Zoals iedereen inmiddels wel gelezen heeft, dreigt Trump met het opleggen van hoge importtarieven op een grote hoeveelheid Chinese producten. Dat is ongelooflijk dom. Aan internationale vrijhandel hebben wij een aanzienlijk deel van onze welvaart te danken. Hoe meer die handel gehinderd wordt, hoe armer we zijn. In mijn nieuwe boek Kapitalisme? Ja graag! leg ik uit waarom dat zo is. Lees de betreffende paragraaf hieronder:

Vrije internationale handel heeft enorme voordelen voor onze maatschappij. Handel tussen individuen zorgt ervoor dat iedereen zich kan specialiseren in het werk waar hij (relatief gezien) het beste in is. Datzelfde geldt voor de handel tussen (individuen in) verschillende landen. Ieder land kan bepaalde producten beter of goedkoper produceren dan andere landen. Door deze te verhandelen kan er veel meer geproduceerd worden dan als ieder land alles zelf zou moeten maken.

Zo is er in China een grote hoeveelheid goedkope en laagopgeleide arbeidskrachten beschikbaar, waardoor de simpele maar arbeidsintensieve productie van bijvoorbeeld kleding daar veel voordeliger kan plaatsvinden dan in Nederland. Omgekeerd beschikt Nederland over veel goede techneuten die zeer ingewikkelde machines kunnen bouwen waarvoor in China niet de vereiste kennis beschikbaar is. Door die twee landen te laten handelen profiteert Nederland van goedkopere kleding en China van machines die het niet zelf zou kunnen bouwen.

Een handelsovereenkomst wordt alleen aangegaan als beide partijen er beter van worden. Dat geldt ook voor internationale handel. Toch zijn veel mensen bang dat de nadelen van deze economische globalisering groter zijn dan de voordelen. Het gaat dan vooral om banen. Doordat als gevolg van internationale handel de kledingproductie naar China verhuist, verliest de Nederlandse kledingmaker zijn baan. Maar net als bij de robotisering komen er ook nu weer op andere plekken banen bij. Niet alleen in de machinebouw; bijna alle sectoren profiteren ervan dat mensen door goedkopere kleding meer te besteden en te sparen hebben.

Omgekeerd, als de Nederlandse regering de kledingindustrie zou willen beschermen door hoge importtarieven voor Chinese kleding in te stellen, dan blijven de banen in de kledingindustrie behouden, maar komen er geen banen op andere plaatsen bij. Consumenten moeten in dat geval meer voor hun kleding betalen, waardoor ze minder geld hebben voor het kopen van andere producten. Bovendien zal China als vergelding minder uit Nederland importeren. Zo blijft het aantal banen gelijk, maar is ons land als geheel armer doordat we met hetzelfde geld minder kunnen kopen. Hoe beperkter de internationale handel, hoe slechter dat is.

Nederlanders hoeven ook niet te vrezen dat door de concurrentie met lagelonenlanden hun salarissen flink omlaaggaan. De lonen zijn hier niet ‘zomaar’ zo hoog; dat komt doordat de gemiddelde productiviteit hier ook veel hoger ligt. Er zijn hier geavanceerdere kapitaalgoederen beschikbaar en de arbeidsdeling is verder gevorderd, waardoor de gemiddelde Nederlandse werknemer veel meer per uur kan produceren dan de gemiddelde Chinees of Vietnamees. Als laatstgenoemde landen productiever worden, dan zullen ook daar de lonen stijgen. Vrijhandel draagt daar juist aan bij.

Bestel Kapitalisme? Ja graag! – 10 mythes over de vrije markt ontkracht nu bij Bol.com of in de lokale boekhandel.

15 REACTIES

 1. De tijd zal leren hoe de communisten het geo-politieke spel zullen spelen. Is Trump een nieuwe Reagan met een veel meer bluf? Of een lompe kinkel die niet meer bij de tijd is?

  Op het gebied van vrije handel valt er misschien een hoop te profiteren van handel met China. Op politiek niveau hangen er rare dingen in de lucht. In China mag een Vrijspreker straks geen treinkaartje meer kopen want geen ‘modelburger’ volgens de Chinese controle-staat. Is dat een voorbode van wat wij hier kunnen verwachten? En is dat dan een eis van China om de goedkope meuk te mogen importeren?
  Als de binnenlandse markt in China groeit zal men minder afhankelijk zijn van export.

