Newspeak is een fictieve taal in George Orwells roman 1984. Het is een taal die wordt gecreëerd en gecontroleerd door de totalitaire staat als een instrument om de vrijheid van gedachten en concepten die een bedreiging voor het regime vormen (zoals vrijheid, zelfexpressie, individualiteit, en vrede) te beperken.

Daad van de minister: afschaffen van raadgevend referendum

Newspeak van de minister: Ik ga heel erg mijn best doen dat er in de democratie goede inspraakmomenten zijn voor de participatie van mensen, dat vind ik heel belangrijk

Daad van de minister: achterhouden van een kritische rapportage over de sleepwet tot na het referendum daarover

Newspeak van de minister: Ik ben erg voor transparantie en betrokkenheid van mensen en daar ga ik mijn best voor doen

Uitsmijter van de minister: onafhankelijke kritische journalistiek is het beste wapen dat we hebben tegen nepnieuws

met dank aan we are change

14 REACTIES

 1. Een ander voorbeeld.

  Partij neemt deel aan regering en neemt belangrijke beslissing finaal tegen hoofdpunt van haar eigen politieke programma in. Partij verliest groot deel van haar aanhang.

  Reactie partijleiding: We hebben beslissing niet goed gecommuniceerd.

 2. Door de iphoonverslaving zijn de komende generatie al digitaal ingevoerd in het reeds bepaalde, opgelegde levenspatroon? Op

 3. Deze pseudo vrouw is in de Nederlandse politiek geplant, om een zeker programma uit te voeren, dat moet toch duidelijk zijn, de moordenaar van Fortuyn ondehandelt met zijn opdrachtgevers, hoe hij het graag wil hebben, dat de Uni lever de baas is weten we al lang, maar nu wordt het openlijk beleden, nieuwe verkiezingen zou ik zeggen !

  Zeldenrust [5] reageerde op deze reactie.

 4. @toute va bien [4]:

  Nieuwe verkiezingen ?

  Valt er wat te kiezen soms ?

  Wat zijn de resultaten van voorgaande verkiezingen ?

  Is dat niet de oorzaak van de hedendaagse situatie ?

  Wat is de zin van kiezen als je weet dat voorgaande keren averechts hebben gewerkt ?

  Is de definitie van waanzin niet hetzelfde herhalen en een ander resultaat verwachten ?

  toute va bien [8] reageerde op deze reactie.

 5. Een andere variant van Newspeak, die niet zo bekend is. Een ervaring buiten Europa:

  Een kennelijk door adel gekozene, om een voorziening te creëren… was iemand die kennelijk dacht dat ‘ie het goddelijke recht had verkregen om af te persen en liefst ook uit te plunderen. Heeft eerst een aantal maanden besteed om inlichtingen over ons te verzamelen. Misbruikte die wanneer mogelijk om te draaien, aan te vullen met fantasie, om op die manier onze reputatie grondig te besmeuren nog voor die in die regio kon groeien. Inenting tegen feiten waardoor immuniteit ontstaat.

  Overheidsdienaren luisteren alleen naar hun baasje. En werkten mee om voor elkaar te krijgen wat deze heerszuchtige figuur wilde. We zijn zeer benieuwd hoeveel en welke leugens als News(peak) vanuit die regio undercover via diplomatieke netwerken naar andere landen zijn gereisd. Want laten we eerlijk zijn, als bijv. NL adel of overheidsdienaren een smeuïg verhaal vanuit andere overheidskringen te horen krijgt, dan zal dat waarschijnlijk geloofd worden. Ongeacht wat de feiten zijn. Het feit dat ook beëdigde ambtenaren soms doodleuk liegen doet kennelijk niet ter zake.

  Sociale onvruchtbaarheidsbehandelingen zijn altijd weer interessant. Gelukkig interesseert het ons geen moer hoe adel, gekozenen of overheidsdienaren over ons denken. Om de doodsimpele redenen dat wie ons wil leren kennen dat op een degelijke en eerlijke manier kan aanpakken, wat vanuit die kringen nooit is gebeurt.

