Vrijspreker: De rechtsstaat staat onder druk, wat is de laatste trend?

Opperdienaar: Vroeger had je dat iemand onschuldig was totdat schuld bewezen was door een overheidsrechter. Maar het lijkt er op dat dit proces steeds meer onder druk komt te staan. Er ontstaat een Twitter lynch menigte en het is afgelopen met iemand, zonder dat het een rechtszaal te zien krijgt. Je zag het al met de Google medewerker James Damore, die een memo schreef en gelijk ontslagen was. Dit proces heeft zich inmiddels al talloze keren herhaald. De beschuldigingen zijn altijd hetzelfde en van morele aard.

Vrijspreker: Waarom altijd morele aanvallen?

Opperdienaar: Veel libertariërs blijven maar schermen met economische theorieën, welvaart en economische groei. Maar als het nog niet duidelijk mocht zijn: Daar overtuig je niemand mee. Alle grote ideologieën hebben met morele argumenten gewonnen en ook nu zie je weer dat de lynch menigte met morele verontwaardiging altijd wint.

Afgelopen week bereikte het zijn tijdelijke toppunt in de VS. De kandidaat voor het amerikaanse hoge gerechtshof, wordt even gepiepeld met behulp van een verkrachtingsbeschuldiging van 30 jaar geleden, waar geen enkele getuige van is. Ook wordt er melding gemaakt van groepsverkrachting, waar al die jaren niemand aangifte van heeft gedaan en waar het slachtoffer nog vele keren naar dergelijke ‘feestjes’ terugging. Dit alles komt opeens naar boven vlak voor zijn benoeming.

Het ironische is natuurlijk dat het hoge gerechtshof het hoogtepunt zou moeten zijn van de rechtsspraak, van hoor en wederhoor, van feiten boven beschuldigingen. Nu wordt de kandidaat voor deze positie door een morele lynch menigte gepiepeld op louter inconsistente beschuldigingen. De uitholling van de rechtsstaat is doorgedrongen tot de tempel van de rechtsspraak. Het deed zelfs de Amerikaanse senator Lindsey Graham (die nog geen slagveld zag waar hij geen anderen naar toe wilde sturen) verzuchten: “Als een beschuldiging genoeg is, God sta ons bij”. Tja, hij heeft menig oorlog gesteund op basis van alleen beschuldigingen, dus op zich is het geen principe van hem.

Vrijspreker: Wat maar weer eens duidelijk maakt, wat altijd wint in de samenleving van primaten: morele verontwaardiging

29 REACTIES

 1. Op zich is het hoopgevend dat morele verontwaardiging zo’n sterke kracht in de samenleving is. Want dat betekent dat de mensen diep in zich een zeer sterke hang naar het rechtvaardige en het goede hebben. Het trieste is dat deze positieve kracht steeds wordt misbruikt voor kwade politieke doeleinden.

 2. Het gedoe rond deze kandidaat had voorkomen kunnen worden door een ander naar voren te schuiven. Het modderen gooien, is in de politiek al sinds jaar en dag gebruikelijk. Verdient dat een schoonheidsprijs? Neen. Is het bedenkelijk? Ja. Moet je je verzetten tegen deze praktijken? Ja. Maar wil je je doel bereiken? Houd dan rekening met dit soort praktijken. Strijd op beide fronten.

  Overnight [7] reageerde op deze reactie.

 3. Staat de rechtstaat onder druk of de rechts-staat?
  De rechtspraak of de rechts-spraak?

  Als ik even naar onze eigen staat (toestand) kijk, terug in het verleden, dan werd recht staan door de staat toch wel erg moeilijk gemaakt. Systematische sabotage onderweg, van buitenaf. Dat is wat leven onder een bezettingsmacht betekent. Gehinderd en beperkt worden op de terreinen die er werkelijk toe doen.

  Recht-spraak? Als wij recht spreken, is er de staat (medewerkers) als muur om tegenaan te kletsen en van achter een beveiligde muur van veronderstelde superioriteit krom te spreken. Want recht is moet en zal krom worden, liefst gevolgd door een lijdzame knik van onze kant “ja, zo is het. Aldus heeft de ‘hogere macht’ gesproken”. Alleen horen wij uitspraken van degenen die menen te mogen beslissen over de levens van anderen telkens weer hoofdschuddend aan.

  Dit past in een oude traditie van onder druk zetten en dan maar hopen dat er een reactie komt die vervolgens gekanaliseerd kan worden om oude tradities in stand te kunnen houden. Alleen… zijn ze dat niet waard.

