Home Van alles wat Bô Yin Râ

Bô Yin Râ

27

Evenals Adolf Hitler was Prins Hendrik zowel christen als fervent adept van Bô Yin Râ.

Via haar gemaal leerde ook Wilhelmina de esoterisch-spiritualistische denkbeelden van Bô Yin Râ kennen.

 

Bô maakt in zijn geschriften melding van zijn bovenzinnelijke ervaringen met de Ewige Heimat des Menschen. Misschien heeft de kennismaking met Bô wel bijgedragen aan de dementia religiosa waar Wilhelmina later aan leed.

De kolderieke Bô Yin Râ heette officieel Joseph Anton Schneiderfranken (1876-1943).

Waarom hij  publiceerde onder een andere naam, is mij niet bekend.

Bô heeft een groot aantal zweverige teksten geschreven, die bol staan van cirkelredeneringen die onbegrijpelijk zijn en derhalve door mij onbegrepen.

Er is nu een Nederlandse stichting die reclame maakt voor Bô en al zijn geschriften in het Engels vertaalt, teneinde ze voor een groter publiek toegankelijk te maken.

Hier volgt een kort citaat uit het werk van Bô:

Nichts ist weniger vonnöten, als das „Suchen nach Gott”!

Aber suche in dir den Weg zu finden, auf dem dir Gott entgegenkommen kann!

Suche dann alles in dir zu bereiten, damit dein Gott sich dir vereinen kann!

Siehe, der Wille des ewigen, allumfassenden Geistes „will” dich und „lebt” in dir, auf daß er einst in dir sich selbst als dein Gott „gebären” könne! –

„Advent”, – die Zeit der Vorbereitung, – sei hinfort in deiner Seele, denn siehe: du bist „Bethlehem”, und in dir soll dein König erscheinen, der dich erlösen kann, – – der allein dich er-lösen kann! – – –

(Aus: Das Buch vom lebendigen Gott, PDF Seite 110

Dat dergelijke nonsens in het Jaar onzes Heren 2018 nog steeds te slijten valt, verbaast mij geenszins.

Hugo van Reijen

27 REACTIES

 1. Ik had er vorige week op gegoogeld en ook Nederlandse (dacht ik) vertalingen gevonden. Deze moet ik nog bestuderen maar misschien laat ik dat maar na.

  Adolf de Oppermof was toch ook aanhanger van een boedhhistische sekte uit Tibet? Ik weet er even niet meer het fijne van maar vroeger vertelde iemand mij daarover.

  Kerken zijn fascinerend. “Houd jij ze dom, dan houd ik ze arm”. Wat zou Jezus er van vinden dat kerken in Europa zo socialistisch en links zijn geworden? Je buren beroven om geld te krijgen voor mensen die je zelf zielig vind, hoe verhoud zich dat tit “gij zult niet stelen”?

 2. Die teksten bijten Romeins christelijke denkwijzen niet. Religie is immers een plaatje van staatsreligie, traditioneel collectiviteitsdenken. Dat geldt ook voor het Boeddhisme en Hindoeïsme. Er staat nog een nieuwe religie in de stijgers (met adviserende status bij de VN), Bahai, die de potentie heeft om alle religies met elkaar te versmelten.

  Dit gaat ons (man vrouw) niet ver genoeg. Misschien tijd voor werkelijk spiritueel leiderschap dat in de staatsreligie niet het collectief centraal zet, maar de staat waarin een individu verkeert. En nationale verhoudingen vertaalt naar individuele verhoudingen als uitvalsbasis voor wereldvrede. Dat zou nog eens een religieuze innovatie zijn. Hoewel dichter bij de pure innerlijke natuur van een ieder eigenlijk niet mogelijk is lijkt me.

  Enigszins off-topic: Een voormalige hofdame heeft tekst die afhankelijkheid verondersteld herschreven in iets dat vertrouwen inboezemt (bron). De eerste reactie van het koningshuis was afwijzend.

  Een kritische noot: Het couplet getuigt nog niet van voltooide emancipatie. Het verwijst immers niet naar een staatshoofd bestaande uit een man en vrouw, die samen een soort Godparents zijn.
  Maar ja… het is dan ook een hels karwei om mannen te emanciperen 😉 Een volgende herschrijving kan een mooie aanzet zijn om die toon te zetten.

  Nico [3] reageerde op deze reactie.

