19 REACTIES

 1. Ja ja… bijltjesdag. Geen gelijkgezinde geesten kennelijk. Bijlen zijn wel handig voor sommige invasieve soorten. Het gaat mij niet om de soorten, maar het gedrag, de aard ervan. De lijst van invasieve soorten is opgesteld door ‘wetenschappers’ en derhalve niet compleet. Wel blijkt eruit dat in sommige gevallen misschien beter een snoeischaar gebruikt kan worden. Of gewoon handen, als in onkruid met wortel en al uittrekken.

  Invasieve soorten mogen er best zijn, maar ze moeten niet lastig worden… wat ook geldt voor mensen en goden.

  Het woord Holocaust betekent zoveel als ‘brandoffer’. Met de omgekeerde versie, een stankoffer waarin de onwelriekende zaakjes van onbeheerste en losbandige goden geurrijk verspreid worden, zullen ze vroeger of later best wel wegvluchten. Tenzij ze wat religieuze fanatici kunnen inzetten om ‘het werk van God’ te doen. En ze niet door andere, gezondere goden onschadelijk worden gemaakt. Ooit was er een tijd dat de oppergod dat organiseerde 😀

 2. bio entalollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll hoe verkanker je de mooie onze prachtige aardbol nahh zo dus veel bomen kappen en veel akkers verpletten{ ps omgekeerde wereld }kut dat ik dit zo aan moet kijken ik wil wel maar het gros is doordrenkt

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 3. Terzijde een erfenis van het Romeinse christendom:
  Daarin wil men jagen op boze geesten.
  Wie echter een boze geest in zich heeft, is gewoon boos gemaakt. Een puur natuur geschenk voor wie zich mentaal wil reinigen of inmiddels levensmoe is.

  Het lijkt me dan ook een stuk verstandiger om te jagen op geperverteerde geesten. Om ze bijv. te deprogrammeren zoals je bij sekteleden kunt doen. Zodat ze niet langer invasief te werk gaan. Maar ja, daar heb je wel wat meer ‘spirit’ voor nodig dan alleen maar chagrijnig worden omdat iemand boos wordt.

 4. Bomen moet je respecteren, bomen zijn de oudste vrienden van de mensheid, in al zijn vormen, het kleinste plantje tot de reuzen bomen, zonder bomen zijn de mensen verloren, en het grootste gedeelte van de dieren ook, wij vormen een symbiose, hier rond om ons huis is in 20 jaar een bos ontstaan op de eens volkomen uitgeputte wijn bouw gronden, met alles wat daar bij hoort, eekhoorns vogels insecten everzwijnen op bezoek net als de herten, de vossen en konijnen houden elkaar in stand, fasanten voor de jagers, noten en vruchten voor ons, het bos is spontaan ontstaan en er staat van alles, groot klein middel en mini, mooi om mee te kunnen maken.
  Paulien, wat heeft jouw kut met bomen te maken ?! gedraag je als een dame please !

 5. ‘Bottom line’ is dat problemen in de ‘beste kringen’ voorkomen. Verstoppen, stommetje spelen of ontkennen maakt dat alleen maar erger. Het lijkt er toch wel heel erg op dat iedereen in iets verstrikt is geraakt, ‘beschaving’, eraan vastzit en niet meer weten hoe eruit te komen. Of dat niet wil vanwege een gebrek aan informatie. Terwijl ondertussen her en der schade wordt berokkend, levens worden verziekt.

  Dat kan anders. Uiteraard. Waar een wil is, is een weg. Maar ja… die hand in eigen boezem hé… het is geen schande om fouten te maken, maar wel om ze hardnekkig te negeren of ontkennen. Dat is beschamend. En iedereen heeft het weleens gedaan, totdat door een experiment blijkt hoe bevrijdend het is om het gewoon eerlijk toe te geven en daarmee vrij baan te maken richting oplossingen. Die dan samen bedacht kunnen worden.

 6. Hoogdravende verhalen zijn altijd zo misleidend… stel je wilt een sociaal vangnet. Vroeger waren bijv. buurtbewoners dat voor elkaar. Daar hadden ze niemand voor nodig, tenzij bepaalde activiteiten van overheidswege verboden was.

  Omgedraaid hangt aan het hoogdravende verhaal ‘we moeten een sociaal vangnet creëren / in stand houden’ een prijskaartje dat op zelf-vernietiging neerkomt. Want als een ingekocht vangnet er eenmaal is, dan wordt het te gemakkelijk om er een beroep op te doen. Dat veroorzaakt laksheid, luiheid etc.

  Hetzelfde geldt voor ‘meer blauw op straat’. Leuk bedacht, maar vroeger regelden mensen ‘het’ zelf. Nu wordt iemand kennelijk als een ‘held’ beschouwd als ‘ie de politie belt en ondertussen niets anders doet dan met een mobieltje filmen. Zelf-redzaamheid is verdacht geworden en/of gecriminaliseerd.

  Beeldvorming op een bepaald punt kan versterken of verzwakken. In het laatste geval een soort zelf-vernietiging. Een soort suicide (or murder) by proxy. Zo’n punt wordt dan een drukpunt, waarna anderen in de rol van tandarts dat punt als een tand afveilen of uit je belevingswereld proberen te trekken. Omdat een ander het moet en zal regelen, je kent het wel. Zodat er uiteindelijk zoiets als tandenloze babies ontstaan die totaal afhankelijk zijn van anderen, de karikatuur van socialisme.

