Met dank aan We Are Change

28 REACTIES

 1. @jhon [1]: Als de rechter wetten aan de grondwet zou mogen toetsen, begeeft hij zich op het terrein van de wetgever. En dat is in strijd met de trias politica. Mogelijk is wel grondwettelijk paal en perk te stellen aan het gegraai van de uitvoerders.

 2. Wil je in een goedgeordende samenleving leven, moet er toch bijdragen zijn om het één en ander te betalen, maar het geheel van het besturen staat veel te ver weg van de burgerij, er is geen controle meer mogelijk, en de gemakzucht van de burgers kent geen grenzen, want daar zit het criterium verborgen, het niet meer controleren door de burgers van “”HUN”” samenleving, het laten groeien van het polypen doen, gewoon goede referendums, geen gesjoemel zo als door Ollengren die allang weggestuurd zou moeten zijn, het zijn zij die ons constant naaien, en onze cifilisatie en roots kapot maken, groet

  ratio [7] reageerde op deze reactie.
  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 3. @Bertuz [3]: een grondwettelijk hof heeft in NL toch nauwelijks zin omdat onze grondwet niet veel voorstelt. Bijna ieder artikel in het eerste hoofdstuk dat de burger bescherming dient te geven tegen de overheid (de grondrechten) bevat een clausule als “behoudens uitzonderingen te stellen door de wetgever”. Dus als je geloof hebt in het systeem, dan dien je eerst de grondwet aan te passen en deze uitzonderingsclausules te verwijderen.

  http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017-11-17#Hoofdstuk1

  Nico [9] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [27] reageerde op deze reactie.

 4. @toute va bien [5]: ***Wil je in een goedgeordende samenleving leven, moet er toch bijdragen zijn om het één en ander te betalen***
  1] Waarom moeten we leven in een goedgeordende samenleving? Iedereen heeft immers zijn eigen opvatting over “goed”. Deze “goedgeordende” samenleving, is niets anders gebleken dan het uitvoeren van dwang.
  2] Het een en ander te betalen….. Intussen leven we wel mooi in een semi communistische samenleving waar de overheid de helft van het nationaal product herverdeelt. En verder in hoge mate invloed heeft over de productie middelen en productie wijze.

  toute va bien [14] reageerde op deze reactie.

 5. @toute va bien [5]: De vraag is daarmee hoe het zit met gemeenschappelijke voorzieningen. Waaruit die gemeenschap eigenlijk bestaat. Wie die voorzieningen eigenlijk gebruikt.
  Daar kan nogal angstvallig en krampachtig over gedaan worden.

  Wij hadden eens pony’s in het weiland achter onze woning gezet, als een voorziening (aaibare biologische grasmaaiers). Er kwamen spontaan meiden op af om te borstelen, dat vonden ze leuk. Een klein jongetje kwam met oma langs om ‘paardje te rijden’. Dolblij. Een andere oma kon de mest gebruiken om haar land te bemesten. Een geschenk voor haar. De rekeningen waren voor ons. Nou en? Werkelijke waarde kan niet in geld uitgedrukt worden, die is heerlijk ongrijpbaar, wordt geschonken en kan niet afgeperst worden.

 6. @ratio [6]: Dan lijkt het me dat de grondwet van de aarde (wereldorde) aanpassing behoeft. Nu is er een situatie waarbij het pausdom een soort franchise-formule heeft ontwikkeld en uitgerold, waar iedereen zich maar naar moet te richten. Alsof geestelijken en adel ‘Native Americans’ zijn en de rest er niet bij hoort tenzij goedgekeurd door keurmeesters van het franchise-concept. Terwijl… in werkelijkheid iedereen ‘Native Earthling’ is.

  Van nature behoren de aarde, planten, dieren en mensen elkaar toe. Hoewel daar van nature niet angstvallig en krampachtig over gedaan wordt. Veeleer is er van nature sprake van spontane behulpzaamheid en wordt korte metten gemaakt met dwingelanden. Hoewel dat helaas ook andersom gebeurt.

  Beschaving kan wereldwijd een kwestie zijn van overlast door dwingelanden weg te knippen, ten bate van comfort en veiligheid. Een doorgaand klusje van sociale hygiëne, want schoonmaken moet net als in een woning bijgehouden worden. Helaas zijn landen tot de ultieme dwinge-landen verworden die vuil doodleuk laten opstapelen, hoewel in nesten. Verslonsde huishoudens om het maar zo uit te drukken, compleet met lijken in de kast.

  Tijd om de naakte feiten maar eens uit de kast te laten komen? Scheelt belasting met allerlei lastige, ongrijpbare aangelegenheden. Naakte feiten die omhuld worden met verhullende verhalen genereren een andere aanblik dan ze waard zijn.

