Vrijspreker: U beweert dat de grondwet van de VS in chronologische volgorde staat. Hoe dat zo?

Opperdienaar: Kijk, de eerste regel is: De overheid mag je vrijheid van meningsuiting niet verbieden. Maar stel dat ze dat toch doen, dan mag je op ze schieten, want de tweede regel is: De overheid mag je niet verbieden een vuurwapen te bezitten. Maar stel dat ze dat toch verbieden, dan is de derde regel: De overheid mag tenminste niet zomaar met militairen je huis binnen dringen. Maar stel dat ze dat toch doen, dan is de vierde regel: Ze mogen niet zomaar alles overhoop halen om naar bewijs te zoeken voor een wetsovertreding.

Vrijspreker: Ik voel hem aankomen.

Opperdienaar: Stel dat ze dat toch doen. Dan heb je tenminste recht op een eerlijke rechtsgang bij diezelfde overheid. Maar stel dat ze zich daar niet aan houden, dan heb je tenminste recht op een snelle openbare berechting door een jury van burgers waarbij je je beschuldiger mag zien, een raadsmens mag hebben en getuigen mag oproepen. Maar stel dat ze zich daar niet aan houden, dan is de zevende regel dat je tenminste recht heb op een jury rechtspraak in sommige burgerlijke zaken volgens het gewoonterecht. Maar stel dat ze zich daar niet aan houden, dan mag de boete niet excessief zijn en de straf niet buitengewoon wreed.

Vrijspreker: Maar stel dat ze dat toch doen?

Opperdienaar: Dan mag je tenminste stemmen. Maar stel dat dat niet meer mag, dan mag dat stemrecht in ieder geval niet ontzegd worden op basis van geslacht, huidskleur, geloof of leeftijd (mits boven de 18 jaar oud). Maar als ze zich daar onverhoopt toch niet aan houden, dan mag de president tenminste niet meer dan 2 termijnen president zijn. Maar stel dat je toch een dictator voor het leven krijgt, dan mag hij je tenminste niet tot slaaf maken (13), behalve als je een van de duizenden wetten hebt overtreden dan. En je moet wel belasting betalen(16).

Vrijspreker: Alsof ze wisten waar het naar toe zou gaan. Hoe extrapoleert dat naar toekomstige aanpassing aan de grondwet?

Opperdienaar: Ze mogen je niet in een concentratiekamp stoppen, maar als ze dat toch doen, dan heb je tenminste recht op 1 maaltijd per dag. Maar als ze je die maaltijd dan toch niet geven, dan hebben ze tenminste niet het recht om je lukraak dood te schieten, maar als ze dat toch doen, dan heb je tenminste recht op een waardige begrafenis. Etc.

7 REACTIES

 1. Welke wet in de USA zegt dat je belasting moet betalen Opperdienaar?

 2. Dat is de teneur van latere toevoegingen (amendments). Het wat completere verhaal staat op http://constitutionus.com

  Klinkt voor sommigen misschien interessant, maar het begin is discutabel. De grondwet begint daar met “We the People”. Interessant dat sommige mensen over de hoofden van andere mensen (die kennelijk niet als zodanig erkend worden) een gewichtig klinkend document samenstellen, wat vervolgens heilig verklaard wordt. Daar heeft Larken Rose een mooi filmpje over gemaakt.

  Wel beschouwd baseren allerlei VS amendments en wetgeving zich op… onderwerping. Wat in andere landen niet anders is. Een grondwet als mix van formele onderwerping (aan wetgeving) en sigaren uit eigen doos. Althans, voor onderworpenen. Want het ‘recht’ tot belastingheffing (gelegaliseerde afpersing) is altijd prominent aanwezig in een grondwet, hoewel belastingen niet de enige last zijn die onderworpenen wordt opgelegd.

  Wie stelt “ja maar, ja maar ‘we’ hebben toch allerlei prachtige beschavingen opgebouwd?” vergeet gemakshalve dat allerlei constructies voor onderwerpers en onderworpenen een vies luchtje en wrange bijsmaak hebben. Helaas kan men zich voor dit soort figuurlijke bijsmaken en luchtjes afsluiten, waardoor schendingen van de pure innerlijke natuur ‘gewoon’ als institutie blijven doorgaan.

  Stel je voor dat de wereldorde zodanig wordt omgezet dat zij niet langer systematisch de pure innerlijke natuur schendt? Van niemand? Dan zouden perversiteiten en desnoods dragers daarvan niet langer kunnen overleven. En dat lijkt me een zeer aantrekkelijk vooruitzicht.

  Matthijs [6] reageerde op deze reactie.

 3. Een grondwet is terug te voeren op de Rule of Law die al door Griekse filosofen werd gepromoot. De Griekse ekklèsia (vergadering, congres voor congregation) was een democratische bestuursvorm waarin men gelijkwaardig samenwerkte. Hoewel uitsluitend mannen, niet vrouwen of slaven. De een meer gelijk dan de ander.

  Die constructie is in het Romeinse christendom (Nieuwe Testament) geïmporteerd, waar het woord ekklèsia is vertaald naar ‘church’ of ‘gemeente’. Daardoor zijn regeringen en gemeenteraden ontstaan. Compleet met congresleden (een soort Tweede Kamer) onder toeziend oog van senatoren (een soort Eerste Kamer).

  Daar kan van alles van gezegd worden, zoals dat het een community project zou zijn van gelovigen in een bepaalde (staats)religie die bekeringscampagnes op touw zetten voor ongelovigen in de wil van ‘God’ oftewel in dit verband kopstukken. Dat sluit ongelovigen in eerste instantie uit. Terwijl de wil van kopstukken discutabel is, vandaar dat Griekse filosofen ooit met de term natuurrecht aan de slag gingen om tirannie te voorkomen of begrenzen. Hoewel het geen puur natuurrecht meer was, want bijv. slavernij diende gehandhaafd te worden.

  De US amendments eindigen op dit moment met een begrenzing op de inkomsten van congresleden. Hoewel omkoperij – zoals met leuke baantjes na afloop van de ambtstermijn – daarmee niet voorkomen wordt. En tirannie niet voorkomen kan worden, hoewel dat symptoom wel bestreden kan worden met protesten en ‘gebeden’ aan een ‘hogere macht’ zoals rechtbanken; de hogepriesters van de staatsreligie. De vraag is alleen wat de aard is van individuen die posities in rechtspraak innemen, want ook vanuit die posities kan tirannie gefaciliteerd worden (schrijf ik uit eigen ervaring).

  Als je dit soort bestuurlijke constructies scant en analyseert, dan kun je niet onder de conclusie uit dat ze individuele ontwikkeling bepaald niet stimuleren, maar eerder belasten en verstoren. Niemand is capabel om als supermens te functioneren, als een verondersteld übermensch, niemand als onderworpene, een verondersteld untermensch. Dat wringt met de pure innerlijke natuur, met gevolgen waar uiteindelijk iedereen last van krijgt. Terwijl een gezonde individuele ontwikkeling voor een ieder in feite niets anders dan streven naar kleinschalig geluk impliceert. Voor en door een ieder wel te verstaan.

Comments are closed.