dinsdag, 13 maart 2018
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Discriminatie kost geld: de kosten van kopersvoorkeur

Op de markt staan vijf sinaasappelkooplieden: vier paarse en één  groene.

Ik houd niet van groene mensen, dus ik koop bij een paarse koopman. Deze is twee cent per sinaasappel duurder dan de groene koopman. Mijn discriminatie kost mij  iedere keer dat ik 12 sinaasappelen koop, de som  van 24 cent.

Wordt het prijsverschil  groter,  dan nemen de kosten van mijn discriminatoir gedrag toe.

Op een zeker moment zal het prijsverschil zodanig  zijn, dat ik besluit, klant te worden bij de groene koopman: mijn verlangen, geld te sparen wint het van mijn drang  tot discriminatie.

Hugo van Reijen

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Harrie van Vaore Tjeu schreef op : 1

  Er speelt meer dan alleen prijs en kleur.

  Overigens, discrimineren vanuit weten wat je wilt of juist niet wilt kan ook geld – en andere zaken – besparen.

 2. ratio schreef op : 2

  Ik discrimineer onder meer met mijn hotelkeuze. Slaap geregeld in hotels omdat is anders 4 of 5 uur per dag in de auto zit, of langer. Dan kies ik bij voorkeur een hotel dat in handen is van een kleine ondernemer. Dus niet de van der Valk, en ook niet de lokale Fletcher, maar een hotel dat in handen is van 1 man of familie welke voor zijn bestaan daarvan afhankelijk is.

  Er is nog een ouderwetse benzine pomp in ons dorp, heeft niet eens een overkapping, is in handen van een klein auto reparatiebedrijf, ook die mensen steun ik graag.

  En zo discrimineer ik ook op andere vlakken. Discriminatie kan juist de basis zijn van een betere samenleving. Ik betaal graag wat meer voor een menselijke schaal, voor een economie niet gedomineerd door economische grootmachten. Alhoewel ik soms ook in een van der Valk slaap.

  Semaj [4] reageerde op deze reactie.
  js mill [6] reageerde op deze reactie.

 3. Semaj schreef op : 4

  @ratio [2]: Ratio:Ik denk dat u zich helemaal vergist in het begrip dicrimineren, aangezien u niemand kwetst of beledigt met de keuze naar hotel of tankstation, vrije wil is geen discriminatie,de concurentie voelt zich niet gekwetst of beledigd.
  Discriminatie heeft alleen betrekking op personen of anders denkenden, organisaties,ras geloof sekse etc.

  js mill [5] reageerde op deze reactie.

 4. js mill schreef op : 5

  @Semaj [4]: Onzin. Wie bepaalt wat discriminatie precies inhoudt? Waarom beperken en keuzes buitensluiten? Wie bepaalt dat een Fletcher medewerker zich door de aanpak van Ratio niet gekwetst kan voelen? En, wat is geloof? Zo is islam geen geloof maar een discriminerende ideologie.

  Semaj [8] reageerde op deze reactie.

 5. js mill schreef op : 6

  @ratio [2]: Goede insteek, probeer ik ook te doen, steun de kleine ondernemer, de basis van onze keuze-mogelijkheid in het economisch verkeer. En vaak prettiger zaken doen.

 6. Semaj schreef op : 8

  @js mill [5]: Js, wat ik heb aangehaald is dat niet iedere handeling onder het begrip discriminatie valt.
  De definitie van discriminatie is volgens, Wikipedia, nl.wikipedia.org, dus uiteindelijk ligt het aan ieder individu wat hij of zij leuk vindt.
  Het maken van een keuze en het uitspreken daarvan is het recht van vrije wil.
  Hoe weet een Fletcher medewerker dat je niet voor hem hebt gekozen? Het ligt alleen in de gedachte van de persoon die de keuze heeft gemaakt om een bedrijfsmatige beslissing te nemen, als hij denkt daarmee een ander te hebben gekwetst, dan heeft hij dringend hulp nodig.

  js mill [12] reageerde op deze reactie.
  ratio [16] reageerde op deze reactie.

