Geen weldenkend mens is gesteld op bemoeizucht van de zijde van de overheid.

Deze bemoeienis strekt zich langzamerhand tot alle aspecten van het leven.

Het hinderlijkst is de bemoeienis van de overheid op het financiële vlak, waar de bemoeizucht gepaard gaat aan schaamteloze en pathologische roofzucht.

Op dit vlak bemoeit de overheid zich letterlijk met alles en kent geen enkele gêne

of terughoudendheid.

Niet alleen wenst de overheid te weten hoe hoog uw inkomen is, maar ook hoeveel uw totale vermogen bedraagt en uit welke bestanddelen het bestaat. Wie al deze inlichtingen vrijwillig verschaft, lijdt vermoedelijk aan dementia.

De door de overheid vergaarde kennis is ideaal voor:

O1. Het opleggen van aanslagen en dwangheffingen

02. Het voorbereiden van plannen voor nog grotere roofpartijen

03. Buitenlandse mogendheden die na een inval weten hoeveel ze waar kunnen halen

Iedereen die over enige vorm van baatzucht beschikt, doet er goed aan, de biezen NU te pakken en af te reizen naar een land, waar roof niet of slechts in zeer beperkte mate plaatvindt. Wie dit niet doet, heeft iets uit te leggen aan zijn nazaten, over wier inkomen nu al beschikt wordt.

Minvermogende personen met lage IQ’s worden bij binnenkomst minder belemmeringen in de weg gelegd dan vermogende personen met hoge IQ’s. Dit valt moeilijk te verdedigen, welke ideologie men ook belijdt.

Hugo van Reijen

16 REACTIES

 1. Inderdaad. Mensen met talent en kennis (maar niet uit EU) moeten zeer hun best doen om hier te mogen wonen en bij te dragen. En die andere immigranten? Laten wij de vraag eens omdraaien. Wat dragen zij bij en wat doen zij terug voor wat ze krijgen hier?

  “baatzucht”, dat is zelfs voor mij een ouderwetsch woord. Heeft u er ondertitels bij? Ik ben mijn eigen Nexit aan het voorbereiden. Waarheen dat weet ik nog niet. De hele wereld gaat achteruit qua vrijheid. En een suf kanaaleiland kan mij ook niet bekoren.

  Er was ooit een liedje met als conclusie dat je dan maar naar Belgie moet gaan maar dat is mij toch echt teveel gevraagd.

  ratio [3] reageerde op deze reactie.
  Maarten [7] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [14] reageerde op deze reactie.

 2. Door wie ook gepleegd, bemoeizucht is vervelend. “Nazaten over wier inkomen nu al wordt beschikt”, is onzin. Mijn vermogen is van niemand ook niet van mijn nazaten. Als er na mijn dood wat overblijft is dat fijn voor de erfgenamen. Dat is het. Zo lang ik leef heeft niemand te beschikken over mijn vermogen.

 3. Ja, de hedendaagse jagers/verzamelaars hebben het er maar druk mee. De levens van joden (in de betekenis van creatievelingen, slimmerikken) en Oeigoeren (die problemen detecteren) werden / worden liefst gekaapt, in concentratiekampen ondergebracht om eens uit te melken. Hier een recent voorbeeld, inzake heropvoeding.

  “Nooit meer”? Nee hoor, “telkens weer”.
  Er zijn allerlei varianten op het thema concentratiekamp; bestuurskamers, kantoorgebouw, fabriek, noem maar op.

  Als fans van staatsreligie zo graag bemoeien, roven en zuigen, dan is een eerste stap om daar een einde aan te maken dienstweigering. Laat die clubs maar lekker ‘sterven’ van bloedarmoede door bruikbaar ‘nieuw bloed’ zo schaars als mogelijk te maken. Want laten we eerlijk zijn, medemensen als te verkrijgen buit beschouwen om uit te kunnen buiten is onbehoorlijk pervers.

