Vrijspreker: Hoe verloopt de progressie van geweld over het algemeen?

Opperdienaar: De 19de eeuwse Franse liberale econoom Frederic Bastiat zou hebben gezegd : Als goederen niet over grenzen heen mogen, zullen soldaten dat doen”.

Meestal is de valuta oorlog de eerste zichtbare oorlog. Door de munteenheid te devalueren via inflatie, krijgt de overheid meer middelen omdat ze relatief goedkoop kunnen blijven lenen terwijl ze eigenlijk al geen kredietwaardigheid meer hebben. Door deze devaluatie wordt niet alleen de munt minder waard, maar zakt gelijk het salaris van alle onderdanen die in die munt betaald worden. Eigenlijk geeft de overheid een algemene loonsverlaging aan haar onderdanen. Hierdoor wordt de export sector bevoordeeld en import van buitenlandse goederen minder aantrekkelijk. De eigen onderdaan behoudt zo zijn baan, terwijl de buitenlandse werknemer te duur wordt. De overheid die het eerst devalueert heeft onderdanen met een baan. Als reactie devalueert de buitenlandse overheid meestal ook de munt. Dit worden valuta oorlogen genoemd. Het geweld lijkt er in te zitten dat overheden het tegen concurrerende overheden inzetten om die te kwetsen, maar in werkelijkheid bestaat het geweld er uit dat de eigen onderdaan met een pistool verplicht wordt om het geld van de centrale bank te gebruiken. Dit gelddruk monopolie wordt met overheidsgeweld verdedigd tegen concurrentie.

Vrijspreker: Kan dit verder escaleren?

Opperdienaar: Ja, naarmate de overheid een groter deel van de economie opslurpt, moet de kleiner wordende groep onderdanen die nog werkt, meer en meer loonsverlagingen accepteren. Zo escaleert de valuta oorlog meestal in een handelsoorlog. Naast de ‘bescherming’ van de onderdaan door zijn geld waardelozer te maken, wordt hij nu ook ‘beschermd’ met import tarieven tegen buitenlandse concurrentie. Het geweld zit er in dat iedereen die zijn goederen het land in wil brengen, belasting moet betalen omdat hij anders in de gevangenis gegooid wordt en bij verzet wordt dood geschoten. Als heerser kun je dus je eigen onderdanen goedkoper maken via devaluatie, maar ook de buitenlandse duurder door import te belasten.

Vrijspreker: Kan dit nog verder escaleren?

Opperdienaar: Beide strategieën leiden er toe dat je meer geld uit je onderdanen harkt. Nadeel is dat je nog minder productieve burgers overhoudt. Terwijl bij een vrije markt de te verdelen taart steeds groter wordt, ontstaat er bij een groeiende overheid een strijd over een steeds kleiner wordende taart. Je moet dus eigenlijk verder escaleren tot de onderdanen die van de kruimels van die taart afhankelijk zijn, dood zijn. Vandaar de constatering van Bastiat dat een echte oorlog meestal op een handelsoorlog volgt. Net zo als een echte oorlog meestal op een boycot of blokkade volgt. Zo leidde Napoleon zijn onderdanen naar een oorlog met Rusland en gingen de Sovjet onderdanen een heilloze bezetting van Afghanistan uitvoeren. Net zo als de Amerikaanse onderdanen dat nu doen.

Vrijspreker: We zagen onlangs dat dezelfde false flag chemische aanval in Syrië voor de derde keer herhaald werd. Net nu Trump de troepen uit Syrië wilde terug trekken, besluit de smerige, meer democratische gekozen dictator dan Juncker, zijn onderdanen met chemische wapens te bombarderen.

