Vrijspreker: Onderdanen blijven U soms verbazen. Hoe dat zo?

Opperdienaar: Soms is er wel eens een onderdaan die doorheeft dat er iets niet snor zit. Die per ongeluk op de verkeerde youtube video klikte en de gore moed had om te gaan na denken. Die onderdaan doet dan een vreemde voorspelling of een investering en die pakt goed uit. Wat is dan de reactie van de andere onderdanen?

Vrijspreker: We moeten toch eens wat beter luisteren naar wat hij te zeggen heeft?

Opperdienaar: Fout. Zeker niet. De reactie is: “Hij heeft gewoon geluk gehad”. De werkelijkheid van de onderdaan is zo op zijn kop gezet met oorlog is vrede, vrijheid is slavernij en onwetendheid is kracht, dat als hij die mentaal losgebroken onderdaan die rechtop staat en succesvol is, hij het wel moet wijten aan toeval. Het determinisme in zijn hoofd, wat normaal gesproken naar oorzaken zoekt voor gevolgen, loopt stuk. Hij zou de goede bedoelingen van zijn heersers in twijfel moeten trekken, hij zou zijn hele sociale omgeving tegen zich in het harnas jagen. Angst maakt zich van hem meester, zijn rationele hersenen verzinnen snel een non verklaring voor het succes van de vrij denkende onderdaan: Geluk. Toeval. De oorzaak gevolg keten loopt tegen de betonnen muur van het toeval op. Niet verder zoeken of zijn denkbeelden kloppen, zijn aannames juist zijn, zijn logica onmiskenbaar. Stop het snel weg in een donker hoekje: toeval. Voor sommige dingen is gewoon geen verklaring.

Het doet me denken aan het verhaal van Noach in de bijbel. Die bouwde een gigantische boot midden op het land. Hij had kennis die de mensen om hem heen belachelijk vonden. God zou een grote zondvloed sturen omdat de bevolking immoreel was geworden. Noach werd uitgelachen toen hij zijn boot bouwde. Hoe zou immoraliteit ooit tot slechte gevolgen kunnen leiden? Wat zouden ze gezegd hebben toen het begon te regenen?

Vrijspreker: Gewoon geluk gehad die Noach.

Opperdienaar: Precies, puur toeval. Moet je niets achter zoeken.

Maar je ziet dit verschijnsel veel vaker. Stel dat een heerser weer een nieuw programma begint om de armen te helpen en dat programma faalt en het geld verdwijnt in de zakken van de ‘helpers’. Wat zegt de belastingbetaler dan?

Vrijspreker: Mijn heersers zijn een beetje dom/onhandig

Opperdienaar: Precies. Niet te veel over nadenken. Oorzaak en gevolg? Bah. Gewoon pech gehad of wat onhandig. Laatst het boek gelezen ‘The Poverty Industry‘ door Daniel L. Hatcher. Ellenlange verhalen over hoe belastinggeld uit Washington afdaalt via lagere overheden om in allerlei zakken te verdwijnen. Niet alleen zorgbedrijven romen de geldstroom af. De hele medicijnindustrie slijt er bergen pillen aan, het gevangeniswezen telt de winst uit en het meeste verdwijnt in de algemene fondsen van de overheden of bij allerlei 3 letterige instanties. Er worden zelfs private consultants ingehuurd om te kijken hoe een bepaalde tobber gebruikt kan worden om zoveel mogelijk subsidie uit Washington te trekken. De tobber kan helemaal leeggeplukt worden. Zelfs zijn grafrechten kunnen hem worden afgenomen als de overheid een barrage aan rekeningen naar hem stuurt voor de ‘hulp’ die ze bieden. Overheden die ook nog allerlei kosten in rekening brengen bij bijvoorbeeld een vader die de alimentatie niet kan betalen en dwingen de moeder een proces tegen de vader aan te spannen. Vader moet de gevangenis is, waar hij 30 cent per uur kan verdienen als kok, dan krijgt hij nog een hele rits andere rekeningen erbij, verplichte drugstest, verplichte medicatie, en als hij dat weer niet kan betalen, incassokosten, etc. Maar daar gaat het allemaal niet om. Wat denk je dat de conclusie van de schrijver is over hoe de zaak verbeterd moet worden?

Vrijspreker: Laat me raden. Meer controle door de allerhoogste overheid?

