Vergeet de sleepwet. Er staan nog engere voorstellen in de stijgers. Het “Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden” staat grootschalige koppeling van de gegevens die de overheid heeft verzameld toe. Hoe cynisch! Aan de ene kant schept de overheid de illusie van privacy door middels de AVG wetgeving smoelenboeken, klassefoto’s en ledenlijsten te verbieden. En daarnaast introduceert ze naast de sleepwet een veel engere realiteit. De grootschalige koppeling van gegevensverzamelingen. Big brother on steroïden.

Big brother

Het big brother gehalte van deze wet is enorm. Niet alleen overheidsinformatie kan gekoppeld worden, ook informatie van het bedrijfsleven is niet veilig. De toelichting op dit wetsvoorstel stelt: “Publiek-private samenwerking kan beide kanten voordelen opleveren. Er zit veel kennis over nieuwe ontwikkelingen, risico’s en technologieën bij het bedrijfsleven en ook kunnen private partijen over informatie beschikken die voor een integrale aanpak van maatschappelijke vraagstukken van belang is. Zowel de private partij als de publieke partij kan op basis van uitgewisselde informatie actie ondernemen of een interventie plegen die bijdraagt aan het voorkomen en bestrijden van criminaliteit. In het rapport van de Werkgroep Verkenning kaderwet gegevensuitwisseling werden de volgende voorbeelden van publiek-private verbanden genoemd: energiebedrijven bij de aanpak van hennepkwekerijen, curatoren bij het voorkomen van faillissementsfraude, financiële dienstverleners bij het tegengaan van witwassen en transportondernemingen bij de handel in verboden goederen.”

Daarnaast wordt het vertrouwelijke karakter van de AFM doorbroken: “De Autoriteit Financiële Markten kan, indien zij deelneemt aan een samenwerkingsverband als bedoeld in de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, in afwijking van artikel 63a, eerste lid, vertrouwelijke gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze wet opgedragen taak, verstrekken aan dat samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband waar dus ook private partijen aan deelnemen…..

DNB moet ook meedoen: “De Nederlandsche Bank kan, indien zij deelneemt aan een samenwerkingsverband als bedoeld in de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze wet opgedragen taak, verstrekken aan dat samenwerkingsverband.”

Koppelingen die als ik de wet begrijp mogelijk zijn:

Reisgegevens van luchtvaartmaatschappijen koppelen aan sociale uitkeringen

Inboedelverzekeringen (waar verzekerd bedrag groter is dan het drempel bedrag voor het eigen vermogen volgens sociale zekerheidswetgeving) vergelijken met sociale uitkeringen. (heeft iemand nog niet aangegeven vermogen?).

Een bestandsvergelijking van het kenteken register met de sociale uitkeringen.

De klantenkaartgegevens van slijterijen en tabakswinkels gebruiken om drank en tabaksverslaafden op te sporen en deze “vrijblijvende” hulp bij afkicken aanbieden. Of om dit aan uitkeringsinstanties te verschaffen, of aan het CBR.

Klantenkaart gegevens van bouwmarkten analyseren op bijbeunende uitkeringstrekkers.

GSM locatie gegevens van de roze buurten verzamelen en analyseren zodat klanten en hoeren opgespoord kunnen worden, zodat mogelijk zwart geld wordt opgespoord.

Koppeling van de verkoopregisters van juweliers en goudhandelaren aan belastingdienst gegevens.

Conclusie

Op dit moment mag de overheid alleen gegevens gebruiken voor specifieke doelen en als dat absoluut noodzakelijk is. Het uitgangspunt voor het gebruik en delen van gegevens gaat in dit wetsvoorstel  van “nee, tenzij de noodzaak is aangetoond” naar “ja, tenzij er grote bezwaren zijn”. Alle gegevens mogen zo in principe voor elke controlerende taak van de overheid worden ingezet, ook als ze voor een heel ander doel zijn verzameld en ook als ze bij andere (private) organisaties liggen.

Ik zie overigens geen specifieke uitsluitingsgronden voor medische gegevens (zoek in wettekst en toelichting op “medi” en u vindt geen treffers).

