In veel opzichten is de BTW niet anders dan een verkapte inkomstenbelasting.

BTW beperkt het bestedingsvermogen van iemand die alles wat hij verdient uitgeeft, met het volle heffingspercentage.

 

De BTW heeft als functie de inkomstenbelasting lager te doen lijken dan hij realiter is.

De BTW zorgt ervoor, dat de perceptiekosten van het system stijgen, maar slim genoeg wentelt de overheid de meeste administratieve lasten van de BTW af op de inzamelaar die tevens afdrager is. Uiteraard worden beide functies onder dwang uitgeoefend.

BTW begon, teneinde de weerstand te verminderen, in 1969 als een relatief bescheiden heffing: in Nederland met een laag tarief en een hoog tarief: vier, respectievelijk twaalf procent. Deze percentages zijn inmiddels gestegen tot zes en eenentwintig procent met verdere stijgingen in het verschiet. In sommige landen ligt het heffingspercentage nog hoger. Hongarije is kampioen met 27 procent. Er bestaat geen reden te denken, dat het daarmee op zal houden.

In feite zijn deze heffingen niets anders dan een inbreuk op onze vrijheid: wij kunnen ons geld niet besteden zoals wij dat wensen. Een groot gedeelte van onze verdiensten wordt besteed door de overheid, door haar verdeeld onder mensen die wij niet kennen en gebruikt voor doeleinden waar wij niet mee instemmen. De conclusie is eenvoudig: het communistische gehalte van het Koninkrijk der Nederlanden neemt steeds toe.

Hugo van Reijen

20 REACTIES

 1. Het interessantste van BTW is waarschijnlijk nog dat het één van de zeer weinige belastingen is waar de zelfstandige (ZZP) of werkgever van overheidswege in de rol van hedendaagse tollenaar wordt gedwongen.

  Er was ooit een tijd dat tollenaars als viezerikken werden beschouwd, een soort NSB’ers maar dan in dienst van de Romeinse bezettingsmacht. Tegenwoordig worden tollenaars die zichzelf een Heilige Naam hebben gebouwd kennelijk liever op een voetstuk gezet. Of andersom, zijn op een voetstuk gezet om zichzelf een Heilige Naam te creëren. Hoewel dat voetstuk er alleen is voor werkgevers, niet voor een ZZP. Die heeft geen pool van medewerkers welke gebruikt kan worden en af en toe aangevuld moet worden.

  Nico [2] reageerde op deze reactie.
  toute va bien [6] reageerde op deze reactie.

 2. Het begon ooit als een tijdelijke crisis belasting in tijd van oorlog, de Romeinen gebruikten het al, het is nu tot een vaste belasting geworden, hij is wel juist, om dat de rijksten of personen die het meeste besteden ook de meeste belasting betalen, niet juist is dat hij niet aftrekbaar is van je vaste jaarlijkse belasting, de Duitsers hebben het, het eerste ingevoerd der ” mehr wert steuer “, het is ook niet juist dat het vele belasting geld, tenkoste van alles moet worden besteed, stel je voor als het teveel betaalde terug zou moeten worden gegeven, dus gooit men het over de balk !

 3. @Nico [2]: wat een explicite onzin zet je hier weer neer, en de overheid is geen minderheids groepering, maar gekozen door de meerderheid van de bevolking,
  zij is de uitvoerende macht !

 4. @formidabele [7]: U heeft gelijk, dit kan gewoon niet, hij is zijn bedje aan het opmaken, voor zijn volgende termijn, ze hebben allemaal zo hun eigen programma
  die ten koste van de gewone man wordt afgewerkt !