  Zoals de waard is vertrouwt ‘ie zijn gasten. En andersom, van gasten en personeel jegens de waard. Is de waard niet waardig, dan komt er gedonder in de tent. Je zou zeggen; niet goed voor de business. Anderzijds; waarom zou een bevolking opgedeeld moeten worden in waard(en), personeel en gasten?

  Even denken… er werd een oplossing verzonnen voor een probleem, waarna de oplossing (een veronderstelde Final Solution) een probleem werd. Er werden problemen op problemen gestapeld. Met als uiteindelijke uitkomst dat de feitelijke Final Solution verder weg is dan voor allerlei veronderstelde oplossingen werden uitgeprobeerd. Geneeskunst van sociale problematiek die in de praktijk een soort kwakzalverij is. Lucratief, dat wel. Alleen lees ik zo her en der dat de rollen nu omgekeerd worden en de kwakzalvers onder druk gezet worden.

  Schijnbaar zijn er plannen richting pek en veren, hoewel partijen over en weer voorlopig nog met modder smijten. Beide partijen (noem het maar links en rechts) zijn druk bezig om hun eigen graf te graven.
  Wij zijn neutraal, doen daar niet aan mee. Geen enkele behoefte om weer eens tot lijdzaam onderdeel van het probleem tussen anderen te worden gemaakt, onder druk gezet om met één der ‘markt’ partijen mee te werken.
  Wat ons betreft: Wie niet wil horen, moet maar voelen. Door aanwending van eigen kracht ten onder gaan lijkt me een heel interessante ervaring. Alleen… anderen proberen mee te slepen in die val is beschamend. Toch wordt het gedaan.

 4. Als ik schrijf PIGS-landen die op te grote voet hebben geleefd en bijv. snelwegen hebben aangelegd die niet gebruikt worden… dan is het niet verwonderlijk dat er nu druk op die landen worden uitgeoefend. Maar ja, het is natuurlijk een grappig potje schelden hé… want de vraag is natuurlijk wie der partijen er nu eigenlijk een potje van heeft gemaakt. Misschien wel allebei, wie weet.

 5. Het wapen, het éénigste wapen van het volk in een Democratische samenleving, het “” volks REFERENDUM “”, is ons door een mormel pseudo vrouw Ollegren uit handen geslagen, met vooropgezette kwade bedoelingen, “”De Bilderbergers “, wensen de macht van het volk niet, dus ons streven moet zijn de met volle 100% inzet , om dit Referendum in eere te herstellen, en te gebruiken als wij het volk, de inwoners – kiezers dit wensen, en gehoorzaamheid aan dit uit gesproken referendum eisen, groet !

 6. @Overnight [7]: Als ik in de politiek zou zitten, zou ik een kandidaat voorstellen die met gemak een twitter lynch zou kunnen doorstaan of beter nog waarbij geen twitter lynch zou kunnen ontstaan. Als het mijzelf zou betreffen terwijl ik superschoon ben, zou ik doorzetten. Immers, wat heb ik te vrezen. En als mijn tegenstanders onwaarheden zouden verkondigen, zou ik ze aanpakken. Tegen de waarheid is niets bestand. Moddergooien valt niet te voorkomen. Is van alle tijden. Het overkomt je. Als het maar om je te testen, of je medestanders. Als die je laten vallen, zijn ze geen knip voor de neus waard.

  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Bertuz [8]: Klinkt logisch. Alleen is niemand is superschoon. Dat openlijk, ruiterlijk toegeven is vooral een kracht. Terwijl dat niet toegeven een zwakheid betekent, want er gaat kracht verloren om een schijn in stand te houden.

  Sommigen vervuilen zichzelf, anderen worden door hun omgeving bevuild. Of allebei. In beide gevallen niet schoon. Eerlijk is eerlijk.

  Misschien… dat het erkennen van vuil tot nadenken stemt. Want de erkenning impliceert de wil tot (zelf)reiniging. Voorbeeld doet volgen?

  Doet me denken aan predikanten die openlijk overspel opbiechten. Ze predikten reinheid, maar bleken zelf niet tegen onreinheid bestand.
  Is dat opbiechten nu een acteerprestatie á la “ik kan er niet onderuit om dit toe te geven, maar doe ondertussen toch lekker wel wat ik wil” of juist een schreeuw om hulp “help me om schoon te blijven”?

  Dit soort psychologische overdenkingen kunnen best leerzaam zijn.

