Uw auteur Ratio zat ooit honderd kilometer van de Afghaanse grens in een lokale bus. Hij ziet een man en een vrouw de bus instappen. De vrouw is gekleed in een boerka. De kleine gaatjes waar ze door mocht kijken waren iets te klein. Haar voeten raakten halverwege de trap verstikt in de jurk. Ze tuimelde zeer ongracieus met de benen omhoog achterover de bus uit. Haar tweede poging slaagde.

De kans op een dergelijk spektakel in Nederland wordt als het aan de wetgever ligt een stuk kleiner. Het ziet ernaar uit dat er volgende week in Nederland een boerka verbod komt. Een ooit door de PVV ingediend wetsvoorstel wordt vele jaren later aangenomen onder een D66 minister.

De wetgever moet koorddansen tussen principes als vrijheid van godsdienst, vrouwenrechten, emancipatie, de wens tot integratie, en een behoud van democratische waarden en tradities.

Hier zien we de gevolgen van een staat die haar takenpakket verder uitbreidt dan binnen en buitenlandse veiligheid. Ze gaat onverenigbare zaken verenigen. En komt continue voor onoplosbare dilemma’s te staan. Wat ervoor zorgt dat de regering in principe kan doen wat ze wenst. Want het onderliggende waardenkader is vaak tegenstrijdig. Bijna iedere beleidsvoornemen kan worden gelegitimeerd met een beroep op klimaat, economie, werkgelegenheid, inkomensverdeling, dierenrechten of wat dan ook.

Het boerka verbod is cynische symboolwetgeving van een bestuurlijke elite die al decennia lang Nederland omvormt tot een multi culturele staat. Ondanks dat Nederland een democratie is, werd deze bewust buiten spel gezet door iedereen die kritische kanttekeningen plaatste bij de immigratie te demoniseren. Het boerka verbod is vanuit dat opzicht niet meer dan een doekje voor het bloeden. Gisteren werd nog bekend dat van Aartsen nauwere banden wenst te onderhouden met salafistische bewegingen in Amsterdam. Verplichtte schooluitjes naar de moskee. Het kan allemaal in 2018. Doordat er onverenigbare zaken in de huidige politiek verenigd worden kan de overheid doen wat ze wenst. Er is altijd wel een rechtvaardigingsgrond om iets door te drukken. Of te demoniseren.

Het boerka verbod is de dictatuur van de meerderheid verpakt als democratie. Mocht de islam hier ooit zegevieren, en mochten islamitische partijen de meerderheid behalen, dan zouden ze de democratie zomaar in stand kunnen laten. Het is een methode om de regering te legitimeren. Een regering die vervolgens min of meer kan doen wat ze wenst. Had u politici de afgelopen verkiezing horen roepen dat de BTW naar 9 procent zou gaan en de dividend belasting zou worden afgeschaft? Om maar enkele voorbeelden te geven.

Het enige dat moet gebeuren is dat de overheid terug treedt. En zich dus niet met vrouwenrechten en emancipatie gaat bemoeien. Een overheid die zich niet bemoeit met godsdienst. Die geen migratie gaat subsidiëren. En ook een overheid die dus geen boerka’s verbiedt.

Ik vind dat ieder het leven mag kiezen wat hij wenst. En dit impliceert dat vrouwen mogen kiezen zich te onderwerpen aan een godsdienststroming die verregaande onderwerping eist. Onderwerping aan de wetten van Allah. Onderwerping aan de man. Onderwerping aan de boerka. Het huidige Nederlandse alternatief is dat iedereen onderworpen is aan de grillen van de bestuurlijke elite. Helaas ziet men dat niet in. Zodra de overheid verder gaat dan binnen en buitenlandse veiligheid begint de willekeur. Een willekeur waaraan iedereen is onderworpen.

27 REACTIES

 1. Op zich heb je gelijk. Alleen heeft de islam geen respect voor anderman’s vrijheid of het bezit van een ‘ongelovige’ (inclusief andere islamieten). Kijk maar naar Turkije. Of de geliefde Islamitische Staat of een van de vele andere islamitische paradijzen.

