doen er goed aan het overheidsbeleid aangaande cryptocurrencies minstens zo goed te volgen als de koersontwikkeling van bitcoin.

De onderliggende vraag voor de middellange termijn blijft: wat gaat blockchain voor mijn beroep of bedrijfstak betekenen? Ik moet zeggen dat ik het antwoord nog niet weet, maar dat blockchaintechnologie een rol gaat spelen is zonneklaar.

Paul Verhaegh

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Economie
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Bertuz schreef op : 1

  In Amerika wil men cryptomunten met rust laten. En blockchain is een blijvertje.

 2. johannes schreef op : 2

  Het is geen echte spontane markt meer, het wordt gestuurd die paar lieden die de macht hebben, de financielle macht, spelen met de mensen hun wel zijn, het spel van de Goden, zij zitten op de Olympus en spelen hun spel, maar toch blijft goud altijd de beste en safeste belegging, met diamanten, en een mooie lieve vrouw !

 3. johannes schreef op : 3

  Een prachtige film over dit onderwerp, naar waarheid, “”The great Gatsby”” mooi triest en in en in menselijke werkelijkheid !

 4. anp rebel schreef op : 4

  De maatschappelijke schade van partijdige geldaanmaak

  In het artikel wordt een verband gelegd tussen geldaanmaak als zodanig en ontwikkeling van de aandelenkoersen. Dat is niet voor de hand liggend. Immers als elke mens in de samenleving gelijk deelt in het extra geld zal het effect op de prijzen vooral zijn dat de goederen en diensten waar de mensen nu een tekort in voelen aanvankelijk het meest in prijs gaan stijgen. Daarna zullen de hoeveelheden van deze goederen en diensten bij een open markt toenemen waardoor uiteindelijk de welvaart wat zal zijn gestegen. Maar die goederen en diensten zijn niet de aandelen. Er is dus meer aan de hand.

  De reden dat de aandelenkoersen na 2008 weer zo gestegen zijn ligt in de ongelijke verdeling van het extra aangemaakte geld. Het komt terecht vooral bij partijen die daar aandelen voor kopen. Als zij uitsluitend daarvoor aandelen kopen en er geen aandelen bij komen zal de prijs van de aandelen zoveel stijgen dat het extra geld is opgenomen in de waardevermeerdering van de aandelen.

  Voorbeeld:
  Stel dat er 100 miljard aandelen zijn en een gemiddeld aandeel kost € 5. Er wordt nu voor € 100 miljard aan geld bijgemaakt. De prijs van een gemiddeld aandeel zal dan worden € 6.

  In het artikel wordt gesuggereerd dat de recente koersdaling van de aandelen het gevolg is van de verwachting dat er minder of geen geld meer zal worden bijgedrukt. Deze verwachting is niet nodig om een koersverval te verklaren. Westerse overheden kunnen niet meer zonder geld bijdrukken. Maar ook bij een gelijkblijvende hoeveelheid extra geld aanmaak zal de procentuele stijging van de aandelen afvlakken. In ons voorbeeld. Werd aanvankelijk een rendement van 20% gemaakt in de stijging van € 5 naar € 6 voor een aandeel. Als het aandeel al op € 20 staat, wordt nog maar 5% rendement gemaakt.

  Wat er wel gebeurt lijkt het volgende te zijn. Er vindt een verschuiving plaats van aandelen naar andere vormen van belegging. Dat kan zijn onroerend goed in de centra en betere buurten van grote steden. De huizenmarkt in steden als New York, Londen, Frankfurt, waar de banken zitten, en zelfs in Amsterdam is daardoor ontwricht. Voor jonge gezinnen is het bijkans onmogelijk geworden in de stad waar zij werken een huis te kopen.

  Als er een open onroerend goed markt zou zijn was dit maar een tijdelijke situatie. Het aanbod aan nieuwe huizen zou omhoog springen. Dat we dit niet zien gebeuren komt door het feit dat de huizenmarkt gereguleerd wordt door de partijen die uit oogpunt van het rendement van hun bezittingen belang hebben bij woningnood.

  En daarmee zien we de schadelijke werking van geld aanmaak als dat geld uitgerekend wordt uitgekeerd aan partijen die zelf de elementaire behoeften van de mens al ruimschoots bevredigd hebben. Niet alleen dat er geen geld rechtstreeks wordt geïnvesteerd in de vervulling van die behoeften voor meer mensen. Het leidt zelfs tot ontwikkelingen die de vervulling van die behoeften voor de mens nog verder uit het zicht brengen.

