- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Tolerantie

Toen ik een vriend, die zowel christen is als aanhanger van Bô Yin Râ onlangs schreef, dat zowel hij als ik arbeiden in de wijngaard des Heren, ontving ik per ommegaande als reactie, dat het gebruik door mij “van aan kerkelijke terminologie herinnerende woorden ongepast is. “

Dat het in het schijnbaar tolerante Nederland het jaar onzes Heren 2018 nog steeds mogelijk is, commentaar te ontvangen dat als doel heeft, iemands vocabularium te beperken en te beknotten op grond van het feit dat bepaalde uitdrukkingen of aanhalingen ingaan tegen Zijn vermeende wil, is opmerkelijk.

Ware ik theïst, dan zou ik het bepaaldelijk op prijs stellen, bijbeltaal, korantaal, aanhalingen uit de Gita of andere schrifturen die strijden om marktaandeel, te lezen in door mij ontvangen epistels en eveneens aannemen, dat Hem dit welgevallig zou zijn. Betekenen dergelijke aanhalingen immers niet een erkenning van de betreffende schriftuur als cultuurmonument, waaruit ook zij mogen citeren die het licht nog niet gezien hebben en nog niet tot Hem gekomen zijn?

Hugo van Reijen