  “Democracy is like a streetcar. When you come to your stop, you get off.” Recep Tayyip Erdogan

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.

 2. Leuk om even proberen te stangen middels dit artikel, maar, als er een boerka verbod komt dan hoort er ook een verbod op bijvoorbeeld gemaskerde politieagenten en militairen met camouflagekleuren op het gezicht te komen. Met meerdere maten meten zou uit het politieke modebeeld geschopt moeten worden.

  Verder is een verbod om anderen aan misleidende verzinselen te onderwerpen misschien ook wel een aardig idee. Dat zou het einde betekenen van religie, en ook staatsreligie in huidige gedaante. Leuk idee voor de ideeënbus, want anders wordt het toch maar lullen tegen een (bureaucratische) muur. Dat is traditie. Weet er iemand een ideeënbus te vinden waar dit idee in past en nog ergens aan gaat komen ook? 😀

 3. @Hang Bejaarde [1]: *** Op zich heb je gelijk. Alleen heeft de islam geen respect voor anderman’s vrijheid of het bezit van een ‘ongelovige’ (inclusief andere islamieten) *** Je gaat me toch niet vertellen dat democratie wel mijn vrijheid en bezit respecteert? De belastingdruk is voor de economisch succesvolle medemens intussen ver boven de 50 procent gestegen. En probeer maar eens je auto als taxi te gebruiken of je huis als hotel. Of iemand in te huren zonder door de hoepels van de sociale verzekeringswetgeving te springen. Of gewoon als tuinier wat plantjes als nederwiet te verbouwen en te verkopen.

  js mill [5] reageerde op deze reactie.
  John [13] reageerde op deze reactie.
  John [14] reageerde op deze reactie.
  Hang Bejaarde [16] reageerde op deze reactie.

 4. “En dit impliceert dat vrouwen mogen kiezen zich te onderwerpen aan […]”
  Mee eens.
  Vraag is natuurlijk of zij er zelf voor kozen dan wel of ze ertoe gedwongen werden.
  Ander kan je net zo goed stellen, dat je vind dat ondernemers er mogen voor kiezen zich vrijwillig te onderwerpen aan Don Corleone…
  Nadat pakweg je dochter gekidknapt werd is die “keuze” toch niet geheel vrij, me dunkt.

  ratio [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Scrutinizer [7]: Het is niet zeker dat de vrouwen gedwongen worden tot het dragen van een boerka. Er is onderzoek naar gedaan.

  Voor wat dit soort onderzoeken waard zijn: ***Moors, werkend voor de Amsterdam School for Social Science Research, toonde aan dat het prima mogelijk is met de mensen zelf te praten. Via via kwam ze in contact met 20 vrouwen, die ze uitvoerig interviewde over hun persoonlijke ontwikkeling en kledingkeuze. Het dragen van bedekkende sluiers was meestal het eindresultaat van een jarenlange spirituele zoektocht. Ouders en partners waren er meestal niet zo blij mee, en de vrouwen zelf twijfelden ook vaak. Uiteindelijk kozen ze toch voor bedekkende sluiers, om zo dichter bij God te staan.*** https://dezesdeclan.wordpress.com/2010/08/07/vrouwen-kiezen-zelf-voor-een-boerka/

 6. Veel islamitische vrouwen geven aan dat ze een bepaalde bedekking wensen om zich veilig te voelen voor bepaalde blikken van mannen. Die ook nog eens tot acties als verkrachting kunnen overgaan en dan vervolgens vrouwen de schuld geven (kleding) dat zij zichzelf niet konden beheersen.

  Dergelijke vrouwen zouden die boerka, als ze zich veilig zouden voelen tussen mannen, waarschijnlijk graag in de kast hangen. Maar daarvoor moeten bepaalde mannen dan wel uit de kast komen en eens uitleggen waarom ze zich zo misdragen.

