Vrijspreker: Na de financiële schuldencrisis van 2008, die ‘opgelost’ werd door biljoenen schuld te creëren, is er eigenlijk niet veel veranderd.

Opperdienaar: Niet veel veranderd zou ik niet willen zeggen, de banken zijn een verlengstuk geworden van overheden, de sociale media voeren gecoördineerde censuur acties. De fundamentele problemen zijn niet opgelost natuurlijk, maar als je bedenkt dat de overheid een ziekte is die zich voordoet als zijn eigen geneesmiddel, dan moet je daar niet veel van verwachten. ‘Never let a crisis go to waste’ dus je moet ook steeds nieuwe crises veroorzaken om weer een roep des volks te hebben voor meer machtsconcentratie. Dat is nu eenmaal het intellectuele kapitaal in de samenleving waar je mee moet werken. Iets waar wij als overheden natuurlijk ook voor zorgen. Houd ze dom genoeg om te manipuleren.

Vrijspreker: Veel libertariërs verwachten dan ook een volgende, zwaardere crisis en sommigen denken dat dit de onderdanen misschien tot inzicht brengt dat hun strategie uit het verleden niet werkte, de zogenaamde verelendung.

Opperdienaar: Die strategie is natuurlijk de doorgeslagen privatisering van het kapitalisme. Er is niet veel bewijs dat een economische crisis mensen tot inzicht brengt. Kijk naar Venezuela. Daar zijn ze nog steeds enthousiast over het socialisme, alleen moet er een ander poppetje aan de top komen. Zelfs de mensen die het land ontvluchten, zullen waarschijnlijk in hun nieuwe land socialisme gaan verspreiden. Deze sociale ziekte zorgt er voor dat de slachtoffers het niet onderkennen en zo kan het zich verspreiden als een virus. Vele  Amerikanen van latijns amerikaanse afkomst spreken zich openlijk voor socialisme uit en winnen er verkiezingen mee. Net als bij de zwarte pest, zijn de zeelui die de epidemie ontvluchten, vaak zelf besmet zonder het te weten. Verder muteert het virus om het immuunsysteem voor te blijven. Socialisme is gemuteerd naar democratisch socialisme en de onderdaan ziet geen enkel gevaar meer.

Maar ondanks dat er geen bewijs is dat economische ellende voor een politieke omslag naar vrijheid zorgt, is er ook geen bewijs dat een empire ooit eindigt zonder economische crisis. Zolang mensen nog een beetje behoorlijk leven hebben, zien ze geen reden om drastische veranderingen aan te brengen. Ik ken tenminste geen voorbeelden van een land dat afgleed richting meer staatsbemoeienis en waarbij de valuta niet instortte omdat de heersers het met meer gelddrukken te lijf gingen. Ook in de Sovjet Unie kocht je uiteindelijk niets meer voor je geld voordat het uit elkaar viel.

Vrijspreker: Maar als er geen bewijs is dat verelendung tot vrijheid leidt, maar ook niet dat economische welvaart tot vrijheid leidt, wat leidt dan tot vrijheid?

Opperdienaar: Het gaat inderdaad niet alleen maar bergafwaarts, dus dat lijkt een vreemde situatie. Het hangt ook af van de tijdsspanne waar je naar kijkt. Ik noem wel eens als voorbeeld dat Amerika 300 jaar overheid heeft en een gemiddeld inkomen van 55k$, noord europa 1000 jaar overheid en een inkomen van 44k$ Griekenland en Italië 2000 tot 3000 jaar overheid en een inkomen van 25k$, Egypte 6000 jaar overheid en een inkomen van 4$/dag. Meestal ontstaan gebieden van vrijheid in nieuw onontgonnen terrein zoals Hong Kong, Dubai, Amerika of cyberspace, cryptocurrencies en de rest profiteert daar van mee. Als die gebieden er niet meer zijn, wordt het moeilijk denk ik. Natuurlijk is er vaak een opleving na een hele totalitaire periode zoals ‘de grote sprong voorwaarts’ in China of Duitsland/Japan na de 2e wereldoorlog, maar de vraag is of dat beklijft. Doordat er veel goedgelovige onderdanen naar de slachtbank gaan, krijgen de overgebleven onderdanen automatisch wat meer lucht om op adem te komen.