 7. Klaasdenhelder schreef op : 10

  Het is helemaal geen discrimineren

  Het is keuzes maken, en de gevolgen daarvan accepteren

  Los daarvan spelen er ook hele andere, dan alleen financiële, overwegingen een rol in die keuze.

  js mill [11] reageerde op deze reactie.

 8. js mill schreef op : 11

  @Klaasdenhelder [10]: Discrimineren kan een keuze zijn. Hoe maakt u het onderscheid?

 9. js mill schreef op : 12

  @Semaj [8]: Het maken van onderscheid is discriminatie, dat is breder dan de context van maatschappij en menselijke verhoudingen. Wie bepaalt wanneer iemand gekwetst is? Niemand. Mogelijk zijn er mensen die te snel gekwetst zijn.
  Niet alle economische beslissingen zijn puur bedrijfsmatig. Ik beslis zeker voor opties die duurder zijn omdat een puur bedrijfsmatige grondslag niet voldoende is.

 10. Semaj schreef op : 13

  het woord”discriminatie”heeft op zich al een negatieve lading, om het als een maatschappelijke uitgangspunt te gebruiken voor wat betreft het maken van onderscheid, is naar mijn bescheiden mening, gebruikmaking van politieke correctheid.
  Als een klant in een winkel komt en aangeeft dat die liever door een bepaald personeelslid wil worden geholpen,is dat geen discriminatie,maar de vrijheid om te kunnen genieten van het kopen. Als de klant eerst aangeeft liever door een ander te willen worden geholpen vanwege de hoofddoek, dan is er sprake van discriminatie, omdat de reden voor onderscheid beledigend of kwetsend is.
  Als de maatschappij waarin we leven een discriminerende wil zijn, en niet weet wanneer een ander gekwetst is of niet, dan is er sprake van een verziekte samenleving.

  js mill [15] reageerde op deze reactie.

 11. Harrie van Vaore Tjeu schreef op : 14

  Goh, de auteur eigent zich het recht toe om andere mensen te discrimineren omdat deze in zijn ogen discrimineren. Ook discrimineert hij bij het maken van vrienden. Schijnbaar is niet iedereen goed genoeg voor hem.

  Dat zij niet aan zijn maatstaven voldoen, is dit iets binnen of buiten hun cirkel van invloed?

  Ik vraag me af. Mag je volgens deze man bij je partnerkeuze een voorkeur hebben voor bv blonde vrouwen? Oh wacht, daar kunnen vrouwen desgewenst wat aan doen.

  ratio [17] reageerde op deze reactie.
  Semaj [19] reageerde op deze reactie.

 12. js mill schreef op : 15

  @Semaj [13]: Jouw voorbeeld van de hoofddoek is problematisch want de hoofddoek is een belangrijk symbool van een discriminerende ideologie. Zij die het hoofddoek draagt, discrimineert, kwetst en beledigt mij en alle zogenaamde ongelovigen. Je draait de discriminatie om. Je kennis van de islam en het juiste begrip van discriminatie is daarmee in perspectief geplaatst.
  De samenleving is al lang geen samenleving meer en de problemen zullen zeker groter worden omdat mensen zoals jij niet met feiten kunnen omgaan, in hun eigen werkelijkheid (bv turkse/marokkaanse/social safe space) leven.

  Semaj [22] reageerde op deze reactie.

 13. ratio schreef op : 16

  beste Semaj [8]: Heb je je link goed gelezen? Want dan snap je meteen het probleem. Ik haal de relevante tekst uit je linkje aan: De sociale consensus over wat discriminatie is, is slechts een aanwijzing, maar is niet voldoende sluitend. Wat heden ten dage als een normaal en aanvaard onderscheid wordt beschouwd, kan in een andere periode een vorm van discriminatie zijn die men niet tolereert. En ook omgekeerd: wat in een bepaalde periode normaal en aanvaardbaar is, kan in een andere periode als discriminatie ervaren worden.

