Vrijspreker: U las het boek “The coming of the third Reich” door Richard J. Evans. Wat viel U op?

Opperdienaar: Dat de opkomst van de nazi’s vooraf gegaan werd door een periode die erg leek op de huidige periode. Niet alleen was tijdens de samensmelting van Duitsland een enorme welvaartsstaat opgebouwd, ook liepen net als nu de geboortecijfers hard achteruit sinds de eeuwwisseling, Kennelijk zagen veel Duitsers geen goede toekomst voor hun kinderen. Vrouwen gingen de arbeidsmarkt op. Na 1918, toen vrouwen stemrecht kregen, waren er 11.5 miljoen vrouwen aan het werk. Dat is 36% van de vrouwen. Tussen 1900-1925 daalde het geboorteaantal van 280 naar 145 geboortes per 1000 vrouwen. In 1927 werd de wet tegen anti conceptie verzwakt en begin 1930 waren er al 1600 condoomautomaten. In Berlijn verkocht 1 bedrijf 25 miljoen condooms per jaar.

De Weimar republiek breidde de welvaartsstaat uit met verplichte ziektekostenverzekering, werkeloosheid uitkeringen en bouwde 300.000 nieuwe sociale woningen. Tussen 1927 en 1930 ging het aantal ziekenhuisbedden met 50% omhoog. Ondersteuning voor alleenstaande moeders en jongeren die problemen hadden met de politie. De bureaucratie voor deze welvaartsstaat groeide +40% tussen 1914 en 1923. Het verdubbelde de belastingdruk per hoofd van de bevolking.

Ook waren er publieke campagnes voor homorechten door Magnus Hirschfeld,  in het Scientific Humanitarian Committee opgericht in 1897 en later in het door de staat gefinancierde Institut_für_Sexualwissenschaft.  Het was ook een tijd waarin veel pornografische kunst te zien was.

Vrijspreker: Kon de Duitse samenleving dit allemaal hebben?

Opperdienaar: De eerste wereldoorlog was heel duur geweest voor Duitsland. Niet alleen vanwege de hoge herstelbetalingen. Duitsland had 1 dode per 35 Duitsers. Ter vergelijking het VK had 1 dode per 66 UK burgers en Rusland 1 per 111 onderdanen. In Duitsland waren er na de oorlog 0.5 miljoen oorlogsweduwen. 2.7 miljoen mannen kwamen terug met verwondingen en amputaties. Deze vormden een leger ontevredenen.  De overheid verhoogde de belastingen op de rijken, totdat de belastingdruk verdubbelde 9% (1913) -> 17% (1925). In 1926 betaalde de overheid de pensioenen van 8000.0000 voormalige soldaten, 360.000 oorlogsweduwen en 900.000 wezen. Dit bovenop ouderdomspensioenen.

Vrijspreker: De terugslag kwam met de nazi’s?

Opperdienaar: Inderdaad. Het geweld dat begon met de vereniging van Duitsland, de welvaartsstaat en de eerste wereldoorlog, vervormde de maatschappij op dusdanige wijze, dat de druk op de ketel onhoudbaar werd. Hitler beweerde dat de sociaal democraten intolerant waren tov andere denkbeelden en de massa overtuigden dmv dwang. In die zin bewonderde hij de sociaal democraten.

The psyche of the great masses is not receptive to anything that is half-hearted and weak. 

Vrijspreker: Dus een LP die maar water bij de wijn doet om geloofwaardig te worden, gaat hem niet worden?

Niet volgens Hitler in ieder geval. Dit zei hij ook nog (in het Duits natuurlijk, maar het boek is in het engels)

The social democrats command weaklings in both mind and force. They know how to create the illusion that this is the only way of preserving the peace. At the same time stealthily but steadily, they conquer one position after another. Sometimes by silent blackmail, sometimes by actual theft.

Dit is ook nu aan de gang. Voor het einde van de jaren 20 was extreem rechts echter al dominant geworden op de universiteiten. Die zagen zichzelf als een elite. Hitler verbond seks weer aan voortplanting, draaide alles terug van seksuele hervormingen en moderne kunst. Ook komedie, beeldhouwkunst en muziek werden ‘gezuiverd’. Denk ook aan de uitspraak “Als ik cultuur hoor, haal ik de veiligheidspal van mijn revolver” was een uitspraak uit een toneelstuk dat snel toegeschreven werd aan de nazi’s omdat ze cultuur duidelijk zagen als een manier om de cultuur te veranderen.

Na het in brand steken van de Reichstag volgde het ‘Reichstag fire decree’ en de ‘Enabling act’. Dit gaf toestemming voor een steeds breder scala aan interventies. Het doet wat dat betreft erg denken aan de patriot act na de 11 september aanslag. Zo werd de Reichstag fire decree o.a. gebruikt voor een razzia van homo ontmoetingsplekken en een prostitutiezone. Prostitutie werd opnieuw gecriminaliseerd.

