De term “politieke  correctheid” impliceert dat er redenen zouden bestaan om onder afwijking van je mening iets neer te schrijven, teneinde gevoelens van hen die aanhangers zijn van de standpunten van de grootste politieke  partijen te sparen.

Over moraliteit valt niet te twisten, maar persoonlijk acht ik dit zeer immoreel.

Hieronder volgen enkele feiten.

01.
Japanners en personen van joodsen bloede  zijn in doorsnee  intelligenter dan de gemiddelde Nederlander.

02.
Afrikanen hebben in  doorsnee  een lager IQ dan Europeanen.

03.
Er bestaat een correlatie tussen het aantal abortussen in de zwarte volksbuurten van Chicago en de criminaliteitscijfers twintig jaar later.

04.
Winkeliers  in de buurt van woonwagenkampen lijden tengevolge van een hogere  diefstalfrequntie aanzienlijke  schade ten gevolge van de aanwezigheid van deze kampen.

05.
Jongens zijn in doorsnee beter in de exacte vakken dan meisjes.

06.
Een klein aantal Amerikaanse joden oefent een onevenredig grote  invloed uit op de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten van Amerika.

De bovenstaande contateringen zijn anno  2018 geen van alle politiek correct en kunnen aanstoot geven bij  velen.

Hugo van Reijen

17 REACTIES

 1. Ik ben wel geinteresseerd in de details van deze:

  “03.
  Er bestaat een correlatie tussen het aantal abortussen in de zwarte volksbuurten van Chicago en de criminaliteitscijfers twintig jaar later.”

  Lopen die geaborteerde foetussen 20 jaar later rond als gangsters in tha hood?

  De kwestie met politieke correctheid is dat het in principe gaat om feiten en waarheden die niet genoemd mogen worden en in feite taboe worden verklaard. Dit omdat anders bepaalde debieltjes gaan schuimbekken en stuiptrekken of zoiets. Als het maar lang genoeg door-ettert dan verandert je omgeving in een soort van Zweden. Dat moet je niet willen.

  hugo [2] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Hang Bejaarde [1]:
  Inderdaad: als rovers, dieven en gangsters, zeer hoge criminaliteit
  onder de zwarte jeugd die leeft in de binnenstad van Chicago en een aantal andere plaatsen.

 3. @Hang Bejaarde [1]: Criminele jeugdbendes waren een almaar toenemend probleem in de VS (niet louter in Chicgo maar in alle grootsteden). Maar midden jaren ’80 daalden plots de criminaliteitscijfers omdat er ook plots minder jeugdbendes waren. Hoe kwam dit, vroeg menzich af?
  Wel kinderen die ongewenst zijn, worden door hun ouders met wat minder liefde omringd (of regelrecht verwaarloosd) dan kinderen die wel gewenst zijn, en gaan vaker het slechte pad op.
  Sinds de legalisatie van abortus daalde het aantal ongewenst geborenen drastisch en ca 20 jaar later (als ze op bendeleeftijd zijn), daalde het aantal jeudbendes en daarmee hun overlast.

  Scrutinizer [6] reageerde op deze reactie.

 4. “Meme” is de basis van menselijke intelligentie !
  De menselijke hersenen zijn zeer goed ontwikkeld, waarmee hij in staat is tot abstract nadenken, taal, introspectie, probleemoplossing en emotie. Dankzij zijn intelligentie en rechtopstaande houding, waardoor de armen vrij zijn om voorwerpen op te pakken en te bewerken, is de mens veel meer dan andere soorten in staat gereedschappen te gebruiken. De mens wordt door zichzelf gezien als de meest intelligente levensvorm op aarde.
  De sociale interacties tussen mensen hebben een grote variëteit aan tradities, rituelen, ethiek, normen, waarden, en wetten tot stand gebracht, die samen de basis vormen voor de menselijke samenleving.

