De regering van Zuid-Afrika heeft aangekondigd dat men het land van blanke boeren gaat onteigenen, en wel zonder compensatie.

De aangekondigde onteigening is in de meeste Westerse landen met een schouderophalen ontvangen, alsof het niet belangrijk is.

Toegegeven moet worden dat Zuid-Afrika best ver weg is en iedereen kent het cliché dat een treinontsporing in India met 100 doden een ongeluk is, maar in Nederland met 10 doden een ramp.

Toch wringt er iets. Toen de blanke regering van Zuid-Afrika in het verleden de zwarte jongeren tweederangs scholing aanbood, was dat in de Westerse wereld steen des aanstoots en het bewijs dat de apartheid niet deugde.

Nu worden blanke Zuid-Afrikanen rechteloos gemaakt door een overwegend zwarte regering en iedereen haalt zijn schouders op.

Los van de vraag waar de blanke boeren naar toe moeten als ze niet meer mogen boeren in Zuid-Afrika, is er nog een veel groter probleem. De blanke boeren in Zuid-Afrika kunnen boeren als geen ander volk. Bekend is dat in het verleden jonge boeren uit Nieuw-Zeeland maar al te graag in leer gingen bij de Afrikaner farmers. Na een aantal jaren als knecht te hebben gewerkt kenden zij de kneepjes van het vak en gingen zij terug naar Nieuw-Zeeland om daar hun eigen farm te beginnen.

Dat zal nu wel afgelopen zijn, want Zuid-Afrika is geen veilig land meer, en voor blanke boeren al helemaal niet meer.

De vraag is wie er wel gaat boeren op de onteigende boerderijen. De overheid zelf? Of de zwarte bevolking die de onteigende grond krijgt? In de praktijk zal de herverdeling van de onteigende grond uitdraaien op cronyism vrees ik, maar dat even terzijde. De lezer voelt al aan waar ik naartoe wil: de voedselproductie zal ineenstorten en Zuid-Afrika zal van voedselexporteur een voedselimporteur worden. Daarna is het wachten op pleidooien voor economische hulp aan Zuid-Afrika door Westerse landen. Want het Westen heeft immers de eeuwigdurende schuld aan de slavernij om de hals hangen, zodat Afrikaanse landen om hulp kunnen blijven vragen.

James Peron, een bekende Amerikaanse libertariër, schreef er jaren geleden al een boekje over, getiteld Die, the Beloved Country. Zijn conclusie is dat Zuid-Afrika Zimbabwe achterna zal gaan, zij het dat het veel meer moeite zal kosten om Zuid-Afrika kapot te maken dan het bij Zimbabwe heeft gekost, vanwege de veel sterkere economische basis.

De neergang in Zuid-Afrika, eens de sterkste economie van Afrika ten zuiden van de Sahara, schept kansen voor Afrikaanse landen die wel een verstandig economisch beleid voeren. In hoeverre zij Zuid-Afrika kunnen vervangen moet nog blijken.

De conclusie die we in ieder geval kunnen trekken dat de wereld er na Venezuela weer een economisch treinongeluk bij heeft.

Paul Verhaegh

16 REACTIES

 1. Dat gaat de kant op van Zimbabwe totdat het land zo arm is, dat er alleen nog ontwikkelingshulp naar toe kan?

 2. Van het ene uiterste naar het andere uiterste lijkt wat afgekeken van Europa. Net als op de kleuterschool op de wipwap zitten en dan maar kijken of je genoeg gewicht in de schaal kunt leggen om met de ander te kunnen spelen. Omlaag laten bonken of omhoog laten vliegen.

  Dit klinkt misschien wat simplistisch, maar oosterse filosofie gaat juist uit van balans. Da’s zoiets als een draaitol die aangeslingerd wordt en lekker blijft draaien, waarbij ondertussen allerlei kunstige visuele effecten tevoorschijn komen.

  Mijn punt; als je eenmaal met een bepaalde filosofie begint, dan blijft dat op allerlei manieren doorwerken. Zoals in de Zuid-Afrikaanse casus. Hoewel Nelson Mandela heeft geprobeerd om de Ubuntu filosofie te herintroduceren, die welbeschouwd veel op vroegere oosterse filosofie lijkt. Het kwartje is kennelijk nog niet gevallen.