  Hang Bejaarde [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Hang Bejaarde [1]: Ik maak mijn punt niet duidelijk genoeg. Wat ik mij af vraag is: speelt China een spelletje, en gebruiken de communisten Het Westen als nuttige idioten zonder wie het nu niet kan? En deelt China straks de lakens uit? Daar lijkt het namelijk meer op vind ik dan op gemeenschappelijke belangen.

  pcrs [4] reageerde op deze reactie.

 3. Bovenstaand verhaal klopt alleen in de ideale wereld. Helaas bestaat die niet. In de reële wereld zullen de beter betaalde banen na verloop van tijd verdwijnen. De wet van de communicerende vaten. Daarnaast zal de markt voor valuta volledig transparant moeten zijn. Dat is met de Amerikaanse dollar en de Chinese munt zeker niet het geval. De Amerikaanse industrie wordt de nek omgedraaid en China komt met waardeloze dollars te zitten. Ik geef Trump volledig gelijk, maar het is al te laat. De overheidsschuld van de VS is al veel te groot. Die is bovendien voor een groot deel in handen van China en dat kan zomaar tot gevolg hebben dat de dollar volledig instort. En daarmee de VS. En de rest van het Westen plus Japan. De rest van de wereld is al ingestort.

  pcrs [4] reageerde op deze reactie.
  Keinstein [9] reageerde op deze reactie.

 4. @Hang Bejaarde [2]: in veel andere opzichten is China meer kapitalistisch dan Europa of de VS (gemak om bedrijf te beginnen, vergunningen, belastingvrije zones). Singapore is voor velen een voorbeeld. Maar de control state van Xi belooft dat hij niet veel goeds van plan is. De vraag is of hij daar mee weg komt.
  @Plato [3]: Volgens mij is vrijhandel ook voordelig in een niet ideale wereld. Maar misschien moet je het mechanisme uitleggen, wat er misgaat bij welke imperfecties.

 5. Globalisering is veel te ver doorgeslagen, en dat is schadelijk. Beter is het om zoveel mogelijk dicht bij huis te produceren. Import is onwenselijk en behoort duur te zijn.

  Verder ben ik helemaal niet te spreken over de zogenaamde efficiëntie en winstmaximalisatie. Vaak leidt het tot producten die snel kapot gaan en uitbuiting van arbeiders, verprutsing van grondstoffen en meer.

  Spullen die snel kapot gaan betekent voor mij geen hogere welvaart. Het zou verboden moeten worden.

  Plato [6] reageerde op deze reactie.
  AnCap [7] reageerde op deze reactie.
  Keinstein [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Nico de Geit [5]: De consument bepaalt nog altijd zelf de prijs-kwaliteitverhouding. Als iemand genoegen neemt met een aanzienlijk goedkoper goed X dat kwalitatief minder is, dan is dat zijn keuze. Hij houdt dan immers meer geld over voor andere zaken die hij wellicht ook wil hebben en hoger waardeert dan een kwalitatief betere (en duurdere) versie van goed X. Dat betekent dat andere bedrijven/sectoren daar weer van profiteren en daar weer extea werkgelegenheid kan ontstaan. Deze extra werkgelegenheid betekent meer keuze voor arbeiders en dus meer concurrentie om arbeiders door werkgevers, wat de “uitbuiting” op natuurlijke wijze afremt en de positie van arbeiders langzaam verder doet verbeteren.

  Bovendien bestaat er altijd de mogelijkheid voor bedrijven om te concurreren met betere, maar duurdere varianten van herzelfde goed. De consumenten beslissen uiteindelijk of daar een markt voor is.

  Van verprutsing van grondstoffen is dus in het geheel geen sprake. Dat wordt immers niet door jou of mij bepaald, maar door “de markt”.

 7. @Nico de Geit [5]:
  “Import is onwenselijk en behoort duur te zijn.”

  Integendeel. Import is juist hetgene waar het om gaat. Je exporteert om te kunnen inporteren. Neem je eigen huishouding. Je werkt (exporteert arbeid) in ruil voor noodzakelijkheden en wenselijkheden (import). Het liefste zou je alleen maar importeren, maar dat kan nu eenmaal niet.

 8. @Plato [3]: Ik heb juist het idee dat andere delen van de wereld, met name het Oosten, goed vooruit gaan en klaar staan om de leidende positie van het Westen over te nemen nu dat geen verstandig mens nog in de socialistische experimenten gelooft en steeds meer overheden meer succeselementen ipv faalelementen overnemen. Maar ik ben het met je eens dat het hierboven geschetste verhaal wel heel abstract theoretisch is en twee aannames bevat die, laten we zeggen, discutabel zijn.