  De boerka is geen puur islamitisch verschijnsel, maar later bedacht. Overigens dragen veel westerlingen een omgekeerde boerka, een zwart balkje voor de ogen. Oftewel nietszeggende ogen, een stalen blik en wat dies meer zij waarbij geen glimlach de ogen bereikt. Geen bedekkende kleding maar een pokerface. Dat verbieden heeft geen zin, want ook hier geldt dat het om veiligheidsredenen gedaan wordt.

 7. @js mill [9]: Is het niet juist de bestuurlijke elite die tegen beter weten in van het volk de multiculturele samenleving heeft gebracht? Diezelfde bestuurlijke elite waarvan je verlossing verwacht. Maar die intussen volgende stappen neemt. Zoals verplichte schoolbezoeken aan een moskee. Of sponsoring van salafistische organisaties. Het boerka verbod is niets anders dan cynische symboolwetgeving van een bestuurlijke elite die al decennia lang Nederland omvormt tot een multi culturele staat. En velen trappen erin, en staan achter het boerka verbod.

  js mill [19] reageerde op deze reactie.

 8. Er wordt gedaan alsof boerka’s en multi-cultureel naast elkaar leven (iets anders dan samen leven) iets nieuws is. Dat is eenvoudigweg niet waar.

  1) Met de introductie van feodalisme ontstonden drie standen die naast elkaar leefden, ieder met een eigen cultuur.

  2) Tijdens het Assyrische rijk vond een vorst een inlichtingendienst uit, de ‘ogen en oren van de koning’. Waaruit de mythe van ‘het Boze Oog’ ontstond. Wie weet dat ‘ie bespiedt en/of uitgehoord wordt laat niet het achterste van de tong zien, denk aan de gevolgen van een pantoptische architectuur. Aldus ontstond de omgekeerde boerka, het zwarte balkje voor de ogen.

  Praktische gevolgen:
  Het creëren van strikt van elkaar gescheiden culturen, in het feodalisme, was een voorbeeld dat later op andere manieren nagevolgd wordt. Spionage veroorzaakt behalve wantrouwen ook contra-spionage, dat is voorspelbaar.

  Wij hebben een aantal jaren achter het voormalige IJzeren Gordijn gewoond en gemerkt hoe giftig de invloed van inlichtingendiensten is. De meesten lopen met een pokerface rond, ijzig, zeer behoedzaam wie in vertrouwen te nemen. Toen we uit Europa vertrokken kwamen we aan gene zijde van de nationale grenzen een andere plaats tegen, waar de bevolking ronduit bang tot doodsbang was van inlichtingendiensten.

  Wie een gevolg veroorzaakt en vervolgens dat gevolg gaat verbieden gaat tegen natuurkrachten in, een op voorhand verloren gevecht. Laten we eerlijk zijn, wanneer een functionaris besluit medewerkers op pad te sturen om liefst allerlei details van een leven te ontdekken maar zichzelf verstopt achter bijvoorbeeld een bureaucratische muur of een geheimzinnig en goed bewaakt gebouw, veroorzaakt dat walging. Die wordt op alle mogelijke manieren buiten gehouden. Of het nu door een boerka tegen gulzig, roofzuchtig glurende blikken is of door je te omhullen met rookgordijnen naar het voorbeeld van… bijvoorbeeld de fans en uitvoerenden van het Boze Oog concept.

  Ja, het kan ook anders:
  Wij hebben vaak gezegd dat in een gezonde sociale omgeving mensen naakt over straat zouden kunnen zonder lastig gevallen te worden met opdringerig of zelfs invasief gedrag. Bijvoorbeeld een verzorgingsstaat vereist dat er voor ieder individu ‘gezorgd’ wordt door eerst eenzijdig allerlei informatie te vergaren om vervolgens zo goed voor iemand te ‘zorgen’ dat de betrokkene geen ademruimte en bewegingsvrijheid meer heeft om voor zichzelf te zorgen. Wat al met al aanvoelt als een mentale verkrachting. Global Cooling en Global poisoning rondom ieder individu. Hoewel velen zodanig bewerkt (lees; geprogrammeerd, geïndoctrineerd) zijn dat dit als ‘normaal’ wordt gezien.