 4. Het probleem van op jacht gaan, proberen buit te maken en uitbuiten is dat het onder andere de reactie van wegvluchten (kapitaalvlucht) veroorzaakt. Dat blijkt wel uit deze pagina. Waarbij je je kunt afvragen… hoe vergiftig je een leefomgeving?
  Door dood te reguleren?
  Door talent-scouts undercover te laten rondsnuffelen?
  Door headhunters op pad te sturen?
  Door levens van anderen te verzieken middels stalking en pogingen tot infiltratie?
  Door verplichte tewerkstelling?
  De mogelijkheden zijn talrijk en staatsreligie zet ze allemaal in.

  Vaak wordt gesteld dat leugen regeert. Dat is bijna waar. Perversie regeert. En kan niet zonder leugen, verstoppertje spelen, dwingelandij (landen als de ultieme dwinge-landen) en wat dies meer zij. Wat ook de uitkomsten van dergelijke ‘productie’ zijn, het is niet de moeite waard om erin te investeren en het maakt de levens van alle betrokkene eigenlijk vooral lastig.

  Als je het ziektebeeld in het vizier hebt, dan weet je dat een geneeswijze de tegenovergestelde richting in gaat en na koerscorrectie probeert te balanceren, zoals bij de grenswaarden van een bloedsuikerspiegel.

 5. Roverheid????
  Als je ouder wordt en denkt van je spaarcentjes te genieten, blijkt de overheid emeer van te snoepen , dan je lief is?
  Uitgerekend met het bruto-inkomen, dat je dan geniet blijkt het percentage meer te zijn dan die zgn. schamelijke vlaktaks!

 6. Als allerlei perversiteiten mogelijk zijn dankzij bundeling van krachten (fascisme), dan gaat dat ‘goed’ totdat het goed fout gaat. En dan helpt vluchten er voor de daders ook niet meer aan.

  Hedendaagse beschaving wankelt, mooi moment om nog een zetje te geven door dienstweigering en het verkondigen van de grote daden van de ‘grote jongens’. Het goede nieuws is dat niemand bestand is tegen natuurkrachten, ook de ‘grote jongens’ niet.

  Wel interessant, hoe bepaalde figuren er op aan sturen conflicten te rekken, te rekken en uit te proberen hoe hoog ze die conflicten wel niet kunnen laten escaleren om even te kijken wie er nu eigenlijk de baas is. Achter de mooie praatjes over ‘beschaving’ kan ik nog steeds niets anders ontdekken dan ordinaire macht. Wie heeft genoeg bedienden, werknemers en wat dies meer zij om z’n zin door te kunnen drijven? Meer dan dat heeft het toch niet om het lijf?

  Maarten [11] reageerde op deze reactie.

 7. 6 jaar geleden heb ik er werk van gemaakt, ik pakte m’n biezen, intussen lid geworden van een andere club maar het gevoel, hieronder beschreven, kan niemand me nog afnemen…

  “Further east, following the coast, I entered the famous Algarve region. The Algarve is known for its warm and calm mediterranean-like climate.

  While rounding this cape, I had this feeling I cannot describe in words. I realized that I had arrived to the point where I could set sail in one straight line to the African continent and finally LEAVE EUROPE, Whenever I wanted to, I could, it had never been that close… leaving Europe behind me and start a new life. One 20 (or 30) hour trip away, just one! I could be in Africa within a long day! That was the kind of thinking I had. But I first needed to stock up on fresh food and water so I did not leave Europe yet, but I could! And I will Insha’Allah”

 8. @Maarten [11]: De sociale orde en het maatschappelijke systeem zijn gebaseerd op onderwerping. Militair om het gevecht om de macht wat beheersbaar te houden, civiel voor tax farming.
  Vroeger ging het ‘goed’ zolang gewone mensen nog in goden geloofden, later zo lang ze nog in God geloofden, weer later zolang ze nog in technologie geloofden…

  Dankzij organisatorische machinerie gelooft men nergens meer in, behalve zichzelf in de hoedanigheid van gebruiker (of aandeelhouder of bestuurder) van deze machinerie.
  Dat impliceert dat men ook niet meer in potentieel gezonde sociale verhoudingen gelooft. Mogelijk vandaar dat Willem-Alexander het in een kersttoespaak over een land vol met selfies had. Dan gaat het oranje waarschuwingslicht aan. Want zonder sociale cohesie houdt geen beschaving stand. En die cohesie kan niemand afdwingen.