 3. In religie worden verzinselen bovenop de werkelijkheid gestapeld. Zo bezien zijn wij fervente aanhangers van pure natuurreligie, dus zonder verzinselen. Pure natuurreligie hier gedefinieerd als pure wetenschap plus het geloof en vertrouwen dat natuurlijke mechanismen altijd zullen functioneren, ook al wordt een deel ervan nog niet door wetenschap doorgrondt en is het nog niet omgezet in feitenkennis en wijsheid.

  Helaas heeft wetenschap de rol van religie overgenomen, door feit en fictie vrolijk met elkaar te mengen. Zo bezien zijn wetenschappers de hedendaagse geestelijken.

  Bij religie hoort geloof (vertrouwen) en daarmee ook profeteren. Een voorbeeld:

  Hier een schier profetische voorspelling: Een komende machtswisseling in Suriname. Als oorzaak wordt aangegeven dat de demografische verhoudingen aan het veranderen zijn en het te verwachten is dat (ooit geïmporteerde) Hindoestanen of Marrons een greep naar de macht gaan doen.

  Een alternatieve versie hiervan: Een komende machtswisseling wereldwijd. Als oorzaak kan aangegeven worden dat de huidige mr. Universe (de paus) altijd heeft gestreefd naar onderwerping en het verdelen van macht onder wereldlijders. Waardoor staten zijn ontstaan onder leiding van een harem met mrs. Universes (staatshoofden) die machteloos over wereldvrede praten, terwijl op de kleinst denkbare schaal mannen verheven zijn boven vrouwen.
  Tijd voor een mr. en mrs. Universe die samen hun kracht aanwenden om alle vormen van geschapen verdeeldheid op te heffen? Zodat het einde van allerlei perversies (zoals onderwerpen en heersen) eindelijk eens in zicht komt?

  Wat gaat het worden? Concurrentie tussen etnische groepen of juist toenadering? Het geloof in verzinselen of in de nuchtere werkelijkheid?

 4. @Baphomet [5]: Pas op voor de valkuil van projectie. Lees eens door drogredenen heen. Het argument van onwetendheid kan misbruikt worden in de context van een autoriteitsargument, bewijs per intimidatie, ja zelfs ad chartam oftewel beroep op document/papier.

  Afserveren is iets anders dan op inhoud ingaan. Wie last heeft van een misplaatst superioriteitsgevoel doet het eerste. Want waarom van gedachten wisselen als je toch je zin kunt doordrijven? Debat is voor machtelozen wordt door sommigen gedacht. Terwijl kracht juist via inhoud tevoorschijn komt. Alleen zwakkelingen ontwijken inhoud, bang als ze zijn onderuit te gaan.

 5. @Semaj [7]: Ja, Hitler dacht dat het wel snor zat. Maar aan zijn snor is te zien dat zijn denkwijzen niet breed genoeg waren waardoor hij het een en ander over het hoofd zag. Gezien het gegeven dat dat filmpje door de “Australische patriarchie” is gepost… niet zo verwonderlijk. Hij was een werkpaard voor de hoge adel met oogkleppen voor.

  Het omgekeerde zie je op een foto van Swiebertje, die in een sterk traditionele feodale omgeving leefde. Wel een brede blik, maar ergens een gat in het midden. Die gulden middenweg is kennelijk moeilijk te vinden. Dat was ook bijzonder moeilijk, aangezien zijn eigen hofmakerij niet succesvol was en in zijn omgeving een nadrukkelijke kloof tussen mannen en vrouwen, meerder-jarigen en minder-jarigen bestond.

  Wie á la Hitler iets voor ‘de eigen mensen’ wil bewerkstelligen, (eigen volk eerst, de rest dient daarvoor op te hoesten en kan desnoods barsten), maar het wordt op een voor anderen verziekende manier gedaan, dan is en blijft dat een recept voor ellende. Het recept geneest niet, zuivert niet, maar veroorzaakt schade die uiteindelijk met de fopspeen van herstelbetalingen wordt afgedaan.