Vrijspreker: Waar moeten vrijheidslievende mensen dan op hopen?

Opperdienaar: Ik denk dat als je nog een jaar of 30 te gaan hebt, dat je beter niet op een neergang kan hopen.

6 REACTIES

 1. Er kan vastgesteld worden dat verelendung (afgedwongen verpaupering) tot velendung leidt; zie bijv. het Manifest der robotisering. Van nature groeit iedereen naar individuele onafhankelijkheid en dito zelfstandigheid toe, maar afgedwongen verpaupering forceert om in een leger robots (dienaren, werknemers) plaats te nemen. In het gareel gedwongen worden.

  Afgedwongen verpaupering is een heel, heel oud concept. Je komt het in de eerste drie hoofdstukken van de Bijbel tegen, als verhuld sociaal model met een aantal entiteiten waar kennelijk groepen van zijn gemaakt: a) God doet wat hij wil. b) In de hof van Eden wordt wet- en regelgeving over anderen geproduceerd. c) Buiten de beveiligde hof van Eden moet men maar in een stekelige omgeving (decreten en wetten van anderen steken!) zien te overleven. En vooral niet vergeten aan God te offeren.

  Dat vertaald naar een sociaal model kan gesteld worden dat God de eerste bijstandtrekker was, die het deed voorkomen alsof mensen niet zonder God, noch regels die namens hem in de hof van Eden geproduceerd zijn, zouden kunnen.
  De vette worst voor gelovigen is dat ze vanuit de stekelige omgeving overgeheveld kunnen worden naar de sturende of wetgevende macht – in de beschermde hof van Eden of desnoods undercover op excursie naar de ‘boze buitenwereld’ die boos gemaakt is door stekels.

  Dit sociale model is een vervalsing van de puur natuurlijke situatie, waarin iedereen van nature onafhankelijk en zelfstandig is. Maar toch is het wereldwijd uitgerold met allerlei verpakkingen. Het is tegelijkertijd ook een verdienmodel, want wat zou God en medewerkers in de hof zijn zonder belasting (verplichte offers) en uitkering?

  Feit is dat verelendung niet tot gezondere individuele levens en dito sociale context leidt. Dat is in de loop der eeuwen overtuigend bewezen. Het werkt om ‘gewenst gedrag’ af te dwingen, maar ten koste van wat?

  Deze kritische opmerkingen kunnen niet zonder de vaststelling dat dit ook anders aangepakt kan worden met een andere filosofie en ander sociaal model. Zonder de innerlijke natuur van anderen te misvormen, daarmee te schenden en onnodige problemen te creëren.

  Een psychiater stelde – waarschijnlijk net als God – vast dat vaders en moeders erin slagen iedere volgende generatie te beschadigen en misvormen. Een cyclus van mishandelden die mishandelaars worden, die met de juiste kennis best doorbroken kan worden. Alleen doet God doodleuk alsof ‘ie gek is, en laat het aan mishandelden die mishandelaars zin geworden over om dat boeltje bij te sturen. Want God laat zich traditioneel niet gezeggen, wordt hoogstens chagrijnig of zelfs boos als stervelingen niet doen wat hij wenst.

  Ik schreef dit in satirische stijl, maar uiteraard wel met serieuze ondertoon. Zolang er geen zuivere elementaire kennis in de circulatie wordt gebracht zijn dolende zielen die op hun levensweg ronddwalen, en schadelijke miskleunen door onwetendheid, gegarandeerd.

  Raimond V. [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Nico [1]:

  Een psychiater stelde – ……..en wat stellen die dan ?

