donderdag, 14 juni 2018
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

verzuiling, profeten en verlossing

Er was ooit een landje aan de Noordzeekust. De mensen waren misschien niet altijd gelukkig maar wel redelijk tevreden, ze wisten en accepteerden hun plek. Er was sprake van een verzuilde samenleving, iedereen hoorde bij een groep, men was protestant, gereformeerd of katholiek. Men hoefde zelf geen normen en waarden kader te verzinnen. Niet nadenken over zingeving. Dit alles en ook de kleding, gedrag en cultuur, het werd allemaal bepaald door de groep waartoe men behoorde.

Deze manier van leven heeft voor- en nadelen. In de twintigste eeuw wierp de bevolking van dit landje de ketenen van de vaak als verstikkend en bekrompen beschouwde verzuilde samenleving van zich af. Men doorzag de hypocriete leugens van de kerkelijke instellingen. Het landje sloeg een nieuwe weg in. Een weg waarin verlossing van de dagelijkse noden voor de nooddruftige medemens van staatswege verzorgd werd. Een verzorgingsstaat werd opgetuigd.

In de laat twintigste eeuw en begin van het nieuwe millennium, is men zoekende. Hogere goddelijke waarden zijn verworpen en deels vervangen door politiek idealisme en consumentisme. De eigen ontplooiing is belangrijk. Niet iedereen kan dit vinden in familie, sport, vrijwilligerswerk of intellectuele uitdagingen. Veel mensen zijn zoekende naar een identiteit en naar zingeving.

Met een zekere dubbelhartigheid kijkt men naar de islamitische medemens, die nog leeft zoals onze voorouders rond 1900. Men hoeft dan niet langer te twijfelen over zingeving en over god. Er is er maar 1 en dat is Allah. Er zijn duidelijke rolpatronen. De vrijheid van de Nederlander om zijn eigen leven in te richten zoals hij dat wenst is voor velen te verwarrend. Een leven als islamiet is voor sommigen een verlossing van de eigen verantwoording die vrijheid meebrengt.

Tegelijkertijd doorzien veel Nederlanders de beperkingen van een leven als islamiet. Maar de Nederlander doorziet nog duidelijker de beperkingen van de hypocriete Nederlandse beroepspolitici.

Een deel van de Nederlanders kiest ervoor de politiek de rug toe te keren en zijn eigen leven te leiden. Een deel gelooft dat nieuwe partijen de verzorgingsstaat kunnen redden. En stemt ofwel op de SP ofwel op de PVV, FvD.

De meeste Vrijspreker schrijvers staan kritisch ten opzichte van de politiek en hopen dat meer en meer mensen gaan kiezen voor eigen verantwoording. Het uit handen geven van morele of eigen verantwoording aan kerken als de RKK, of de islam, brengt geen verlossing maar is een vorm van vrijwillige onderdrukking. Het uitbesteden van de werken van barmhartigheid aan de overheid in naam van de verzorgingsstaat is een zeer slechte keuze gebleken.

Het zou mooi zijn als mensen de vrijheid en eigen verantwoording gaan omarmen. En zich niet langer door valse profeten, of deze nu religieuze dan wel politieke verlossing beloven, laten leiden. De enige profeet die je niet wenst te onderwerpen en dus echte verlossing brengt, is de profeet die stelt dat je je eigen leven moet leiden, zoveel als mogelijk, liefst geheel, zonder heersers.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Bertuz schreef op : 1

  Of het gevoel van beperkt te zijn in je doen en laten als bron de overheid heeft of de eigen persoon zal waarschijnlijk in je beleving er van niet uitmaken. Je beperkt voelen, is nooit leuk.

  Bertuz [4] reageerde op deze reactie.

 2. rien schreef op : 2

  “Het uit handen geven van morele … verantwoording … is een vorm van vrijwillige onderdrukking.”

  Hmm, ja en nee. Het meest springende punt is wederkerigheid. Men geeft dat wat men ook ontvangt.

  Imo is dit de essentie van cultuur: we geven aan de cultuur en krijgen daarvoor in ruil hetzelfde terug. En het leuke daarbij is dat er een soort accumulerende werking is: niet iedereen ontvangt evenveel, maar we dragen wel allemaal (?) een klein beetje bij. Een soort verzekering. Bijvoorbeeld stuk langs de weg staan, wanneer dat niet aan de snelweg is, dan heb je in NL nog steeds een redelijke kans dat er iemand stopt en vraagt of hij kan helpen. (Tenminste buiten de randstad) Dat is cultuur op zijn best.

