Walther van Hulten was een van de stabiele stille krachten vanaf het begin van het libertarisme in Nederland. Hij is onlangs overleden. Louk Jongen heeft een in memoriam geschreven. Het was de wens van de familie dat zijn libertarische nalatenschap behouden bleef. Met dit artikel wil ik Walther nogmaals herdenken aan de hand van de aangetroffen boeken en documenten in zijn nalatenschap. En deze delen met de lezers van Vrijspreker.

In de begin jaren van het libertarisme in Nederland waren er in diverse steden zogenaamde kringen. Eén van de actiefste kringen was de kring Schiedam. Hier was Walther actief. Een van de zaken die ik aantrof was dit rode boekje:

Dit is een boekje met de notulen van de vergaderingen van de kring Schiedam. Het teken bovenaan, de streep met de pijl, is een symbool van de libertarische beweging, niet links, niet rechts, maar er boven uit stijgend.

Als sfeerbeeld de notulen van 1 juli 1982.

De notulen van 1 juli 1982. 

Kritiek op de bijeenkomsten: teveel negatief, te weinig opbouwend. 

J vd Kooij, zeer veel werk gedaan om contact te maken met andere kleine pol.partijen, CVP, R81. R81 doet niet mee aan verkiezingen. Te weinig kader en te weinig geld. Geen overeenkomst. Pas in sept weer begin om nieuwe partij te stichten.

Enquète voor Haagse Kring. Willen de leden nog berichten over bijeenkomsten hebben? Bij volgend convocaat doen. Adres van bijeenkomst, volgende keer bij W van Hulten thuis. Proef nemen in Aug, is een vast adres beter?

“De eeuwige bron”; bespreking. Iedereen kan beter het boek nog eens goed lezen. Contact zoeken met Dr Ossenjuk over objectivisme.

Naast het nodige gepraat ging men ook tot actie over. In de nalatenschap zitten negatieven van wellicht de grootste misrekening uit de libertarische geschiedenis der lage landen. De uitreiking van de eerste en enige “libertarian award benelux” aan niemand minder dan Guy Verhofstadt.

Guy Verhofstadt heeft onder meer de zogenaamde burgermanifesten gepubliceerd. Maar is daarna een steeds grotere pleitbezorger geworden voor de EU.

Walther heeft jarenlang de libertarische boekhandel geregeld. Dit resulteerde in een indrukwekkende verzameling boeken en pamfletten:

Naast het archief van Jelgerhuis en deels van Hub Jongen zijn nu ook de boeken en documenten van Walther van Hulten veilig gesteld. De boekenvoorraad is gecatalogiseerd. De lijst beschikbare boeken wordt in beperkte kring gedeeld, en soms worden boeken uitgeleend of worden dubbele exemplaren weggegeven.

Ik wil afsluiten met een dankwoord aan Walther. Mensen als Walther houden een beweging draaiende. Tussen de vele boeken vond ik dit boek, waar een paar dozijn libertariërs Walther bedankten voor het organiseren van een evenement:

 

3 REACTIES

  1. @Hang Bejaarde [1]: Er is nog geen echte libertarische bibliotheek. Het is thans meer een kwestie van opslaan dan van uitlenen en bestuderen. Soms geven we enkele dubbele boeken weg, of lenen we uit, maar dit komt niet vaak voor. Ik heb een vrij groot huis en heb wellicht rond de 20 meter boekenplank met boeken van Hub, Jelgerhuis en van Hulten. Niet alle boeken zijn libertarisch overigens.

    Een lijst van NL talige libertarische boeken is hier: http://www.vrijspreker.nl/wp/2016/11/nederlandstalige-libertarische-boeken/

  2. Mooi dat jullie in elk geval deze reddingactie doen, bedankt voor de lijst, bedankt heer van Hulten. Nu tijd vrijmaken om te lezen.

Comments are closed.