  Je zal nog verbaasd staan hoeveel ” mishandelaars ” zich ophouden in deze beroepsgroep , als geen ander weten die hoe je het moet doen.

  Je kwebbelt nog steeds de zelfde nonsens Nico.

  Nico [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Raimond V. [2]: Gaat het erom wie iets stelt of wat er gesteld wordt?

  Het punt is… dat zelfs gehaaide leugenaars er niet onderuit komen om feitelijke waarheid door hun verhaal te mixen, omdat ze anders niet geloofwaardig zouden zijn. Daarom is het best interessant om te kijken wat leugenaars te zeggen hebben, om er het bruikbare tussenuit te kunnen filteren.

  Pyschiatrie… is een industrie des doods. De filosofie in die tak rammelt. Jammer dat decision makers zich star vasthouden aan bepaalde denkwijzen en die veelal niet willen zuiveren. Of niet mogen, van de directeur-geneesheer c.s. Het is niet altijd onwil, het kan ook onmacht zijn. Of gewoon bang voor gevolgen. Bij schaalvergroting van individueel naar andere schaal neemt de angst voor gezichtsverlies kennelijk navenant toe. Vandaar dat datgene waar sommigen met de hakken in het zand voor staan afzichtelijk kan zijn.

 4. Als ze echt niet meer weten hoe het verder moet kunnen ze altijd Bernie Madoff uit de gevangenis halen. Hij is de absolute expert in Ponzi-schemes. Bernie weet het vast nog wel even te rekken. Maar het houdt ooit een keer op. En wat er dan komt is onduidelijk.

 5. De tekst in het artikel komt overeen, wat ik in de dagelijkse praktijk tegen kom.
  Ook dat immigraten verhuizen naar rijke landen, om ook daar dezelfde politieke ideologie te willen invoeren, waar hun ouders nb. voor gevlucht zijn. In de ijdele hoop dat hun versie wel zal werken. Deze gedachtegang is ook toepasbaar hun op de huidige immigraten die naar Europa komen. Ook zij vluchten van politieke of economische ellende, om vreemd genoeg, diezelfde onzin of waanzin hier te introduceren.
  Ik heb daarbij gemerkt, dat mensen hun gescheidenis niet kennen, onvoldoende kennis hebben van zaken, of het gewoon niet willen weten. Maar, hypes, vakanties en vooral rechten zijn belangrijk.
  De economische ondergang zal geleidelijk gaan, stukje voor stukje aan welvaart zal verloren gaan, en vervangen worden door welvaart op krediet of welvaart ten koste van anderen.
  De rijkdom en welvaart van het verleden is verbruikt, de rijkdom en welvaart van het heden is ook op. Nu wordt de toekomst verbruikt, door geldmiddelen van de toekomst naar het heden te brengen en uit te geven. Op het moment dat dit op is, zal het verval aan de randen van de samenleving gaan beginnen. Totdat het verval de grote steden gaat bereiken, dat gaat de ondergang exponentieel snel.
  Door landen samen te voegen in een groter geheel, zoals het project Europa, is een bewuste actie om de ondergang uit te stellen, door een zeer groot politiek en economisch systeem op te bouwen, om de klappen op te vangen. De politici zullen hun Europa project dus nooit willen opgeven.
  De oudere generatie hoeft zich nu geen zorgen te maken, maar de jeugd van nu, kan maar beter gaan nadenken over een eigen financiële zelfstandigheid en zo min mogelijk afhankelijk worden van de overheid.

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Easymoney [5]: Ouderen is geleerd overmatig veel aandacht aan de vorm te schenken. Misschien dat jongeren de aandacht primair op de inhoud kunnen richten. Vormen zijn immers vervangbaar, als kleding. Terwijl inhoud onmisbaar is, wil je tenminste niet met lege handen komen te staan. Zonder voldoende inhoud blijft er niemand meer over om in je armen te sluiten, dat weten psychopaten als geen ander.

Comments are closed.