Opperdienaar: Inderdaad. Hij verzucht: “Hoe moeilijk kan het zijn? Geld bedoeld voor de armen, moet bij de armen terechtkomen.” Die zucht zegt mij iets van: “Wat zijn ze toch dom/onhandig/inhalig” Maar de schrijver benadrukt dat hij allerminst pleit voor het dichtdraaien van de geldkraan. Er moet alleen meer toezicht zijn.

Vrijspreker: Een commissie van wijze mannen draait zich warm. Bijna niemand vraagt zich af of het niet al een verloren zaak is vanaf het moment dat het geld via dwang opgehaald wordt.

Opperdienaar: Nee, de oorzaak gevolg keten wordt nauwkeurig stroomopwaarts gevolgd, elk mechanisme in kaart gebracht langs de geldstroom op weg naar Washington DC en dan opeens houdt het determinisme op en breekt de oorzaak gevolg keten. Zo  leert de onderdaan niets. En dat is precies waar we op rekenen.

Whenever you committed the evil of refusing to think and to see, of exempting from the absolute of reality some one small wish of yours, whenever you chose to say: Let me withdraw from the judgment of reason the cookies I stole, or the existence of God, let me have my one irrational whim and I will be a man of reason about all else-that was the act of subverting your consciousness, the act of corrupting your mind. Your mind then became a fixed jury who takes orders from a secret underworld, whose verdict distorts the evidence to fit an absolute it dares not touch-and a censored reality is the result, a splintered reality where the bits you chose to see are floating among the chasms of those you didn’t, held together by that embalming fluid of the mind which is an emotion exempted from thought.
“The links you strive to drown are casual connections. The enemy you seek to defeat is the law of causality: it permits you no miracles. The law of causality is the law of identity applied to action. All actions are caused by entities. The nature of an action is caused and determined by the nature of the entities that act; a thing cannot act in contradiction to its nature. An action not caused by an entity would be caused by a zero, which would mean a zero controlling a thing, a non-entity controlling an entity, the non-existent ruling the existent-which is the universe of your teachers’ desire, the cause of their doctrines of causeless action, the reason of their revolt against reason, the goal of their morality, their politics, their economics, the ideal they strive for: the reign of the zero.

Ayn Rand

17 REACTIES

 1. Het verhaal van Noach en ‘the reign of the zero’ kun je op twee manieren neerzetten. In beide gevallen draait het om een constructie genaamd ‘ark’ en een bezigheid die ik “arkerij” noem.

  Individuele arkerij
  Als je het individu of het individuele gezin als uitgangspunt neemt, dan kun je op grond van een bepaalde filosofie en waarden een ethiek bouwen en karaktereigenschappen ontwikkelen. Dat geheel kun je beschouwen als een ‘ark’ waarmee je door een zee van mensen manoeuvreert.

  In deze context betekent ‘the reign of the zero’ neutraliteit die niet van buitenaf geschonden mag worden. Daar moet intern aan gebouwd worden, daarna is er onderhoud voor nodig. Naar buiten uitreiken staat dan ten dienste van (fysieke, mentale, sociale) gezondheid, voor zowel hen die zich in die ark bevinden als ‘buitenstaanders’ variërend van watertrappelende drenkelingen tot degenen die ook een ‘ark’ gebouwd hebben.

  Zo’n individuele ark kun je je voorstellen als een kano, een roei- of zeilboot, een kajuitbootje met inboordmotor.

  Collectieve arkerij
  De traditionele zienswijze. Het oeroude atoommodel (atoomkern van individuele ouders met opgroeiende kinderen die daar omheen cirkelen, die zoals bij celdeling verzelfstandigen) is opgevolgd door gecreëerde machtsblokken. Denkbeeldige entiteiten zoals families, stammen, koninkrijkjes, naties en later ook organisaties. Iedereen samen in hetzelfde bootje, een collectief ‘ark’. Individuele arkerij niet toegestaan, dergelijke initiatieven dienen ingelijfd te worden in het ‘grotere geheel’. Samen het schip in gaan.

  In deze context betekent ‘the reign of the zero’ het bewind van bijv. een stamleider, vorst, staatshoofd of (bedrijfsleven) raad van bestuur. Hoewel het niet altijd neutraal is, want collectieve arkerij staat vaak in het teken van (markt)verovering en (handels)imperia.

  Zo’n collectieve ark kun je je voorstellen als een piratenschip, een containerschip of een tanker. Insiders hebben een werkend of comfortabel plekje in, outsiders dienen machteloos rond te spartelen in een zee van mensen. Om even te laten weten wie de grootste / sterkste / superieur is, komt de collectieve ark stelselmatig in het vaarwater van individuele arken, en worden individuele arken desgewenst getorpedeerd.