Opperdienaar: Je kunt er de klok op gelijk zetten dat als de Amerikanen, die illegaal in Syrië opereren onder luid protest van het internationale gerechtshof, weg willen gaan, er net een incident plaats vindt waardoor ze moeten escaleren. Je snapt niet dat sommige onderdanen dit nog geloven, maar op dit punt maakt het ook niet zo veel meer uit of ze het geloven. Als je als president de troepen echt terug zou willen halen, moet je er eigenlijk gelijk al bij zeggen dat er geen incident mag worden gebruikt om dit te voorkomen. Natuurlijk krijgt Putin ook weer de schuld. De sfeer tussen de atoommachten is nu zo slecht, dat een Russische ex generaal verzuchtte dat het er op leek of we op de laatste oorlog van de mensheid af stevenden. Een vrees die niet geheel onterecht is.

Vrijspreker: Dan hoeven we tenminste ook niet meer de overheid te vragen om het milieu te beschermen tegen global warming door

$100 miljard van ons geld aan hun vriendjes te geven zodat de temperatuur 0.05 ºC minder stijgt in 2100.

Opperdienaar: Ik merk dat je bloed al kookt. Een nucleaire winter is veel effectiever om de catastrofale temperatuurstijging te voorkomen. Wie dat ontkent is een science denier en moet gelijk uit het publieke debat verbannen worden.

14 REACTIES

 1. Als dit een waarheid als een koe zou zijn, hadden we (nog) meer oorlog gehad.

 2. Over devaluatie en importbeperkingen

  Devaluatie

  Devaluatie van de munt vindt plaats indien er een aanhoudend ongunstige handelsbalans is. Dit moet je scheiden van inflatie door het bijmaken van geld.
  Devaluatie gaat zo in zijn werk. Eerst ontstaat minder appreciatie van de munt door de nadelige onevenwichtige handelsbalans. De overheid die baat heeft bij een sterke munt, want daar betaalt zij mee, houdt vast aan een officiële wisselkoers. Daardoor komt de zwarte valuta markt opzetten. Als de situatie onhoudbaar dreigt te worden gaat de overheid overstag en devalueert officieel. Hierna gebeurt weer hetzelfde.
  Auteur: ”De overheid die het eerst devalueert heeft onderdanen met een baan.”
  Net andersom. Juist landen die zich gedwongen zagen regelmatig te devalueren, zoals de Zuid- en Oost-Europese landen, hadden de hoogste werkloosheid.
  Dit sociaal financieel mechanisme staat los van de waardevermindering van geld als gevolg van het meer bijdrukken ervan in verhouding tot de vermeerdering van de hoeveelheid goederen en diensten.

  Importbeperkingen

  Een andere fout betreft de werking van import beperkingen. Wat goed is voor de wereld als geheel, kan slecht uitpakken voor een afzonderlijk land. Je moet het belang van de wereld niet gelijk stellen aan het belang van het land. Wat heeft de Amerikaanse arbeider er aan dat hij verpaupert doordat het zo goed gaat met de Chinese economie? En wat zijn de kosten aan verlies voor Amerika aan knowhow, kapitaalgoederen, infrastructuur, veiligheid, enz., van het grootschalig verplaatsen van de productie naar China? Welk een gigantische kapitaalvernietiging vindt hier plaats? Economische ontwikkeling van China prima, maar dat kan zich toch het best richten op de eigen markt? Het lijkt me dat deze qua omvang interessant is.
  De auteur komt aan met de stereotype wenselijkheid van de globalisering van de economie voortkomend uit eigen belang van bepaalde westerse economische partijen. Uit het oogpunt van politieke stabiliteit, mensenrechten en zelfbeschikkingsrechten is het juist wenselijk dat kleinere samenlevingen zich zoveel mogelijk kunnen bedruipen met zelf geproduceerde goederen en diensten. Daar waar dat niet kan is een evenwicht in een handelsbalans nastrevenswaardig.
  Importbeperking beleid moet gehaald worden uit de discussies met oorlogsretoriek. Landen moeten zinnige afspraken met elkaar maken. Exportkansen die gebaseerd zijn op betere producten moeten groter zijn dan die op lage lonen. Landen met aanhoudend grote handelstekorten hebben zich in het verleden ook vaak bediend van allerlei importbeperkingen. Nog een voorbeeld. Nogal wat arme landen hebben hoge importbelastingen geheven op dure westerse auto’s om de handelsbalans niet zodanig te ontwrichten, dat zij noodzakelijke goederen voor de gehele bevolking niet meer konden importeren.
  De importbeperkingen als zodanig zijn neutrale maatregelen. Of je van een specifieke maatregel voor- of tegenstander bent zou moeten afhangen van de specifieke sociaal economische effecten die daardoor lijken te worden bewerkstelligd. Daarbij is het van belang dat een importbeperking toch vooral het karakter van een tijdelijke maatregel moet hebben.