  En dat is ook waar het libertarisme tekort schiet. Men heeft wel het NAP, maar de wederkerigheid ontbreekt. En elke moraal zonder wederkerigheid is in wezen niets anders dan de poging om iets voor niets te krijgen… een vorm van bedrog.

  Bertuz [3] reageerde op deze reactie.

 3. Bertuz schreef op : 3

  @rien [2]: Wederkerigheid, ook daar heb ik zo mijn twijfels bij. Contracten zijn wederkerig. Maar het eerste contract dat probleemloos nagekomen wordt, moet ik nog tegenkomen. Alle civiele rechters zouden brodeloos zijn.

  rien [14] reageerde op deze reactie.

 4. Bertuz schreef op : 4

  @Bertuz [1]: Voorbeeld; maximum snelheid. Staat bepaalt op snelwegen mag je honderd km per uur. Wedden dat er automobilisten zijn die het met die norm niet eens zijn en aldus harder of zachter gaan rijden. De mensen bepalen onderling wat het maximum zou moeten zijn. Wedden dat er mensen zijn die vinden dat ze zonder enig probleem of bezwaar harder of zachter kunnen gaan rijden. Mensen hebben moeite met autoriteit. Of dat nu van de buurman komt of van de staat.

  rien [15] reageerde op deze reactie.

 5. Nico schreef op : 5

  Ja Ratio, inhoudelijk is dit een artikel naar ons hart. Gezien je laatste alinea zou ik bijna denken een profeet te zijn, alleen… zien wij dat niet als de functie voor iemand op een voetstuk. Iedereen kan namelijk wat je daar stelde. Sterker, het is gewoon puur natuurlijk gedrag. Dus om dit te kunnen is er maar één vereiste, en dat is gebrekkige, perverse, vervuilde, verziekte denkwijzen elimineren.
  Ooit werd puurheid nog gewaardeerd, vanwege de kracht die eruit ontstaat. Tegenwoordig is het omgekeerde de culturele norm.

  In termen van constructies en technologie heeft een enorme vooruitgang plaatsgevonden. Maar in termen van individuele ontwikkeling is een achterstand opgelopen. In alle delen van bevolkingen. De ene groep kan niet zonder bedienden en personeel, de andere groep niet zonder werkgevers en wat dies meer zij. Enzovoort.

  Gezien puur natuurlijke mechanismen moet het mogelijk zijn dat een ieder volledig zelf-standig kan zijn en tegelijkertijd de gehele piramide van Maslow kan aflopen zonder dat daarvoor ego-projecten, statussymbolen en andere opgeblazenheid of zwaarwichtigheid nodig is.

  Velen duiken noodgedwongen in boeken om technologie te doorgronden en te weten hoe door hen gewenst gedrag in elkaar zit, of juist ‘social technology’ bestudeert voor ‘social engineering’ om anderen aan te kunnen sturen. Wij zijn daarentegen meer geïnteresseerd in de pure innerlijke natuur, een gezonde ontwikkeling daarvan en daadwerkelijk gezonde sociale verhoudingen die daaruit kunnen ontstaan.

  Da laatste is heel andere koek dan wat nu (in verschillende landen) voorgeschoteld wordt en desnoods door strotten geduwd wordt.

  Bertuz [6] reageerde op deze reactie.
  rien [16] reageerde op deze reactie.

 6. Bertuz schreef op : 6

  @Nico [5]: Je schrijft; “Dus om dit te kunnen is er maar één vereiste, en dat is gebrekkige, perverse, vervuilde, verziekte denkwijzen elimineren.” Vraag; wie maakt uit wat verziekte denkwijzen zijn? Jij? De staat? Je buurman? En wie neemt de eliminatie ervan voor zijn rekening? Jij, je buurman, de staat? Wees blij dat er mensen zijn die zich bezig houden met het vinden van een antwoord op deze vraag. Ik loop met een grote boog om mensen heen die claimen het “te weten” of als bron bijvoorbeeld de bijbel of de koran hanteren en vinden dat mensen verplicht zouden moeten worden die bronnen te volgen en wel blindelings.