  Vergelijking individuele en collectieve arkerij
  – Uitkomsten hebben in beide gevallen niets met geluk te maken, want ze zijn alle veroorzaakt.
  – Collectieven fungeren als industrieën die uniforme denkwijzen en gedragspatronen induceren. Dat geldt ook voor collectieve arkerij, terwijl individuele arkerij andersom werkt en deduceert (van het algemene naar het bijzondere).
  – Individuele en collectieve arkerij verdragen elkaar niet. Zonder daadwerkelijk gezonde individualiteit kunnen daadwerkelijk gezonde sociale verhoudingen niet bestaan.
  – Collectieven misbruiken groepsdruk om individuen te onderwerpen aan de mores, de heersende cultuur van het collectief, waardoor de balans scheef geduwd of getrokken wordt ten koste van het individu. Hoewel er veel moeite wordt gedaan om de ‘overheadskosten’ voor de technologie van een collectief te rechtvaardigen, is en blijft het collectiviteitsmodel gebrekkig omdat het individuen als instrument vormt en gebruikt, iets anders dan wijzer maken. Kennelijk komt dit voort uit een filosofie die tegenwoordig existentionalisme wordt genoemd. Iets of iemand mag ‘bestaan’ (lees; gebruikt worden) totdat het op een andere manier bruikbaar wordt voor een collectief.

  Conclusie
  Als je het verhaal van Noach plaatst als verstandige mensen die zich – misschien in tegenstelling tot anderen – naar natuurwetten wensen te richten en natuurrecht wensen te spreken en uit te voeren, dan kom je uit op individuele arkerij, een gezond verschijnsel voor zover anderen ook in die richting wijzer worden gemaakt. De filosofische kern is immers eenvoudig repliceerbaar. Bij een variëteit die er omheen gebouwd kan worden kan er daadwerkelijk muziek uit komen (gezellige, nuttige samenwerking). Gezien de teneur van Genesis is het verhaal echter niet zo bedoeld en dient het kennelijk om collectieve arkerij te rechtvaardigen.

  Gezien de uitkomsten van collectieve arkerij jegens individuele arkerij, om het religieuze sfeertje te handhaven in de woorden van de apostel Paulus, “uw roem deugt niet”. Glorie voor een verzonnen entiteit, een collectief, mogelijk gemaakt door onderwerping, vergiftiging en verzieking van andermans levens? Dat zaakje stinkt!

  frits [4] reageerde op deze reactie.

 2. De vloed van Noach (geenachtspaak) werd veroorzaakt door Venus.Maar ik loop op de zaken vooruit.

  Zoals met alle bijbel verhalen het volgende: ze hebben de melk horen klotsen maar weten niet waar de tepels hangen..maw er is van alles gebeurt maar ze hebben van te veel verschillende kanten de verhalen gehoord die bijbel knakkers en er een verschrikkelijk potje van gemaakt.

  DE VLOED en terecht met hoofdletters was in 3147 BC.Saturnus stond boven de Noordpool, door de aantrekkingskracht van deze BRUINE DWERG in glowmode stond de aardkorst boller daar waar de noordpool is en was de aardkorst ingezakt bij de zuidpool.Het meeste water in die tijd bevond zich dus in de kom van de zuidpool.Groten delen van de atlantische oceaan stonden droog vandaar dat men voor de kust van Frankrijk stonehenge achte structuren vind. Saturnus verwijderde zich van de aarde en al het water denderde met gigantisch golven(kilometershoog) naar het noorden van de planeet.

  Zo werd geheel India overspoeld, meenemende alle bomen dieren en mensen,alles kwam terecht in de shivalik heuvels,alles van geheel fauna india vindt men daar in zeven lagen, ook wel laag himalaya genoemd https://www.youtube.com/watch?v=PK1IS3YUO2g De echte hoge Himalaya bestond nog niet want die werd veroorzaakt door vloed nummer twee maar ik loop weer op de zaken vooruit. Tegenwoordig vinden ze walvisen overblijfselen in de hoge Andes en de Sahara.Allemaal door vloed nummer een van 3147 BC.