 5. @Scrutinizer [4]: Overigens interessant te bedenken dat er dus meer waarheid zit in de slogan “had jouw moeder jou niet kunnen aborteren?”
  Hij wordt door wie hem uitspreekt weliswaar bedoeld in de zin van “ik vind je vervelend en wat mij betreft ben je ongewenst” maar in wezen is het helaas wel zo dat velen die door hun ouders ongewenst zijn, later vervelend worden en (ofschoon de relatie niet 1:1 is!) dat vele die vervelend doen, zo zijn omdat ze door hun ouders van voor de geboorte al ongewenst waren. Neem ze dat maar eens kwalijk… Als zo iemand (die wellicht weet dat zélfs zijn eigen ouders hem eigenlijk niet wilden) dan van derden later diezelfde boodschap krijgt, tja … wat denk je dat zoiets doet met een mens?

  En daarmee zijn we dan bij de vraag over de moraliteit van abortus. In wezen 1 van de weinig zaken waarin ik verschil van Libertariers als Ron Paul.
  Immers, op zich heeft een boreling niet gevraagd om op deze wereld te komen. ALS ouders zo zelfzuchtig zijn om omwille van hun eigen kinderwens een onschuldige te veroordelen tot levenslang in dit tranendal, DAN staan ze moreel bij hem in het krijt (net zoals wie iemand aanrijdt die vervolgens de rest van zijn leven in een rolstoel zit) en moeten ze er ook al het redelijke voor doen om goed voor dat kind te zorgen: niet noodzakelijk verwennerij in materieel opzicht maar minstens omringen met warmte, liefde en aandacht.
  Natuurlijk geldt dit ook voor wie ongewenst zwanger is en hadden ze dat van tevoren moeten bedenken.
  Maar als het nu eenmaal al te laat is, wat is dan in het belang van het kind: dat het opgroeit in een gezin (al dan niet bestaande uit slechts 1 ouder) waar het ongewenst is en verwaarloosd wordt en zich ongelukkig voelt (en we weten hoe dat uitpakt) of … dat het misschien beter maar helemaal niet geboren wordt? Redenerend vanuit het belang van het kind dat (ook als de ouders het wel wilden) sowieso nooit vroeg om geboren te worden (tenzij je in reincarnatie gelooft), denk ik dat niet geboren worden beter is dan ongewenst zijn door de eigen ouders.
  Dus ja, best bedachten die ouders dat voor ze zwanger werden maar als het eenmaal zo ver is, … nou als je als ouder je kind zelf niet wil, doe het de ongeborene dan maar niet aan om ter wereld te komen.
  Om die reden ben ik (i.t.t. Ron Paul die verder wel een groot idool is) groot voorstander van abortus.
  En de feiten lijken mijn casus te illustreren. Ik bedoel dan niet eens dat het maatschappelijk gunstig is dat ongewensten aborteren leidt tot minder bendecriminaliteit, maar je mag gerust stellen dat die bendeleden geen gelukkige zielen zijn. En waar hebben ze dat aan verdiend? (OK, misschien straf voor een vorig leven: toe hun kind verwaarloosd, nu zelf liefdeloos opgroeien).
  Tenzij je in reincarnatie geloofd, lijkt het antwoord me dat ze dat nergens aan verdiend hebben.

  Voor de goede orde en om alle misverstanden te vermijden: ik zeg uitdrukkelijk NIET dat dit hen vrijpleit. Een ongelukkige jeugd mag nóóit een vrijbrief zijn om zelf dan maar ongestraft te gaan roven, moorden, mishandelen, bommen te gooien etc.

  Peter de Jong [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Scrutinizer [6]: “als je als ouder je kind zelf niet wil, doe het de ongeborene dan maar niet aan om ter wereld te komen”

  Dat is een case die toevallig al eens door een Amerikaanse rechter is behandeld. Een zwaar gehandicapt meisje klaagde haar ouders aan, dat ze haar geboren hadden laten worden. Ze wisten door prenataal onderzoek vooraf al dat hun dochter gehandicapped zou zijn. Toch hebben ze niet voor abortus gekozen. Hun dochter, die zeer ongelukkig was, verweet hen dit.
  De rechter maakte echter de, naar mijn idee, enig juiste afweging. Hij stelde, dat het niet aan de ouders was om over leven en dood van hun dochter te beslissen. Zij konden immers niet weten dat hun dochter zeer ongelukkig met haar leven zou zijn. Dat is een individuele zaak waarin alleen de betrokkene zelf uitsluitsel kan geven.