  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 7. Nico schreef op : 7

  @Bertuz [6]: Misschien goed om niet alvast de hakken in het zand te zetten maar eens inhoudelijk over dit onderwerp na te denken.

  Misschien dat dit je helpt: Recent kopte de Telegraaf Koning: Nederland en Estland natuurlijke bondgenoten. De vraag is dan natuurlijk wat de definitie van ‘natuurlijk’ eigenlijk is.

  De uitspraken zijn een klassiek voorbeeld van misleidende kletsverhalen. Van oudsher gaat het bij vorsten om toppers die zich in een bepaalde positie vechten. De schade die onderweg is ontstaan, zoals gezinnen die uiteen zijn gerukt en doden die onderweg zijn gevallen, ach, da’s dan jammer. Gewone mensen of dieren waarvan de levens verziekt zijn? Geen probleem. Want het gaat om de toppers en de Heilige Naam van een land. Meer heeft dit verhaal niet om het lijf.

  Al met al een beschamende vertoning. Maar wel een interessant verhaal voor de rukkers onder ons. Hebben ze weer een plaatje om aan wat mental masturbation te doen. Vanwege technologische ontwikkeling die voortschrijdt, hoewel individuele mentale ontwikkeling een ontwikkelingsgebied blijft en dat steeds meer wordt.

  Bertuz [8] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [9] reageerde op deze reactie.

 8. Bertuz schreef op : 8

  @Nico [7]: Precies, dat is wat ik je graag zie doen. Je weet het zo goed. Leg mij nu eens uit wie wat uitmaakt en op grond wasrvan. Ik beschouw niemand als alwetend, mijzelf niet en jou niet. Gtijp je kans en leg de weteld uit hoe het zit.

  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 9. Nico schreef op : 10

  @Bertuz [8]: Misschien ben je teveel gewend aan een sofisten-cultuur met een kakofonie aan predikers die uiteenlopende geluiden laten horen.
  Ik wil je graag aanmoedigen om niet te wachten tot informatie pan- of hapklaar wordt opgelepeld, maar er helemaal zelf over na te denken. Dat is dé manier om jezelf te ontwikkelen, zelf inzichten te scheppen.

 10. Nico schreef op : 11

  @Bertuz [9]: Weet je het nog van de kleuterschool? Wat je zegt ben je zelluf ?

 11. Scrutinizer schreef op : 12

  Even snel zonder de tussenliggende 11 reacties gelezen te hebben:
  in NL (en de rest van de EU) werden de zuilen vervangen door het cultuurmarxisme dat de boel probeerde te monopoliseren. Het resultaat ziet u dagelijks. Maar die vervanging gebeurde methodisch via een lange mars door de instituties, vooral onderwijs en media, waar dissidente geluiden geweerd worden.
  Stond bij u op school Atlas Shrugged wél op de literatuurlijst Engels? Of We the living die duidelijk maakt wat de realiteit is onder een communistisch regime?
  Neen, goh, hoe zou dat toch komen?
  Door naast huiswerk kids een hoop te laten lezen, monopoliseer je hun tijd. Als ze de linkse BS al gelezen hebben is er amper nog tijd voor TV, games, uitgaan etc. dus de kans dat ze op eigen houtje nog een extra boek gaan lezen wat niet kan meetellen voor hun literatuurlijst is ca. nihil. M.a.w. ook zonder boekverbranding behaalde men hetzelfde effect. Om te beginnen werd Ayn Rand gewoon doodgezwegen. Het is niet van op school dat ik haar naam ken. Maar verder is de literatuurlijst eenzijdig én heeft 99% der leerlingen gewoon de tijd niet om nog EXTRA te gaan lezen.
  De samenleving werd gewoon geduwd in de richting waar we nu zijn.
  Maar zonder god, had best gekund mits men wel een consistente filosofie en ethiek had gehad. Echter daar werden we allemaal keurig van weggestuurd. Zelfs het woord objectivisme viel niet eens. Als ze het wel hadden laten vallen en belachelijk gemaakt, zou een leerling misschien uit nieuwsgierigheid toch eens een “fout” boek kunnen lezen. Neen, dan maar beter totaal negeren en doodzwijgen.
  Ik heb wel een beetje een broertje dood aan de suggestie dat sinds we het geloof loslieten het misliep alsof dat dat geloof dus wel nodig was. Neen, dat is het geenszins. Wat er gebeurde is niet de uitkomst van “natuurlijke chaos” die onvermijdelijk zou ontstaan wanneer mensen niet naar de kerk gaabn doch van geprogrammeerde chaos wanneer we bewust de verkeerde kant op gestuurd worden nadat men eerst moedwillig ons moreel kompas heeft gesloopt.

  jhon [13] reageerde op deze reactie.