  Keinstein [4] reageerde op deze reactie.
  pcrs [5] reageerde op deze reactie.

 3. @anp rebel [2]: Dit is wel een heel mercantilistisch verhaal. Vrijhandel en een sterke munt zijn van belang voor iedereen en economische globalisering is in principe eveneens voordelig voor iedereen. Omdat we beslist geen vrije wereld hebben zitten we in een overgangssituatie en er valt het een en ander te zeggen over de weg hoe van A naar B te geraken. Minder over het uiteindelijke doel.

  Omtrent de handelsbalans geef ik hieronder een link naar een artikel van Bastiat uit zijn weergaloze bundel: Sophismes Économiques. https://mises.org/library/balance-trade

  anp rebel [7] reageerde op deze reactie.

 4. @anp rebel [2]: inflatie en devaluatie is in feite hetzelfde. Vanuit het buitenland gezien is het direct dudidelijk: alles wordt goedkoper inclusief de valuta.
  Nu is inflatie/devaluatie en noodmaatregel, dus het gaat vaak gepaard met een crisis. Als je de munt naar nul devalueert, wordt de arbeid gratis. Geen probleem om gratis arbeid te verkopen. Nu kun je wel looneisen verwachten als de munt zakt. Maar aan Venezuela zie je het mooi. Talloze keren het minimumloon omhoog en toch nog is het 2 dollar per maand of zo. En toch crisis.
  Ik ben het wel met je eens dat een goede economie een sterke munt heeft en kleine overheid. Als de overheid gaat groeien, wordt de munt onvermijdelijk slachtoffer middels devaluatie en inflatie en daarmee de onderdaan.

  Peter de Jong [6] reageerde op deze reactie.
  anp rebel [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Keinstein [4]:

  Globalisering van de economie goed voor iedereen?

  Op korte termijn niet en op lange termijn niet. Waarom?

  De echte libertariër is voorstander van concurrentie in het aanbod van goederen en diensten. We zien dat globalisering van de economie steeds meer leidt tot enkele bedrijven die een gehele bedrijfssector in de wurggreep kunnen nemen. De grootste, voor de show onder verschillende namen, met steun van de politiek, wint. De anderen komen er niet meer tussen.

  De ideoloog van het globalisme heeft niet door dat grootte op zichzelf een politieke machtsfactor is. Hij heeft ook niet door dat grootte bepaald wordt door de politieke ruimte die je krijgt. Het is deze vicieuze cirkel die vermeden moet worden door bedrijven economisch niet de grootte te laten krijgen van gehele samenlevingen.

  Peter de Jong [10] reageerde op deze reactie.
  Keinstein [11] reageerde op deze reactie.

 6. @pcrs [5]:

  Het verschil tussen devaluatie en inflatie

  Devaluatie heeft betrekking op de onderlinge ruilverhouding tussen valuta. Inflatie heeft betrekking op de verhouding tussen de geproduceerde hoeveelheid goederen en diensten in een monetair gebied en de hoeveelheid geld in dat gebied in omloop.

  pcrs [9] reageerde op deze reactie.