  Mrbleusky [5] reageerde op deze reactie.

 5. Mrbleusky schreef op : 5

  @anp rebel [4]: Interessant, maar niet heus, waarde wordt gewerkt, waarde die gedrukt wordt is geen waarde, dat soort heeft de eigenschap van bellen blazen, en ik vind het niet echt interessant om in een bubbelbad te zitten, een douche is veel lekkerder. Spannend dat er blijkbaar iets in het bubbelbad is gespoten wat het schuim vernietigd. Hoe harder de crisis, hoe beter, de waarde zou wel eens terug mogen in mensen in plaats van in papier.

  johannes [6] reageerde op deze reactie.
  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 6. johannes schreef op : 6

  @Mrbleusky [5]: Er bestaan heel veel verschillende waardes mijn beste, je hebt de waarde en de prijs, de betaling in pasmunten anders wordt het ruilhandel, je laten betalen voor een lichamelijke of intellectuele geleverde prestatie, is weer iets anders, maar het losweken van een echte waarde naar een fictieve waarde is uitgevonden door de Chinezen, het zou zo mooi kunnen zijn, was het niet dat de deugnieten ongestraft onze wereld van werken en zijn andere waardes kunnen vernietigen en naar hun hand zetten, de enigste mogelijkheid is terug naar een echte waarde, voor ons is de intrensieke waarde van belang, wat we overhouden van al onze zorgen en inspannigen,
  en waarom niet gewoon gouden munten, groot en Klein, groet !

  Mrbleusky [7] reageerde op deze reactie.
  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 7. Mrbleusky schreef op : 7

  @johannes [6]: De werk-waarde heeft het zwaar, dankzij de chinezen, blij dat we die de schuld kunnen geven. Hier in france vind ik het mooi dat er l’orge is, gerst, en das blijkbaar het goud van voorheen. Onze eier-dooiers zijn ook goud in mijn ogen, en lekker vooral. Heel veel eieren, elke lunch weer een combi van half gebakken eitjes met komijne-kaas, wat ook bijna goudkleurig is na voldoende rijping. De beurs zegt genoeg, een blauwe plek vanwege het geweld, of het gouden muntjes worden weet ik niet, het is mooi spul maar niet echt lekker om te eten. Waar is waarde, waarde vrind, leven is al heel wat.

  johannes [11] reageerde op deze reactie.

 8. Nico schreef op : 8

  @Mrbleusky [5]: “Hoe harder de crisis, hoe beter, de waarde zou wel eens terug mogen in mensen in plaats van in papier.”

  Het punt is waarschijnlijk dat allerlei touwtrekkerij bedoeld is om van alles en nog wat uit balans te krijgen. En dat een gulden middenweg taboe is geworden. Als waarde in stelselmatige onbalans of incidentele uitschieters wordt gezocht, dan lijkt een harde crisis een methode om de aandacht op werkelijke waarde te vestigen. Voor zover die nog hersteld kan worden.

  Dit als samenvatting. Je kunt hier allerlei illustraties bij bedenken.
  – Als IQ (slimheid) bovengemiddeld dient te zijn en daarmee overgewaardeerd wordt, dan wordt werk ondergewaardeerd. En daar worden gewone mensen de dupe van.
  – Als macht overgewaardeerd wordt, dan ontstaan bijv. wel veel werknemers en werkgevers, maar krijgen zelfstandigen (zonder personeel) het moeilijk.
  – Als materiële welvaart overgewaardeerd wordt, dan zullen velen de rekening voor sommigen betalen (verschuiven welvaart). De één in een te ruim paleisje, de ander in een te krappe woning enz.
  – Als het maatschappelijke overgewaardeerd wordt, gaat dat ten koste van het sociale.

  Bij touwtrekkerij houdt het spel op wanneer de boel voldoende uit balans is. Misschien is dat ook zo bij beschavingen. Die lijken te vallen wanneer er teveel touwtrekkerij plaatsvindt. Waarom zijn mensen niet tevreden met een gulden middenweg, streven ze daar niet naar? Je kunt immers ook touwtrekken om evenwicht te bereiken, iets anders dan trouwtrekken om te winnen.