 7. Disclaimer: Met die nesten bedoelde ik bestuurskamers etc. dus niet thuisnesten van geliefden en gezinnen.

 8. @only you [11]: Het is m.i. een soort georganiseerd kannibalisme; uitvreten als gedragsnorm. De één belasten om de ander te kunnen subsidiëren. Hoewel deze club toch ook aan (immateriële) kapitaalvernietiging doet om dat mogelijk te maken.

  Best interessant dat als werkgevers dit voorbeeld volgen en de religieuze extremist uithangen, dat ineens een probleem wordt.

  Bandje terugspoelen naar het begin… ooit was behulpzaamheid een geschenk. Tot georganiseerde afpersing begon en die nog gelegaliseerd werd ook. Beide scenario’s wederkerig. Welke versie is gezonder?

 9. Kanttekening; theoretisch is belasten / subsidiëren een omzetting. Maar als het te gek wordt gemaakt, dan is er sprake van kapitaalvernietiging. Er gaat bijvoorbeeld sociaal kapitaal verloren; de valuta ‘vertrouwen’.

  Dat gaat verder dan alleen maar wat rendementsverlies onderweg omdat er wat aan de strijkstok van lonen voor stafmedewerkers blijft hangen.

  Het werkt ook door naar de toekomst: Als er eenmaal een bom onder de valuta ‘vertrouwen’ is gelegd, hebben gesubsidieerden die eerst systematisch profiteerden van deze constructie niet langer het vertrouwen dat ze het zonder subsidie zullen redden. Het is geen extraatje meer, maar noodzaak geworde.

  Vandaar dat het bestuurlijk zeer onverstandig is om na te laten individuele zelfstandigheid als norm te stellen, of anderen te hinderen zelfstandig te worden. Maar ja, die verdomde traditie hé…

 10. @ratio [7]:
  Persoonlijk verkies ik om in een goedgeordende civilisatie – samenleving – of hoe je het noemen wilt, wel op democratische grondslag natuurlijk, en dat daar kosten aan verbonden zijn, moet toch voor iederéén wel duidelijk zijn, ik geloof niet dat de huidige Nederlandse samenleving ook maar iets van het Communistische denken cq stelsel in zich draagt.
  Trouwens op zich is socialisme en of Communisme helemaal niet verkeerd, ’t is maar hoe je het noemen wilt, het is eerder het menselijke gebeuren wat ieder systeem verzwakt of ongedaan maakt, en herplaatst met iets wat voor de leiders passent en bruikbaar is, groet !

  Nico [15] reageerde op deze reactie.
  Ratio [16] reageerde op deze reactie.

 11. @toute va bien [14]: Iedereen wil een geordende omgeving. De enige vraag is hoe dat bereikt kan worden. Tijdens bijv. de Indusbeschaving kon dat zonder heersers, leger, slaven, etc. Daarmee kennelijk ook zonder belastingen en subsidies. En toch was het netjes georganiseerd.

 12. @toute va bien [14]: De realisatie van ***Iedereen wil een geordende omgeving.*** betekent dat iedereen zich dient te onderwerpen aan een ordenend mechanisme. Als je stelt dat dat op democratische grondslag moet zijn, dan ga ik ervan uit dat je geen census kiesrecht bedoeld, maar een one man one vote systeem.

  Dit betekent dat men de facto eindigt met een socialistisch stelsel. De 20 procent economisch productiefste burgers worden uitgezogen in naam van “eerlijk delen” of dergelijke onzin. Hogere waarden worden erbij gehaald om gleichschaltung https://nl.wikipedia.org/wiki/Gleichschaltung te bevorderen. Of hoe dat ook wordt genoemd om andere collectivistische samenlevingen te rechtvaardigen. Zoals de EU. Zoals NL waar de helft van het nationaal product onderworpen is aan afgedwongen redistributie (“in naam van eerlijke inkomensverdeling”).

  Ieder systeem op basis van dwang, of het nu socialisme of nationaal socialisme is, is fout. Het hangt overigens wel van definities af, maar over het algemeen ziet men de term communisme en socialisme als dwang. De eigenaren van productie middelen zullen immers niet zomaar afstand doen van hun eigendom. Dus socialisme / communisme is gebaseerd op dwang om de eigenaren te onteigenen. Direct of indiect. Zie ook mijn artikel over eigendom van vandaag http://www.vrijspreker.nl/wp/2018/09/ayn-rand-over-eigendom-van-productiemiddelen/

  De enige manier om die dwang te rechtvaardigen zijn U-bocht constructies die stellen dat het eigendom niet rechtmatig is verkregen of white privilige of andere nogal kunstmatig overkomende constructies die een excuus proberen te presenteren voor deze dwang en roof

  toute va bien [17] reageerde op deze reactie.

 13. @Ratio [16]: Ratio, bedankt voor Uw uitgebreide antwoord, wat ik zeggen wil welke naam je een systeem meegeeft, houdt niet in dat dit systeem goed zal werken, volmaakte systemen hebben nooit bestaan, om dat deze systemen vallen en opstaan door de uitvoering, die wordt uitgevoerd door mensen individuen, daarbij komt dat ieder situatie vraagt om zijn eigen wijze van besturen, niets is stabiel, en alles is onderhevig aan, de evolutie, en natuurlijk zijn dwang en roof uit deboze, groet !

