Albert Einstein zou bijna zeker een global warming scepticus zijn geweest als hij nog zou leven. Veel gerenommeerde, huidige wetenschappers zijn ook sceptici. Einstein liet een rijke erfenis van citaten achter die onthullen hoe hij waarschijnlijk tegen de huidige global warming cultus aan zou kijken.

Neem de vaak herhaalde propaganda dat 97 procent van de wetenschappers global warming alarmisme ondersteunt. Afgezien van de onjuistheid van de bewering, zou Einstein zich de beroemde aanval op hem hebben herinnerd, “Hundert Autoren gegen Einstein“, gepubliceerd in 1931. Zijn antwoord was: “Als ik ongelijk zou hebben, zou 1 genoeg zijn geweest.”

Of neem de uitspraak van klimaatalarmisten, van wie de meesten weinig echte kennis hebben van welke wetenschap dan ook: “The science is settled!”. Wetenschap, en vooral een wetenschappelijk onderwerp dat zo gecompliceerd is als het klimaat, staat nooit vast. Geen enkele geloofwaardige astronoom zou ooit kunnen zeggen dat we alles over het universum weten. Zoals Einstein zei: “We weten nog steeds geen duizendsten van een procent van wat de natuur ons heeft onthuld.”

Einstein zelf had aangetoond dat de enorm succesvolle wet van universele zwaartekracht van Newton grote tekortkomingen had. Einstein zou kijken hoe goed de theorie van de opwarming van de aarde overeenkomt met experiment. Hij zei: “Geen enkele hoeveelheid experimenten kan mij gelijk geven. 1 enkel experiment kan mijn ongelijk bewijzen.” De aarde heeft het soort experiment gedaan dat Einstein in gedachten had. Het is veel langzamer opgewarmd, twee of drie keer langzamer dan modellen voorspeld hebben. Om het nog erger te maken voor alarmisten, niemand weet hoeveel van de relatief kleine opwarming het gevolg is van toegenomen koolstofdioxide. Immers, meer dan een eeuw geleden werd een vergelijkbare opwarming waargenomen en toen kon CO2 geen rol spelen. Extreem weer wordt niet frequenter. Zeespiegels stijgen in ongeveer hetzelfde tempo als in de negentiende eeuw.

Satellieten tonen aan dat de bescheiden toename van CO2 in de afgelopen decennia een meetbare vergroening van de aarde heeft opgeleverd, vooral in droge gebieden. Planten “ademen” CO2 in en “ademen” zuurstof uit. Commerciële telers voegen CO2 toe in hun kassen, om de kwaliteit van hun bloemen, fruit en andere plantaardige producten te verbeteren. Het grootste deel van de geologische geschiedenis waren de concentraties CO2 in de atmosfeer veel hoger dan die van vandaag. Zowel het planten- als dierenleven was overvloediger toen de atmosfeer verrijkt was met drie of vier keer zoveel CO2 als het huidige niveau.

Bij gebrek aan argumenten vallen global warming believers sceptici aan door hen als “deniers” te brandmerken, een vileine verwijzing naar ‘holocaust deniers’.  Einstein had ook te maken met soortgelijke aanvallen. Zijn advies over hoe hiermee om te gaan was:

‘Weak people revenge. Strong people forgive. Intelligent people ignore.”

Maar negeren gaat wat moeilijk als men overheden gebruikt om hun agenda door te voeren.  Al die extra belastingen, ecotaxen, subsidies etc. komen toch op je bordje terecht. Dus ik zet daar een quote van Pericles tegenover:

“Just because you do not take an interest in politics doesn’t mean politics won’t take an interest in you.”

Originele artikel

Hijseenberg, Maart 2018

9 REACTIES

 1. CO2 is een “broeikasgas”, dat is niet te ontkennen.

  Maar CO2 absorbeert slechts een klein gedeelte van het IR-spectrum; een kleine band rondom de golflengte van 15 micrometer.

  Dit gedeelte van het IR-spectrum is al verzadigd. Vrijwel alle warmte die CO2 kan absorberen wordt al geabsorbeerd. Toevoegen van meer CO2 aan de atmosfeer heeft dan ook geen enkel effect op de temperatuur.

  Overigens heeft het verlagen van het CO2 gehalte tot pre-industriële niveau’s ook geen enkel effect op de temperatuur want ook bij die concentraties (300 ppm) waren deze golflengtes al verzadigd.

  Da NASA wist dit al in de jaren 70, maar ja… geruststellende berichten leveren geen subsidie op!

  The Red Pill [3] reageerde op deze reactie.

 2. Ja, die Einstein… “if you can’t explain it to a six-year old, you don’t understand it yourself”, daarmee impliciet toegaf dat hij met zijn eigen relativiteits theorie de zaak belazerde.
  Die theorie was nodig om te weerleggen waarom experimenten om aan te tonen dat de aarde draaide (zie: Michelson-Morley experiment) duidelijk bewezen dat er geen rotatie of beweging was! The earth is flat!

 3. @The Red Pill [3]:

  Interessant artikel! Het is wel zo, dat het aardse klimaat een complex systeem is waar veel meer factoren een rol spelen en elkaar beïnvloeden.

  Veel regelkringen in het klimaat zijn zelfstabiliserend. Zo is waterdamp een sterk broeikasgas. Als de aarde opwarmt, neemt de concentratie waterdamp in de atmosfeer toe. Er vormen zich dan ook meer wolken. Die weerkaatsen nu juist de zonnestraling en zorgen weer voor afkoeling.

  Verder wordt het klimaat op de langere termijn vooral beïnvloed door astronomische cycli. Zo hebben we de afgelopen 500 miljoen jaar regelmatig te maken gehad met lange perioden (70-100 duizend jaar) waarin de temperatuur zeer laag was, afgewisseld met korte warmere perioden (10-20 duizend jaar). We zitten nu net op het einde van zo’n warme periode. De volgende ijstijd kan dus ieder moment invallen.

  We zullen dan alle broeikasgas dat we kunnen krijgen nodig hebben. Tegen een stijgende zeespiegel tgv global warming kunnen we ons nog wapenen, maar tegen honderden meters hoge gletsjermuren die over de Europese laagvlakte walsen en onze steden met de grond gelijkmaken kunnen we niets doen.

  jhon [7] reageerde op deze reactie.
  peter [9] reageerde op deze reactie.

 4. steeds meer beginnen het in te zien Maunder Min is begonnen.Zonne cyclus 24 is wat activiteit betreft super laag en 25 gaat waarschijnlijk nog lager worden (alleen Leif sukkel een of andere yank die uberdom is gelooft dat cyclus 25 sterker wordt dan 24) de rest die zijn huis werk heeft gemaakt zijn het er allemaal mee eens…de afkoeling is begonnen https://www.youtube.com/watch?time_continue=282&v=zDBbfDbaiA4

 5. @jhon [7]:
  En hoe goed wij het ook weten te ontregelen we overtreffen de natuur nooit en te nimmer!
  De natuur past zich aan zonder ook maar enig verstandelijk menselijk vermogen en of afweging!
  Wij doen er gewoon niet toe, al denkt de mensheid van wel!

  Dat heet overschatting of arrogantie!
  Politiek bedrog om wist te maken.
  Of gewoon weg domme, domheid!

  ENZ>ENZ>ENZ>!

 6. @Peter de Jong [4]: kijk dat gaat lekker opruimen..de reactie van Doc is alles zeggend. Zonnecyclus de natuur regelt zichzelf al dit gezemel is niets anders dan geld uit uw portemonnaie likken.

Comments are closed.