  In 2349 BC kwam Venus in lijn met de aarde op een afstand van maar 20 miljoen kilometer Er ontstond een plasma ontlading tussen de aarde en venus.Dit veroorzaakte een schok op onze planeet zodat onze planeet ging kantelen (de bekende 23,4 graden). Dus hoppa weer veel hoge golven dit wordt abusievelijk de vloed van noach genoemd door onze bijbel knakkers.Sure het was ook een soort vloed maar niet zo heavy als nummer een die door Saturnus is veroorzaakt.De zware plasma ontlading veroorzaakt door venus zorgde er ook voor dat midden Azie behoorlijk zakte en zo ontstond de Himalaya zoals we die nu kennen.Tegenwoordig wordt steeds meer aangenomen door MODERNE geologen( dus niet die ouwe sufkutten) dat de Himalaya niet ouder is dan 12000 jaar, dus men begint het te leren.

  In china werd deze plasmoid als een draak gezien en in India als Kali.

  De aarde kende toen zeven/negen ringen net zoals saturnus ringen kent en door de plasmaontlading veranderde het voltage van onze planeet en verdwenen deze ringen langzaam,nadat ze eerst rood werden,tijdens dit proces regende het ongelooffelijk veel en lang op onze planeet er kwam zoveel water uit de hemel dat men daarom het de vloed van noach heeft genoemd.

  voor wie meer wil lezen: http://saturniancosmology.org/tab.php

  Nico [3] reageerde op deze reactie.

 3. @doc [2]: Interessant verhaal, ook op die website. Alhoewel ik me afvraag of de boosdoener niet Mars was in plaats van Venus. Een veel voorkomende omkering.

  Verder valt op dat Jupiter in dit verhaal buiten schot blijft (hoewel op de website over de wederopstanding van Jupiter wordt gesproken). De handjes in onschuld wassen, waar hebben we dat eerder gehoord? Zoiets als kinderen die ontsporen, ouders die zich distantiëren en grootouders die ondertussen hun handjes in onschuld wassen.

 4. @frits [4]: Gebral, laat em lekker, beter-weter! Al die info over de zondvloed, we hebben op het moment te maken met een gif-vloed die ook een flink stukje mensheid uit zou kunnen roeien in de komende decennia. Ben zelf toevallig geboren in een tsjalk verbouwd tot woning, wat voor boot zou ik kunnen bouwen die op het vergif blijft drijven wat dan is om mijn overlevingskansen te vergroten om het estafette-stokje door te kunnen geven? Ik voel me nogal aangesproken als burger die ziet dat het niet snor is. Na destilatie, raffinage blijven er uit de residuen van aardolie talloze giftige stoffen over die in pesticiden en medicijnen verwerkt kunnen worden. Geld verdienen met afval. Of de rotzooi vermengen met brandstof, het fikt mee en levert de liter-prijs op. Maar nee, gif is niet interessant, de hele meute stort zich op het verhaal van Noach en of en wanneer de zondvloed precies was. Culturele deformatie, geniet er van of stap er uit!

  Zé [6] reageerde op deze reactie.
  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Zé [6]:
  Het vogeltje, waar men ooit een lied aan opdroeg?
  Vogeltje wat zing je vroeg:!
  Zo is et, wel weer genoeg!!!

 6. @Mrbleusky [5]: Wel beschouwd gaan verhalen over een vloed en een ark over hoe iemand zich af kan schermen tegen ongewenste invloeden vanuit de omgeving. Zich staande kan houden.
  Daar zijn uiteenlopende ideeën over, vanaf heel simpel ongewenste verschijnselen van je af slaan (gezonde balans handhaven) t/m veel ‘groter’ worden en blijven dan allerlei ‘kleine mensjes’ (veroveren, onderwerpen).

  Je zou ook kunnen zeggen: In een gezonde cultuur wordt niemand overspoeld met een vloed van ongezonde verschijnselen, zodat een ieder gezond kan functioneren. Fysiek, mentaal, sociaal.
  Als de verhouding tussen wat je moet weren en kunt toelaten zodanig is dat je vooral bezig bent met weren, dan is er iets erg ongezonds gaande.

  Helaas is dat laatste onze ervaring van de laatste ca. 18 jaar. Vooral beziggehouden worden en bezig blijven om het onaanvaardbare voor zover mogelijk buiten te krijgen of houden, waardoor waarde verloren gaat. Je kunt levensjaren en levensenergie maar één keer uitgeven. Helaas kun je de tijd niet terugdraaien en in een verjongd lichaam levensjaren overdoen. Wanneer anderen menen je een levenslot te mogen opleggen, eist dat tol. Het gaat ten koste van datgene wat daadwerkelijk waardevol is.

  Voor zover je een karaktertype aan een sociale orde kunt plakken, zou ik zeggen dat modellen voor sociale orden narcistische trekjes vertonen. Ze dienen in ieder individu weerspiegeld te worden, maar zitten filosofisch gebrekkig in elkaar. Zelfs in de kern van de filosofie waarop ze zijn gebaseerd.

