Nivelleren kan helaas alleen naar beneden; daarom is het geen nobel streven.

Van de leerlingen die voortgezet onderwijs volgen, zit 17 procent op een atheneum of gymnasium.

Aan het einde van de tweede wereldoorlog konden uitsluitend leerlingen met een IQ van circa 130 of hoger terecht op het gymnasium. De vijver waaruit zij gerecruteerd konden worden bestond uit slechts twee procent van de bevolking.

Het laten dalen van het vangnet vereist een greep uit een populatie met een aanzienlijk lager IQ.

Wat betreft het universitair onderwijs is nu het streven van de overheid, dat de helft van de bevolking een universitaire opleiding kan voltooien; met andere woorden: iedereen met een IQ van boven de 100 moet doctorandus of meester in de rechten kunnen worden.

Het is duidelijk wat dit impliceert voor het gehalte van het onderwijs.

Wij gaan dezelfde weg op als een land zoals Indonesië, waar ik een afgestudeerde jurist ken die over een IQ van 83 beschikt.

Het heeft geen zin, je te ergeren aan deze ontwikkelingen; de weg bergafwaarts is begonnen: de bal rolt onstuitbaar voort.

Hugo van Reijen

18 REACTIES

 1. Het is een omgekeerde meritocratie. Ook op de universiteiten zelf waar ‘sociale wetenschappers’ de biologie aan het herschrijven zijn. En straks de rest. Want vinden dat de aarde rond de zon draait is kwetsend voor mensen die het anders zien en is daarnaast ook islamofobie.

  Ik vind het eigenlijk wel een amusante ontwikkeling dat ze iedereen die een schroevendraaier kan onderscheiden van een walvis nu ook een ‘academische’ titel willen geven. Iets als “Skilled Dinges Professional Master Of The Universe”. Ik geef toe, dat bekt beter dan Pietje de Automonteur of Quinsy de Loodgieter…

  Niet naar de universiteit gaan en jezelf onderwijzen is het nieuwe echte hoger onderwijs aan het worden.

  Hang Bejaarde [4] reageerde op deze reactie.

 2. Als de aandacht naar veronderstelde toppers gaat dan vraag ik me af of nivelleren niet begint bij basis- en kernvorming. Educatie is toch wat anders dan scholing. Als de basis en kern van een leven robuust is zijn er minder toppers nodig, misschien beter, minder veronderstelde super-mensen als vangnet die voor anderen de Atlas uithangen.

  Daarnaast zijn een diploma’s en universitaire titels in de praktijk vooral fetisjen die meer iets zeggen over het vermogen om na te apen en na te papegaaien dan motivatie. Denk, spreek en doe zoals anderen dat wensen of eisen. Bij een autodidact kan gesteld worden dat het papierwerk niet in orde is, maar dat is alleen een probleem als het tot een probleem wordt gemaakt. De eis tot kwalificaties en heilig verklaarde papiertjes vertoont nogal religieuze trekjes.

  De gelijkenis met heroïne-verslaving is treffend. Vooral als in aanmerking wordt genomen dat hero ‘held’ betekent en heroin ‘heldin’. Bij een verslaving draait alles om het produceren van een fijn gevoel. Dat kan via de natuurlijke (daarmee gezonde) route of juist de tegen-natuurlijke (daarmee ongezonde, schadelijke) route.

  Bij een verslaving zoals aan heroïne zijn er 3 partijen, vergelijkbaar met scholing en universiteiten: De dealer, degene die een fijn gevoel wenst en degenen die erdoor benadeeld worden. Een student kan in deze driehoek gezien als degene die een fijn gevoel wenst, een school of universiteit als een dealer, degene van wie gestolen wordt als degene die gebrekkige leertrajecten achter de rug heeft en daardoor afhankelijk wordt gehouden.
  Verslavingen alom; een dealer pusht drugs om zelf een fijn gevoel te krijgen, iemand die de held wil uithangen merkt dat ook dat een fijn gevolg geeft en degenen die van helden afhankelijk gehouden tuimelen in val van gemakszucht die verslavend uitwerkt. Consumentisme = ‘fijn dat ik dat heb kunnen inkopen’.
  Ondertussen werkt individuele onafhankelijkheid en dito zelfstandigheid niet verslavend uit. Het is gewoon wat het is, hoewel soms best leuk en verrassend. Zou iedereen zo worden, dan kan gesproken worden over egaliseren en nivelleren.