  Nu de heersende macht dit soort problemen heeft gecreëerd is zij op geen enkele manier geloofwaardig meer. Dat gaat niets meer worden. Een ‘regime change’ is zoiets als een fluwelen revolutie waarbij vooral poppetjes en een bepaalde aankleding wordt vervangen. Om op een gezonde(re) manier verder te kunnen is er meer nodig dan dat. Een fundamentele ‘system change’.

  Traditioneel worden sommige mensenlevens gesloopt om ze te kunnen herbouwen naar het idee van de heersende macht. Een leerzaam voorbeeld, want dat kan natuurlijk ook met beschavingen als geheel gedaan worden.

  loNe [25] reageerde op deze reactie.

 9. @Ratio [3]:
  Eerder 80% als je BTW en dergelijke meetelt.
  En omdat werkgevers de loonbelasting van hun werknemers, evenals de vele andere belastingen, door moeten berekenen in hun producten, betaal je alles veel te duur.

 10. @Ratio [3]:
  Eerder 80% als je BTW en dergelijke meetelt.
  En omdat werkgevers de loonbelasting van hun werknemers, evenals de vele andere belastingen, door moeten berekenen in hun producten, betaal je alles veel te duur.

 11. Misschien moet nog opgemerkt worden dat vanuit het zogenaamd christelijke Europa niet hypocriet gedaan moet worden. Gezien methodes van overheidsdiensten is het niet alleen de islam waarin geen privacy bestaat. Of althans, privacy systematisch grof geschonden wordt met infiltranten en anderen invasieve methoden.

  Om anderen effectief te kunnen besturen en regeren zijn inlichtingen noodzakelijk, die op allerlei slinkse tot en met wrede methoden worden verkregen. Daar zit een wortel van wantrouwen die verzonnen sociale breuklijnen in stand houden en verbreden, zodanig dat ook eventuele bruggen er tussen losbreken. Wanneer voor een ieder zelf-bestuur de norm is ontstaan dit soort problemen niet.

  Zoals ik eerder meldde zou staatsreligie voortaan niet meer om de Heilige Naam van een staat moeten draaien, een clubnaam, maar om de staat waarin een individu verkeert. Zodat functies die nu door ‘de staat’ worden uitgevoerd door het individu zelf kunnen worden uitgevoerd. Dat vereist natuurlijk een leerproces, zodat er geen onnodige oorlogstoestanden ontstaan. Van dat leerproces kan prima een community project gemaakt worden, want het is in ieders belang.

 12. @Hang Bejaarde [16]: ***Dat komt op mij over als alles dat anders is dan het ideaal, eigenlijk hetzelfde is. De ‘democratie’ in NL = de theocratie in Iran. *** Er zijn verschillen. Tijdens de Irak-Iran oorlog stuurde het Iraanse leger duizenden kleine kinderen door de mijnenvelden. Iets dergelijks zie ik onze politici en generaals niet snel doen. Drughandelaars ophangen aan hijskranen evenmin.

  Het gaat echter van hetzelfde principe uit, ontkenning van de soevereiniteit van het individu. Democratie heeft ook erge wanttoestanden gebracht. Vergeet niet dat de eerste wereldoorlog ook door democratische staten is gevoerd. Evenals de tweede wereldoorlog. Evenals de Vietnam oorlog. Democratie bracht Hitler. Democratie kan ook afglijden. Hoe meer taken een staat op zich neemt, hoe groter de willekeur.

  Nico [18] reageerde op deze reactie.

 13. @ratio [17]: Mee eens, met dien verstande dat in ‘ontwikkelde’ landen ambtenaren en bureaucraten door mijnenvelden worden gestuurd met daarin nog onontplofte munitie van frustraties die door bijv. regeringen en gemeentebesturen zijn veroorzaakt.

  Ontkenning van menselijkheid ontaard al snel in monsterlijk optreden waar zelfs dieren zich niet aan bezondigen.