 3. Nelson Mandela was een door de Mossad opgeleide communist die niets anders heeft gedaan dan met mooie woorden Zuid-Afrika in de afgrond heeft geduwd.
  https://www.youtube.com/watch?v=GSYoXzozEI4
  https://www.youtube.com/watch?v=Yp7lJ_6T1VQ

  Elk volk, BEHALVE HET BLANKE VOLK, mag trots zijn op zijn afkomst. Het Von Coudenhove-Kalergi plan uit 1926 is inmiddels in de 5e versnelling gezet. Heel de wereld moet BLANKVRIJ worden gemaakt, op het (zelfgeproclammeerde) “uitverkoren” volk na.

  Op deze manier laten zij dan vanuit Groot-Israël zien wie de wereld FEITELIJK regeert.

  De rest van de wereld zal dan één grote marxistische “heilstaat” zijn, waarin door dit “uitverkoren” volk te pas en te pas wordt gemoord, uitgebuit, verkracht, uitgehongerd en alles wat onder STALIN eveneens het geval was opnieuw plaats gaan vinden.

  Het Christendom zal verboden worden, kerken zullen massaal en wereldwijd worden vernietigd en degene die protesteert zal naar de goelags (welke naam dit dan ook moge krijgen) worden afgevoerd zonder één of andere vorm van proces.

  Dit is wat ons te wachten staat. Ook in Europa

  Lees: Alexandr Solzhenitsyn – The Gulag Archipelago
  https://www.youtube.com/watch?v=IN5FRQX5EO4

  racistisch? Dan maar zo!

  Nico [4] reageerde op deze reactie.
  jhon [5] reageerde op deze reactie.

 4. @joepiedepoepie [3]: Toekomstbeelden ophangen aan de kapstok van afkomst, kleuren, poppetjes, gangbare religies en ideologieën etc. lijkt me getuigen van tunnelvisie. Het gaat er niet om hoe een verschijnsel genoemd wordt, maar hoe het in elkaar zit, hoe het werkt en wat de gevolgen ervan zijn. Wat dat betreft kan kennelijk niet één sociale groep zichzelf met een schoon geweten op de borst kloppen. Teveel lijken in de kast die daar kennelijk toch echt moeten blijven.

  Erfelijke belasting (met erf-zonde die van vorige generaties is geërfd, zoals denkwijzen met schadelijke gevolgen) wordt vaak ontkend. Volgens een auteur is de enige manier om daarvan af te komen daar openlijk afstand van te nemen en jezelf er nooit meer mee in te laten – “7 stappen naar bevrijding” van dr. Neil T. Anderson. Als je niet openlijk en stellig “nooit meer” zegt, dan wordt het “telkens opnieuw”. Het is veel makkelijker om geschiedenis te herhalen dan geschiedenis te schrijven. Hoewel schrijven geen vereiste is, want in een eenmaal gezonde situatie bestaat daar misschien geen behoefte meer aan.

  jhon [6] reageerde op deze reactie.
  joepiedepoepie [12] reageerde op deze reactie.

 5. @jhon [6]: Vermoedelijk heeft iedereen weleens iets gedaan wat op dat moment of achteraf de daad beschamend bleek te zijn. Iedereen wordt weleens in gewetensconflict gebracht en iedereen probeert achteraf eigen gedrag te rechtvaardigen. Om vlekjes op je eigen ziel weg te krijgen is erkenning de eerste stap. Maar toch… gaat het nooit helemaal weg. Het blijft littekenweefsel om het maar zo uit te drukken. Of misschien wel een (figuurlijke) tatoeage op de ziel, wie weet.

 6. @jhon [6]: Hi Jhon. Ik weet niet of je een schrijver bent. Veel zigeuners, reizigers en woonwagenbewoners kunnen wel heel mooie verhalen vertellen. Vanuit eerdere reacties van jou heb ik begrepen dat je reist. Je bent met de vrachtwagen Europa doorgereisd. Op jouw manier. Niet te snel, relaxed, met wat THC. Als je wil vertellen, kan je altijd mailen naar info@vrijspreker.nl.
  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 7. @jhon [6] en Ratio [9]: Gezien veel contacten met Roma (vertaald ‘mensen’, meervoud van Rom, ‘mens’) kan ik jullie misschien een voorzetje geven, ter inspiratie.

  Het lijkt off-topic onder een verhaal over Zuid Afrika, hoewel de scheiding blank – zwart hier op een andere en misschien wat verrassende manier uit de verf komt. En wat blijkt? Als het taboe op mengen wegvalt is het behalve mogelijk nog leuk ook!

  Bij woonwagenbewoners draait veel om cultuur, maar wat wordt daar nu eigenlijk mee bedoelt? Een bestaan in en om een woonwagen is heel wat anders dan een sedentair bestaan. Maar hoe?