  Ten eerste, de 4 vrijheden, te weten vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en mensen veronderstelt dat al deze worden ingezet in een setting van arbeidsdeling en respect voor elkaars eigendom met als doel om meer, betere of goedkopere goederen en diensten te kunnen aanbieden. Niet om een samenleving te ontwrichten, over te nemen of anderszins te beschadigen. De impliciete aanname is hier dat alle partijen ‘goede bedoelingen’ hebben in de zin dat ze het bovenstaande dogma onderschrijven. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn.

  Ten tweede, in een sterk economisch divergent gebied als bv Europa, zullen bij vrijhandel – dat is de executie van de bovengenoemde 4 vrijheden – de economische aanpassingen abrupt zijn omdat bv goedkope vrachtwagenchauffeurs en masse de duurdere zullen vervangen waardoor er nogal wat maatschappelijke onrust ontstaat. uiteindelijk effent dat wel weer uit en zullen de duurdere vrachtwagenchauffeurs ander emplooi vinden, maar het is de vraag of het verstandig is om de overgang van een gecontroleerde markt naar een vrije markt cold turkey te laten plaatsvinden.

  Plato [10] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Keinstein [9]: China gaat het wel redden, maar blijft toch met een zootje waardeloze dollars zitten. Hoe het overigens met de schulden in China zelf zit, blijft nogal vaag. Japan is natuurlijk ook een vreemd verhaal. Maar het zal wel aan mijn gezond verstand liggen. Dat is misschien wel te gezond.

 10. Hoe blind kun je zijn?
  Of misschien is Gale is verstokte globalist?
  Vrije handel over GRENZEN is geen vrije handel, dat is arbitrage.

 11. Globalisering is prima:

  Globalisation is Good – Johan Norberg voor Channel 4 (2003)
  Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=AbF2I5t25s0
  Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=RsOpaA0ygQY
  Part 3: https://www.youtube.com/watch?v=2dVHICJbfqc
  Part 4: https://www.youtube.com/watch?v=7P_1-etevrQ

  Maar als een land voor protectionisme kiest moet dat ook kunnen. Soms wil je iemand boycotten, terwijl het je toch geld kost.

  ========================

  “It is the maxim of every prudent master of a family, never to attempt to make at home what it will cost him more to make than to buy…What is prudence in the conduct of every private family, can scarce be folly in that of a great kingdom.”
  ~ Adam Smith in The Wealth Of Nations, Book IV Chapter II, pp. 456-7, paras. 11-12.

  “By means of glasses, hotbeds, and hotwalls, very good grapes can be raised in Scotland, and very good wine too can be made of them at about thirty times the expense for which at least equally good can be brought from foreign countries. Would it be a reasonable law to prohibit the importation of all foreign wines, merely to encourage the making of claret and burgundy in Scotland?”
  ~ Adam Smith in The Wealth Of Nations, Book IV, Chapter II, p. 458, para. 15.

 12. @Keinstein [9]: Abrupt? Zelfs nu nog zijn niet alle chauffeurs goedkoop. Werkgevers zoeken waar voor hun geld. Prijs speelt een rol, maar is niet altijd alles bepalend. Er zullen altijd beroepen verdwijnen en er zullen altijd nieuwe beroepen ontstaan. Markten zijn n iet of nauwelijks te controleren. Ontwikkelingen zullen er altijd zijn. Bitcoin, Facebook, nepnieuws, pas nu op de agenda. Club van Rome, bijna alles mis gehad. Vrije markt, dat wil zeggen een markt zonder enige invloed van de overheid, heeft nog nooit bestaan. Vrijhandel heeft als voordeel dat het vanaf onderop begint en daardoor breed gedragen wordt. Top down benadering, planeconomie wekt weerstand.

  Keinstein [14] reageerde op deze reactie.

 13. @Bertuz [13]: Ik ben bekend met de theorie en onderschrijf deze volledig. Ik tracht te wijzen op de verschillen tussen theorie en realiteit die nooit helemaal 1 op 1 lopen en mogelijk een aanpassing of overgangssituatie vragen. Maar misschien is dat niet goed mogelijk en moeten we door de soms zure appel heenbijten om bij de aardbeien te komen.

  De chauffeurs zijn maar een voorbeeld. Het lijkt me wel een probleem als bv Polen, Bulgarije of Roemenie intellectueel leeglopen agv emigratie. Zowel voor de leeglopende als de vollopende gebieden. We zijn geen VS in 1835 waar je nog onontgonnen gebied kon homesteaden.

Comments are closed.