 14. @ratio [11]: We zijn het erover eens dat de bestuurlijke elite compleet losgeslagen is. Juist op het punt van de islam is dat erg duidelijk. Waar is de risico analyse? Laat dat in het debat en de beslissingen die te nemen zijn als een omslagpunt voor de waarneming van de mensen doorwerken. Met dat momentum van inzicht, bijvoorbeeld dat de bestuurders zich niet interesseren voor een deugdelijke risico analyse, moet jij als werknemer eens proberen, kan daarna doorgepakt worden. De islam moet echter in een vroeg stadium bestreden worden om kalifaat en islam-staat toestanden te voorkomen.
  Maar goed, omwentelpunt is gebaseerd op hoop, en in het geval van de eu-landen is het een in hoge mate zelf door de bestuurlijke elite die door de meerderheid van de bevolking gekozen blijven worden, veroorzaakt probleem. Dat deden Karel Martel en Karel de Grote terecht anders.

 15. Voor hen die de islam als groot gevaar zien dat koste wat het kost moet worden bestreden het volgende:

  1] Het is een illusie dat de bestaande politieke partijen opeens “het licht zien”, en een anti immigratie en anti islam politiek gaan voeren
  2] Boerka verbod is niets meer dan cynische symboolpolitiek
  3] Als de islamieten hun geloof niet opeens vrijwillig massaal afzweren dan is de geest uit de fles. Slechts een “diepbruin tijdperk” kan in een dergelijk geval Europa religieus zuiveren.

  Dit laatste is een boodschap die de anti islam / anti migratie partijen (bewust?) niet verkondigen. Het vereist een politiek die verre van libertarisch is. Massaal opsluiten en deporteren van mensen en zo. Ik kan me moeilijk voorstellen dat libertariers daar achter staan.

  Denk svp na over het hoe, als iemand roept dat hij Europa gaat redden van de islam. Het betekent in praktijk immers vervolging obv godsdienst. Die zal falen. Want een godsdienst zweert men niet zomaar af. Het enige dat mogelijk helpt is de meest genadeloze vervolging. De diepe middeleeuwen, inquisitie, bruinhemden en takkenbossen. Een absoluut doemscenario.

  Nico [21] reageerde op deze reactie.
  js mill [22] reageerde op deze reactie.

 16. @ratio [20]: Het spelletje van een probleem veroorzaken, zoals bij islam wat ‘onderwerping’ betekent, om vervolgens als ‘redder in nood’ te kunnen opdraven is al lang genoeg gespeeld. Misschien dat ‘de EU’ dat ook nog eens wil spelen, maar zou beter zijn wanneer een ieder leert om zichzelf te redden. Dan lekken er geen vruchten van inspanningen weg naar ‘redders’ die een broodwinning in stand te houden hebben en er niet te beroerd voor zijn om bijbehorende problemen te veroorzaken. Hoewel er van overheidswege een functiescheiding is tussen de rol ‘duivel’ die problemen veroorzaakt en ‘engel’ die ze vervolgens ‘oplost’. Dat soort magie kun je missen als kiespijn.

 17. @ratio [20]: Ratio, jij blijft maar uitgaan van islam als zou het een religie zijn. Dat is de islam NIET. De islam voor jou als kafir is politiek. Een verschrikkelijke politiek. Als dat tot je doordringt kun je op basis van het gelijkheidsprincipe, dat geweld wordt aangedaan door de islam, met name als libertarier doorpakken. Diepbruin tijdperk? Door ons gebrek aan eengezindheid over prioriteit en aanpak met dit dilemma gloort een dieprood tijdperk in onze regio.
  Heb je de turkse erdo-demonstraties gisteravond goed in je opgenomen? Is dat ook allemaal symboolpolitiek? Had jij een tegengeluid durven laten zien, gewoon als symbool-signaal? Symbolen zijn politiek. De burka is het symbool van de jihad. De burka is politiek.

 18. Ja, natuurlijk is islam (‘onderwerping’) politiek. Doet onder meer denken aan Rusland die om hulp vraagt. Zo werkt dat in het ‘lichaam van de staat’; de ene partij als lid van een regering veroorzaakt problemen waarna de andere partij als ‘redder’ op komt draven. Om de cyclus vervolgens weer te herhalen. Als er zo nodig een ideologie zou moeten zijn, dan zou die toch voor iedere betrokkene daadwerkelijk gezond moeten uitwerken?