Het enge is daarnaast nog een keer dat de bevoegdheid om deze wet concreet in te vullen ligt bij de minister die met algemene maatregelen van bestuur buiten parlementaire controle om verder het kader gaat stellen voor deze wet.

Meer lezen op privacybarometer.nl

 

9 REACTIES

 1. (Handels)imperia en technologie hebben op z’n minst één overeenkomst: Ze rukken op en veroveren steeds meer terrein zolang het kan. Omdat systeemdenkers en technocraten altijd wel een smoes weten te bedenken waarom dat noodzakelijk zou zijn. Misschien denken ze wel “lang leve onwetendheid”, want hoe meer kennis en inzicht, hoe sterker de reactie jegens dit soort invasieve, privacy penetrerende operaties “ik moet je niet”.

 2. Privacy is een puur natuurlijke vrijheid, geen privilege. Een ieder is van nature vrij om de intieme delen van levens af te schermen voor buitenstaanders, een vrijheid die heersers schaamteloos vertrappen en vertreden. Want alleen door de schil van privacy te penetreren kunnen individuen gereguleerd en gestuurd worden. Dat werkt verziekend uit.
  Ooit (feodalisme) begon dit met het reguleren van het intiemste deel van ieders leven; de individuele man vrouw en ouder/kind verhouding, via de introductie van genderrollen. Op dit terrein werd gezondheid taboe verklaard, ketters.

  Ter bewustmaking het volgende:
  Wie in westerse gebieden naar een huisarts of specialist gaat, heeft last van fysieke of mentale aandoeningen of gebreken. Die zijn meestal via psychosomatische route veroorzaakt. Wat betekent dat een medicus met inzicht, door zicht op symptomen te krijgen, in kaart kan brengen met welke soort sociale spanningsvelden iemand te maken heeft.

  Geldt het medisch beroepsgeheim ook jegens medewerkers van overheidsdiensten? Ga er niet vanuit, vertrouw er niet op. Verzekeraars registreren meer dan alleen eindbedragen van nota’s voor behandelmethoden en ‘geneesmiddelen’. Daar kan al teveel van afgeleid worden. Wanneer, in welke mate en inhoudelijk welke informatie huisartsen en specialisten naar overheidsdiensten dienen door te laten sijpelen, of op eigen initiatief dienen te verstrekken, wordt niet openlijk gecommuniceerd. Systematisch inlichtingenwerk functioneert alleen afdoende wanneer doelwitten in onwetendheid worden gehouden. Er wordt beweerd dat dat alleen bij levensgevaar (gevaar voor eigen leven) gedaan wordt, maar is dat ook zo?

  Diagnoses van medici en medisch beroepsgeheim zijn niet altijd betrouwbaar. Om basale privacy te handhaven is het verstandig om de werking van je eigen lichaam en psyche zelf te leren kennen, zelf een diagnose en behandelplan vast te stellen. Raad vragen is verstandig, liefst bij meerdere informatiebronnen, maar verstrek dan alleen ‘need to know’ informatie waar niet teveel van afgeleid kan worden. En bedenk dat Big Data (zoals Google) vaak nog eerder weet dat je ergens last van hebt dan bijvoorbeeld intimi. Of denkt te weten, want misschien was je wel gewoon je algemene ontwikkeling aan het bijschaven.

  Deze waarschuwing komt voor uit ervaring die wijzer maakt. Diagnoses die ernaast zaten met onnodige fysieke schade in het staartje. En walgelijke interacties met medici waar ‘de staat’ bij betrokken was, die dodelijk waren voor eventueel vertrouwen in medisch beroepsgeheim. Hoe het medische gebied ook gedraaid en gepresenteerd wordt, het is een rampgebied.

 3. Gevaren m.b.t. privacy zijn terug te brengen op iets heel simpels; als er een collectie individuen aangestuurd moet worden, moet deze onder controle gehouden worden wat alleen kan door afhankelijk te houden. Algemeen kan dat door primaire behoeften onder voorwaarden toegankelijk te maken.

  Het doel van inlichtingenwerk (‘marktonderzoek’) gericht op een individu is kennelijk gevoelige plekjes te vinden waar een individu mee gemanipuleerd kan worden, onder druk gezet kan worden.