  Zolang als ik me kan herinneren heb ik strijdculturen om me heen gezien. Maar geen culturen die streven naar balans. Bestaan die eigenlijk? Zo niet, dan kunnen strijdculturen ontmanteld of gesloopt worden om voor de verandering eens een gezonde cultuur te vestigen 😉

  Kun je het je voorstellen? Een cultuur waarin balans, gezondheid en zelfstandigheid de norm is? Waarin bijvoorbeeld een regiment loonslaven inhuren en de regimentsleider annex loonslavenhouder uithangen als onwaardig wordt beschouwd?

  Mrbleusky [13] reageerde op deze reactie.

 9. Nico schreef op : 9

  @johannes [6]: “het losweken van een echte waarde naar een fictieve waarde is uitgevonden door de Chinezen”

  Nou… dat is wel zo, hoewel anders dan velen veronderstellen. Voor zover ik het kon reconstrueren is het losweken begonnen bij of niet lang na Lao Zi, grondlegger van het Taoïsme.

  Tao (‘de Weg’) is een filosofisch concept dat voortborduurt op het yin/yang concept. Zeer waardevolle denkwijzen. Op een bepaald punt is echter overgeschakeld van gezonde individualiteit naar collectivistisch denken.

  Het huidige Taoïsme bevat veel wijsheid, maar ook bepaalde misleidingen. Toch streeft het Taoïsme er naar om van alles en nog wat in evenwicht te krijgen, wat ook de essentie is van het Mandate of Heaven concept voor keizers.

  Voor zover mij bekend is men in China nog steeds naar een gezonde balans aan het zoeken, hoewel via nieuwerwetse denkwijzen en methoden die als culturele verschijnselen vanuit vooral het westen zijn geïmporteerd. Eigenlijk best wel jammer, dat men in China van ‘de Weg’ (Tao) is afgeraakt. Maar toch… is men in China gelukkig eigenwijs genoeg om niet teveel last te krijgen van een westerse beurskrach. Misschien zou het zelfs wel gezond zijn als de Chinese reus opstaat en het westen wijzer zou maken. De huidige president doet z’n best in ieder geval.

  johannes [10] reageerde op deze reactie.

 10. johannes schreef op : 10

  @Nico [9]: Ja prima redenatie, je moet als volk nooit je leiding uit handen geven, er zijn genoeg voorbeelden om dit niet te doen, de raaf met zijn stuk kaas en de mooi praterige vos, zo is het van tijd tot tijd moet het volk laten zien wie de baas is, vaders-moeders en hun kinderen, de zieke afgedwaalde geesten lege briefjes, die paar manipulerende rijkworders in ’t gevang, echte Koning cq Leider cq Buwalda in tijd van nood benoemen, voor de rest gelijkheid en broederschap, groet !

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 11. johannes schreef op : 11

  @Mrbleusky [7]: Te veel Eiwitten mijn waarde vriend, je hebt ze nodig zeker, maar niet te veel of anti doses van homeopathiese medicijnen, je aders slippen dicht, met veel narigheid van dien, groet !

  Mrbleusky [14] reageerde op deze reactie.

 12. Nico schreef op : 12

  @johannes [10]: Het woord ‘volk’ is een schaalbaar concept. Volgens het woordenboek is een individueel gezin een ‘volk’. Dat kan opgeschaald worden tot een ‘volk’ uit een bepaalde woonplaats of regio of de gehele mensheid als een ‘volk’.
  Helaas kan ‘volk’ als term ook misbruikt worden, zodat er ‘rassen’ zoals elites ontstaan.

  De curator wordt meestal gezien als degene die overbrugt, van ongezond naar gezond(er). Aangezien er sprake is van een crisis (moreel verval etc.) misschien goed om daar eens op in te zoomen. Zojuist schreef ik een informatie stukkie…

  Het systeem met fiduciair geld is, gezien schulden alom (wie is eigenlijk aan wie verschuldigd?) failliet. Het faillissement is alleen nog niet uitgesproken, geformaliseerd.

  Amerika is net als veel andere landen, gezien schulden, failliet. Het faillissement is alleen nog niet uitgesproken, geformaliseerd.

  Volgens sommigen werd de Grote Depressie veroorzaakt om bezittingen van eigenaar te laten wisselen en het speelveld aan te passen aan de wensen van bepaalde toppers. Een crisis veroorzaken om bepaalde uitkomsten te genereren.

  Misschien goed om in te zoomen op crash, een crisis, de oorzaak, behandeling en afwikkeling daarvan.