  Het gaat dus om vage zaken als sociale consensus….. Om onder meer een absolute waarde die nooit mag worden aangetast als de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. Gaat er een lichtje branden?

  Semaj [20] reageerde op deze reactie.

 14. ratio schreef op : 17

  @Harrie van Vaore Tjeu [14]:
  Ik vraag me af. Mag je volgens deze man bij je partnerkeuze een voorkeur hebben voor bv blonde vrouwen? Oh wacht, daar kunnen vrouwen desgewenst wat aan doen. Je stelling is kwetsend voor homo’s, biseksuelen transgenders, intergenders en aseksuelen, want je stelling geeft blijk van een hetero seksueel wereldbeeld. Ga in de hoek staan!!!!

 15. Nico de Geit schreef op : 18

  Ik hou ook niet van groene koopmannen. Doe er onder geen beding zaken mee vanwege slechte ervaringen in het verleden.

  Vanwege een enorm verschil in normen en waarden, een heel andere manier van denken, zelfs een geheel andere denkcapaciteit. Bedreigingen, jaloezie, ellende. Nee, succes met je groene koopman maar ik ben er echt helemaal klaar mee.

  Een deal met een groene koopman loopt, vroeg of laat, altijd heel vervelend af. of erger. Nooit meer dus.

  Het gekke is wel dat de overheid je min of meer verplicht in zee te gaan met de groene koopman. Maar als het fout loopt doet de overheid niets en moet je het zelf maar oplossen. Slechte deal.

 16. Semaj schreef op : 19

  @Harrie van Vaore Tjeu [14]: Het lijkt mij hypocriet om de islam als een dicriminerende ideologie te zien en niet het judaisme of christendom, aangezien zij allemaal discriminerend zijn.
  Als ik tegen een moslim zou zeggen dat de profeet Mohamed een analfabeet was, dan geeft de moslim die de koran goed kent mij gelijk, omdat dat een feit is. Zeg tegen een Jood dat zijn ideologie een gestolen ideologie is en dat hij maar doet alsof, dan krijg je gelijk een proces wegen racisme en antisemitischme. Terwijl het ook op feiten berust, dat die jood geen jood is, dus ookgeen semiet.

  js mill [28] reageerde op deze reactie.

 17. Semaj schreef op : 20

  @ratio [16]: Volkomen met je eens, maar als je een mens met normen en waarden bent dan gebruik je dit begrip ook conform de normen en waarden.
  Ik maak gebruik van mijn vrije wil om inkopen te doen waar ik wil,zonder in die keuze de gedachte te hebben, dat ik een ander door mijn keuze heb gekwetst of beledigd.

  Ratio [25] reageerde op deze reactie.

 18. Harrie van Vaore Tjeu schreef op : 21

  Hahaha. Eens.
  Bovendien, de door jou genoemde medemensen hebben geen invloed op hoe of wat ze zijn.
  Dus het laatste wat mij is toegestaan is te discrimineren op wie of wat zij zijn.

  Daarom, vanaf nu is iedereen niemand.

 19. Semaj schreef op : 22

  @js mill [15]: nr 14 is per abuis aan Harrie gericht, maar is voornu bestemt.

 20. Harrie van Vaore Tjeu schreef op : 23

  Mijn reactie. We discrimineren allemaal. Dat is menselijk.
  Het is gezond om van de consequenties te leren.
  Dat kan alleen wanneer het veilig genoeg is om dat (subjectieve) onderscheid te kunnen maken.

  Het is een keuze om je al of niet gekwetst te voelen. Vanzelfsprekend is zelfvertrouwen en zelfkennis hier van vitaal belang.
  Of iets een feit is of slechts een mening, wordt dan meer en meer onbelangrijk.

