5 REACTIES

 1. Rij altijd 5 Km minder dan aangegeven met de auto !
  Betaal altijd contant ! cash = king.
  Koop zoveel mogelijk op internet Amazon Ebay Alibaba etc….
  Betaal alle rekeningen onder aftrek van 2 eurocent
  Rook niet, gebruik géén alcohol, drugs of gif ! wordt 120 jaar
  Werk ca 30 uur i.v.m. belasting (effe rekenen)
  Werk nooit over je buurman zit 40 uur per week duimen te draaien
  Néém géén kinderen (wordt hedonist)
  Zwijg altijd tegen handlers (politie, burgerwacht, controleurs etc:
  Leer je verdedigen (karate boksen etc … is gezond
  Investeer ALLES in je gezin, familie en vrienden
  Blijf studeren talen, doe het zelven koken etc.
  NEXT…………………………………………………….

  Hang Bejaarde [2] reageerde op deze reactie.

 2. Lijkt wel wat op het plaatje dat bij het Rett syndroom hoort. Je zou zeggen… beeldende kunst voor een door derden verstoorde puur natuurlijke evolutie (leer- en groeiproces), die na een verplichte omweg weer verder gaat waar dat van nature het geval is.

  @Hang Bejaarde [2]: Gezin staat in het lijstje, inclusief kinderen die via de puur natuurlijke weg kwamen. Bij kinderen nemen stel ik me iets voor als via adoptie of pleegzorg inlijven in een gezin (of familie). Of het cultureel waanidee ‘geestelijk ouder’ in de praktijk brengen, een hechte verhouding die hecht wordt door het lijmmiddel van een waan. Valt de waan weg, dan is zo’n verhouding ineens minder hecht.

  De puur natuurlijke evolutie kan niet verstoord worden zonder de puur natuurlijke chemie tussen mensen te verstoren of te vervangen. Terwijl nu juist die puur natuurlijke chemie zo krachtig en waardevol is.

  Dat is een primair kenmerk van de huidige sociale orde; wat origineel en zuiver is moet en zal vervangen worden door een vervuilde vervalsing. Krachtig moet en zal vervangen worden door verzwakt.

  ‘Het systeem’ in huidige gedaante verwerpen is volkomen logisch. Steriele afstand ervan houden is helaas niet mogelijk, maar zoals jhon in andere woorden stelt kun je wel een soort plastic handschoenen aantrekken zoals een arts of lijkschouwer dat doet. Het lijkt wel wat, maar als je niet heel goed oplet loop je een besmetting op om op een omweg (een dwaalweg) gestuurd te worden.

  Maar ja, wat voor een individu geldt (bij zoiets als het Rett syndroom) kan ook voor ‘het grote geheel’ gelden. Waar een wil is, is een weg en waar een pil (zoals hoog aangeschreven boeken) is, is pech. Traditie en technologie neigt ertoe gezond denken te verdringen, en dat geeft te denken.

 3. Een gedragscode kan na een geforceerde omweg weer gezond worden. Alleen moet je jezelf geen volgende waanideeën laten aanpraten, zoals dat het een eer is om aangevallen te worden. Zo’n verhaal klinkt mooi, als een beproeving waarop heldendaden plaatsvinden, maar verstoort de puur natuurlijke chemie tussen mensen, camoufleert allerlei onnodige schermutselingen waar veel onnodige levensenergie en levensjaren mee verspild worden.

  In werkelijkheid is het eervol om een gezonde, puur natuurlijke evolutie te doorleven en zelf behulpzaam naar anderen uit te reiken. Aanvallers verstoren dat en komen vervolgens met slijmverhalen om alsnog hun zin te kunnen krijgen waardoor het lekker gemaakte doelwit weer eens een omweg op de levensweg moet maken. Ze zouden beter af kunnen druipen als in het verhaal over Icarus, zodat de puur natuurlijke toestand, de puur natuurlijke chemie en de puur natuurlijke evolutie hersteld kan worden. Voor zover mogelijk.

 4. Als je naar de geschiedenis van beschavingen kijkt, dan vertoont dat allerlei kenmerken van het Rett syndroom. Op het moment kan men maar moeilijk verder verwijderd zijn van de pure toestand. ‘Het systeem’ functioneert als een soort sociale kanker die iedereen van de innerlijke natuur wegduwt of anders verstikt. Geen wonder dat er steeds meer zijn die iets zeggen als:
  “Stelletje rukkers… ik doe niet meer mee. Al die kwakkies met ‘hoogstaande’ zaden van gedachtengoed vliegen langs me heen of spatten anders wel uiteen op een kille muur van minachting”.

  Deze verwoording omdat sexualiseren weliswaar een pervers modeverschijnsel is, maar kennelijk toch als stijlmiddel ingezet moet worden om de boodschap te laten aanlanden. Zonder een boodschap met scherpe randjes druipen agressors immers niet af.

  Dit soort situatieschetsen komen voort uit onze ervaring, die leert dat de heersende cultuur dwingend gebiedt dat de innerlijke natuur systematisch geschonden wordt. Wat velen als een mentale verkrachting ervaren. Waarna degenen met het Stockholm syndroom het als een mentale verkrachting ervaren om (enigszins of systematisch) gecorrigeerd te worden, terug naar een gezonde (levens)weg.
  Ook een verondersteld eeuwig leven loopt vroeger of later dood. Dat is een geruststellende wetenschap, de puur natuurlijke lotsbestemming. Maar als je dat weet, waarom het jezelf en anderen dan onnodig moeilijk maken door omwegen te forceren?

Comments are closed.