  Stel je voor dat dat in je lichaam gebeurt, dat je arm een probleem veroorzaakt wat je alleen met je been kunt corrigeren. Of andersom. Dat is toch niet gezond? Als er zo nodig een ideologie zou moeten zijn, dan zou die toch voor zowel de arm als het been gezond moeten uitwerken?

  Dit soort bewegingen en verschijnselen getuigen bij zowel het ‘lichaam van de staat’ als je eigen lichaam van een gebrekkige filosofie, met een gebrekkige ethiek. Die berust op onvolledige en/of verziekte denkwijzen waardoor ongezonde innerlijke verdeeldheid ontstaat.

  De natuurlijke verdeeldheid is; gezond tegen ongezond. Terwijl mensen een andere verdeeldheid organiseren, goed tegen fout (zoals rechts tegen links en andersom). Waarbij per definitie fouten worden gemaakt, wat van kwaad tot erger gaat. Het is alsof de organisatoren van verdeeldheid zeggen:
  “Ga je goddelijke gang, organiseer maar fijn je eigen zelfvernietiging. Ik neem er een zak popcorn bij en zie wel hoe deze horror-story zich ontwikkelt.”

 19. @Nico [12]:
  *2) Tijdens het Assyrische rijk vond een vorst een inlichtingendienst uit, de ‘ogen en oren van de koning’. Waaruit de mythe van ‘het Boze Oog’ ontstond. Wie weet dat ‘ie bespiedt en/of uitgehoord wordt laat niet het achterste van de tong zien, denk aan de gevolgen van een pantoptische architectuur. Aldus ontstond de omgekeerde boerka, het zwarte balkje voor de ogen*

  hoe kóm je erbij .

  ik weet net zoveel van het leven achter het vroegere ijzeren gordijn ; en dit heeft daar niets mee te maken .

  ‘allah’ is een ranzige afsplitsing van de egyptische god MENU (of ÁMEN) , ‘the hidden one’ — vgl de boerka .
  deze god is niet een letterlijk godje , maar vergelijk het met ‘een soort bewustzijn’ , welke over die simpele zielen komt welke dat bewustzijn vereren.
  Zo is de mens nu eenmaal .
  (vgl bankiers die geld aanbidden – dat is een bewustzijn) .

  Nico [27] reageerde op deze reactie.

 20. @loNe [25]: Als de muren oren schijnen te hebben en er zijn veronderstelde of feitelijk spiedende ogen… heeft dat gevolgen. Daar hebben we nogal veel over gehoord achter dat vroegere IJzeren gordijn. En daarna buiten Europa.
  Die omgekeerde boerka, het balkje voor de ogen, vond ik wel passend. Maar het is meer dan dat. Er zijn veel mensen die hun lichaamstaal en taalgebruik aanpassen om rookgordijnen te creëren. Om veiligheidsredenen. Waarbij je dan kan aantekenen dat de één die maatregelen treft om gezonde elementen te beschermen, de ander juist om ongemerkt het tegenovergestelde te kunnen doen.

  Het verbieden van een boerka schijnt te maken te hebben met het kunnen vaststellen van identiteit. Een lulverhaal, want ook met boerka aan (of omgekeerde boerka op) is de betrokkene nog steeds ‘mens’. Dat moet genoeg identiteit zijn, hoewel herkenbaarheid wel zo praktisch is. Maar nee, het wetsvoorstel betreft gezeik over de vaststelling van de nationaliteit waarmee iemand gebrandmerkt is, een registratienummer (zoals BSN), paspoortcontrole en wat dies meer zij. Dus eigenlijk… het beheer van de veestapel van de staat, om verdwaalde schapen en zo makkelijker op te kunnen sporen. Mensenhouderij naar het model van veehouderij, een onwaardige en walgelijke bedoening.

Comments are closed.