  Het afnemen van sociale cohesie vindt in allerlei landen plaats. Wat betekent dat de wereldorde wankelt.

  Maar goed, het is een veroorzaakt probleem waar mogelijk zelfs nog voor het veroorzaken een oplossing voor is bedacht. Het draaiboek voor een vervolg zal alweer klaarliggen, hoogstens zoekt men nog wat nuttige idioten die de op het toneel gezet kunnen worden.

  Zo dat niet het geval is… is het toch wel verdomd jammer dat kopstukken van beschavingen gewone mensen telkens weer misleiden. Want met misleidende informatie in het achterhoofd, weet je bijna zeker dat de geschiedenis zich zal herhalen. Traditioneel wordt dat opgelost door een profeet die bijstuurt, alleen zie je aan de militantere kloon van het christendom (islam) dat de naakte waarheid (feiten) liefst achter een rookgordijn verstopt blijven. Vandaar dat er ook gedaan wordt of jezelf bekleden met de naakte waarheid, zoals in het verhaal over de nieuwe kleren van de keizer onzin zou zijn. Terwijl het andersom ook een feit is dat het tot mainstream modeverschijnsel uitgeroepen kan worden.

  Zie hier (in reactie 9) voor twee versies van dat modeverschijnsel, genderneutraal nogal liefst 😉

 9. ‘Verkeer’ kun je op een paar manieren uitleggen. Onderstaand een ezelsbruggetje over asociaal gedrag, bemoei- en roofzucht die verstikkend uitwerkt.

  Alarm inzake verheershufters. Asociaal gedrag, veilig omhuld door een stalen koets. Waar zou dit gedrag vandaan komen? De afbeelding boven dit artikel is mooi gemaakt en veelzeggend.

  Zoals altijd geven regeringen geassisteerd door overheidsmachines het ‘goede voorbeeld’. Dat door gewone mensen nagevolgd wordt. Zoals asociaal gedrag door met stalen gezicht wetgeving er doorheen duwen om velen te straffen voor de (vermeende) zonden van enkelen.

  Overheidsdienaren worden door hufters op pad gestuurd met opdrachten tot schofterig gedrag. Burgers moet natuurlijk wel ingeprent worden naar wiens opdrachten ze moeten luisteren, dus zijn er aansporingen ‘nodig’. Zoals prenten annex boetes. Denken moeten en zullen gewone mensen aan anderen overlaten. Regeringen die burgers in de rol van paard de sporen geven om ze in een bepaalde richting te sturen. En dan wel graag in een verplicht langzaam tempo, want anders worden er snelheidsovertredingen begaan! Tsja, dat steekt. Vooral als er ook nog flitspalen en parkeerterreur worden ingezet om niet de verkeersveiligheid te verbeteren maar meer budget voor terrorisme (angst aanjagen van overheidswege) wordt gecreëerd.

  Misschien dat die asociale hufters op de weg niets minder doen dan het voorbeeld volgen van asociaal gedag waarmee ze van overheidswege op hun levensweg lastig gevallen worden. En stoom afblazen, dat mag niet. Kijk maar hoe de jacht op rokers ontaard is in een heksenjacht. Inclusief doodreguleren met rookverboden en extreme belastingen voor tabak.

  De vraag voor regeringen lijkt te zijn: Hoe kan sociaal verkeerd gefrustreerd worden? Ten behoeve van file-vorming (dossiervorming)?

Comments are closed.