  Daarmee kom je op zgn. pressure points in (filosofische) krijgskunst, in marketing bekend als ’trigger points’. Dat is van belang voor zgn. ‘handlers’ of in marketing voor verkopers.
  Dreigt een situatie te escaleren, dan is het voor agressors van belang om het allergevoeligste plekje te vinden, voor de zgn. ‘death touch’. Wordt iemand op dat plekje geraakt, dan is het voor de betrokkene afgelopen.

  Al met al wordt er al eeuwen veel moeite gedaan om data te vergaren zodat individuen onder druk gezet kunnen worden. Wie braaf met de culturele stroom meegaat heeft nergens last van. Maar wie de discutabele zin van een ander niet doet wordt het liefst in het gareel gedwongen. Dat vereist traditie. Om de stabiliteit van een sociale orde te bewaken en handhaven. Traditioneel is een individu een manipuleerbaar instrument. Hoewel er traditioneel met twee maten gemeten wordt, want dat dient niet voor de organisatoren te gelden. Hoewel uiteraard ook organisatoren zo hun gevoelige plekjes hebben, wat impliceert dat de rollen bij misbruik van macht (mogelijkheden) ook omgedraaid kunnen worden. En ook dat is onderdeel van traditie.

 4. En zelfs al zou er toch nog enige beperking in dit wetsontwerp staan, dan houden ze zich er toch niet aan: zie drie verschillende officieren van justitie die journalisten afluisterden.

 5. waar.
  en gaat gewoon gebeuren…
  geen macht die dit tegen kan houden –
  omdat deze uitkomsten in t systeem ingebakken zitten…

 6. De aandacht van de overheid voor privacy is natuurlijk een farce. Het is niet meer dan een schijn ophouden. Door de door de wetgever gestelde voorwaarden aan alles wat je doet (BSN, KvK, opleidingen, eigendomsoverdrachten, vergunningen, licenties, de heffingen en op alles wat je maar kunt bedenken) is er geen privacy meer. Ergens in het systeem (overheid en gelieerde partijen. Elk bedrijf is eigendom van de staat, want volledig afhankelijk) bestaat er de mogelijkheid om informatie te koppelen aan een persoon. Aan de voorkant/buitenkant zegt men deze te beschermen via b.v. de AVG, aan de achterkant wordt schending gelegaliseerd door wetgeving (wettelijke taak, sleepwet, veiligheid enz.).

  Het is een grote farce waar we ons massaal druk om maken. Terwijl het systeem, nog los van de corruptie, geen privacy kent. Ik, jij en ieder van ons is eigendom van de staat en volstrekt afhankelijk. Zelfs zelfdoding is bij wet verboden. ?

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Harrie van Vaore Tjeu [7]: Anders uitgedrukt wordt een ieder via allerlei routes aangezet tot sociale zelfmoord.

  Daarbij wordt verondersteld dat iemand die zichzelf uit walging isoleert, of in isolement gebracht wordt, nóg eenvoudiger te bespelen is. Iedereen is immers zowel zeer gericht op zichzelf als individu, als op het verlangen naar een gezonde sociale omgeving. Een primaire behoefte die misbruikt wordt om in te lijven in een kring van lotgenoten; jagers/verzamelaars die levens buit maken om vervolgens uit te buiten. Een oude nomadische traditie die traditioneel ook door vorsten gehanteerd wordt; het nemen en inzetten van levens, een vorm van instrumentalisme.

  Is er ergens een nood, dan moet dat gedetecteerd worden. Bij staatsreligie wijst traditioneel een lotsbeschikking iemand aan voor een soort noodlot, die dan verkocht wordt als een bestemming. Bestemmingsplannen voor mensenlevens als een soort van Heilige Graal in handen van bestuurders en vorsten.

  Koortsachtig jagen op kandidaten voor bepaalde functies helpt er bij een beschaving-in-verval niet meer aan. Het zijn meer wanhoopsdaden, laatste stuiptrekkingen. Wanneer een houdbaarheidsdatum is verstreken of een huis inmiddels slooprijp is moet er een keer een eind aan komen om ruimte te maken voor een nieuw begin.

 8. Mij niet gezien, houdt me net als een ijsberg voor 9/10 onder water?

Comments are closed.