  Uit libertarisch oogpunt is abortus fundamenteel onjuist. Het is in strijd met het non-agressie principe (NAP). Alleen bij een kind tgv onvrijwillige seks, of bij een falend voorbehoedmiddel dat door de fabrikant wel als 100% effectief is aangeboden, is een abortus gerechtvaardigd. In alle andere gevallen is het kind een direct gevolg van de vrije keuze van de ouders en valt het beschermen van het leven van het kind dus ook onder hun verantwoording.

  Het kind is vanaf het stadium van de conceptie (samensmelting van het DNA van de ouders) immers een uniek individu (met uniek DNA) waar de ouders of anderen geen geweld tegen mogen gebruiken (NAP). Alleen als de moeder gedwongen zwanger raakt kan zij het kind aborteren, omdat de dood van het kind dan onder de verantwoording valt van degene die de zwangerschap heeft veroorzaakt.

  Scrutinizer [9] reageerde op deze reactie.
  AnCap [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Semaj [3]: Mrbluesky zoekt contact met jou via mij…astraal ingestraald…je kan de vrijspreker vragen om mij e-mail adres dan kan ik je doorzetten…

  groet peter

 8. @Peter de Jong [7]: Nou, tenzij je in reincarnatie gelooft, heeft niemand gevraagd om geboren te worden.

  Die rechter maakt dan ook een grote denkfout. Immers wie niet geboren is, KAN onmogelijk ongelukkig zijn met de keuze van zijn ouders om te aborteren. Wie echter wel geboren is, kán wel degelijk zwaar misnoegd zijn met het feit dat 2 egoisten (die immers de ongeboren nooit om toestemming vroegen doch die zomaar ongevraagd een leven opdrongen, zonder de wens van de toeomstig levende te kennen dus kennelijk slechts met als motief hun EIGEN plezier), hem veroordeelden tot levenslang in dit aards tranendal.
  Dus eigenlijk is het ongevraagd opdringen van leven sowieso asociaal en immoreel aangezien als je het niet doet, er per definitie geen slachtoffer is en als je het wel doet is er iemand die mogelijk kan leiden (kans is groter dan 0% en daarmee groter dan wanneer ie niet verwekt werd), terwijl iemand die niet verwekt werd niet bestaat en dus per definitie nooit ontevreden kan zijn met zijn niet-bestaan. (hierover verderop meer) (*)
  Maar … wellicht kan het de egoisten vergeven worden als zij geen reden hadden om aan te nemen dat hun slachtoffer extra hard zou lijden en als ze voornemens waren zich vol overgave te storten in compensatie: emotioneel, materieel, praktisch (met goede raad en prive lessen etc.).
  Echter zelfs onder mensen met goede ouders zijn er sommigen toch ongelukkig, dus een garantie heb je sowieso niet. En de voornaamste reden is dat de ouders onmogelijk alles kunnen garanderen. De beste ouders ter wereld konden bv. mijn grote vlam (Katrien toen ik 10 jaar was) niet zomaar op mij verliefd laten worden. Maar er zijn ernstiger zaken, zoals … een levenslange zware handicap met alle (ook sociale en financiele) implicaties die dat met zich meebrengt.
  Nogal wiedes dat hun ongeboren kind later ongelukkig zou zijn. Dat had je naar alle redelijkheid ook mogen aannemen. Kortom de eiseres had gelijk en de rechter dwaalde.