  Semaj [9] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Nico [8]: @nico
  Als Duitsland na de 2e wereldoorlog gebroken en falliet werd achtergelaten, berooft van grote stukken land zonder eigen munteenheid een hongerig volk met een werkloosheid van boven de tien millioen mensen. Dan heb ik veel respect voor een leider die in staat is geweest een nieuwe filosofie te bedenken, om de oude filosofien van het communisme en kapitalisme welke beide zijn bedacht door de joden, te ondermijnen en binnen 4 jaren werkgelegenheden heeft gecrieeert, schulden afgelost en het volk weer als voorheen gelukkig te laten zijn.
  Hetzelfde wat men met Hittler heeft gedaan zie nogsteeds in de 21 ste eeuw. Alle Leiders van landen die hun vermogen gebruiken ten behoeve van het volk, worden gecriminaliseerd, geteroriseerd en verdreven. Hittler heeft gezordt voor gratis onderwijs, zorg en zelfs goedkope leningen voor huisvesting.
  Je bekritiseert Hitler door persoonlijke opmerkingen te maken over zijn uiterlijke of de omgang met kinderen. Ik respecteer ieders mening, maar adviseer je naar de overige delen te kijken en positief te reageren op wat waar is en wat niet. Ik dacht dat een intelligend mens in staat zou moeten zijn de gepresenteerde feiten te bekijken vanuit een intelligent standpunt, en niet een persoonlijke bevinding, mbt tot de persoon in kwestie.

 7. @Nico [8]: “Wie á la Hitler iets voor ‘de eigen mensen’ wil bewerkstelligen, (eigen volk eerst, de rest dient daarvoor op te hoesten en kan desnoods barsten), maar het wordt op een voor anderen verziekende manier gedaan, dan is en blijft dat een recept voor ellende.”

  De laatste jaren hebben we helaas meer ellende gehad van mensen die eerst iets voor anderen wilden doen ten koste van ‘de eigen mensen’.

  Het zou daarom al een hele vooruitgang zijn als iedereen zich eerst eens met zijn eigen zaken bemoeide.

  ==============================

  “Isn’t that an issue with people, that they always want to inact some sort of control over the outside world when they’re inside as well fucked up? Aren’t those the people that are the most adament about it?”
  ~ Joe Rogan interviewing Jordan (Clean up your room!) Peterson
  https://www.youtube.com/watch?v=w5_5Bq-BZTc

  Semaj [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong [10]: iedereen zou zich met zijn eigen zaken moeten bemoeien.
  Dus America moet zich niet bemoeien met zaken die zich voordoen in Iran,Iraq, Afganistan, Syrie en Ghadaffi zijn gang moeten hebben laten gaan bij het in stand houden van een gewedige economie.
  De olie heeft nu een andere bestemming gekregen en het volk is gefrustreerd.
  Een helpende hand geven aan je naaste is nooit slecht, maar als je naaste je eerst hulpbehoefend maakt, om je daarna te helpen, dan is je naaste niet eerlijk en er alleen maar erop uit om de goede bedoelingen te bezoedelen.

  Nico [13] reageerde op deze reactie.
  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Semaj [11]: Je beschrijft wat ik bemoeiziekte noem. Wie ermee besmet is verwijt het anderen; een zelfbeschermingsmechanisme. Verworvenheden moeten immers beschermd worden, zo gaat de gedachte. Ook als die verworvenheden pervers van aard zijn.

  Bemoeiziekte is iets anders dan pure behulpzaamheid, laat inderdaad een vieze smaak achter. Dat heeft het een bepaalde tijd nodig om te ontgiften, uit een systeem te verdwijnen. Als je kijkt naar slavernij, dan kan dat generaties nodig hebben. Dat heeft te maken met het metaboliseren van stof tot nadenken, zoals ik dat hier beschreef. Alle betrokkenen (of degenen die ongecorrigeerde ‘erfzonde’ van betrokkenheid geërfd hebben) moeten het ofwel samen metaboliseren, ofwel als ‘dragers’ uitsterven. Hoe dan ook moeten er geen ‘dragers’ van denkwijzen overblijven die hun hakken in het zand blijven zetten om gif en perversiteiten te beschermen.

  Jammer dat gezondheid en puurheid nooit voor een ieder tot norm is gesteld. Omdat er ten koste van alles iets beschermd moest worden wat niet aan die norm voldoet.

 10. @Semaj [11]: Je haalde olie aan. Wist je dat… olie van oudsher als metafoor voor de geest (psyche) in mensen en dieren wordt gebruikt? Vandaar dat de metafoor van oliewinning en olietankers is ontstaan. Hoewel het meer het karakter van containerschip heeft gekregen. Iedereen in hokjes indelen, ‘soorten olie’, voor verschillende doeleinden bruikbaar.

  Als je weet dat olie de huid glad houdt en verwering tegengaat, dan weet je ook waar de metafoor ‘Eeuwige Jeugd’ vandaan komt. Je moet gewoon genoeg spirit hebben, vanuit jezelf, zoals dat van nature het geval is. Dat is iets anders dan als bezit van een ander (een ‘bezetene’) door het leven gaan.