Hitler was een charismatisch leider die uit het niets kwam. Hij was tegen Communisme, Marxisme, joods liberalisme, Bolsjewisme, feminisme, seksueel libertijnisme en kosmopoltisme.

Vrijspreker: De samenleving kan niet zomaar de initiatie van geweld loslaten, maar alleen de richting van het geweld veranderen. 

Opperdienaar: Inderdaad. Het is alleen stuivertje wisselen van wie wie onderdrukt. De zittende groep dwingers heeft alle geloofwaardigheid verloren en een nieuwe groep heersers wordt aan de macht geholpen. Die gaan de onderdaan op een geheel nieuwe manier naar de vernieling helpen.

Zie het vandaag de dag gebeuren bij Zack. Zack maakt koffie bij Starbucks. Hij wordt uitgescholden voor racist met een megafoon. Ik zag dit plaatje voor het eerst met het onderschrift: “Het moment dat Zach alt-right werd”. Zach moest dit ondergaan nadat een aantal zwarte bezoekers van Starbucks geweigerd was het toilet te gebruiken als ze niet wat kochten van Starbucks.

De PR afdeling van Starbucks raakte gelijk in paniek, sloot alle Starbucks voor een halve dag voor een anti discriminatie cursus voor al het personeel. Hier iemand die handig gebruikt maakt van het schuldgevoel. Merk op dat deze persoon het ook belachelijk vindt.

Vrijspreker: Viel U verder nog wat op?

Opperdienaar: Het straatgeweld van toen was toch wel veel harder dan nu. Je weet niet hoe het zich nu gaat ontwikkelen, maar gegeven het verschil in opvoeding, lijkt het me onwaarschijnlijk dat nu hetzelfde niveau van geweld met een machtswisseling gepaard gaat.

10 REACTIES

 1. De links-rechts verdeling in het verhaal komt mij wat warrig over. Als je Hitler en de Nazi’s extreem-links zou noemen komt het dichter in de buurt. Maar Hitler was dan weer geen voorvechter van homo- en transgender ‘rechten’.

  Zouden zwarten ook in Nederland gratis koffie krijgen? Dan wil ik ook gratis koffie daar want anders is het racisme.

 2. O ja, het getal “8000.0000” is dat meer of minder dan 1 kop gratis koffie bij Starbucks?

 3. Interessant artikel weer. Het probleem van allerlei politiek gezeik is dat het van het collectief uitgaat, niet van het individu. Daardoor bestaat 2 scenario’s naast elkaar, die elkaar niet verdragen:

  1) Het pendulum in een collectief, een slinger opgehangen aan de kapstok ‘we moeten toch wat’. En dan maar aanrotzooien met politiek links, rechts, conservatief, progressief. Die pendulum blijft in beweging zolang er niet al te veel energie verloren wordt door wrijving.

  Welke door mensen verzonnen ideologie je ook pakt, zoals kapitalisme of communisme, of socialisme als poging om een middenweg te vinden, wrijvingen ontstaan gegarandeerd. Spontaan, oftewel van binnenuit. Als reactie op collectivistische krachten. En dan moet er weer een impuls (van buitenaf) gegeven worden door een figuur als Hitler.

  2) Het pendulum in een individu, opgehangen aan de kapstok ‘autonomiteit, zelf-standigheid’. Op zich een neutraal gegeven. Een beetje de kapitalist uithangen door kennis te vergaren, capaciteiten te kweken. Daarna de socialist uithangen door een sociaal gezicht te tonen, á la Pythagoras als je zelf-standigheid wil vermenigvuldigen, moet je haar (inhoudelijke kennis) delen. Onderweg vergeet je niet als een conservatief het waardevolle te conserveren, als een progressief onbekende gebieden te verkennen.

  Op deze manier kun je als ‘pendulum’ met jezelf als spil allerlei richting opgaan en jezelf in balans houden. Dat is een les uit oosterse filosofie, waar westerse filosofie niet op is ingericht. Die gaat niet van het individu uit, maar van het collectief.

  Merkwaardig genoeg geeft de natuur al het oordeel over het verschil tussen scenario 1 en 2.
  Gezonde indivualiteit: Een mannelijke penis kan als een slinger alle kanten op gaan maar blijft, bij een gezonde moraal, primair het eigen leven trouw.
  Collectivistisch denken als een zichzelf prostituerende vagina. Vraag maar eens in een ziekenhuis wat voor rotzooi zoal in vagina’s gestopt wordt… je zult er versteld van staan. Het is werkelijk ontstellend.

 4. Vergat ik nog te schrijven; als er gezonde individualiteit wordt gekweekt is de weg vrij naar gezonde community projecten, iets anders dan collectivistische shit.

 5. Politieke machtswisselingen

  Bij het ontstaan van een strijd om de politieke macht en een daar op volgende machtswisseling kun je in de geschiedenis een aantal terugkomende maatschappelijke situaties herkennen.

  1. De zittende politieke machthebber heeft geleidelijk economische macht verloren. Dat kan o.a. gekomen zijn door technologische ontwikkeling, wanbeleid en corruptie of extreme kosten als gevolg van oorlog inspanningen. Zo verloren politieke machthebbers economische macht ontleend aan grondbezit door de opkomst van de steden en de gegoede burgerij.