  Overigens spreekt ie dus zichzelf tegen:
  “Zij konden immers niet weten dat hun dochter zeer ongelukkig met haar leven zou zijn. Dat is een individuele zaak waarin alleen de betrokkene zelf uitsluitsel kan geven.”
  Klopt. Vraag het de betrokkene dan of ie het wil. Oh, wacht dat gaat helemaal niet.
  Dus dan maar een gok nemen met andermans leven? Dat is behoorlijk immoreel. De rechter’s terechte opmerking lijkt me eerder een pleidooi om gewoon af te zien van kinderen te maken.
  Vooral omdat zelfmoord technisch gezien een uitkomst is maar dat hier wel heel veel moed voor nodig is, vooral omwille van angst voor het onbekende, zelfs voor zg. Atheisten. Zo van: “stel dat de katholieken toch gelijk hebben en ik naar de hel ga en dan wel tot in het oneindige”. Zelfs al is de kans daarop heel klein, dan nog zou ik zo’n risico nooit willen lopen. Ik bedoel: dat is niet voor 100 jaar, niet voor 1000, zelfs geen miljoen maar oneindig en houdt dus nóóit op. Al is de kans lager dan 1%, ik zou het er niet op wagen. Kortom: eenmaal ongevraagd tot leven veroordeeld, moet je dan maar je tijd uitzitten en hopen dat je vroeger dan gemiddeld sterft en ondertussen je lijden zoveel mogelijk beperken. Allemaal omdat je ouders zo graag met een levende pop wilden spelen (gedurende de 1e 5 jaar). Mooi is dat.
  Wil je een kind maar kon je het niet vragen?
  Een wees adopteren is de uitkomst.
  Door het kind niet zelf te verwekken ben je daar niet schuldig aan, maar je kan zijn lot wel verbeteren. I.p.v. op te groeien als een nummer in een weeshuis, kan je het veel leifde en persoonlijk aandacht geven in je eigen warme gezinnetje.
  Waarom willen mensen persé een zelfverwekt kind?

  “Uit libertarisch oogpunt is abortus fundamenteel onjuist. Het is in strijd met het non-agressie principe (NAP). Alleen bij een kind tgv onvrijwillige seks, of bij een falend voorbehoedmiddel dat door de fabrikant wel als 100% effectief is aangeboden, is een abortus gerechtvaardigd. In alle andere gevallen is het kind een direct gevolg van de vrije keuze van de ouders en valt het beschermen van het leven van het kind dus ook onder hun verantwoording.”
  Da’s raar: alsof het de foetus wat uitmaakt waarom ie er is. Als je een foetus rechten toekent alsof het zelf een soort volwaardig individu is (wat ik op zich bizar vindt) dan is het dus raar om
  te discrimineren naar bestaansgrond. NAP: non agressie principe. Dus je mag geen agressie toepassen op een foetus, behalve als die foetus -buiten zijn wil en verantwoordelijkheid- toevallig tot stand kwam door ongewenste seks?
  Ik beschouw het niet als agressie op iemand te beschermen tegen de hel op aarde (dus vind ik abortus sowieso prima). Maar als je dat wél doet, dan is het dus raar dat je meent dat die agressie toegestaan is tegen een onschuldige die er niet kan aan doen dat hij ongewenst verwekt werd. Ik bedoel: dat zou je met een reeds geboren baby (of later kleuter of uiteindelijk adolescent) toch ook niet doen? Dan ga je toch ook niet het NAP heiligen jegens gewenste geborenen en schenden jegens ongewenste?
  Maar over NAP gesproken: dat verbiedt ook dwang.
  Maar elk kind dat verwekt wordt en niet geaborteerd heeft er niet om gevraagd en wordt wel gedwongen in dit aards tranendal zijn tijd uit te zitten (of zelfmoord te plegen). Zulke dwang, da’s m.i. pas een schending van het NAP.
  M.a.w. uit libertarisch oogpunt is levensdwang fundamenteel onjuist. Met abortus voorkom je juist een groot drama. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.
  Als aanhanger van het NAP ben ik dus tegenstander van voortplanting en voorstander van abortus. Iets anders lijkt me immers inconsistent.