 12. jhon schreef op : 13

  @Scrutinizer [12]: “De samenleving werd gewoon geduwd in de richting waar we nu zijn”
  Is evolutie !

 13. rien schreef op : 14

  @Bertuz [3]: Het probleem met contracten is dat beide zijden nooit dezelfde informatie stand hebben. Daardoor kunnen contracten gemakkelijk asymmetrisch worden en voelt de ene kant zich opgelicht en dus niet verplicht om het contract na te komen.

 14. rien schreef op : 15

  @Bertuz [4]: Een leuk voorbeeld: ik vermoed dat minstens 50%, maar waarschijnlijker nog 80% van de mensen niet weet waarom er waar een maximum snelheid vastgelegd wordt. Ook hier geld dat er een informatie verschil heerst, de (in dit geval) wetgever heeft meer informatie en weet op grond van gelijkaardige gevallen wat de “beste” maximum snelheid is.

  En ja, er zijn uitzonderingen, maar dat zijn _uitzonderingen_!

 15. rien schreef op : 16

  @Nico [5]: “Gezien puur natuurlijke mechanismen moet het mogelijk zijn dat een ieder volledig zelf-standig kan zijn”

  Daar moet ik BS roepen! 😉

  50% van de mensen is minder intelligent dan het gemiddelde.
  15% is zelfs zo ver beneden het gemiddelde dat het niet of nauwelijks mogelijk is voor hen om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. I.e. ze vormen een net-negatief. Consequenterwijze zouden ze misschien wel zelfstandig kunnen zijn, maar dan op een niveau waar de honden geen brood van lusten!

  Maar die andere 50% dan wel? Wel, misschien wel, maar dan op een lager niveau dan vandaag de dag.

  “De mensen” realiseren zich niet hoezeer we afhankelijk zijn van de echt slimme gasten, de bovenste 15%. Pareto laat groeten.

  Nico [17] reageerde op deze reactie.

 16. Nico schreef op : 17

  @rien [16]: Dat klinkt alsof je een bepaalde groep zo ongeveer hebt afgeschreven. Je zult ervan verbaast staan welke ontwikkeling zichtbaar wordt als je voor de verandering geloof in de mogelijkheden van anderen toont. Dat geeft vleugels als het ware.

  Vandaar dat ik het wel grappig vindt om de vleugels van overmoedigen te flamberen 😀 Dan landen ze vanzelf wel met de beide benen op de grond.

  Bij ongelovige! Dingen zijn zoals ze zijn, niets meer of minder!

  rien [20] reageerde op deze reactie.

 17. Nico schreef op : 18

  Misschien goed om even kort in te gaan op het geloof in profeten, waarbij profeteren zoals ik net opmerkte voor een ieder mogelijk is.

  Jezus verweet zijn leerlingen klein-gelovigheid. Terwijl hij ze in het vooruitzicht stelde dat ze grote wonderen zouden verrichten.
  Daardoor wordt de balans scheefgetrokken; een onrealistisch geloof in jezelf (en je club), terwijl voor outsiders de houding van een ongelovige Thoma wordt gehanteerd (eerst zien, dan geloven). Of erger nog, dat ongelovige Thomassen, in de ontwikkelingsmogelijkheden van anderen veranderen in ongelovigen.

  Je zou daarmee kunnen stellen dat het zaak is om zelf een ziener te worden die met oog voor detail op voortekenen let. Op die manier kun je in de rol van profeet een vrij goede voorspelling doen die sommigen wind onder de vleugels geeft, zonder dat een profetie in het zand van frustratie strandt, terwijl je als het meezit bij anderen over-moed weg kunt flamberen.

  In kringen van sofisten waart meestal wel de pestziekte van ongeloof rond. En zelf-overschatting. “Ikke” (of de eigen club) is het helemaal en anderen, ach, die zijn toch dood. Een houding die naar de volgende generatie wordt doorgegeven, als erf-zonde. De zoon van een missionaris kwam daar eerlijk voor uit en vond het geen probleem om anderen te bezwendelen. Ze zijn toch dood was zijn ‘rechtvaardiging’.