 5. Inderdaad.
  Geld wordt verdiend en uitgegeven.
  Of je nu een percentage afroomt wanneer het een gezin het als loon ontvangt of wanneer die het wat alter aan cunsumptie uitgeeft, maakt weinig uit.
  Dat wil dus ook zeggen dat we reeds een flat tax hebben (nl. de BTW) en daarbovenop een progesssieve inkomstenbelasting die eraan voorafging.
  Het voordeel van die flattax is echter de privacy en de kosteneffectieve inning.
  BTW innen doe je door ca. 2 miljoen bedrijven en bedrijfjes lastig te vallen. Je hoeft er geen 7 miljoen gezinnen een enveloppe voor te sturen. Bovendien is het veel eenvoudiger als flattaks zonder allerhande aftrekposten zoals iemands huur van geld (“hypotheekrente”) of woon werkverkeer of forfaitaire representatiekosten etc. Als flattaks zonder aftrekposten is btw behoorlijk rechttoe rechtaan.
  En als 7 miljoen gezinnen niet meer moeten opgeven wat ze verdienen (en over hen door hun werkgever moet worden opgegeven hoeveel er aan hen betaald werd!), dan is dat ook goed voor de privacy.
  Kortom als men slechts 1 van beide afschaft (in eerste instantie) en de uitgaven (aan uitkeringen, ontwikkelingsamenwerking etc.) navenant schrapt, dan wil ik dat BTW blijft en inkomstenbelasting afgeschaft wordt en niet andersom.

 6. Moet u in een jaar € 1.345 of minder btw betalen? Dan hoeft u helemaal geen btw te betalen.

  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/kleineondernemersregeling/

  Als je bijvoorbeeld een nieuwe auto hebt gekocht of andere investeringen hebt gedaan waardoor je minder btw hoeft af te dragen, dan is die Kleine Ondernemers Regeling wel prettig. Het scheelt toch weer 1345 euro.

  Facturen over december kunnen ook in januari worden verstuurd, door de voorraad te vergroten kan hte zijn dat je net wèl in aanmerking komt voor die vermindering van 1345 euro.

  Beter is het zo weinig te werken dat je nooit boven die 1345 euro uitkomt. Maar van ca. 8000 euro (netto resultaat) is het vaak lastig om rond te komen. Ben je met zijn tweeën, dan wordt het al makkelijker. Als je richting pensioen gaat en niet veel meer doet, en weinig verdient, is het ook een mogelijkheid.

  De Kleine Ondernemers Regeling geldt alleen voor natuurlijke personen van 18 jaar en ouder.

 7. Wat bijna niemand doet is een overzicht maken op welke manieren je precies belasting betaalt. Zodra zo’n overzicht er is kun je plannen maken om te bezuinigen.

 8. @DzVzTkM [16]:

  inkomsten belasting kun je niet ontwijken de btw wel

  Met een extreem laag inkomen kun je beiden ontwijken. Je betaalt geen IB want je verdient te weinig, je draagt geen BTW af door gebruik te maken van de kleine ondernemers regeling.

  Om te roken of te drinken (accijns) of auto te rijden (BTW, BPM, accijnzen, enz.) verdien je te weinig.

 9. Het is veel en veel gemener, blijkt uit de wetenschappelijke economie theorie van Konrad Swart.
  BTW beperkt economische groei. Het beperkt onze welvaart.
  Je kunt niet tegen laagst mogelijke kosten inkopen en verkopen. Ondernemen is daardoor zwaarder dan nodig. Kostprijs ligt hoger dan productietechnisch nodig.
  In iedere doorleverstap van het economisch proces wordt bovendien opnieuw het bruto bedrag voor de belasting hoger, omdat de kostprijs toeneemt na winst en belasting.
  Door direct in de keten van productie in te grijpen verkleint het btw systeem zo de hoeveelheid product of dienst welke geleverd had kunnen worden – in toenemende mate met de lengte van de keten. Technologisch vernieuwende en aan logistiek rijke eindproducten hebben er vermoedelijk het meeste laat van, omdat die vaak langere ketens hebben.
  Die onzichtbare afname in welvaart hoor je niemand over, behalve Konrad.

 10. Wat er in mijn ogen speelt is een kapitaal vernietiging op twee fronten:
  Ten eerste, het vanaf WO2 opgebouwd vermogen door bijv. voortdurend oplopende staatsschuld en afbraak van pensioenfondsen door de kunstmatige lage rente.
  Door overstappen van gas naar ???, wordt de gas infrastructuur en opgebouwde kennis voor zuinig gebruik, waardeloos.
  Ten tweede, doordat de overheid alles wat ze doet (onderwijs, wegen) en waar ze zich mee bemoeit duur en slecht maakt, vind er een enorme verspilling plaats.
  Ook het wegp*ssen van geld naar bijv. de eu en windmolens draagt bepaald niet bij aan de welvaart.

Comments are closed.