  (*) even iets over de kansen.
  Er bestaan loterijen en die zijn populair. Waarom? Omdat je eigenlijk niet echt kan verliezen. In het slechts geval ben je je inleg kwijt (bv. 10 euro of misschien wel 100) maar erger wordt het niet en je maakt kans op een miljoen (of soms wel meerdere). Geweldig toch? Geen wonder dat het zo’n succes is.
  Maar stel u nou eens de vraag hoe succesvol een loterij zou zijn als er behalve een of meer winnende nummers er ook verliezende getrokken zouden worden? Stel dat u niet bij deelname niet alleen kans zou maken op een 5 miljoen en 3 kansen op 1 miljoen en 100 kansen op 100k en duizend kansen op 5k etc. maar dat er ook negatieve lootjes zouden zijn, 1000 mensen worden veroordeeld tot 2 maand plantsoendienst, 100 mensen tot een jaar gevangenisstraf met dwangarbeid, 3 mensen tot levenslang en 1 met het hoofdlot tot (mannelijke of vrouwelijke) seks- en martelslaaf van ISIS zijn inclusief aan het eind levend gevild worden, zout op de wonde, ledematen gapmputeerd en dan levend voor hogerige rottweilers gesmeten.
  Zou u een lotje kopen? Zou u er een gratis aanvaarden (maar wel met afstaan van uw gegevens en ondertekening van het reglement). Neen? Dus … een loterij waarbij het soms verkeerd en soms zelfs HEEL ERG verkeerd kan aflopen, daar past u voor? Oh… maar u wil wel een kind op de wereld zetten? Bedenk dat elk gemarteld IS-slachtoffer ooit door ouders op de wereld werd gezet. In wezen gokken ouders altijd met de toekomst van een ander (iemand van wie ze NB beweren dat ze hem/haar zo lief hebben). Tja …
  Gek genoeg, denk ik dat wanneer de staatsloterij of de postcodeloterij haar reglement aanpast, en voortaan ook lichte en zware verliezers zou trekken, er plots niemand meer nog loten koopt. Ik denk dat de verkoop van lotjes als een bloempudding in mekaar stort. Neen, zo met hun leven gokken, dat wil toch niemand. Maar met dat van een ander? Hun eigen (toekomstig) kind? Tja …

  Mrbleusky [10] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Scrutinizer [9]:

  Bedankt voor je toelichting. Pech voor je, dat het anders is gelopen met je jeugdliefde.

  Je gaat helaas voorbij aan de kern van het NAP. Het is de ouders niet toegestaan hun kind om het leven te brengen, niet als zij menen dat het kind geen gelukkig leven zal hebben, en ook niet als zij het zijn die het kind in die positie hebben gebracht.

  Als dit wel zo zou zijn dan zou bijv een automobilist die iemand in coma rijdt de knop mogen omdraaien en die persoon mogen doden, alleen omdat hij meent dat het leven voor die ander toch geen zin meer heeft.

  ===========================

  Euthanasie – Van Kooten & De Bie 1989
  https://www.youtube.com/watch?v=v5K9DwtiePo

  Scrutinizer [17] reageerde op deze reactie.

 10. @Peter de Jong [7]: De stelling dat abortus onjuist is, valt te betwisten.

  Er bestaat in het Libertarisme namelijk geen zorgplicht, anders dan dat contractueel is overeengekomen. Recht op zorg is immers een positief recht. Een kind in de baarmoeder teert op de moeder. Zij houdt het kind in leven door het te voeden. Dit is een gunst van de moeder aan het kind. Zij heeft het recht deze gunst op elk moment te verbreken, zelfs als dit tot de dood van het ongeboren kind lijdt. Aangezien het kind niet zelfstandig de baarmoeder zal/kan verlaten, heeft de moeder op zijn minst het recht het kind uit haar lichaam te laten verwijderen.

  Het feit dat de moeder bewust gekozen heeft om zwanger te worden doet daar niets aan af. Aangezien er geen overeenkomdt bestaat tussen beide partijen (moeder en kind) mag zij op elk moment terugkomen op haar beslissing en de zwangerschap ongedaan laten maken. Dat volgt logisch uit het zelfbeschikkingsrecht van de moeder.

  Peter de Jong [14] reageerde op deze reactie.

 11. @AnCap [13]: “Er bestaat in het Libertarisme namelijk geen zorgplicht, anders dan dat contractueel is overeengekomen. Recht op zorg is immers een positief recht”

  Dat klopt, maar dan ga je ervan uit, dat het kind niet is uitgenodigd door de moeder om in haar lichaam te komen. Het kind zou zich dan schuldig maken aan een soort van huisvredebreuk en parasitisme. Het kan dan, indien nodig, met geweld worden verwijderd zonder dat het NAP wordt geschonden.