 14. @Ratio [19]: Dat weet ik nogal net niet. Het publiekelijk uitjouwen van rechters zet bepaalde denkwijzen te kakken. Zoals het gegeven dat rechters over het hoofd van anderen te menen mogen te beslissen en hun eigen zin toch wel doorduwen, meestal door iemand te duperen.

  Toegegeven, Toine Manders had misschien het best openlijk advies kunnen geven over belastingontduiking. Dat werkt heel simpel; alleen naar eigen behoefte produceren en de rest van de productie als sociale behulpzaamheid wegschenken. 100% legaal en je komt er niet door in de hogere belastingschijven terecht.
  Dát advies heeft hij verduisterd door het niet openlijk te geven. Misschien omdat overheidsdiensten in de hoedanigheid van bezettingsmachten er anders een bom op hadden gegooid? Doet aan de Tweede Wereldoorlog denken, met verplichte verduistering. Angstvallig en krampachtig in je eigen leven/woning schuilen.

  Met de eigen zin doorduwen is overigens niet per sé iets mis. Het is zelfs een vereiste voor puur natuurrecht. Alleen heeft Big Brother daar kennelijk een broertje dood aan, omdat dat niet mag van ‘hogere machten’.

  Dit gebracht als satire, maar wel met dodelijke ernst als ondertoon.

 15. Toine Manders heeft bij rechters een ervaring opgedaan die ik zelf ook heb opgedaan en daarnaast ook bij anderen heb gezien. “Laat maar lullen en negeer argumenten” of verbied iemand te spreken omdat je iets niet wilt horen. Tijdens eigen ervaringen heb ik nooit de indruk gekregen dat rechters eigenlijk wel wilden begrijpen waarover ze wilden oordelen. Kennelijk streefden ze andere belangen na.

  Rechtspraak, de garantie voor kromspraak. Is het spoor van iemands leven door een saboteur omgebogen, dan moet er kennelijk toch nog een knik in gebracht worden. De lijdzame knik “ja, aldus heeft de rechter gesproken”. Als je dat niet doet moet je hard nee schudden om dat spoor alsnog weer recht te krijgen.

  Nico [22] reageerde op deze reactie.

 16. @Nico [21]: “Begrijpen” dekt de lading niet. “Voldoende benul hebben” door de dynamiek van oorzaken en gevolgen te overzien weer wel. Zo bezien kan het oordeel van rechters bijna per definitie bij het vuilnis gezet worden.

  Onder Vrijmetselaars circuleert ook een dwaling inzake rechtspraak. Alsof een man of vrouw door aandachtig in de spiegel te kijken de Opperste Rechter over zichzelf kan worden. Dat is een dwaling, kennelijk ingegeven door valse profeten.

  Mijn eigen ervaring leert dat alleen mijn ‘andere helft’ (vrouw) in staat is om die Opperste Rechter (OR) te zijn. Waarna we als Onderneming Raad (OR) over ons eigen leven kijken wat we met de uitkomsten gaan doen om bij te sturen.
  De kwaliteit en waarde van onvervalste liefde wordt door mechanische systeemdenkers gruwelijk onderschat. Terwijl de waarde van gefabriceerde vervalsingen die van buitenaf komen gruwelijk overschat wordt.

 17. @Ratio [19]: Uiteraard gaat Toine’s belang voor.
  Ik kijk evenwel uit naar nieuws, zodra dit onthuld kan worden zonder hem (verder) te schaden

 18. Je zou eens aan willekeurige mensen op straat moeten vragen, voor de camera: ‘Vindt u dat belasting-ontwijking keihard aangepakt moet worden? ‘ Gewoon om te kijken wat ze zeggen. Het zou zo maar kunnen dat ze het belangrijke verschil tussen belasting-ontduiking en belasting-ontwijking niet kennen.

  ratio [26] reageerde op deze reactie.

 19. Ziet dat de politiek is wijs te maken, dat is het drijfzand waarop zij hun inkomen vaststellen en schijnbaar niet genoeg, want de bedrijven worden nu ook van aandelenbelasting vrijgegeven?

 20. @ratio [6]: Die uitzonderingen komen pas tot stand nadat die zijn goedgekeurd door volksvertegenwoordigers. Bovendien zien zij toe op naleving. Die uitzonderingen kunnen ook beperkingen op de macht en de bevoegdhden van uitvoerders inhouden.

 21. @ratio [26]:

  Het is natuurlijk ook een rare toestand dat de middenlaag in belangrijke mate opdraait voor het betalen van belastingen: de bovenlaag is slim genoeg om de belasting te ontwijken, de onderlaag hangt in het sociale vangnet.

Comments are closed.