 18. Jeroen Adam schreef op : 19

  Om het bovenstaande artikel wat praktisch te houden: deze schrijver draagt een typisch vlaamse voornaam, werd libertariër, vervolgens islamiet en voegde ook de daad bij het woord: emigreren. Elke ‘boerderij’ heeft z’n voor- en nadelen maar het is toch gunstig gelopen in mij geval. Sinds m’n aankomst in Marokko ben ik slechts voor 50% onderworpen aan slavenarbeid (i.p.v. 75%/85% in België), geen rentesubsidie (minder uitnodigend om te lenen, deel te nemen aan het wereldwijde woeker systeem), geen inbreuk op de onderwijsvrijheid (geen handhaving van de wet betreft scholing).
  Ondanks de lagere standaard van het leven geen gemis van het leven aan de Noordzee…

  Mrbleusky [19] reageerde op deze reactie.
  Nico [21] reageerde op deze reactie.

 19. Nico schreef op : 21

  @rien [20]: Een uitstekende illustratrie dat inzichten kunnen verschillen. Volgens Friedrich Nietszche:
  “Alle dingen zijn onderworpen aan interpretatie; welke interpretatie op een bepaald moment de boventoon voert, hangt af van macht en invloed, niet van de waarheid”

  @Jeroen Adam [19]: Ja, inderdaad, praktische punten. Misschien nuttig om wat praktische punten te mixen:

  Volgens de profeet Mozus dienden valse profeten te worden gestenigd. Da’s behoorlijk praktisch.

  Waaraan herken je valse profeten? Misleiding en slavernij. Blinde volgzaamheid, dwingelandij. Waaraan de endgames van valse profeten? Intensievere mindgames, aanzetten tot zelfmoord. Krampachtigheid om te redden wat er te redden valt.

  Vertaald naar de situatie die je beschreef betekent het bijvoorbeeld niet hoeveel procent slavenarbeid (gedwongen vrijwilligerswerk) er gedaan moet worden, maar dát het gedaan moet worden. En dat op straffe van hel en verdoemenis. Alles wat meer is dan 0% duidt op een valse profeet, als de dwang openlijker wordt zelfs op de endgame van een valse profeet.

  Is er nog ergens een ontsnappingsclausule in de endgame van een valse profeet? Blijven doorgaan om grip op anderen te behouden is zoiets als aansturen op zelfmoord. Want het doek valt beslist een keer. Dat is onvermijdelijk. De enige manier om er zoveel als mogelijk ongeschonden doorheen te komen is door angst en schaamte heen bijten en alles opbiechten. Op een zodanige wijze dat duidelijk is dat de betrokkene zichzelf niet probeert te sparen. Daardoor vliegen er minder of geen stenen, komen ze minder hard aan. Wie weet, komen er nog wat (waxine)lichtjes aan die miscchien wel wat hard zijn, maar ook nog wat meegaand. Dat betekent dan misschien geen zachte landing, maar beter dat dan in een bomkrater begraven worden ?

  In een endgame wordt van alles gedemonstreerd. Zoals ik zojuist hier schreef kracht en zwakheid, maar ook (on)reinheid, (on)eerbaarheid, (on)rechtvaardigheid.

  Jeroen Adam [22] reageerde op deze reactie.
  rien [23] reageerde op deze reactie.

 20. Jeroen Adam schreef op : 22

  @Nico [21]:

  @Nico, profeten zijn er vandaag niet meer. Wat we wel in overvloed hebben, dat zijn de lakeien (zogenaamde leiders) die in dit tijdelijke leven:
  – ofwel een contract hebben getekend met (in te vullen) voor uitzonderlijke rijkdommen in ruil voor hun bijdrage tot de agenda
  – ofwel uit angst/zwakte voor grote miserie (komende van buitenaf) voor hun onderdanen opteren voor een compromis wat per definitie niet puur zal zijn.
  Dat laatste kun je vergelijken met mijn persoonlijke keuze, een compromis, 50% slavenarbeid i.p.v. 75%. Ik had ook kunnen gaan voor de puurheid, 0%, met hoog risico op geinterneerd/gevangen gezet te worden (afhankelijk van hoe de zaak gepleit wordt).