  Amerikaanse slang voor heroïne-verslaafden is in deze context best interessant. Wie als verslaafde anderen besteelt; ‘done them’. Wie afkickt van de verslaving’; ‘redrawal’, ‘coming down’ (als van een voetstuk stappen). In een rehab kicken heroïne gebruikers af, hoewel een re-hab ook gezien kan worden als andere gewoonten (habits) aanleren zoals niet systematisch de held uithangen (als bankier, werkgever etc.) en daardoor anderen benadelen. Met iets voordoen en uitleggen hoe iets werkt is niets mis, maar altijd de super-mens uithangen verstoort de sociale chemie nogal.

 3. Wat van bovenaf gedicteerd wordt, wordt door de wetenschap met toestemming van bovenaf geaccordeerd?
  WDOC is zo’n voorbeeld daarvan, de wetenschappers degraderen zichzelf gewoon omdat ze geld en status belangrijker achten?

  johannes [7] reageerde op deze reactie.

 4. Wat ik beangstichent vindt is : dat veel van die half balanse slow burners, in de ambtenarij en politiek terecht komen, denk U eens in, kan het nog slechter als nu, NEE TOCH !
  De ooit beste universiteit die van Franeker werd gesloten door een Napoleon, jammer deze universiteit heeft veel grote denkers voortgebracht, hopelijk wordt zij-hij in eere hersteld, in Friesland is noch steeds veel intelligentie te vinden, het hogere IQ zit in de genen, daarom denk ik dat de toekomst van Nederland gaat drijven op de low IQ ers de nieuwe domme ganzen uit Africa, soort hernieuwde Romeinse tijd, het Christendom voor de intelligentie en de Islam voor de slaven, niks nivellering

 5. We komen geen pest verder met ons softy’s optreden, in Africa naaien ze de hele boel in mekaar, niet te vreten maar wel kinderen maken, ok geen IQ nu dan maar onvriendelijk ze onvruchtbaar maken, de helft van de wilde dieren zijn weg genivelleerd, er zijn grenzen te respecteren, wij zijn de hoeders van deze planeet, klinkt vreemd maar zo voel ik het wel, en mijn geloof is de natuur het heelal het geheel, die kracht mogen we niet laten verzieken door geestelijk gemanipuleerde religeuse
  krachten, als ik een mooi oud nobel kerkgebouw zie huilt mijn hart, bij wat we verloren hebben niet zo zeer de religie, maar het samen zijn denken en ja zingen (muziek ook een gevoel ), maar goed oud en afgedankt wacht ik mijn tijd maar af, en zie met lede ogen toe groet !

 6. @formidabele [3]: Echte wijze mensen leven voor hun denken, geven niets om status of geld, er zijn er niet veel, maar zij dragen wel de wetenschap !

 7. Intelligentie/IQ koppelen aan onderwijsniveau zie je heel vaak. Hoog-opgeleid betekent slim, gelukkig, gezond, rijk, enz. Laag-opgeleid betekent dom, ellendig, ziek, arm, en. Het zal ook hier en daar wel overeen komen.

  Wat ik steeds vaker tegen kom: hoogopgeleide domkoppen met een giga-eigenwaan.

  IQ is lastig te meten. Het gemiddelde in Nederland is 100, was 100. In de derde wereld is een IQ van tussen de 60 en 90 heel normaal. En die mensen komen naar het Westen, de nieuwe norm.

  Stel je nou eens voor dat je boven gemiddeld intelligent bent. Niet zo heel slim, maar net even iets helderder. Bijvoorbeeld een IQ van 115. Dan is 85% dommer dan jij. Best een probleem.

  Ooit heerste het idee dat we moeten streven naar betere mensen (de übermensch). Betere mensen zijn immers de basis voor een betere wereld. Dom volk veroorzaakt heel vaak een hoop ellende. En juist dat domme volk fokt maar raak, uw overheid creëert de juiste omgeving.

  Het probleem is dus niet op te lossen: de wereld blijft ellendig. Alleen een komeet kan ons redden, kan een einde maken aan alle ellende, die het leven nu eenmaal met zich meedraagt, op deze wereld.

  Ik doe geen moeite meer om slim te zijn, totaal zinloos. Mijn motto: red jezelf.