  Normaliter is er sprake van (zelf)opvoeding. Als er uitgegaan wordt van een gezonde filosofie, dan kunnen ontsporingen of uitschieters vrij eenvoudig gecorrigeerd worden.

  Een crisis zoals een crash of faillissement wordt veroorzaakt doordat er geen gezonde filosofie wordt gehanteerd. Misschien ontbreekt ‘ie, misschien wordt ‘ie niet nageleefd.
  Hoe dan ook komt er een curator aan te pas, ook al wordt dat misschien niet altijd zo genoemd.
  – Een onderneming in een crisis zet een interim-manager in.
  – Een failliete onderneming wordt door een curator onder curatele gesteld.
  – Een individu in een gezondheidscrisis wendt zich tot een arts.

  De interim-manager, curator en arts doen alle hetzelfde, zij het op verschillende terreinen.

  De filosofie achter de curator kan op twee manieren worden uitgelegd:

  1. Tijdelijk:
  Volgens de Nederlandstalige wiktionary betekent het woord curator zoiets als tijdelijke bewindvoering. In de praktijk om het ongezonde af te stoten, het gezonde te laten doorstarten of te verkopen. Het woord curator is afgeleid van het woord cureren, wat “overgankelijk genezen” betekent.

  Een oud Latijns gezegde over een arts in de rol van curator:
  Medica sanat, natura curat
  (de medicus behandelt, de natuur geneest).

  Hedendaagse medici wijken daar weleens (of vaak?) vanaf. Het woord curettage staat voor het reinigen van de baarmoeder, het wegnemen overtollig baarmoederslijmvliesweefsel, omdat dat ten koste van vruchtbaarheid gaat en/of andere klachten kan veroorzaken.

  Interessante parallel: Slijmballen kunnen in het sociale verkeer de weg zitten, mentale onvruchtbaarheid of andere klachten veroorzaken.

  2. Stelselmatig:
  Volgens de Engelstalige wiktionary betekent het woord curator zoiets als “one who has care of a thing, a manager, guardian, trustee”.

  Als er geen sprake is van (zelf)opvoeding op grond van een gezonde filosofie, zodat gezonde individualiteit en daadwerkelijke zelfstandigheid ontstaat, dan blijft een ieder afhankelijk. Zoiets als eeuwigdurend ouderschap.

  Dit is waar elites op in spelen. Volgens een artikel van Pieter Stuurman zijn er twee routes om afhankelijkheid te bestendigen; belasting en oorlog.
  Belasting kan meer vormen aannemen dan alleen belastingheffing; ook bureaucratie is een vorm van belasting.

  Verschil:
  – Deugdelijke ouders voorkomen crisis door op te voeden, maken zichzelf zo snel als mogelijk overbodig. Door opvoedkunst ontstaat eerst zelf-opvoedkunst, daarna opvoedkunst.
  – Elites veroorzaken crisis om zichzelf ‘onmisbaar’ te maken en te houden.

  In de kern zit het probleem in filosofie; het overdenken, uitwerken en uitvoeren daarvan. Is er sprake van een kerngezonde filosofie, of een gebrekkige versie die besmet is met verziekte denkwijzen?

  johannes [15] reageerde op deze reactie.
  Mrbleusky [18] reageerde op deze reactie.

 13. Mrbleusky schreef op : 13

  @Nico [8]: De bosjesmensen in de Kalahari doen het goed bij gebrek aan beter, het lijkt soms ‘hoe armer, hoe rijker’, dus misschien is het omdat we te lang rijk zijn geweest. Eigen schuld, dikke stroperige cultuur van houden wat we hebben. Of hadden.

 14. Mrbleusky schreef op : 14

  @johannes [11]: Walvissen eten meer vlees dan groenten volgens mij, aderen worden misschien goed opengehouden met goed gedachtengoed en een emotioneel kloppend hart, alcohol is misschien ook een reinigend oplosmiddel, maar ik leef in angst met alle informatie want volgens het officiële regiem doe ik alles fout, dus hoop ik dat het goed is. Omdat zij alles fout lijken te doen. Zoals het woord ‘beurskrach’, komt van ‘crash’, goed vertaalt zou het dus ‘beurs-ongeval’ moeten zijn of ‘beurs-aanrijding’, maar blijkbaar weten de bovenstaande ongeletterden dat niet. Ik hoop dat ze nou es door die klei-voetjes heen zakken en vol verbazing omvallen.

  johannes [16] reageerde op deze reactie.