  Nico [15] reageerde op deze reactie.
  Semaj [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Nico [14]: Ik denk dat je in de war bent met de vele typische olien, welke inderdaad goed zijn voorlichaam ziel en geest, dat zijn nl de etherische olieen, maar daar gaat het bij de machthebbers niet om. Aardolie is energie, is macht en controle op andere volkeren.
  arom wordden er geen oorlogen gevoerd over kokosolie, cannabis olie en overige heilzame olien die bij een goede voorlichting ervoor lszouden kunnen zorgen dat er ziektes als alzeimer,als,kanker voorkomen op deze planeet.
  Iedere wetenschapper weet dat aardolie op de huid kanker veroorzaakt, maar toch laat men het toe om er kosmetische producten van te maken. Zieke mensen, is immers $$$$$$$.

  Nico [18] reageerde op deze reactie.

 12. @Nico [15]: @Nico [15]: Niemand hoeft een nagemaakt leven te hebben, dat noemt men na apen. Ieder mens is een individualist met zijn of haar unieke gaven. Er is geen tweede Nico, als jij, maar als jij je wil gedragen als Kees, omdat Kees meer succes schijnt te hebben, dan doe je jezelf, als individu, te kort en blijf je slechts een naaper van Kees.

  Nico [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Semaj [16]: Verzieken staat ten dienste van een verdienmodel.

  @Semaj [17]: Inderdaad, zo is het. Toch wordt er van alles voorgeschoteld dat gekopieerd wordt. Vandaar dat rolmodellen als het ware een sleutelrol vervullen.

  Zie hier (reactie 9) voor het Adam- en Eva-kostuum dat door rolmodellen aangetrokken kan worden. Pura natura zou je denken.

  Semaj [19] reageerde op deze reactie.

 14. @Nico [18]: Men heeft ons laten denken dat rolmodellen een sleutelrol vervullen, door de massa met deze gedachte te vergiftigen kan je hen controleren.
  Het wordt dan ook een vernietiger van creatie, de mensheid weet niet meer te crieeren, ze leren en handelen alleen maar volgens een gedachte die hen is voorgehouden door een,rolmodel/dief van wat reeds gecrieert is, noem het de valse god, die kan zelfs niet crieeren maar wel de creatie manupuleren.
  Het licht dus aan jou als individu om te ontdekken wie de echte rolmodel is in je leven. Ik weet dat ik mijn eigen rolmodel ben en dat de kennis om te zijn wat ik moet zijn, binnen in mij is te vinden. Een ander kan mij leren de vaardigheden bij te brengen, maar wat ik met die verkregen vaardigheden voortbreng zijn van mij, en niet van Jan,Kees Piet of klaas,misschien dat zij datgene wat ik heb voortgebracht ook gaan maken en aan anderen presentern als te zijn van hun. Dit is diefstal, en daar is onze wereld op gericht, het onderwijs bevordert dit soort gedrag en beloont die mensen die kunnen aantonen zulk gedrag het beste uit te dragen of te verdedigen. Natuurlijk eist dit een hoge vorm van intelligentie/ slimheid/sluwheid.

  Semaj [20] reageerde op deze reactie.
  Nico [22] reageerde op deze reactie.

 15. @Semaj [19]: Een rolmodel als een witte jezuswerkt prima, want alle rassen dieniet wit zijn,vooral kleine kinderen, zien zichzelf als waardeloos en niet geaccepteerd, omdat het kindeke Jesus wit is.

  Mind control, corruption of your thought destruction of your soul

 16. @Semaj [19]: Vergeet niet dat als je samen met je ‘andere helft’ een kind verwekt (en baart en opvoedt) je van nature voor dat kind een rolmodel bent. Of misschien beter een voorbeeld waar het kind zich naar richt. Het overige wat je noemt… is meer zoiets als bullshit uit de anus van alfa-mannetjes. Pillen die sterk hallucinerend uitwerken 😀 Middelen om een bepaald doel te bereiken.

  Wij houden van puur. Punt.

  Mrbleusky [22] reageerde op deze reactie.
  Semaj [23] reageerde op deze reactie.
  Semaj [24] reageerde op deze reactie.

 17. 16 jaar was hij toen hij met schrijven begon, zijn alias is makkelijk te herleiden, Boy in Ra. Hij heeft dus het Boek van Ra gelezen en geïnterpreteerd.

Comments are closed.