  Beschutting zoals in een woonwagen of woning is een primaire levensbehoefte. Alleen wordt een woning kennelijk vooral gezien als een functieplaats, een positie in een land. Iets dat toegewezen wordt door een heerser, of waar je jezelf in kletst of inkoopt (simonie).
  Vergelijk daarnaast hedendaagse landen met ‘vakken’ of vakgebieden en er gaat een andere belevingswereld voor je open. Hoewel de rigide vakgebieden van nu vroeger meer aandachtsgebieden waren zonder strak getrokken grenzen.

  Vroegere woonwagenbewoners trokken rond en namen allerlei creativiteit en daarmee inspiratie met zich mee. Een soort creatieve ‘bloedcirculatie’. Een woonwagen was niet patserig groot, maar innerlijk wel een kunstwerk. De naweeën daarvan zijn nog te zien in woningen van Roma; met houtsnijwerk, muurschilderingen etc. Voor broodwinning hadden woonwagenbewoners een groot aanpassingsvermogen. Zo pasten zij de stijl van hun muziek aan naar de smaak van publiek.

  De problemen die woonwagenbewoners met sedentaire bevolking ondervonden kwamen vooral voort uit de ingezaaide denkwijzen m.b.t. functies, positioneren en misschien vooral fixeren. Daardoor ontstaat jaloezie die afgereageerd wordt. Maar toch, wat je van ver haalt is lekker. Reizende marskramers en woonwagenbewoners kwamen met iets dat van ver kwam en lekker smaakte als het ware, omdat het onbekend was en zeldzaam. Op ideeën bracht misschien.

  Verhalen die wij van Roma hoorden gingen over wielen die onder woonwagens weggezaagd werden op initiatief van communistische machthebbers, woonwagenbewoners die te werk gesteld werden en in standaard woningen geforceerd werden, scheiding tussen wonen en werken die afgedwongen werd, een benauwende cultuur die door de strot geduwd werd en wordt onder het mom van integratie. Benauwend vanwege bekrompenheid. Waardoor het aanpassingsvermogen aan omstandigheden een knauw kreeg, want het wordt niet meer zo getraind.

  Als je kijkt naar het verschil tussen sedentair en nomadisch, dan zie je een typisch verhaal van de pot verwijt de ketel. Terwijl woonwagenbewoners voor zichzelf zoveel mogelijk cultuur fixeren, gingen edelen zelf op ontdekkingsreizen voor wetenschappelijk onderzoek en kwamen ze als een soort woonwagenbewoners terug met inspiratie. Want wat je van ver haalt is lekker, inspirerend, en kun je zo fijn uitzaaien onder een vastgeroeste bevolking.

  Creatieve bloedcirculatie hoeft niet opgehangen te worden aan de vormelijke kapstok van een woonwagen of woning als functieplaats. Hoe een woonsituatie ook is, het is altijd mogelijk en zelfs wenselijk om over grenzen van culturen en vakgebieden heen te kijken om inspiratie op te doen. Niet alleen om daar beter op in te kunnen spelen, maar ook om creatieve vaardigheden en dito vingervlugheid bij jezelf te kweken.

 8. Creatieve vruchtbaarheid (zelf iets bedenken en produceren of bouwen) is een groot probleem geworden door allerlei opgelegde en door de strot geduwde rigiditeit. Waardoor er vaak gevlucht wordt naar het bekende, het vertrouwde, zoals in ‘vroeger was het beter’.

  Wie zelf niet iets kan bedenken, beschouwt anderen die dat wel kunnen als een gevaar, een bedreiging. Je weet immers maar nooit, misschien blijkt wel dat je jezelf moet gaan schamen. Terwijl… als je door de barrière van schaamte heen breekt je misschien zowaar de smaak te pakken krijgt en je jezelf zelf ook wat (in creatieve zin) vruchtbaarder kunt maken. Wat minder afhankelijk maakt.

 9. @Nico [4]:
  @Nico [4]:
  Je vergeet hierin dat “geschiedenis” niet anders dan een stel leugens zijn die wordt geschreven door de overwinnaars. Dáárom wordt dezelfde fout telkens weer gemaakt en herhaalt de gescheschiedenis zich (zij het nooit exact hetzelfde)

  Pas wanneer iemand de WARE geschiedenis kent kan iemand leren van de fouten die in het verleden zijn gemaakt.