  De situatie is echter omgekeerd. Bij vrijwillige seks is het kind, zonder dat het daar zelf iets in te zeggen had, door de ouders in het lichaam van de moeder geplaatst, waar het voedsel en warmte krijgt aangeboden. Het kind heeft vervolgens dat aanbod aanvaard en zich in de placenta genesteld. Niet alle kinderen doen dat overigens, zij ‘kiezen’ (het is een biochemisch proces) er dan voor om dood het lichaam van de moeder te verlaten (miskraam).

  Maar bij aanvaarding (zwangerschap) mag je wel degelijk spreken van een overeenkomst en dus van een zorgplicht van de moeder.

  Mrbleusky [14] reageerde op deze reactie.
  peter [15] reageerde op deze reactie.
  peter [16] reageerde op deze reactie.

 12. @Peter de Jong [12]: Het voorbeeldje van de jeugdliefde was er maar 1 uit duizenden zaken (neen, niet allemaal jeugdliefdes) waar zelfs de beste en meest toegewijde ouders geen vat op hebben, zoals bv. dat de EU verwordt tot wat het is en wel op een geniepige manier immers, als de matchshebbers zaken als het Coudenhove Kalergi plan open en bloot zouden communiceren, hadden mijn ouders kunnen besluiten te emigreren maar men kan hen moeilijk verwijten slechte besluiten te nemen wanneer ze worden voorgelogen.
  Punt is in elk geval: zelfs de best bedoelende ouders kunnen onmogelijk geluk garanderen of minstens garanderen dat er geen ongeluk zal zijn.

  Maar u gaat helaas voorbij aan de kern van het NAP en dat is dat dwang uit den boze is. Iemand die niets misdaan heeft zomaar uit het niets creeren en dwingen tot leven is druist in tegen het NAP.

  Verder loopt uw vergelijking met de coma-patient mank aangezien een automobilist normalitair niet voor zijn plezier mensen in coma gaat rijden. Ouders daarentegen zijn wel zo egoistisch om een slachtoffer te maken alleen maar omdat ze het ZELF leuk vinden om enkele jaren met een levende pop te spelen. Er is m.i. nogal een verschil tussen een ongeval hebben of moedwillig je eigenbelang nastreven ten koste van het mogelijk ongeluk van een onschuldige derde.

  Waar het bij leven om gaat is niet kwantiteit (aantal dagen of jaren) maar kwaliteit (afwezigheid van ellende, liefst aanwezigheid van geluk/genot).
  Mits het op een pijnloze manier gaat, zou ik het helemaal niet erg gevonden hebben als mijn ouders me op mijn 5e, 10e, 15e of whenever hadden geeuthanaseerd.

  Heeft u ooit de film “De Leeuw van Vlaanderen” gezien?
  Speelt zich af begin 14e eeuw. Er is ergens een interessante scene waarbij de echtgenote van Jan Breydel terwijl haar man niet thuis is onverwachts bezoek krijgt van Franse soldaten. Wat doet zij? Zij neemt een zwaard en steekt snel haar dochter dood. Waarom? Omdat inschatte dat ze anders eerst door 2 soldaten verkracht zou worden en later alsnog gedood. Welnu, dat leed wilde ze haar dochter besparen. Nochthans had het kind (van een jar of 14) wellicht een half uur langer kunnen leven. Maar kennelijk vond moederlief kwantiteit minder belangrijk dan kwaliteit. M.i. heeft zij juist gehandeld en mag haar dochter blij zijn dat ze zo’n goede moeder had. Immers, zou de dochter het gedurfd hebben zelfmoord te plegen en mogelijk naar de hel te gaan? Wellicht niet. Maar de moeder nam de verantwoordelijkheid op zich. Dochterlief werd veel ellende bespaard en hoeft niet als zelfmoordenares in de hel te branden. (Dat moet ze mogelijk sowieso niet, maar ze moest dus niet uit vrees daarvoor de verkeerde beslissing nemen en nodeloos op aarde een erger lot ondergaan dan “alleen maar” doodgestoken worden, wat in de gegeven omstandigheden het beste lijkt).

Comments are closed.