De derde dinsdag in september belooft vuurwerk te worden. Via een Russische hacker hebben we de bestanden(*) op de laptop van de Majesteit weten te vinden, en het lijkt er op dat koning Willem-Alexander misschien wel eigenzinniger is dan zijn moeder! Hier de integrale tekst van de bijzonderste troonrede ooit.

Leden van de staten-generaal,

Op deze derde dinsdag van september gaan wij iets nieuws doen. Het is gebruikelijk dat de troonrede zoals wij die voorlezen wordt geschreven door de leden van het kabinet. Zo ook dit jaar, echter was de tekst zoals ik die onder ogen kreeg van een dusdanige aard dat deze niet met goed fatsoen uit te spreken valt. Mijn vader wierp ooit geheel in strijd met elk protocol zijn stropdas af. En dit jaar is het mijn eer om te mogen breken met elk protocol, en lees ik mijn eigen troonrede voor. Omdat het mijn taak als koning is om verantwoordelijkheid te nemen, daar waar de regering verzaakt.

Kijkend naar Nederland zien we een natie die op alle fronten in verval is geraakt. Met een landsbestuur zonder visie, een regering die wel bestuurt maar geen leiding geeft, onder leiding van een premier die door een zeer groot deel van het volk gezien wordt als notoire leugenaar. We zagen het afgelopen jaar liegende, draaiende ministers voorbij komen en gaan. We zagen schuinsmarcheerders penthouses aannemen en zonder consequenties doorgaan. We zagen hoe de lasten telkenmale verhoogd worden, hoe ’s lands uitgaven continu stijgen, terwijl de kwaliteit van het geleverde op elk niveau ondermaatser wordt. We zagen hoe een kabinet terroristische groeperingen in Syrië ondersteunt en vervolgens uit alle macht probeert de doofpot gesloten te houden.

We zien een land waar de dikke deken van de politieke correctheid dusdanig verstikkend werkt dat terroristen eufemistisch als verwarde mannen worden aangeduid, waarbij het dan nog een raadsel is dat er geen bezwaar gemaakt wordt tegen het benoemen van het geslacht, want zelfs eenvoudige zaken als het man of vrouw zijn van een persoon mogen vaak al niet meer benoemd worden.

We zien een land waar de politie niet optreedt tegen raddraaiers, waar justitie mensen vervolgd om uitspraken, maar wegkijkt als het om echte criminelen gaat. We zien subsidies voor het herschrijven van Mozart’s Zauberflöte vanwege vermeend seksisme. Al met al zien we een land dat onder immoreel leiderschap is verworden tot een failed state, een land waar je op veel plekken niet veilig over straat kunt, een land waar de miljarden stromen naar windmolens, terwijl de gewone burgers hun energierekening niet meer kunnen betalen. Een land waar krakende asielzoekers zonder problemen een verblijfsvergunning krijgen en voorzien worden van alles wat ze maar wensen, terwijl er geen geld is om bejaarden te verzorgen.

Een troonrede geschreven door een kabinet dat zo overduidelijk compleet de weg kwijt is kan niet voorgedragen worden. Kritiek leveren is eenvoudig, oplossingen aandragen is dat niet altijd. In dit geval behaagt het mij als majesteit ten zeerste om per heden het ontslag van de minister-president en het voltallige kabinet aan te kondigen conform artikel 43 van onze grondwet, waarin staat, en ik citeer: “De minister-president en de overige ministers worden bij koninklijk besluit benoemd en ontslagen.”

Dat koninklijk besluit is hierbij genomen, en het ontslag wordt u hier en nu verleend. Op oneervolle wijze.

Zij die ons mooie land dusdanig slecht bestuurd hebben kan en mag ik niet op hun positie laten bivakkeren. Zware tijden vereisen dat er iemand opstaat om te zeggen: tot hier en niet verder. Dit zijn zware tijden, en dus neemt de majesteit nu zijn verantwoordelijkheid.

Dit maakt niet dat de democratie wordt afgeschaft. Wij zullen zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen uitschrijven. Het is met spijt in het hart dat deze beslissing moest worden genomen.

Leden van de Staten-generaal, op Prinsjesdag kijken we naar de stand van zaken in ons land, om van daaruit het beleid verder vorm te geven. Het is altijd een momentopname en nooit een eindbeeld. Het is begrijpelijk dat de beslissing om het kabinet op staande voet te ontslaan voor een ieder als een verrassing komt. Maar voor de miljoenen Nederlanders die al jaren leiden onder het wanbeleid is het ongetwijfeld een aangename verrassing.