  Een kleine voorzet:

  Dit is een samenvatting van de laatste 250 jaar waar men uit kan afleiden wáárom de geschiedenis zich keer op keer herhaalt. Deze wordt geënsceneerd. Niets anders.
  http://www.age-end.com/Gen-CSS/Khazars%20and%20New%20World%20Order.htm

  We zijn in de eindstrijd beland.
  https://www.youtube.com/watch?v=w4W1ph9j_7c

  Dan kun je wel een 7 stappen naar bevrijding plan gaan volgen, doch dat doet niets af aan de huidige situatie van deze zionistische pokkemaatschappij die niets anders doet dan middels woeker de mensheid uitzuigen ten faveure van een aantal zionistische psychopaten. – Nee dit is géén tunnelvisie, maar de relaliteit van deze planeet.

  Bekijk de serie “Europe the last battle” eens volledig en kom dan weer met een “bevrijdingsplan” want alleen met bidden red je het echt niet.

  Lees ook eens de Talmoed, het meest walgelijke, racistische boek dat ik ooit heb gelezen. Dit gaat over de geschiedeis van meer dan 2600 jaar hoe het “uitverkoren” volk zich ziet ten opzichte van andere volkeren in de wereld.

  Ten slotte lees over de geschiedenis van Marduk en JHWH en begrijp hoe de wereld al meer dan 4000 jaar wordt voorgelogen door ditzelfde “uitverkoren” volk.

  Waneer je de WARE geschiedenis kent, beschuldig me dan maar eens weer over tunnelvisie.

  Nico [13] reageerde op deze reactie.
  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 10. @joepiedepoepie [12]: Nee ik vergeet niet door wie geschiedenis wordt geschreven, nee ik was niet van plan á la een gelovige met gesloten ogen en gevouwen handen te gaan zitten bidden, nee ik beschuldig je niet van tunnelvisie. Driewerf nee dus.

  De geschiedenis die zich telkens herhaalt is m.i. dat individuen eerst onderworpen worden en zich vervolgens dienen los te worstelen of vrij te vechten.
  Zodanig geïndoctrineerd worden dat niet naast maar ‘boven’ of ‘onder’ iemand anders staan normaal (de norm) wordt geacht vereist net als bij sekteleden deprogrammering. Of misschien beter, desinfectie van denkwijzen.

  Ga je ver genoeg terug in de tijd en scan je de aardbol, dan tref je culturen aan waarin geen heersende klassen, legers en slaven waren. En toch organisatie. Kennelijk kon / kan het wel.

 11. @joepiedepoepie [12]: Je gedraagt jezelf wel licht geraakt hoor… wat je een beschuldiging noemde was een typisch geval van wie de schoen past trekke hem aan.

  Mocht je toevallig een trol in overheidsdienst zijn die reacties wil ontlokken, vertel je chef dan dat het boek ‘7 stappen naar bevrijding’ over distantiëren van verziekte denkwijzen gaat. Dat hebben geïndoctrineerden nodig om zichzelf te deprogrammeren, hoewel het dan wel de vraag is wat dan zuivere denkwijzen zijn.
  In de praktijk wordt er te vaak een modebeeld weggespoeld om het te vervangen door een ander modebeeld, zoals van het politieke jasje ‘communisme’ naar ‘kapitalisme’ of andersom, of het religieuze jasje ‘christendom’ naar ‘islam’ of andersom. Dat zet geen zoden aan de dijk natuurlijk…

  joepiedepoepie [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Nico [14]:
  Ik vind het geweldig dat jij met je vooringemnomenheid van de waarheid en realiteitszin een 14 uur durende documentaire binnen een half uur kunt kijken.

  Nee ik ben geen troll, ik haat die gastenm die tegen betaling onze Nederlandse maatschappij. gestoeld op de Christelijke beschaving, te grabbel gooien.

  Maar jij bent met je vooringenomenheid niet veel beter, want je staat niet open voor andere inzichten dan je eigen.

  Mijn motto is: “Question Everything, even your own thinking” Daar handel ik meer dan mijn halve leven al naar. Je spiegelt, leest niet, bent ziende blind en horende doof.

  Nogmaals: Pas wanneer je de docu “Europa, the last battle” hebt gezien, dan pas neem ik de moeite om weer in te gaan op één of andere reactie van je. Tot die tijd kun je met allerlei drogredenen , spiegelingen, vrijheidsstappen, of wat dan ook komen; ik neem je in elk geval niet serieus meer.

  Nico [16] reageerde op deze reactie.

 13. @joepiedepoepie [15]: Ah, 14 uur video kijken verplicht voor verdere communicatie. Da’s interessant 😀
  Ga voor door met je eigen denkwijzen telkens weer onder de loupe te nemen. Doe ik ook.

Comments are closed.