 8. Het is kennelijk allemaal een kwestie van framing. Denk aan een foto in het frame van een lijstje. Stel dat die foto niet het centrale thema weergeeft, maar alleen een kledingkast of camera-fabriek. Dat zou toch gek zijn hé? En toch draait allerlei debat zorgvuldig om de hete brij heen, zodat precies dat gebeurt. Klinkt allemaal heel slim en/of stoer, maar of het wijs is…

  Als ik denk aan woekerwinsten of exorbitante belastingheffing, dan vraag ik me af waar al die gesubsidieerde opgeblazenheid vandaan komt. Of eigenlijk niet, gezien mijn voorgaande reactie over verslavingen. Een filosofisch-geneeskunskundig probleem waardoor het niet langer normaal is om individueel op het kruispunt van levens-, genees-, krijgs- en opvoedkunst te staan en het eigen leven te overzien. Zonder hallucinerende waanideeën die door vanuit een heersende cultuur en ‘beschaving’ worden aangepraat.

 9. IQ – EQ’s bestaan niet ! het juiste X in het juiste vakje zetten wel, ze weten niet dat er meer mogelijkheden en juiste antwoorden zijn.
  Degenen die de wereld écht veranderden hebben nimmer een universiteit bezocht.
  Test jezelf:
  Hoeveel vingers heeft een mens ?
  Welk land is groter Engeland of Duitsland ?

 10. @Nico de Geit [11]:
  Twaalf kinderen in Spakenburg of Bunschoten zijn welkom; geen
  immigratievergunning is nodig. Deze mensen leefden als muizen en ratten; wordt nu gelukkig minder.

 11. De ‘bell curve’ in de illustratie is interessant. Dus exact 50% van de mensen heeft een IQ van minder dan 100. De andere 50% zit er boven.

  Betekent dit dat een gemiddeld IQ van 100 een gemiddelde is dat mee-stijgt of -daalt al naar gelang de gemiddelde intelligentie toeneemt of afneemt?

  Of is 100 een absoluut getal en worden de mensen gemiddeld niet slimmer of dommer? Ik heb toch sterk de indruk dat de mensen in de afgelopen decennia gemiddeld dommer zijn geworden of op zijn minst hun capaciteiten niet maximaal benutten.

  Nico de Geit [16] reageerde op deze reactie.

 12. @Nico de Geit [11]: Maak je geen illusies. Hoe het verhaal ook gedraaid wordt, de boel is kennelijk zodanig geregeld dat het er uitsluitend om gaat hoe iemand aanstuurbaar en bruikbaar gemaakt kan worden. Niet (meer) bruikbaar betekent uitgesloten worden, of ordinair afgemaakt.
  Of iemand nu als ‘slimme kop’ of als ‘sterke arm’ van een ander ingezet wordt is irrelevant. Beide worden ingezet door degenen die het zich kunnen veroorloven het verslijten van lichaam en hersenen te vermijden. Grootkapitaal wordt dat genoemd. Poverheid alom, veroorzaakt door valse profeten zoals het pausdom.

  Zo bezien is je motto ‘red jezelf’ verstandig. Helaas wordt het zeer lastig gemaakt om dat te doen. Een feitelijk failliete ‘beschaving’ (die gefundeerd is op misleiding) zal er alles aan doen om iemand ‘desnoods’ naar de kelder te jagen, failliet te verklaren in de hoop van gewenst gedrag te kunnen profiteren. Jezelf redden impliceert allereerst anderen alle hoop te ontnemen dat gewenst gedrag afgeperst kan worden. Er wordt wel beweerd dat de leugen regeert, maar in feite heerst perversiteit. Vroeger werd dat de wil van God of goden genoemd.
  Zo bezien is het niet zo vreemd dat communisten (naar eigen zeggen) religie volledig wilden uitroeien. Helaas stelden ze daar weer andere perversies voor in de plaats. Aardje naar het vaartje en zo. Het geloof dat (zelf)bestuur ook zonder perversiteiten kan was kennelijk niet ingezaaid.

  Ooit was iedereen individueel onafhankelijk en dito zelfstandig, zonder dat er bijv. rovers op pad gingen. Toen ging zelf-bestuur nog prima. Dit pre-historische feit zou tot egalisatie en nivellering kunnen leiden. Want als het toen kon, waarom dan nu niet? Onwil om de controle over anderen op te geven? Angst voor de gevolgen ervan? Hoe het ook ‘goed’ gepraat wordt, het is geen verontschuldiging om dan maar de levens van anderen te verzieken zodat anderen hoogstens over de restjes kunnen beschikken die overgelaten worden.

