Wanneer politici uitgenodigd zouden worden, een IQ-test te ondergaan, denk ik niet dat dit verzoek bij de meesten erg welkom zou zijn. Vermoedelijk even onwelkom als een integriteitstest. Politici die zouden rondlopen met naamkaartje op hun revers met in grote duidelijke cijfers de tevoeging 83/02, aangevende respectievelijk IQ en integriteit, zouden aan de politiek een element van transparantie toevoegen dat even verbazingwekkend als teleurstellend zou zijn.


Aan internationale conferenties zou het een uiterst pijnlijk element toevoegen, dat inzicht zou verschaffen in significante verschillen tussen verschillende naties en kleuren.

Van politici als Van Agt en Bolkenstein schat ik het IQ hoog in; van de VVD-zwemster wat lager.

Ik vermoed dat rechts gemiddeld iets hoger zal scoren dan links en religieus gemiddeld iets lager dan niet-religieus.

Toch zou het interessant zijn, de resultaten van een dergelijke test te zien, maar het zal er wel nooit van komen.

Van de Amerikanse presidenten schat ik qua IQ Nixon en Clinton het hoogst in; Reagan niet zo hoog en zowel Clinton als Nixon laag op de integriteitsschaal. Maar op die laatste schaal zal wel nauwelijks een politicus hoog scoren: liegen en bedriegen zijn evenals naar believen veinzen en onveinzen immers inherent aan het vak en een sine qua non voor het uitoefenen ervan.

 

Hugo van Reijen

26 REACTIES

 1. politici kennende gaan ze liegen over hun IQ. Bovendien, liegen en draaien is een kerncompetentie voor politici. De eerlijke politicus zal niet altijd de fractie discipline kunnen opbrengen die vereist is, en zal dus onderaan in de politieke hierarchie blijven steken.

 2. Da’s lang geleden die Nixon als president. Toen liep ik nog rond op de kleuterschool. Is De Vrijspreker echt een hangplek voor bejaarden geworden? Waar is generatie “jong, snel en wild” hier?

  Ik denk eigenlijk dat politici veel slimmer zijn dan zij zich voordoen. Het probleem is dat zij het talent missen om met dat IQ iets te doen waar de markt (mensen) voor betalen wil. Dus is de politiek een goed plan B naar roem en rijkdom.

  Verder zijn politici het kwaad in de wereld. Slecht van nature en tot slechtheid geneigd. Daarom alleen al moet de macht van de staat worden ingeperkt.

  jhon [8] reageerde op deze reactie.

 3. Hoewel ik begrijp dat een wat hoger IQ best handig kan zijn, is het niet zaligmakend. Er zijn eenvoudige mensen met laag IQ en zuiver karakter, mensen met hoog IQ met een misvormd en vervuild karakter. Hoewel het ook andersom kan zijn, een vervuild laag IQ en schoon hoog IQ.

  IQ zegt misschien vooral iets over hoe snel iemand van begrip is. Er kan best begrip voor opgebracht worden als dat wat langzaam gaat. Begrip voor verontreiniging wat ons (man vrouw) betreft hoogstens om de oorzaak en aard ervan in beeld te brengen om die verontreiniging inclusief bron ervan zo afdoende mogelijk aan te kunnen pakken.

  Ook de rede wordt overgewaardeerd. Als iemand gebrekkige of vervuilde denkbeelden hanteert kan een redenering heel redelijk klinken maar klopt er ondertussen geen hout van. Er zit dan geen ‘spirit’ in, het zijn de producten van een verontreinigde geest. Ruimte-afval in belevingswerelden die geprobeerd worden te verkopen en exporteren. Hoe geniaal dat afval ook geconstrueerd is.

  Gerard [25] reageerde op deze reactie.

 4. Ik vermoed eigenlijk dat het voor veel politici ‘een moetje’ is geworden. Het volgende artikel met commentaar wijst ook in die richting:

  Hartstocht. Een artikel over futloosheid onder politici. Eigenlijk is die uitkomst niet zo vreemd. Harts-tocht ontstaat wanneer het in een hart gaat tochten door hart-aanvallen. Wanneer een hart of het ‘hart van de zaak’ onder vuur komt te liggen, dan worden traditioneel alleen symptomen bestreden en dat op een manier die door anderen gereguleerd wordt. Geen wonder dat die politici daar futloos van worden.

  Aan de andere kant is het best wel wonderlijk dat politici dat niet openlijk verwoorden. Zo houden ze zichzelf en anderen eigenlijk alleen maar bezig. En dat is iets waar zowel politici als toeschouwers dan last van hebben. Het wordt onvermijdelijk geestdodend, slaapverwekkend, futloos. Zoiets als altijd maar een circus-voorstelling opvoeren of die bekijken. Ik kan me voorstellen dat mensen wel wat beters hebben om te doen. Maar zolang er voor die show gestemd en betaald wordt, en die show ook georganiseerd wordt… geldt de Amerikaanse uitspraak “the show must go on”. Een moetje om het maar zo uit te drukken; het moet. Het karakter van verstandshuwelijken oftewel gearrangeerde overeenkomsten die gewoonlijk hoogstens een uiterlijke schijn produceren.