Nieuwe verkiezingen, een nieuw parlement en hopelijk resulterend in een nieuw en ditmaal wél betrouwbaar kabinet.

Een nieuwe regering krijgt de permanente opdracht om te werken aan groei en een beter leven voor iedereen die in ons land woont. Dat past ook bij onze geschiedenis, waarin we met elkaar telkens weer de weg omhoog hebben weten te vinden. 

U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

(*) Onze hacker heeft de diverse naaktfoto’s en filmpjes verwijderd, derhalve zijn deze niet beschikbaar.

25 REACTIES

 1. Nieuwe verkiezingen, en waarop gaan al die mensen op stemmen? Sinds wanneer is kiezen van andere leiders een oplossing? Naar mijn mening is het systeem, en het gedrag en de denkwijze van mensen zelf, het probleem.
  Naarmate een politiek systeem machtiger wordt, zal het ratten aantrekken. Los van het feit dat heel veel mensen en complete gezinnen afhankelijk zijn van de ‘voordelen’ van dat systeem. Zij zijn te verslaafd om het los te laten.

 2. Eigen initiatief kan een verbetering zijn t.o.v. andermans werk voorlezen… uiteraard gaat het om de inhoud waarvan de kwaliteit dan omhoog zou moeten gaan.

 3. Inhoudelijk wil ik hier niets over schrijven, de zienswijze van de auteur is in ieder geval duidelijk 😉

 4. Kan ieder downloaden die de juiste gegevens invult bij overheid.nl?
  Nl

 5. @Scrutinizer [7]: Waarom niet een stapje verder? Ik heb het niet zo op tradities, maar de traditie van onthoofding is een ‘gouwe ouwe’ die best in ere hersteld zou mogen worden. Onthoofding is permanent van aard, het kan niet meer hersteld worden. Het is geen pauze in een loopbaan, waarna weer plaatsgenomen kan worden op het baantjescaroussel.

  Onthoofding kan meer vormen aannemen dan alleen de traditionele. Vanaf oneervol ontslag t/m maatregelen die tot nu toe nog niet eens uitgevonden zijn. Karma is a creative bitch.

 6. Ach en wat doet die domme burger? Die gaat weer op Rutte en zijn VVD stemmen. Immers de MSM hebben ons zo geïndoctrineerd
  dat velen geloven dat de PVV en FvD een gevaarlijk alternatief zijn, wat je dus niet zou moeten willen. En zo slaapt NL weer rustig verder, met nog steeds dezelfde onbetrouwbare politici.

  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 7. Kom op Nederland. Steun de Alexander partij. De Koning neemt het voortouw. Voor een ieder die op Alex stemt, krijgt een krat bier.
  Het liefste Wietbier.

 8. @Hoeder [9]: Dom impliceert dom gehouden. Zolang dat het geval is kan telkens hetzelfde in verschillende verpakkingen herhaald worden. Onwetendheid als voorwaarde, en ik moet constateren dat daar veel in geïnvesteerd wordt, om dat zo te houden. Hoe meer dolende zielen die op hun levensweg verdwaald zijn, hoe meer er geprofiteerd kan worden.

  Vergelijk dat met het script van They Live, waarin dat patroon doorbroken werd en men op een andere manier verder kon. Hoewel alleen verborgen netwerken zichtbaar maken beslist niet afdoende is.

  Recent stelde ik een denk-houding á la naturisme voor; naakte feiten die vrij circuleren. Wat zou dat een bevrijdend gevoel geven! Een beperkt aantal daarvan zijn immers al voldoende voor verzadiging (de charme van eenvoud) terwijl er nu tegen een massa aangekleedde misleidende verhalen wordt aangekeken. Tussen die massa voelen velen zich eenzaam en verloren, maar met de juiste kennis(sen) is dat voorbij.

 9. Een meta-opmerking voor de redactie:

  Als ik naar de verklaring rechtsboven op deze pagina kijkt, “De Vrijspreker streeft naar…” dan valt op dat op deze website telkens figuren worden besproken die op het toneel zijn gezet voor het bestuur van anderen. En of ze ‘gewenst gedrag’ vertonen. Zo ook op deze pagina.