 13. Zoals ik gisteren opmerkte maken een stel verslaafden (aan een sprookjeswereld) de dienst uit. Junkies eigenlijk. Wat kosmische orde wordt genoemd heeft zichzelf tot ruimteafval gemaakt door het leefmilieu van anderen te (laten) verzieken. Dat is in ieder geval wat ik van de bullshit die ‘beschaving’ wordt genoemd denk.

 14. @Hang Bejaarde [13]:

  Ik geloof dat ‘100’ het gemiddelde was in Nederland toen het nog volledig autochtoon was. Door import van mensen uit lage-IQ landen lijkt het me dat het gemiddelde IQ daalt. maar niet iedereen is het daarover eens: sommigen menen dat IQ niet zozeer erfelijk is maar aangeleerd.

  Dat is wat de overheid moet denken: een mens is een mens, en alle mensen zijn gelijk. Dus iemand die afkomstig is uit de derde wereld en hier naar school gaat gaat zich hetzelfde gedragen als Nederlanders altijd deden. Ik verwacht dat dat een onjuiste aanname zal blijken.

  Zo dom, en dan ook nog verplicht om zo te denken.

  Vroeger had je de rassenleer, dat was dom zeggen ze nu. Maar ik geloof dat wat ze nu geloven echt nog veel dommer is. In een moderne maatschappij is helemaal geen vraag naar mensen met een heel laag IQ.

  Het idee is dus dat ze het IQ kunnen verhogen. Maar dat is nog nooit gelukt.

  IQ is één ding, karakter is iets anders. Als je volkeren binnenhaalt met een heel groot ego, dat wordt een beetje lastig om die dom, vies, slecht betaald werk te laten doen. En bovendien worden deze import-mensen direct ingehaald door Oost-blokkers die helemaal geen problemen hebben met dom, vies, slecht betaald werk.

  De Oost-blokkers kapen het werk weg, want zij willen die paar honderd euro hebben. Zonder hoge kosten voor integratie, enz. Ze rijden gewoon op en neer vanuit het Oost-blok en pakken het geld. De dure import uit de derde wereld is kansloos.

 15. In China schijnt het dat je pas mag trouwen als je je school hebt afgemaakt, een baan en een appartement hebt gevonden. Als je je school dus niet af maakt, geen werk vindt, geen woonruimte vindt, dan kom je niet aan voortplanting toe.

  Dat leidt er dus toe dat aan de onderkant veel minder voortplanting plaats heeft. In Nederland gaat het andersom: mensen in het vangnet planten zich behoorlijk voort. Een ramp kan niet uitblijven.

  Nico [18] reageerde op deze reactie.

 16. @Nico de Geit [17]: Die opmerkingen over aan de onderkant voortplanting remmen lijkt veel op wat er in China gebeurde. Grootgrondbezitters kregen het voor elkaar dat voortplanting tot een gunst, een privilege verwerd. Met schrijnende armoede voor velen als gevolg. Een ramp kon niet uitblijven. Mao herverdeelde de grond.

  Heden: In de Chinese hel zijn de grootgrondbezitters terug. Het pendulum in actie. Een ramp kan niet uitblijven?

  Om de ‘voortplanting aan de onderkant’ af te remmen, spelen media-conglomeraten tegenwoordig een sleutelrol. Die gedragen zich als grootgrondbezitters die gif in de eens vruchtbare grond van de geest zaaien. Als gevolg ‘wijsheid’ via beeldschermen gaat sociale cohesie aan barrels en ontstaat pover optreden. Een andere vorm van armoede, maar met dezelfde uitkomst: Een creatieve en sociale onvruchtbaarheidsbehandeling. Een ramp kan niet uitblijven?

  Waarom vindt eigenlijk niemand mosterd na de maaltijd een goed idee? Wat ook geldt voor “too little, too late”?

  Waarom zijn figuren die zichzelf heel wat vinden vastbesloten om de ene ramp na de andere te veroorzaken, voor anderen wel te verstaan? En hoe komt het eigenlijk dat ze zichzelf heel wat vinden (en anderen niets)? Ooit… was dat heel anders, gebalanceerd. Nog voordat egalisatie en nivelleren ter sprake gebracht werd omdat die balans scheef getrokken raakte.

Comments are closed.