 7. Het verhaal van die bomen en bijl doet ook denken aan de kop die boven het maaiveld uitsteekt. Figuren die met gedrochtelijke waanideeën rondlopen en weleens zullen beslissen wat een ander wel of niet mag doen. Volgens de discutabele maatstaf goed/fout. En iemand als groentje beschouwt wanneer die groepsmores onvoldoende duidelijk is.

  De beeldvorming rondom ‘groen’ is nogal misleidend. Want groen betekent ook vruchtbaar. Het is gewoon puur natuur wanneer een individuele man en vrouw die in elkaar de liefde hebben gevonden desnoods voor elkaar de grasmaaier spelen. Als een ongezonde, schadelijke gedachte de kop op steekt wordt ‘ie door de ‘andere helft’ de kop afgehakt á la “je bent toch niet gek geworden?” Zo bezien is de onvruchtbare situatie van loslopende mannen en vrouwen, die elk hun eigen weg gaan, bepaald niet productief om zelf-beheersing aan te leren.
  Wie zo groen is als gras is kan van nature zonder problemen groeien, beheerst zichzelf en leeft in de geruststellende wetenschap dat de ‘andere helft’ altijd als een soort grasmaaier klaar staat. Wat geheel wederzijds is. Daar kan geen door derden gefabriceerde regeling tegenop, die bezorgt hoogstens overlast.

  Nico [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Nico [12]: Om deze trein even verder te laten denderen… Waarom wordt de anatomie van het kleine minder-waardig geacht?
  Een grasspriet geeft het goede voorbeeld voor een man en vrouw; twee delen die langs een verticale lijn samen één geheel vormen. De heersende cultuur wil het anders voor die man en vrouw; twee delen die los van elkaar gezien worden en hun eigen weg dienen te gaan.

  Dat is zoiets als een linker- en rechter hersenhelft die afzonderlijk van elkaar beslissingen moeten of zelfs willen nemen en tot verschillende uitkomsten komen, maar samen een misschien onverwachte uitkomst kunnen bereiken. Een uitkomst die kopstukken en loslopende mannen en vrouwen niet bevalt omdat die ‘het anders zien’, lees iets anders zouden willen afdwingen. Dat steekt, omdat ‘het’ best wel anders kan maar gebrekkigheid tot heersende norm is gemaakt. Impliciet, dat wel. Ter meerdere eer en glorie van de Heilige Naam van een bedrijf of land, die in feite niets waard is omdat die niet meer is dan een overbodig denkbeeld.

 9. @Marcus [9]: Volgens mij draait het niet om het woord “moreel”, maar om het woord “principes”. Principes kunnen los staan van de waan van de dag. Maar ik kan ook het principe huldigen dat ik per dag kijk hoe het uitpakt die dag en naar bevind van zaken handel.

 10. @pcrs [15]: Inderdaad. Wat ook geldt voor de mysterieuze Boogeyman – ook wel bekend als Zwarte Piet, die zich verstopt achter verhullende kledij en make-up. De Kerstman met zijn mysterieuze hulpjes (elfjes) is een variant op dit sprookjesthema.

  Dit roept wel een vraag op: Als je nooit in dit soort figuren hebt geloofd, of dat geloof overboord hebt gekieperd, waarom dat geloof dan toch door strotten wordt geduwd. Het is in ‘beschavingen’ op gezette tijden zoiets als alomtegenwoordig.

  Een secondaire vraag is als je gelooft in mogelijkheden om zelf te leren en te Doe Het Zelven, waarom dat geloof dan van overheidswege bestookt wordt met bijvoorbeeld terrorisme (angstzaaierij), verboden en wat dies meer zij.

  Kennelijk is het veel te lucratief om jezelf als onmisbaar te presenteren (lees op te dringen), terwijl een kundige arts en opvoeder er juist op aan stuurt om zo snel als mogelijk gemist te kunnen worden. Omdat de ander het op eigen kracht kan. Scheelt werklast en is een stuk gezelliger, nietwaar?

  Het is m.i. bepaald niet vreemd dat de huidige wereldorde wankelt. Die wordt des-kundig vergiftigd en verstikt.

 11. @Schaap [14]: Als lammeren leeuwen worden. Door naar zo’n toespraak te luisteren kunnen de stem-lammeren een perspectief krijgen waarmee ze hun naieve wereldje zien zoals die werkelijk is. Parasiterende varkens die zich meer gelijk achten aan de lammeren krijgen het dan moeilijk. En terecht.

  Nico [19] reageerde op deze reactie.

 12. @js mill [18]: Bij die parasiterende zwijnen kan ik me wel wat voorstellen helaas, maar toch… lammeren die leeuwen worden?

  Diersoorten worden traditioneel gebruikt om een plaats in een sociale orde te duiden, inclusief karakterbeeld.

  Het verhaal over bomen die op bijlen blijven stemmen kan doorgetrokken worden naar een verhaal als in The Last Kingdom. Iemand die ontvoerd wordt en opgeleid als krijger, vervolgens op een schild wordt gezet.

  Dat klinkt allemaal mooi en nobel, maar het verhaal van Asterix en het ijzeren schild demonstreert dat ‘het’ ook zonder iemand op dat schild kan. Bovendien illustreert het verhaal dat op een schild gezet worden het risico op zwaarlijvigheid impliceert, terwijl dat schild verborgen houden of het in de hand meenemen zonder erop te klimmen best goed voor de lijn is.

  Zowel bomen die op bijlen stemmen als mensen die op iemand stemmen om op een schild gezet te worden zouden misschien best weleens kunnen nadenken of dit soort gedoe niet anders kan.

Comments are closed.