  Als deze verklaring van Vrijspreker een naakt feit zou zijn, dan is het opmerkelijk dat deze website er niet op aan stuurt dat iedereen monarch (‘sole ruler’) over het eigen leven wordt.
  Dat laatste zou gedaan kunnen worden door stelselmatig in beeld te brengen hoe je de onbetwiste, soevereine wereldheerser over je eigen belevingswereld wordt en blijft. Waarna betrekkingen met anderen aan de beurt komen.

  Misschien dat dit het gevolg is van een klassieke valkuil; corporatisme werkt ‘van buiten naar binnen’ en stuurt aan op ‘gewenst gedrag’ (de maakbare mens), terwijl processen van nature anders functioneren.
  Veel problemen zijn onnodig, want komen uit spanningsvelden tussen die twee zienswijzen voort. Wat in de praktijk betekent dat veel problemen eerst zijn veroorzaakt, waarna erover geklaagd wordt om vervolgens constructies en regelingen op te tuigen om ‘oplossingen’ te creëren. Zoals de klassieke Grote Leider die op het toneel wordt gezet om ‘gewenst gedrag’ te bewerkstelligen. Tegenwoordig met wat politieke partijen erbij, als armen van een octopus om hier en daar te kietelen. Alleen leidt de roes die daardoor bij sommigen veroorzaakt wordt m.i. af van… datgene waar het volgens de bovenstaande verklaring van Vrijspreker om zou moeten gaan.

  Kim Winkelaar [13] reageerde op deze reactie.

 10. Beste Kim Winkelaar [13]: Redactie was misschien niet de beste woordkeuze. De auteurs van Vrijspreker besluiten over de aard en vooral koers van hun artikelen, en ik kan me voorstellen dat dat bij een vergadering op elkaar wordt afgestemd. Waarbij een besluit genomen kan worden om ergens aandacht aan te besteden of juist niet. Daarop doelde ik.

  Verder is het met begrippen als monarchie en democratie maar net hoe het neergezet wordt en welke betekenis eraan geplakt wordt. In reactie 12 haalde ik het concept ‘monarch over het eigen leven’ aan. En dat eigen leven is wat ons (man vrouw) betreft geen democratie waarin anderen mogen meebeslissen.
  Het is ook geen bedrijf dat van buitenaf gefinancierd moet worden. Voor een slogan van de Rabobank “aandeelhouders in elkaar” valt wat te zeggen, zolang het maar zonder zuigen (dividend en rente oftewel woekeren) gaat.

  Vroeger, ‘voor mijn tijd’ bestonden er kennelijk monarchen, slimmer en wijzer dan tegenwoordige decision makers, die er kennelijk op aan stuurden dat iedereen monarch over het eigen leven werd. Helaas komt verval in allerlei kringen voor, niet alleen onder gewone mensen maar ook onder hoger, hoog en hoogst geplaatsten. De ruggengraat (denkbeeldige ladder) van de sociale orde doet op en vanaf alle niveaus pijn helaas.

 11. @Kim: Ik ben bewust niet inhoudelijk op je overdenkenswaardige artikel ingegaan. Een illustratie om de reden daarvoor te duiden:

  Ik zag eens ergens een jonge knul, jaar of 30, uit een parkeergarage rijden met een vrij nieuwe Jaguar. Een dure bak. En vroeg aan mijn ‘andere helft’ (vrouw), tegens mijn Guru, wat ze van de verhouding tussen die twee dacht. Haar antwoord was verlichtend: “Hij heeft gewoon geleerd om anderen te bespelen en gebruiken”. Kennelijk door anderen in het zadel gezet, kennelijk een handige gebruiker van anderen. Dat is dan kennelijk de ‘prestatie’ die dat beeld produceerde.

  Op deze website worden allerlei figuren besproken die op het toneel of in het zadel worden gezet. De vraag is alleen wel wat de decision makers die als mannetjes-makers of op-makers van vrouwen beogen, wat hun denkbeelden zijn.

  Gezien de koers, de dynamiek van oorzaken en gevolgen, zou ik die decision makers beslist aanraden om hun eigen denkwereld te reinigen van gebrekkige of verziekte denkbeelden, en die te herstellen of zich daar eerst maar eens van te verschonen in plaats van die te vereren. Dan zullen ook de beslissingen en de gevolgen daarvan anders worden.

  Zie ook hier. Wanneer de aard van iemand – gewoonlijk ongemerkt – in verval is geraakt, iemand zichzelf nog niet eens deugdelijk kan besturen, dan weet je toch vooraf dat diens beslissingen schadelijk zullen uitwerken?