 5. Misschien een schot voor open doel, maar als er overwaardering van het één plaatsvindt wat gesubsidieerd wordt door onderwaardering van het ander, dan wordt er als het ware als een carburateur waar valse lucht naar binnen wordt gezogen. Misschien is dat de werkelijke betekenis van harts-tocht.

  Van een benzinemotor kun je leren dat als dan ook nog eens de ontsteking verkeerd afgesteld is, of de luchtfilter vuil is, het boeltje vroeger of later tot stilstand komt.

 6. @Doc [5]: Ja, maar achterhaald was dat verhaal over IQ het allang. Doet me denken aan een ongeveer 20 eeuwen oud verhaal van Paulus met daarin wat krenten in de pap, zoals “Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij…”

  Wie door de bomen het bos niet meer ziet doet er verstandig aan om eens aan cherry picking te gaan doen. Je komt in je denktank dan wel wat harde noten tegen om te kraken, maar als je dat eenmaal gedaan hebt ontdek je dat ze dat ze een medicinale uitwerking hebben waar niet-kenners nog geen sikkenpit van begrijpen. Of willen begrijpen, want natuurlijke methoden voor genezing smaken soms best wel bitter. Vooral voor de veroorzakers. Die gaan bij de vooruitblik alvast jammeren alsof ze verkracht gaan worden.

 7. IQ is niet belangrijk voor politici. Aansluiting bij de massa, dat is allesbepalend.

 8. @Scrutinizer [10]: Voor allerlei onbekenden aan de beurt kunnen komen, zijn eerst degenen die bepaalde figuren in een positie plaatsen aan de beurt. First thing ’s first. Als velen wel krijgen wat ze willen maar niet wat ze nodig hebben, dan is er iets mis met de kwalificatie-procedure en/of degenen die menen anderen te mogen kwalificeren voor de uitvoering van bepaalde taken. Zie o.a. hier voor nadere uitleg.

 9. @jhon [8]: Niet alleen in de grondwet worden “de piketplaatjes geslagen waarbinnen de autoriteiten zich hebben te bewegen”, maar ook in vele andere wetten. Machtsuitoefening is idd aan grenzen gebonden.

 10. Ik denk wel dat veel politici op een IQ van oester uitkomen.
  Maar stel dat ze wel goed een verband kunnen zien (na training m.b.v boekjes), dat wil dat nog niet zegen, dat ze dan meerdere stappen denkbeeldig vooruit kunnen kijken en logisch kunnen nadenken over deze denkbeeldige mogelijkheden, om de voor en nadelen te kunnen afwegen.

  Ik denk dat “onze” democratie een afspiegeling is van de gemiddelde IQ van een bevolking, zelfs bij onze schijndemocratie.

  Zoals al vermeld is snelheid ook een factor bij een IQ test.
  Iemand die langzaam van begrip is, maar de tijd neemt kan best wel betere beslissingen nemen, dan iemand met een hoog IQ.

  Dit laatste is geen punt voor een kiezer, deze heeft immers vier jaar de tijd. Een goed geheugen kan dan wel handig zijn.

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 11. Willem heeft het over een sterk land in de troonrede. Over welk land heeft hij het? Een land heeft immers grenzen. Zegt dit iets over een IQ?

 12. @Oester [13]: Het probleem van dit soort parels is dat ze tegenwoordig zo ongeveer machinaal gefabriceerd worden, zodat er veel van hetzelfde ontstaat. Als eenheidsworst die middels een gehaktmolen wordt geproduceerd, vandaar kadaverdiscipline.

  Dat is het nadeel van scholing van overheidswege, wat als een spaghetti-pers (bekend als pastamachine) uitwerkt. Er komt allerlei langdradig compartimentsdenken uit voort met als uiteindelijke uitkomst wet- en regelgeving die als spaghetticode in elkaar zit. Geen touw aan vast te knopen en uitermate geschikt om een goddelijke komedie op te voeren.

  Tijd om eens een diamant in die machinerie te gooien, om de boel eerst vast te laten lopen en vervolgens met een Big Bang te laten ontploffen? Naar het schijnt evolueren er allerlei interessante objecten na zo’n Big Bang.

 13. Waarom moet ik nu aan het Evangelie van het Vliegende Spaghetti-monster denken?

  Volgens ‘hoge heren’ is dat een satirisch werk, maar het lijkt erop dat de auteurs ervan toch wat meer inzicht hebben dan de ‘hoge heren’ vermoeden.

 14. IQ Communicatie Gat: Het is moeilijk zo niet onmogelijk te communiceren met een IQ gat van 30 punten.

  De bevolking heeft per definitie het gemiddelde van 100.

  Een president/politicus hoger dan 130 is praktisch onverkiesbaar. De sweet spot ligt waarschijnlijk rond de 120.

  Nico [18] reageerde op deze reactie.

 15. @rien [17]: Je schrijft over ideaalbeelden, inclusief sweet spot zelfs. Hoewel ook met een show-stopper, het veronderstelde ‘IQ communicatie gat’.