  Tegenwoordig… is er vanuit bepaalde kringen ook nog een andere Newspeak; zie hier. Tijden veranderen, nieuwe ideeën worden geïntroduceerd. Die naar ons idee degeneratieve processen vooral versterken.

 6. News-peak wordt al eeuwen ingezet om de zin van adel en geestelijken af te dwingen. “Wat, geen gewenst gedrag vertonen?” Vervolgens werd er undercover of desnoods openlijk rondverteld dat je slecht was, een zondaar. News van een peak (gezagsdrager of vooraan-staande burger). Op die manier werd iemand in sociaal isolement gedwongen en had zelfs geen inspraak meer in het eigen leven, het verkrijgen van noodzakelijkheden.

  Gewenst gedrag heeft overigens niets te maken met gezond gedrag; lichamelijk, mentaal, sociaal. Gewenst gedrag draait om constructies en regelingen, meer is het eigenlijk niet.

  Het moge duidelijk zijn dat wij niets op hebben met dergelijk dominerend, invasief gedrag. Omdat het ongezond, schadelijk uitwerkt. Gelukkig begint dat bewustzijn zich nu te verspreiden.

  toute va bien [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Zeldenrust [5]: Nou dat klinkt wel heel pessimisties, er zijn toch nog wel mensen in Nederland aanwezig met een gezondverstand, die in dien gevraagt wel de leiding willen nemen, en ook de capaciteit hebben om Nederland weer een land voor zijn Nederlandse bewoners te maken, op een eerlijke en gezonde levens basis gevestigt, en van mij mag dit best een beetje nationale tint hebben, dat vrijheid blijheid wordt vaak niet begrepen, en verkeerd gebruikt d Liberalen zijn altijd heel egoïsties van kleur, wij van de 60 en 70 iger jaren dachten dat ons geluk niet op kon, maar wat bleek dit was verkeerd beoordeeld, er waren quasi pseudo sociale krachten die hun huid aan de duivel hadden verkocht, groet !

  Zeldenrust [11] reageerde op deze reactie.

 8. @toute va bien [8]:

  Er zijn in 0031 mensen met gezond verstand. Ondergetekende rekent zich tot die groep, en kent anderen die daar tevens over beschikken. Dat gezonde verstand leidt er tevens toe dat ondergetekende c.s. zich niet verkiesbaar stellen. We weten immers hoe het systeen functioneert (n.l. niet) en wat de kiezers willen: iets voor niets, en alles van een ander maar een ander mag niet hetzelfde terugeisen.

  Democracy: the god that failed. https://mises.org/library/democracy-god-failed-1

  Ratio [12] reageerde op deze reactie.
  toute va bien [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Zeldenrust [11]: Voor mij ligt de waarheid altijd in het midden, de meest intégre, politisie die ik heb meegemaakt in mijn Amsterdamse tijd, waren de CPN mensen, vooral Gortzak was een echte arbeiders partyman, de PVDA heeft geholpen de CPN onder uit tehalen, alles was goed genoeg, Annie Schaft is herplaatst met Anne Franck, het monument van de Communistische Februari staking, de Dokwerker zal het ook wel niet meer zo lang maken, wat ze de CPN hadden aangedaan, overkwam hun nu zelf, de zelfde lieden braken de PVDA af, nu D66 een wel heel ander verhaal, door decadentie achterhaalt, wie volgt, in troebel water is het goed of slecht vissen, nagelang, ben benieuwd !

  Zeldenrust [14] reageerde op deze reactie.

 10. @toute va bien [13]:

  Ik ben al heel veel jaren geleden tot de conclusie gekomen dat n’importe welke politicus dan ook zich positioneert als plaatsvervangende ouder.

  Sommige mensen worden nooit volwassen en blijven verlangen naar plaatsvervangende ouders in plaats van zelf de volle verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan te nemen. Ik begrijp dan ook de verheerlijking van politici in het algemeen noch CPN politici in het bijzonder niet.

  Politiek is een markt van dood en verderf, diefstal, jalouzie, afgunst etc. kortom zo’n beetje alles wat de mens aan negatieve karaktereigenschappen in zich heeft.

  Het huidige systeem werkt daardoor niet. Tijd voor wat anders.

Comments are closed.