 21. Harrie van Vaore Tjeu schreef op : 24

  @Semaj om met zekerheid te kunnen weten of je iemand beledigd of kwetst, dien je met zekerheid te weten dat die ander jouw normen en waarden deelt òf dat je de normen en waarden van die ander “ongekleurd” door eigen perceptie, opvattingen en vooroordelen kent.

  Dat laatste kom je dus alleen te weten in interactie, door je aannames te checken bij die ander.

  Behandel de ander zoals jezelf behandeld wilt worden of behandel de ander zoals hij behandeld wil worden, kennen beiden hun beperkingen. Het blijft giswerk of het voor de relatie juist is.

  Semaj [26] reageerde op deze reactie.

 22. Ratio schreef op : 25
  Ratio

  @Semaj [20]: Eens, normale mensen zullen normaal handelen, en over het algemeen anderen niet benadelen.

  De keren dat ik ben gediscrimineerd (volgens de wikipedia definitie) hebben mij me niet als een slachtoffer doen voelen. Ik vond het vooral minderwaardig vanuit degene die discrimineerde. Waarom zou ik me gekwetst voelen als iemand anders kortzichtig is? Waarom zou ik zijn wereldbeeld of gedrag zo willen veranderen dat hij me normaal behandelt? Degene die discrimineert is juist ook het slachtoffer van zijn kortzichtigheid.

  Semaj [27] reageerde op deze reactie.

 23. Semaj schreef op : 26

  @Harrie van Vaore Tjeu [24]: je handeld altijd naar voor jezelf opgelegde regels. Ieder mens kent zijn eigen intenties, het is de keuze die je hebt, je niet druk te maken over de intenties van een ander om kwetsend of beledigend tezijn.
  Het is in de psychologie reeds onderzocht, dat mensen die in hun jeugd zijn getraumatiseerd, hetzelfde gedrag zullen vertonen tegenover anderen. Als de mindset veranderd, veranderd de drang om een ander bewust te negeren of te kwetsen, de mensen die van discrimineren houden, doen hunzelf, onbewust, alleen maar pijn.
  Kortom ieder handeling van jezelf is in principe een niet verwerkte emotionele reactie, “uit balans”

 24. Semaj schreef op : 27

  @Ratio [25]: precies,als een ander mij discrimineert raakt het mij niet,omdat ik een ieder respecteer voor wat ze zijn of doen en weet dat de ander alleen maar handeld vanuit zijn fysieke waarneming, ego, dus de intenties zijn zonder energie,of beter gezegd van een lagere energetische waarde.
  Jesus Christus zou aan zijn vader in de hemel hebben gevraagt,”vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”.

 25. js mill schreef op : 28

  @Semaj [19]: U begint zelf over de hoofddoek, als voorbeeld van discriminatie. Dat voorbeeld is zeer problematisch omdat de keuze voor het dragen van de hoofddoek, en daarmee de keuze voor het aanhangen van een foute ideologie, discriminerend is.
  Vervolgens maakt u een vergelijkend warenonderzoek van discriminatie tussen religies en ideologie en noemt u een werkelijke religie ideologie. Ik ga daar niet in mee. U en ik leven in andere werelden die niet tot elkaar komen.
  Wat zegt de islam over de zogenaamde ongelovigen en vrouwen? Iedereen die kan lezen kan dit nagaan in jullie drieluik, die tekst is onveranderbaar, onvergevingsgezind en haatdragend.

  Semaj [29] reageerde op deze reactie.

 26. js mill schreef op : 30

  @Semaj [29]: U begrijpt de implicatie van uw eigen voorbeeld niet. Bovendien gaat u eraan voorbij dat een ander persoon een compleet ander wereldbeeld kan hebben. Dat is allemaal prima, zolang dat wereldbeeld een ander niet schaadt bijvoorbeeld door discriminatie. En dat is nu net het geval met de ideologie en haar symbool die u inwisselbaar acht met elk willekeurig ander voorbeeld.