 15. johannes schreef op : 15

  @Nico [12]: Ja leuk om te lezen, in wezen is het allemaal beschreven, en te genezen, maar wil het kwaad dit wel, zit in een periode van terug kijken op mijn leven, ergens de verkeerde weg ingeslagen, en nu is het bygones geworden, moet het rustig uit leven, mijn familie steunen, overeind houden, ja en dan, maar goed gedane zaken, ja die Pieter Stuurman kan het soms goed verwoorden, of hij het ook in practijk brengt is 2, en er zijn zoveel goede standpunten, ze kunnen niet allemaal waar zijn, maar hoeven ook geen leugens te vertegenwoordigen, dit woord geformaliseerd geeft mij vreemde gevoelens, vroeger werd er ontsmet met formaline, dat heete geformaliseerd, maar goed
  niet zeuren, groet !

  Nico [17] reageerde op deze reactie.

 16. johannes schreef op : 16

  @Mrbleusky [14]: Whats in a name, eet lekker waar je zin in hebt, doen walvissen ook, nee het moet uitbeelden iets wat instort, niets groeit tot in de hemel, de geld wereld is het timing wil je overleven, financiel dan, maar de mensen zijn goed gelovig en gretig, ze beliegen zich zelf, er staan vreselijke dingen te gebeuren, ze maken gewoon een wereld oorlog, om hun beurs’en te beschermen, de Partij van onze vaders de PVDA is willens en wetens omgebracht, kijk naar de psychopaten die het bestuur uitmaken, heb zin om naar Nederland te reizen, en te zeggen sodemieter nou op, ’t is genoeg geweest,
  halve gare pseudo joodse elite, hou van Joden, maar ze moeten ook van mij houden, groet !

 17. Nico schreef op : 17

  @johannes [15]: Aan het einde van het liedje komt het aan op rauwe macht. Zoals ook Pieter Stuurman in dat artikel beschreef, hoewel impliciet.

  Als formaldehyde inderdaad conserveert en ontsmet, dan is het misschien gezond wanneer het ‘hoogste gezag’ een daadwerkelijk gezonde filosofie formaliseert.

  Tegenwoordig schijnt het zo te zijn dat iemand die de waarheid spreekt en richting een gezondere gang van zaken zou willen, een ‘cordon sanitaire’ van gewapende beveiligers (zoals militairen) nodig heeft. Niet vanwege het misleidde of onwetende klootjesvolk, maar vanwege een tussenlaag van (wannabe) machtigen die van gezond (fysiek, mentaal, sociaal) voor een ieder niets willen weten. Dat is wat ik uit eigen ervaring plus allerlei bronnen opmaak.

  Best interessant dat elitaire figuren met een beschuldigende vinger naar het klootjesvolk wijzen, terwijl ze helemaal zelf allerlei problemen veroorzaken waar ze vervolgens steen en been over klagen.

 18. Mrbleusky schreef op : 18

  @Nico [12]: Das de keuze ja, geven we als volk de macht aan verziekte gebrekkigheid dan maken die zich het liefst onmisbaar, en het volk moet dan betalen. Erg moeten lachen halverwege je brief, volk moet wel afgeleid zijn van volgers, en als die de onmisbaar gemaakte leiders volgen is het met z’n allen het ravijn in als lemmingen. Mocht dat gebeuren sta ik er bij en kijk er naar, de destructieve elite neemt en het volk geeft zichzelf helemaal, wat zal het daarna toch lekker leven zijn in het paradijs. Ik denk voor de veiligheid wel een verrekijker te moeten kopen om te vermeiden dat ik mee gezogen wordt met de geïndoctrineerde massa. Veilige afstand houden. Het financiële systeem is ziek, curators verdienen goed aan die ziekte en houden em dus graag in stand. Ziek hé..

  Nico [19] reageerde op deze reactie.

 19. Nico schreef op : 19

  @Mrbleusky [18]: Tsja… het is hopelijk wel duidelijk dat we de rollen graag omgekeerd zouden zien. Geen gebrekkigheid en ziekte als norm, maar gezondheid. Voor iedereen wel te verstaan.

  Momenteel ben ik (in de avonden) een boek aan het lezen. Daarin werd een machtspiramide opgerold. Het motto voor elitaire figuren – na het strippen van hun positie – was:
  “Leef vrij of sterf”.
  Letterlijk. Nog geen idee hoe het verhaal verder gaat verlopen. Vooralsnog ontbreken er wat elementen om een gezond vervolg van het verhaal te kweken.