  Aanvullend op het onderwerp ‘dwang’ toch een vermelding waard: ‘private city’ Touba (Senegal), gesticht in 1887. De grond werd echter wel duur betaald aan het Franse staatshoofd (met koffers vol met goud, bij elkaar gespaard door de ‘volgelingen’ van een bijna-profeet, een heilige volgens sommigen. Het geld werd zonder dwang verzameld, geen brainwashing, toch niet volgens mij, maar wie ben ik?
  Het officiele staatshoofd van Senegal gaat letterlijk knielen voor de ‘burgemeester’ (sheikh) van deze stad wanneer hij daar vandaag op bezoek gaat. De natiestaat (Senegal) heeft in deze stad nauwelijks of geen greep op haar ‘onderdanen’ (Touba). Er is/was geen belasting die vloeit/vloeide naar de staatskas, enkel een geldstroom richting de lokale leider. De catalanen zouden er vandaag jaloers op zijn. Belasting betekent daar 2,5% zakat (vermogensbelasting), mogelijk wel sociale druk om, vrijwillig, meer te geven. Volgens onze atlas bestaat dit stukje soeverein land niet en volgens Wikipedia worden daar het charter van de VN toegepast, niks is echter minder waar, het is Afrika, niet alles gebeurt volgens de letter van de wet. Zeker de moeite waard om daar meer over te lezen. Anno 2018 is het echter niet meer wat het toen geweest is… puurheid gaat verloren met de tijd.

  Nico [25] reageerde op deze reactie.

 21. jhon schreef op : 24

  Nu de profeten, zieners, paragnosten e.a zijn ontmaskerd door de casino’s worden deze vervangen door de al(weten)schappers (rapport kopen) ?

  Nico [25] reageerde op deze reactie.

 22. Nico schreef op : 25

  @Jeroen Adam [22]: Puurheid (en daarmee gezondheid en kracht) bestrijden is van oudsher een lucratieve bezigheid. Aangezien gewone mensen op bepaalde gebieden bewust dom en daarmee zwak worden gehouden is die bestrijding nog niet eens zo moeilijk. Hoewel het wel sluwheid vereist.

  @rien [23]: Ja, zoals de wens om huidige beschavingen in bedrijf te houden. Een hopeloze zaak. Ben benieuwd wanneer kopstukken eindelijk eens de moed opgeven ? De krampachtigheid is er al, de moeite die ervoor gedaan moet worden neemt al toe, dus het gaat netjes de goede richting in… Best interessant, hoeveel er in een verloren zaak wordt geïnvesteerd hoeveel kosten er op een sterfhuis worden gemaakt. Het vuur is uit de westerse ‘beschavingen’ en komt niet meer terug. Dat is logischerwijs godsonmogelijk na allerlei vormen van bedrog die de revue zijn gepasseerd, een volgende versie van bedrog zal niet meer geloofwaardig zijn.

  @jhon [24]: De ‘waarheid in pacht hebben’ was altijd al een lucratieve bezigheid. Kennis verpachten of erin handelen. Maar dan ‘natuurlijk’ wel op een zodanige wijze dat de afnemers afhankelijk blijven. Wanneer kennis een community project wordt kan zij misschien zuiver worden. Zonder handelsbelangen is er minder stimulans om er gif in mee te mengen.
  Denk aan het woord heroïne (held). Er is een heel verschil met versneden spul van onbereikbare helden te maken te hebben, of zelf over de kennis kunnen beschikken om zelf de ‘held’ (probleem-oplosser) te worden zonder daarbij gehinderd te worden door handelsbelangen.

  Laten we eerlijk zijn, als de regeerindustrie geen problemen meer kan veroorzaken vindt een gedwongen afslankoperatie plaats. Dan kunnen levende skeletten weer spieren en vlees gaan kweken, veel leuker! Niet langer droogjes en machinaal te werk gaan in de staats-machinerie, maar sappig en soepel ? Dat lijkt me voor overheidsdienaren best een aantrekkelijk vooruitzicht! Niet langer als monnik van de staatsreligie gebruikt worden, maar volop van het leven gaan genieten.