  Kritiek op figuren die in een positie zijn geplaatst is klagen over symptomen. Hoewel het best wel grappig is om acteurs op het politieke toneel te beschimpen vanwege de klucht die ze opvoeren. Voorbeeld doet immers volgen. En nieuwe mode’s (ideologieën) die op de catwalk van het politieke toneel worden vertoond verhullen boven alles de naakte feiten.

  Scrutinizer [19] reageerde op deze reactie.

 12. Hans-Hermann Hoppe kreeg kennelijk als kritiek dat gewone mensen met monarchie armer zijn dan met democratie. Waarbij ik me dan afvraag op wat voor soort rijkdom de critici doelen. Tegenwoordig, waar materiële ‘rijkdom’ op hoger peil staat, is immateriële rijkdom op een lager peil gekomen. Voer je een peiling uit, dan zijn de uitkomsten meestal wel droevig. Uiterlijke schijn bedriegt. Zo gaat dat met allerlei constructies en regelingen. Ze lijken qua innerlijke aard wel wat op een Matroesjka.

 13. @Nico [15]: Het komt me voor dat uw Guru nogal makkelijk aan jumping to conclusions doet en daarbij niet wars is van vooroordelen die hun oorsprong lijken te vinden in jaloezie.
  Maar mogelijk sla ik de plank volledig mis, immers ik ken haar niet en zou haar derhalve nooit willen beoordelen aan de hand van 1 enkele uitspraak.

  Misschien had de 30er de bolide gekregen, geerfd, gewonnen of gehuurd of bestuurde hij hem voor een ander.
  Maar misschien had hij hem gekocht of geleased met eigen zuur verdiend geld, bv. als jonge succesvolle arts of misschien had hij helemaal geen interactie met anderen gehad (en hen dus ook niet gemanipuleerd) doch had ie geld verdiend op de beurs als succesvol contrarian belegger.

  Kortom: er zijn 101 mogelijke verklaringen waarom u een 30er in een dure auto aantreft, maar uw guru had spontaan een negatieve kijk op de onbekende persoon.
  Vraag is: wat zegt dit over haar?

  Ik weet het niet. Maar u kent haar beter. Zegt u het maar.

  Nico [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Scrutinizer [19]: Kenmerk van een Guru is dat uitspraken op een denkspoor zetten waar allerlei scenario’s uit kunnen voortkomen. Zo ook in dit geval. Waar kan sprake zijn van een gebruikers-mentaliteit? Hoe zit het met onderwerpen als communicerende vaten en balanceren of juist touwtrekken in sociale verhoudingen?

  Niet iedereen kan de wijsheid van een Guru doorgronden 😉 Hoewel dat mettertijd wel kan groeien, afhankelijk van wat iemand ermee doet, zoals erop mediteren of negeren.

 15. Volgens de Bhagavad Gïtä: “When you are ready for a guru, you don’t ever look for a guru. Guru will come to you.”

  Zo is dat bij ons ook gegaan. We (man vrouw) zijn elkaars Guru en naar elkaar gekomen. Dat vergeleken worden met reactie 12, samen monarch over je eigen leven (willen) zijn. Zo heeft mijn ‘andere helft’ mij in de rol van monarch meerdere Troonrede’s voorgeschoteld. De uitspraken vlogen als vliegende schotels om mijn oren, om mijn oren te wassen. Niet leuk, wel noodzakelijk. Ook om het liefst zwijgend aan te horen en er eerbiedig voor te buigen, nadat de noodzaak duidelijk is geworden. Dat doen we voor elkaar, en dat… is hoe pure liefde kan uitwerken. Vandaar dat wij een hekel hebben aan vervalsingen.

 16. Het is 1 grote poppenkast show en ik als werkloze ben een uitschot van rechtse partijen. Dank u wel. Wie kan een baan vinden voor werklozen van boven de 55 jaar???? Misselijkmakend om juist sociale zekerheid af te gaan schaffen. Ik wil niet op straat leven en wil werken, waar zijn de banen voor oudere werklozen?????? Uitschot van de maatschappij wil ik niet zijn zoals jullie rechtse partijen dat interpreteren. Gratis werken als tegenprestatie wil ik niet en protesteer.

  Nico [24] reageerde op deze reactie.