 7. @anp rebel [8]: Beetje onzinnig onderscheid. Want er is dus geen devaluatie van de Zimbabwaanse dollar vs de Venezolaanse bolivar, omdat beiden gelijk in de stront zakken en de ‘onderlinge ruilverhouding tussen valuta’ niet wijzigt.
  Net zo onzinnig als onderscheid maken tussen geld drukken en inflatie. Er zijn dan economen die zeggen : ze kunnen bakken met geld drukken, maar er is geen inflatie tot de prijs van brood omhoog gaat. Zolang het de vrije markt lukt om de geld drukkers bij te houden met meer goederen en diensten, is er niets aan de hand. Ondertussen zijn er bubbels everywhere, vastgoed, cryptos, aandelen, obligaties. Als je in een land hebt gewoond waar de triljoentjes over de toonbank gaan, dan begrijp je dat monetary expansie een fluitje van een cent is vergeleken bij expansie van productie. Misschien begrijp je zelfs dat zelfs als de vrije markt de productie gelijk kan opvoeren met de inflatie, dat de onderdanen dan nog zwaar bestolen worden, omdat ze zonder die monetaire expansie, lagere prijzen hadden genoten door de toegenomen productie van goederen.

  Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon, in the sense that it cannot occur without a more rapid increase in the quantity of money than in output.
  Friedman

 8. @anp rebel [7]: “We zien dat globalisering van de economie steeds meer leidt tot enkele bedrijven die een gehele bedrijfssector in de wurggreep kunnen nemen. De grootste, voor de show onder verschillende namen, met steun van de politiek, wint. De anderen komen er niet meer tussen.”

  Je hebt het over een corporatistische economie. In een vrije markt kan een (quasi)monopolie alleen standhouden als de klanten waar voor hun geld krijgen, dwz als de grote marktleider zijn economies of scale voordelen doorsluist naar zijn klanten en voldoende blijft innoveren.

  Zodra echter de monopolist zijn positie uitbuit en zijn winstmarge opschroeft, en tevens zijn R&D investeringen op een laag pitje zet, dan wordt deze markt weer aantrekkelijk voor nieuwe toetreders met nieuwe en baanbrekende technologie. Tevens zullen de nummers 2 en 3, die vrijwel dezelfde economies of scale kunnen benutten, de positie van de marktleider graag overnemen.

  In een vrije markt moet een monopolist dus altijd bij de les blijven en zijn klanten goed blijven bedienen. In een corporatistische markt daarentegen heeft een monopolist een captive klantenkring die binnen de tariefmuren wordt afgeschermd van goedkopere en/of betere import. Globalisering behelst nu juist het slechten of omzeilen van die tariefmuren. Dat is voor iedereen een goede zaak.

 9. @anp rebel [7]:
  “We zien dat globalisering van de economie steeds meer leidt tot enkele bedrijven die een gehele bedrijfssector in de wurggreep kunnen nemen.”

  Zonder meer, en dat is een probleem. De vrijemarktliefhebber zal zeggen dat die bedrijven juist zo groot hebben kunnen worden doordat ze middels regulering een pseudo-monopolie positie hebben kunnen realiseren.

  Neem Apple en Microsoft; ooit innoverende bedrijven, nu bestrijden legers van advocaten elkaar en hun concurrenten. Het is een illusie gebleken te denken dat de staat dit kan controleren. Big government en big business hebben juist de handen ineen geslagen wat heeft geleid tot het corporatisme wat we heden ten dage hebben. De vele lobbyisten in Brussel en Washington, met hun miljoenenbudgetten, zitten daar niet voor niets.

  Een libertariër, zelfs de minarchisten, menen dat een strikte scheiding van staat en economie noodzakelijk is om dergelijke excessen te voorkomen.

  pcrs [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Keinstein [11]: Denk ook aan pharmaceuten die dan moeten getuigen voor het congres omdat ze de prijs van een medicijn zo omhoog doen. Terwijl ze dat alleen kunnen doen omdat de overheid hun monopolie bewaakt.

 11. @ldeze verhandelingen ontstaan uit het gebruik van GELD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Comments are closed.