17 REACTIES

 1. Ja, de crux zit ‘m in tussenpersonen en monopolies.
  Behulpzaamheid is een soort sociaal levensbloed. Als de circulatie stopt, loopt alles gierend vast. Het is daarom verstandig die circulatie aan de gang te houden door behulpzaam te zijn.

  Maar… bij tussenpersonen blijft er aan de strijkstok hangen.
  Monopolies door derden veroorzaken behalve strijkstokken ook frustraties.
  Alleen wat je zelf kunt bedenken en doen heeft werkelijk waarde. Tussenpersonen en monopolies veroorzaken waardedaling. Er wordt namelijk onderweg waarde weggezogen of geblokkeerd.

 2. Voor de ingewijden: de Yamnaya ontwikkelden een soort libertarisch model waar samenwerking en locale hiërarchie centraal stonden, dit model paste heel goed in west europa waar het landschap in eerste instantie geen grote hiërarchie mogelijk maakte en het klimaat dit ook al niet ondersteunde. West europa in het bijzonder ontwikkelde dan ook de stammen cultuur en later het individualisme.

  Nu echter de welvaart groot genoeg is geworden zien we een tendens om deze ontwikkeling ongedaan te willen maken. Boze tongen vermoeden opzet…

  Nico [4] reageerde op deze reactie.

 3. @rien [3]: De Yamna cultuur is de zoveelste versie van een patriarchale cultuur die om de dood als overgangsritueel draait.

  Gezien het wedstrijdje of het nu een matriarchale of patriarchale cultuur moet worden de volgende vraag: Ben je ergens een mix van die twee tegengekomen?

  Als individueel een fusie van man en vrouw mogelijk is, kan ik me niet voorstellen dat zo’n concept nooit is opgeschaald en uitgerold. Hoogstens kan ik me voorstellen dat het niet in geschiedenisboeken voorkomt, want de overwinnaars (her)schrijven nu eenmaal de geschiedenis.
  In pre-historische tijden bestond en functioneerde deze mix, want dat kan van bepaalde bronnen afgeleid worden.

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Nico [4]: Deze vraag komt niet uit het niets. Een mix van matriarchaal en patriarchaal kwam onder andere voor in de beschaving rondom de stad Teotihuacan. Die werd volgens hiërogliefen van de Maya’s de “plaats van de rietstengels” genoemd. Latere Azteken noemden deze beschaving de “geboorteplaats van goden”. Man en vrouw mixen is inderdaad goddelijk genieten.

  Deze mix is zo onbekend, dat ook taal-liefhebbers en taalkundigen kennelijk op zoek zijn naar een treffend woord. Kijk maar eens naar de voorzichtige suggesties. En de opmerking dat matriarchaal in tegenstelling tot patriarchaal nooit 100% eenzijdig dominerend is.

 5. @Bertuz [2]:
  “Collectivisme steunt op de gedachte dat je samen meer kunt bereiken.”
  Dus libertariers zijn ook collectivisten? Een huwelijk is ook collectivistisch?En een bedrijf of een sportclub of stichting?
  De vraag of het onder dwang is of vrijwillig, is irrelevant voor jou?
  Ik hoop dat je jezelf niet tot de intelligente mensen rekent.

  • @jhon [10]: ja, dwang kent vele vormen,dus niet alleen fysiek. Chantage is er een, herspoeling en manipulatie twee anderen. Uiteindelijk zit er achter de schijnbaar opgelegde keuze altijd de (fysieke) consequentie. Verlies van eigendom, salaris/bedrijf, positie, vrijheid of zelfs het leven.

   Ik ken Astrid persoonlijk en heb haar worsteling mogen ervaren. Zich met hart en ziel inzetten op het ICT dossier en beseffend dat geld en het geldsysteem een taboe zijn voor partijleden.

   Nico [12] reageerde op deze reactie.

 6. @jhon [10] en @Harrie van Vaore Tjeu [11]: Een treffend citaat uit dat artikel:
  “Partijen zouden onafhankelijkheid niet als zwakte, maar als kracht moeten zien.”

  Spijker op de kop!
  En dan niet alleen voor politieke partijen, maar ook voor marktpartijen zoals bedrijven en overheidsorganisaties.

  Is de contradictus in terminus bij vacatures al opgevallen? Moet zelfstandig zijn. Oh ja, waarom dan afhankelijk van en aanstuurbaar door een organisatie worden?

 7. @Harrie van Vaore Tjeu [13]: Misschien dat dit iets met staatsreligie te maken heeft. Vroeger het christendom, waarin beweerd wordt dat gelovigen zoveel als mogelijk op Jezus zouden moeten gaan lijken. Beweerd, want theorie en praktijk kunnen verschillen.

  Maar wat betekent dat ‘lijken op’ eigenlijk? Volgens deze overdenking: “in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig”. Daarmee wordt dan volgens de tekst die erop volgt de ruggensteun van de staats-organisatie bedoeld. Staatsreligie dus.

  Vertaal je dat naar de staat waarin een individu verkeert, dan kan iemand onafhankelijk en zelfstandig zijn, of juist afhankelijk en van buitenaf aangestuurd. Het verschil tussen a) jezelf toebehoren en kiezen wie of wat je wilt toebehoren (en andersom) of b) geacht worden een groep toe te behoren. Bezit van jezelf of bezetene van anderen. Het optreden van Jezus was erop gericht anderen te bevrijden, alleen zijn degenen die kennelijk denken dat ze Jezus zijn erop gericht om anderen in dienstbaarheid te houden, bijv. als werknemer.

  • Ja. Dan is het “gejustificeerd”. Wat krom/onjuist is is dan recht/juist gemaakt.

 8. Als ik het goed heb begrepen is onrechtvaardigheid in wetgeving sinds ongeveer de Romeinse tijd verplicht, als instrument om lijden te kunnen produceren. Lijden wordt vanaf het Romeinse christendom als valuta beschouwd, omdat iemand laten lijden een corrigerende reactie produceert. Zo worden instrumenten voorbewerkt en gesmeed. Althans, als iemand zich als zodanig laat gebruiken.

  Ondertussen… merk ik hier en daar dat er een zgn. paragenesis gaande is. Een genesis (oorsprong) para (naast) het reeds bestaande. Gezondere alternatieven zijn uiteraard welkom, want (zelf)bestuurlijk wordt er zo ongeveer overal een pervers zootje van gemaakt.

Comments are closed.