 17. @Kees van Geijn [23]: Geen idee of u – als incidentele bezoeker van deze website – deze tekst ziet. Maar toch een reactie.

  Misschien is het een goed idee om uw eigen reactie nog eens na te lezen, en terug te denken aan uw ervaringen. Kennelijk heeft u gesolliciteerd bij werkgevers die een zelfstandig werkende werknemer wensten te werven. En spoelde u aan op hun ‘werf’ en heeft u uw levensenergie en levensjaren daar verspild, verbrand voor een ander, om diens plannen uit te voeren, zonder daar daadwerkelijk zelfstandig van de worden. En als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) te gaan werken.

  Een ZZP heeft geen sociaal vangnet van overheidswege nodig. Die bouwt zelf een eigen sociaal vangnet door sociale verhoudingen. Met zowel sociale als maatschappelijke gevolgen (wederzijdse bereidheid tot behulpzaamheid). Als u tenminste niet naar een andere regio ver weg vertrekt waardoor dat vangnet weer opnieuw opgebouwd moet worden, want (vaak): ‘Uit het oog, uit het hart’.

  Omdat het niet zover is gekomen, bent u nu niet alleen (nog steeds) afhankelijk van werkgevers die een baan voor u hebben, maar ook van een sociaal vangnet van overheidswege die een sociale uitkering aanlevert als overbrugging naar de volgende baan.

  Kortom, u bent in een valkuil terecht gekomen die is gegraven door u zodanig te ‘informeren’ dat u afhankelijk bleef. Waardoor duidelijk wordt hoe onverstandig het is om op anderen blind te varen. Werkgevers hebben onderweg van uw inspanningen geprofiteerd, u betaalt nu kennelijk de prijs door u nog even kwetsbaar te voelen als een schoolverlater. Toch is het niet te laat; ook voor werkelijke zelfstandigheid is het beter laat dan nooit. Met inspanningen om werkelijke zelfstandigheid te creëren zult u nooit meer afhankelijk zijn van een baan. Het devies is daarmee niet klagen maar doorbijten!

  Gelooft u dit niet? Vraag het aan iemand als dr. Phil (forensisch psycholoog met als motto ‘get real’). Volgens het promo-praatje: Dr. Phil has galvanized millions of people to “get real.”

 18. De eerlijkheid gebiedt mij te melden dat de weg naar zelfstandigheid wordt voor afhankelijken van een uitkering extra moeilijk wordt gemaakt door bureaucraten. Voor een bureaucraat is iemand die zelfstandig denkt (en vooral doet) kennelijk een verondersteld gevaar, een risicofactor, een potentiële fraudeur, verdachte van wetsovertreding tenzij het tegendeel wordt bewezen.

  Om die reden gaan afhankelijke werknemers het u mogelijk moeilijk maken om zelfstandig te worden. Er bestaat gerede kans dat zij, zonder zelf zelfstandig te zijn en als zodanig ervaring te hebben, eisen dat u een business plan gaat voorleggen dat zij weleens op levensvatbaarheid gaan toetsen. Na goedkeuring bestaat gerede kans dat u zo ongeveer onder curatele wordt gesteld, mogelijk met de verplichting om van een zelfde soort werknemers een cursus ‘zelfstandigheid’ te krijgen, gevolgd door de verplichting om vorderingen te melden. Waarbij angstvallig in de gaten gehouden zal worden of u niet fraudeert en mogelijk inhoudingen op uw uitkering gedaan zullen worden die hoger zijn dan uw feitelijk gerealiseerde inkomsten.

  Zo kunnen en misschien zullen organisaties die frauderen door met valse voorwendselen te komen, bestaan uit bestuurders en werknemers die geen van alle ooit zelfstandig waren, daadwerkelijke zelfstandigheid hinderen of de nek omdraaien als er iets gebeurt wat hen niet zint. Met een smoesje, met een beroep op ‘de wet’. Het is in het veronderstelde belang van hun eigen werkgelegenheid om afhankelijken afhankelijk te houden, hoe langer hoe ‘beter’.

  Dergelijke perikelen zijn een schadelijke bijwerking van de recepten kapitalisme en socialisme. Kapitalisme zet onder druk met een grievende behandeling die verondersteld wordt ‘sterk’ te maken. Socialisme verdrijft werkelijk sociaal gedrag via een vloed van constructies en regelingen. Alsof zelfstandigheid des duivels is, waar preventief des duivels op wordt gereageerd.

Comments are closed.