 23. Nico schreef op : 26

  Gezien de laatste alinea die Ratio schreef: Staatsreligie vertoont veel overeenkomst met sekten. Het woord sekte betekent kennelijk zoiets als “een religieuze groepering die opziet naar een bepaald mens als leider”. Het woord cult heeft de smaak van cultiveren, beschermen. Dit is wat sekteleden en sekteleiders doen. Het woord sekte veronderstelt een bepaalde denkrichting. Wordt die mainstream dan ontstaat (staats)religie.

  Vergelijk dit met staatshoofden die er een bepaalde filosofie op na houden.

  Sektarisch gedrag in of vanuit sekten vertoont veel overeenkomst met het gedrag in of vanuit staatsreligie. Valse profeten hanteren bijvoorbeeld het mechanisme van sociaal isolement; leden ertoe aanzetten om te verstoten om ex-leden te isoleren. Dat is zoiets als aanzetten tot sociale moord of sociale zelfmoord forceren. Hoe meer leden, hoe meer mogelijkheden om dit te bewerkstelligen. Het is een uiting van onmacht, van zwakte, van een sekteleider in de rol van valse profeet die krampachtig een positie probeert te handhaven. Ook staatsreligie hanteert dit mechanisme.

  Ga je nu terug naar de laatste alinea die Ratio schreef, dan is het in ieders belang om de aanwijzingen van een raszuivere profeet te volgen. Omdat ze een bron van leven zijn en niet afhankelijk maar onafhankelijk maken, geluk of ongeluk niet afhankelijk maken van gehoorzaamheid aan de een of andere leider (en; macht corrumpeert), maar aan het eerbiedigen van puur natuurlijke mechanismen.

  Heel vroeger streefde de adel naar wereldwijd deugdzaam gedrag en eenheid in hoofdzaken, terwijl variatie in bijzaken welkom was. Heel stelde adel zich als doel om degeneratieve (mentale en daarmee sociale) aandoening en gebreken tegen te gaan. Geneeskunst van mentale en sociale problematiek is samen met filosofische krijgskunst zo ongeveer de enige daadwerkelijk nobele kunst! Misschien dat hedendaagse adel in kastelen en paleizen eens uit de kast moet komen om dat nog eens duidelijk te vertellen.

 24. Peter de Jong schreef op : 27

  “Een verzorgingsstaat werd opgetuigd”

  Dit begrijp je pas als je weet hoe ellendig het leven daarvoor was.

  Dit was vooral een gevolg van het corporatisme en de kongsi tussen lobbyclubs en overheid. De eerste parlementaire enquête (1886) in Nederland ging daar over en bracht onvoorstelbare uitbuiting van arbeiders aan het licht en kinderarbeid op grote schaal ( nl.wikipedia.org ).

  Armen, weeskinderen, weduwen, werklozen, zieken en gehandicapten waren afhankelijk van de (kerkelijke) zorg. Ouderen waren afhankelijk van hun kinderen. Opoe werd als een hete aardappel doorgeschoven van gezin naar gezin, terwijl de hele familie wekelijks bijdroeg aan haar onderhoud. Iemand die geen kinderen had en die niet in het kerkelijke netwerk was opgenomen, was afhankelijk van burgerlijke liefdadigheidsinstellingen.

  Het is die afhankelijkheid en persoonlijke willekeur bij de geboden hulp die mensen tegenstond. De onpersoonlijke ambtenaren en hun vele regeltjes waar je aan moest voldoen wilde je voor overheidssteun in aanmerking komen als je in nood zat, waren uiteraard geen verbetering.

  Uiteindelijk schoot de verzorgingsstaat haar doel voorbij. Mensen die dringend hulp nodig hadden kregen hem niet en mensen die het systeem goed kenden en konden manipuleren hadden voor de rest van hun leven gratis geld. Net als het communisme stort zoiets uiteindelijk vanzelf in elkaar.

 25. Peter de Jong schreef op : 28

  “als verstikkend en bekrompen beschouwde verzuilde samenleving”

  Welnee, het is juist goed als je eigen leven kan leiden met gelijkgestemden. Niet iedereen wil in een multiculturele samenleving rondlopen. Waarom kiezen? Hou liever alle opties open:
  www.youtube.com

  “mensen zijn zoekende naar een identiteit en naar zingeving”

  Prima, als ze daarbij anderen maar niet lastig vallen. Bij veel gelovige fanatici en politici met hun streven naar een heilstaat (van hemelse of aardse proporties) is dat helaas anders.