Sinds de dagen dat voor communicatie niet langer de vrijheid van meningsuiting geldt, maar het subjectieve criterium of iemand zich beledigd voelt, of dat je haat zaait, of fake nieuws verspreidt, sterft het publieke debat langzaam af.

12 REACTIES

 1. Mijn conclusie na een lang leven, niet alle mensen zijn mensen, ze zien er uit als mensen, maar zijn het niet, om een mens te zijn moet je over bepaalde facetten beschikken, die je niet kunt kopen of aanleren, je hebt ze, of je hebt ze niet, je bent dus mens of je bent het niet, wij mensen bestaan al heel lang, sommigen zeggen uit het begin der tijden en daar staat geen datem of jaartelling voor, het gevecht tussen mensen en onmensen wordt steeds heftiger, maar wij de mensen gaan overwinnen, om dat de créateur van dit alles de ziel aan onze kant staat, je hoeft het knopje maar om te draaien en zie hier er is licht, het kwaad verdwijnt als sneeuw voor de zon, groet !!!

 2. Aanvullend : abortus, als je het leven en zijn waarde niet begrepen hebt, Donor, als je het leven en zijn waarde niet begrepen hebt, Referendum, als je het leven en zijn waarde niet begrepen hebt, voor een echt mens bestaan deze vragen eenvoudig niet, ze zijn inherent aan zijn bestaan, groet !

 3. Als Ratio dit toestaat, breek ik een lans voor een mooie en goede site, waar ik bij hun start in 2005, kennis maakte met de/het schijvende mens, Kurt Vonnegut, goeie intégre mensen, met een gezonde agenda : truthdig.com groet !
  Misschien kunt U contact opnemen, zou deze site enorm verrijken !

 4. Belediging is weinig meer dan een gevoelig puntje wat geraakt wordt, een allergische (overgevoelige) reactie. Want, wie de schoen past trekke hem aan.

  Op zich is het wel grappig om eens te kijken of je iemand (lichtjes) kunt beledigen. Een kleinschalig sociaal experiment, om eens te zien waar ordinaire rotte plekken zitten. Hoewel je niet moet beledigen om te beledigen, het moet nuttig zijn. Bijvoorbeeld om eerdere trauma’s in beeld te krijgen.

  De traditie geeft het goede voorbeeld, hoewel in de context van een perverse actie om te zien hoe iemand bruikbaar is, hoe iemand voor een bepaald karretje gespannen kan worden. In religieuze termen:
  “God is offending our mind in order to reveal our heart”
  (citaat van Wolfgang Simson, uit zijn Starfish manifesto)

  Bezien vanuit verschillende perspectieven lijkt het wel of overgevoeligheid bewust gekweekt en beschermd wordt. Het lijkt taboe verklaard om iemand bij overgevoelige reacties met de neus op de feiten te drukken.
  Dit geldt niet alleen voor figuren die veel te snel ‘discriminatie’, ‘racisme’ of ‘antisemitisme’ gaan roepen om een inhoudelijk debat te ontlopen. Ook hoffelijk gedrag (in hoven van vorsten) kan misbruikt worden om inhoudelijk debat te ontlopen.

  Met gevoeligheid is niets mis. Dat kan zelfs nuttig zijn (gevoelige antennes vangen zelfs de kleinste signalen op). Daar kan rekening mee gehouden worden. Maar overgevoeligheid is een mentale stoornis die, vinden wij, niet beschermd mag worden. Maak het probleem van de één niet tot het probleem van de ander.

  Voor wie aan zelfopvoeding wil doen:

  In een artikel “Bouwen aan karakter en bewustzijn” schreef ik ooit dat acteren een effectieve methode is om karaktereigenschappen bij jezelf te kweken. Gisteren ontdekte ik dat deze oude wijsheid in het Engelse taalgebied van wat gezegdes is voorzien:

  Brits: If you can fake it, you can be it.

  Amerikaans: If you can fake it you can make it.

  Nederlands artikel: Fake it till you make it werkt echt.

  Zo kun je jezelf de karaktereigenschap ‘gastvrijheid’ kweken of juist de karaktereigenschap ‘overgevoeligheid’ verwijderen. Uiteraard werkt dit mechanisme twee kanten op. De omgeving kan eraan meewerken door bijv. het eerste te verwachten, het laatste niet te aanvaarden.

  johannes [5] reageerde op deze reactie.

 5. het hoort allemaal bij de robotisering….en ze doen a great job.

  …ze benne nu bezig de hij en de zij aan het abgassen en daarna is het aan de beurt!

  ondertussen is het jongetje(nino) afgelopen en koelt de wereld weer in een noodtempo af: http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_January_2018_v6.jpg

  en gisteren is de activiteit van de zon in een record laagte gekomen…maw vanaf nu weet geen drol wat dat precies inhoud want het is nog nooit voorgekomen….ach wat maakt het ook allemaal uit, de robots komme gauw.

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.
  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 6. @doc [8]: Maunderminimum in beeld?

  Als El Niño is afgelopen, dan kan de golden toad mogelijk weer op het toneel verschijnen. Zie de wiki voor wat de IUCN daarover te zeggen had. La Niña als mogelijke redder.
  De traditie schrijft dat El Niño en La Niña elkaar afwisselen, in een cyclus. Als nu die cyclus definitief doorbroken wordt, betekent dat dan dat er een doemscenario in beeld komt? Of betekent het dat de boel stabiliseert, hoewel misschien niet op een manier die sommigen zouden wensen?

  Je schreef ‘de robots komen’, kennelijk als doemscenario, maar anderzijds zou het ook kunnen gebeuren dat mensen afstand doen van de productie en het gebruik van robots, anders verder gaan en dat (vooral achteraf bezien) als vooruitgang beschouwen. Het is maar net hoe voorstellingsvermogen wordt ingezet, welke richting creatieve krachten in (mogen) slaan.

 7. @Mrbleusky [7]: Je noemde een beperkt aantal emoties. Nu; verdriet, geluk (je doelt op een gevoel van euforie?). Eerder liet je merken boosheid of walging (bij anderen) liever op een afstand te houden.

  Aangezien je op de een of andere manier fan van Jezus bent; wat te denken van Jezus die volgens het Nieuwe Testament ‘met ontferming bewogen’ was? Een emotie die gezond kan uitwerken. Net als schaamte, ook een nuttige emotie. Twee emoties die best kunnen helpen om kloven tussen bevolkingsgroepen te dichten, verdeeldheid te elimineren. Opmerkelijk; de laatste van deze twee kan de eerste veroorzaken. Al kan uit het verhaal over luddisme opgemaakt worden dat het niet altijd in dank wordt afgenomen onder hen die kloven en verdeeldheid juist in stand willen houden. Lord Byron werd door vampiers ‘gevaarlijk’ genoemd en het verhaal over vampiers exact omgedraaid. 180° om precies te zijn, zoals de traditie vereist.

Comments are closed.