  Narcissus pleegde zelfmoord toen hij geen liefde van zijn spiegelbeeld terugkreeg. Wie zich niet conformeert aan een sociale orde maar zich er met een gezonde portie walging van distantieert pleegt zo ongeveer zelfmoord doordat het volautomatisch tot verstoting en sociaal isolement leidt.

  Ik herhaal iets wat zo ongeveer een mantra wordt:
  Zonder gezonde individualiteit zijn geen gezonde sociale verhoudingen mogelijk. Andersom is zonder gezonde sociale verhoudingen geen gezonde individualiteit mogelijk.

  Beschavingen zoeken de vorming van individuen kennelijk vooral in technologie (arbeid, beroep), maar zonder een gezonde filosofie en mores verwordt technologie tot strijdmiddelen, met alle gevolgen van dien. Is het niet opvallend dat allerlei beschavingen wel via uiteenlopende methoden systematisch symptomen bestrijden, maar nooit oorzaken? Altijd maar problemen onder controle willen houden, maar nooit daadwerkelijk genezen?

 7. Voor de redactie en auteurs van Vrijspreker:

  Toen ik een Amerikaan ontmoette en over libertarisme begon, was de eerste reactie: “Die libertariërs willen alleen maar vrijheid voor zichzelf”. Uit de mond van iemand die universitair is opgeleid en zichzelf anarchist noemt (wat dat dan ook moge betekenen).

  Als je nadenkt over de term ‘liberty’, dan staat in ieder geval voor ons als een paal boven water dat als je voor jezelf iets wenst, je het ook anderen moet gunnen.
  Uiteraard zitten er wat haken en ogen aan die stelling, elementaire vraagstukken voor de ‘founders’ van beschavingen.

  Zé [10] reageerde op deze reactie.

  • @Nico [9]: Be-schaving.
   Schaven, wat een timmerman doet als hij ruw hout bewerkt, afschaven totdat het gewenste resultaat bereikt is.
   Een stuk hout vervormen naar zijn eigen idee met behulp van een stuk gereedschap, messen in deze betekenis, context.
   De vorm zat al in het hout(da Vinci) aan de bewerker ervan het zichtbaar te maken.

   Ik zie thans weinig timmermannen om mij heen…..slopers echter genoeg.

   Nico [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Zé [10]: De gedachte van een vorm die ergens in hout zit en eruit wordt gehaald door het ‘overtollige’ weg te schaven ken ik. Je vraagt je dan af wat er overblijft. Beschaving ‘brengen’ is dan zoiets als slopen.

  Vergelijk dit laatste met blanken die in bijv. Afrika ‘beschaving’ kwamen brengen. Succesvolle Afrikanen zijn als Bounties, bruin van buiten, gebleekt van binnen. Is in dat proces iets van waarde verloren gegaan?

  Een alternatief beeld is dat van de opvoeder die als bij een bonzai boompje te werk gaat. De inhoud blijft intact, uitsluitend uitschieters worden weggeknipt. De waarde blijft, alleen rotzooi wordt verwijderd. Geen slopers hier, maar schoonmakers. Totdat de betrokkene geheel zelfstandig mentale hygiëne uitvoert en zichzelf onderhoudt.

  Zé [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Zé [12]: Dat begrijp ik en ben het ook met je eens. Alleen moet (zelf)schadend gedrag wel ergens afgeknepen worden. Liefst door begrip te kweken, alleen red je het met begrip niet om rovers, verkrachters etc. te stoppen nog voor ze schade aanrichten. Die luisteren niet naar een vermaning of waarschuwing en hebben een steviger aanpak nodig. Als dat pijn doet, dan is dat jammer maar noodzakelijk.

 10. @frits [15]: Wie is “we”?

  Overigens herinner ik je aan een eenvoudige vraag die ik je eerder herhaaldelijk heb gesteld. Aangezien je religieuze taal uit moet die eenvoudig te beantwoorden zijn. Maar toch is het antwoord nog niet gekomen. Nog een keer: Hoeveel Adam’s ben je in de Bijbel tegengekomen? En wat zijn de implicaties van die versies?

  Aangezien het antwoord op die vraag er nog steeds niet is, vond ik het wat flauw om schampere en schijnbaar leeghoofdige opmerkingen te lezen over Lot en Noach. Inhoudelijk laat je het afweten. Dat kun je vast wel beter.

Comments are closed.