  Jammer dat beschavingen telkens weer een cyclus – van opkomst, bloei, verval en val – doorlopen. Kan dat nu echt niet doorbroken worden? Ik geloof er geen moer van. Veronderstelde onmogelijkheden zijn te vaak niet meer dan gebrekkig onderzochte kwesties.

  Mrbleusky [20] reageerde op deze reactie.
  johannes [21] reageerde op deze reactie.

 20. Mrbleusky schreef op : 20

  @Nico [19]: Tsja, maar jij blijkt ontsnapt te zijn uit de gemeenschap van volgers, de gelovigen. Ik vind het verval pijnlijk lang duren, en de val, sinds de gebouwen vielen dacht ik als bouwer dat ‘de beschaving’, die ik liever schoffering noem nu, snel zou vallen, maar de gelovigen blijven geloven, misschien tot het eind. Ik hoop hun eind, en ik en jij als overlevenden, kunnen we het eindelijk es over leuke dingen hebben. Maar er zitten een paar van die lemming-achtige beurskrach-veroorzakers te genieten, das duidelijk.

  johannes [22] reageerde op deze reactie.

 21. johannes schreef op : 21

  @Nico [19]: In theorie kan het met Robots, met mensen never, lees Jack Vance “” De waanzinnige planeet”” heerlijk, jammer voor jullie niet meegemaakt Amsterdam, toen er nog Amsterdammers woonden, mijn vrouw is van hele oude Diamantairs familie afkomstig, bijna niemand weet dat de Nederlanders de grootste diamant handelaars waren, koloniaal gezien, op India werd er gevaren, nog steeds is het kapitaal aanwezig, het centrum bevindt zich in Zwitserland,
  maar je hoord er niet veel over, ja ja die protestanten, groet !

 22. johannes schreef op : 22

  @Mrbleusky [20]: Je doet er goed aan om te blijven twijfelen over geloof in, soms het komt voor openbaard zich de juiste weg in je leven, ik predik hier niet maar veronderstel, geld ook voor mij zelf, niets is zeker, in de mensen wereld, helaas, verder zou je kunnen onderzoeken hoe het geloof de mensen door veel donkere tijden heeft geloodst, het is zeker niet alleen maar negatief te noemen, het is een moderne hype, om alles van onze voorouders te verlochenen, maakt het gemakkelijker over te gaan op het onverstand, groet !

  Mrbleusky [23] reageerde op deze reactie.

 23. Mrbleusky schreef op : 23

  @johannes [22]: Ik had het meer over het geloof in docters en leiding in het algemeen, zoals u weet zie ik de kerk graag buurtcentrum worden met café, school, supermarkt en alles wat van belang is voor een samenleving, als een distributie-centrum van kennis en producten, geloofsbeleving is persoonlijk en wat mij betreft niet iets wat gegeven kan worden, laat staan opgedrongen. Ik ken een aantal mensen die geloofden dat de bank ze wilde helpen aan winstgevende aandelen, ik wist toen wel dat als ze winstgevend zouden blijven de bank ze niet zou verkopen, maar gods schaapjes liegen liever niet, dus geloofden ze die stropdas, en dat werd een strop. Het is op gebied van waarheid en vrijheid een donkere tijd nu, geloof ik, en ik geloof dat het anders kan. Beter.

  johannes [25] reageerde op deze reactie.

 24. jhon schreef op : 24

  Weer na jaren weer moeten plungeren hahaha !!! zakken vullen.
  www.youtube.com

 25. johannes schreef op : 25

  @Mrbleusky [23]: Ik vind altijd als je anderen zonder meer vertrouwd, vooral met je moeilijk verdiende centjes, vraag je er een beetje om, verder is geld verdienen je vermogen vergroten, timing er in en er uit, de markt,
  en dat is niet voor leken, je kunt ook gewoon naar de bank gaan, en je gespaarde geld in gouden muntjes beleggen, soms heb je geluk, maar echt alles verliezen is er niet bij.
  Wat is geloven in, net als Yoga je moet je overgeven, en ja schaad het niet baad het niet, die keren dat ik er bij ben, ja het is zeker een sociaal gebeuren, ja en de liturgie is niet meer in het latijn, dat vind ik wel jammer, klonk mooier, het is persoonlijk, in de buitenwereldh is het allemaal intensiever en sneller, en zeker veel en veel minder moraal en respect, maar goed we doen het er mee, groet !