  Laat me je uit de droom helpen. Allereerst IQ. IQ is één van de tentakels waarmee aanhangers van staatsreligie in de rol van octopus proberen te kietelen, prikken of zuigen. Met lange tentakels die diep in een belevingswereld dringen.

  Qua IQ score stel ik mezelf een soort drie-eenheid voor:
  – 60 als niet zo erg gaaf (begaafd is misleidend). Ruwe bolsters, met daarin blanke pitten. Hoewel misschien vervuild door ‘slimmerikken’.
  – 60 + 60 = 120. Zo ongeveer de functie-eis voor de ‘ontwikkelde wereld’. Niet uitzonderlijk, hoewel soms wel dom. Op bepaalde punten onvoldoende geïnformeerd.
  – 60 + 60 + 60 = 180. Je zou denken.. geniaal. Hoger dan hoog begaafd. Tegelijkertijd geestelijk gehandicapt als er onvermogen of onwil bestaat om samen met IQ 60 of 60+60 een open, prettige atmosfeer te creëren.

  Wetenschappers hebben disability studies uitgevoerd. Ze kwamen tot de conclusie dat een beperking van mentale, fysieke en sociale aard kan zijn.

  De hakken in het zand zetten vanwege IQ is feitelijk jezelf een sociale beperking opleggen.

 16. Huishoudelijke mededeling: Het is best grappig om het optreden van acteurs op het politieke toneel uit te jouwen. Maar ondertussen… heb ik wel met die mensen te doen. Ze zitten m.i. gevangen in iets waar ze niet thuishoren.

  Vergelijk dat met een vuurvreter in het circus, of een clown die jongleert. Hebben die echt niets beters te doen? Hetzelfde geldt voor een vuurspuwende, of met concepten jonglerende politicus. Dat er mensen zijn die dit soort optredens denken te willen, betekent nog niet dat het is wat ze nodig hebben. Want wijzer wordt niemand ervan. Ik bedoel… wat draagt het bij aan de capaciteiten die noodzakelijk zijn voor zelf-bestuur?

  Ik gun iedereen de mogelijkheid om te Doe Het Zelven. Op alle fronten. Alleen schort het aan de ruimte die daartoe gelaten wordt.

  jhon [20] reageerde op deze reactie.

 17. @jhon [20]: Ja, zoiets. Misschien weet je dat de onbeheerste Hulk de uitkomst was van genetische experimenten om het originele DNA van de mens te herstellen. Er werd gamma-straling gebruikt.

  Vertaald: Als je radio-actief wordt (door boodschappen te verzenden) en functioneert als een neutronen-bom die elementaire, schone kennis verspreidt, dan is er sprake van schone energie die allerlei genetische misvormingen kan corrigeren, neutraliseren.
  Dat heeft uiteraard invloed op (door bijv. het schoolsysteem en PR via de geijkte kanalen) gecreëerde mutanten. Het mooie daarvan is dat iedereen het kan, mits zuiver geïnformeerd. Daar is geen Grote Leider voor nodig.

  Obstakel is waarschijnlijk wel de bereidheid om IP bans uit te delen om uit een schijnwerkelijkheid te stappen. Vanwege gebruikerscultuur. Ellende veroorzaken en uitbuiten is helaas lucratief, het levert poen op die een roes bij de ontvangers veroorzaakt. De eeuwige patiënt is de ideale patiënt schijnen decision makers te denken.

  Nico [23] reageerde op deze reactie.

 18. @jhon [20]: Nederland is nou zo’n typisch voorbeeld waar gamma niet welkom is maar er per sé delta-werken moeten zijn. Vechten tegen de natuur, dammen / dijken / muren bouwen. Het is een goedkope weg die duur betaald wordt.

  Angst bouwen gaat vrij makkelijk, om vertrouwen te bouwen moet je zowaar je best doen. Je kunt vertrouwen namelijk niet veroveren, het kan niet anders dan groeien. Het moet uit de praktijk blijken dat iemand het waard is. Kom daar maar eens mee aan in een heersende cultuur waarin lijden als valuta wordt beschouwd en vertrouwen als minderwaardig, want te onderwerpen aan regulering waardoor het in de verdrukking komt en maar heel moeilijk groeit.

 19. @Nico [21]: Disclaimer: Die eerst onbeheerste Hulk kon zich later met hulp van een vrouw wél beheersen. Het is een stapje onderweg, want die vrouw was nog niet eens zijn Grote Liefde, zijn ‘andere helft’. Dat is leerzaam, want werkelijke zelf-beheersing kan niet zonder ‘andere helft’ – over en weer. Zoals een linker- en rechter hersenhelft niet zonder elkaar kunnen.

 20. Hugo, aardig dit, maar dramatisch wordt het als je een schaal voor het narcistisch/psychopathisch gehalte gaat gebruiken, dan slaan de stoppen door.

 21. @Gerard [25]: Mee eens. Wat efficiënt in elkaar gesleuteld wordt is meestal minder waardevol dan datgene wat rustigjes groeit.

Comments are closed.