  2. De opkomende economische machthebber die afgehouden wordt van politieke macht vindt steun van een deel van de bevolking die lijden onder het verlies van economische macht van de politieke machthebber.

  3. De zittende politieke machthebber houdt rigide vast aan zijn politieke macht. Via onderdrukking wordt dat op korte termijn bereikt, maar op kosten van het verlies aan legitiem gezag. Het gaat daardoor ook slechter met de welvaart. Het aantal voorstanders van het regime neemt verder af.

  4. De zittende politieke machthebber is zo verzwakt dat vasthouden aan het neerslaan van oppositie niet meer lukt. De politieke tegenstander wordt nu juist uitgenodigd voor gesprek en er worden dan te laat politieke concessies gedaan.

  5. Door het einde van de onderdrukkingsfase zien mensen die eerst uit angst hun mond nog hielden dat er geen gevaar meer dreigt om te protesteren en door het weggeven van concessies en voelen zij dat er nog veel meer te halen is. De strijd om de macht neemt voor de zittende politieke machthebber dramatische vorm aan.

  6. In die laatste fase zien we verrassend genoeg meestal weer een opleving van de welvaart. Hierdoor krijgen door hun ellende passief geworden mensen ineens weer het zelfvertrouwen en de zin terug om hun kont tegen de krib te gooien tegen de nog heersende politieke machthebber.

  Er kan dan een wisseling van politieke machthebber plaatsvinden.
  Als we kijken naar het artikel over de opkomst van de nazi politieke machthebber met het bovenstaande in ons achterhoofd zien we bijvoorbeeld:

  – De oorzaken waarom de politieke machthebber in de Weimar republiek aan economische macht verloor wordt niet goed uitgewerkt. De nazi’s wisten het grootbedrijf als belangrijke economische macht aan hun kant te krijgen.

  – De ineenstorting van de welvaart na 1929 wordt niet genoemd. De hyperinflatie in de Weimar republiek gaf aan dat de politieke macht economisch niet waar kon worden gemaakt. De legitimiteit van het politieke gezag werd minder.

  – De belangrijke politieke concessie van de oude politieke machthebber om Hitler eerst grote macht te verlenen in het oude politieke stelsel wort niet genoemd.

  – Het ging voor de definitieve greep van de macht door de nazi’s in Duitsland met de welvaart weer wat bergopwaarts.

  Culturele veranderingen, die veel worden genoemd in het artikel vallen wel snel op, maar hebben waarschijnlijk toch maar een beperkte invloed. We zien zowel veranderingen in de ene richting als in de andere richting. Van rigide naar rekkelijk en andersom. Ze lijken vooral gebruikt te worden als propaganda middel om zich gemakkelijker als politieke machthebber of politieke oppositie te kunnen onderscheiden.

  Bertuz [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Bertuz [6]: politieke macht is alles. Rijke mensen moeten namelijk veel belasting betalen aan de politici. Kennelijk hebben ze geen macht dat te stoppen.
  De politicus controleert wat mensen denken. Daarmee controleert hij het handelen van de massa. Vandaar ook marcheren en groeten e. D. Wie de massa controleert, heeft iedereen waar hij hem hebben wil.

 7. Van oudsher beheerst divine economy politiek, regelrecht vanuit de blauwe hemel van de aristocratie.

  Jammer alleen dat de onderliggende filosofie nogal is ontspoord. Dat komt ervan, als beschadigde figuren vorst worden en zich tot overmaat van ramp laten souffleren door celibatair levende mannen (geestelijken). In Europa dienen vorsten zich te prostitueren aan een van oorsprong Mesopotamische / Babylonische bestuurlijke filosofie.

  Op elementair niveau ontspoort dan de ontwikkeling van jongens en meiden, ontstaat een gevecht om de macht (patriarchaal of matriarchaal, wie is de baas?) en worden sociale verhoudingen onderworpen aan een veroverings- en onderwerpingsmodel met een ‘tolsysteem’. Toen dat niet meer werkte is er kennelijk uit wanhoop overgestapt op Sociaal Darwinisme, á la Darwin, hoewel het model inclusief ‘tolsysteem’ gehandhaafd bleef.

  De verwerpelijke erfenis van ‘divine economy’ is nu eindelijk in volle ‘glorie’ zichtbaar. Zie reactie 3. Waarmee ook, zie scenario 2, ‘vergane glorie’ in beeld komt, die best wel hersteld kan worden, als er maar in geïnvesteerd wordt.

 8. ze benne wat van plan: https://nos.nl/teletekst#115

  gut gut gut het benne een probleem dus dat vraagt om een reactie en……..daar komme een oplossing voor……

  …… schiphol had ook niet genoeg dit weekend maw het gaat koud worden…..de zon laat het afweten……een beetje plus en heel wat minnetjes en dan weer een beetje plus en heel veel minnetjes….

  Problem reaction solution…..

Comments are closed.