  Bertuz [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Bertuz [10]: Begrijp ik. Die predikant die ik noemde heeft wannabe lynchers de wind uit de zeilen genomen door uit de kast te komen. Er zijn geen lijken in de kast meer als munitie. Degenen die dan nog schelden zijn degenen die zelf niet uit de kast willen komen met hun vuil.

  Overigens doe ik niet alsof zo’n predikant een weerloos slachtoffer is die niet anders kon dan tot overspel overgaan. De praktijk leert dat er op bepaalde predikers opdringerige figuren af komen die weleens onderonsjes zouden willen. Dat kan zo iemand zelf afketsen, wat door anderen moeilijk gemaakt kan worden door opdringerigheid. Omgekeerd kan gesteld worden dat onderonsjes ook gewoon in gezelschap van anderen (minstens een ander) kunnen plaatsvinden. Daar kunnen ook anderen op toezien. Voorkomen is beter dan…

 9. Iets verder op deze pagine, schrijft iemand dat het oorlogs misdaad is, om een natie waarmee je niet mee in oorlogsstaat verkeerd, laat aanvallen door de door jouw cq land betaalde huurlingen, en hun materiaal, niemand reageert hier duidelijk op, geen politicus of burger, tot nu dan, we wachten af ?!

 10. @Bertuz [10]: Ik reikte zojuist een denkoefening aan. Die predikant zit ergens in een keten met oorzaken en gevolgen, die voor bestuurders en politici hetzelfde is hoewel er andere woorden worden gebruikt. Iemand wordt overbelast, gaat buiten zijn boekje, overspeelt zijn hand etc.

  In die keten kun je teruggaan naar oorzaken en verschillende tijdslijnen uitzetten (scenario’s). De vraag is dan, wat ga je doen? Symptomen bestrijden of oorzaken in beeld krijgen en die aanpakken?

  Met voldoende kennis van de innerlijke natuur is dat een hoogst leerzame denkoefening. Het is echt geen magie.

 11. @Bertuz [10]: het artikel gaat er juist over dat er zonder harde feiten, beschuldigingen worden geuit, waardoor iemand afgebrand wordt. Denk je nu echt dat al die #metoo beschuldigingen allemaal waar zijn? Op zijn minst zijn de beschuldigingen vaak niet op feiten gebaseerd.
  En dan wat is schoon?, vroeger een eerbaar beroep, maar als vandaag bekend wordt dat mijn vader kolenboer was, ben ik al verdacht.

  Bertuz [15] reageerde op deze reactie.
  Nico [16] reageerde op deze reactie.

 12. @Overnight [14]: Geen juridisch bewezen feiten idd. Dat maakt het ook zo vervelend. Maar politiek gezien kan dat al tot zoveel schade leiden dat men de kandidaat liever afserveert. Mocht er sprake zijn van laster of smaad aanvechten. Of eisen klachten overtuigend met hard bewijs te onderbouwen.

 13. @Overnight [14]: Waar komen al die #metoo verhalen vandaan denk je? Zou het zo zijn dat er vrouwen gaat zitten en denken, “kom, laat ik eens wat beschuldigingen verzinnen?”

  Of.. is het misschien zo dat de vroegere heksenjacht op vrouwen om eens te zien wie er nu een onvervalste was nu wordt omgedraaid en losgelaten op mannen om eens te zien wie er nu een echt is?
  In beide gevallen vallen de nepperds af…
  Misschien alleen aanvaardbaar als het een ander overkomt?

  Ik chargeer nu even, maar het staat als een paal boven water dat dit soort verschijnselen ergens vandaan komen. Kennelijk met de bedoeling om iemand voor paal te laten staan. Waarom? Waartoe?

 14. We hadden het hier zojuist even over het gedrag van vrouwen. We hebben te maken gehad met een door anderen in een positie gestelde vrouw die niet afwachtte tot het #metoo werd, maar kennelijk dacht “Laat ik er maar eens #youtoo van maken”. En hoppa in de preventieve aanval ging. Eerlijk is eerlijk, zo gaat dat soms. Volgens mijn ‘andere helft’ (vrouw) ging het kennelijk om een raszuiver teringwijf 😀

  Teringwijf niet om te schelden, het was een kwestie van besmetting met bepaalde denkwijzen.

 15. Als je wat artikelen leest van hoe het nu echt inelkaar steeks, zijn al onze discusies volkomen zinloos, alles is bedacht en wordt uitgevoerd, of wij dit willen of niet, het zijn de heersers en bezitters van onze wereld ( geen Goden op de Olympus ) die ons lot bepalen, dus leef zo lang het je nog gegunt is, het leven is verrukkelijk, groet !

 16. Nico, teringwijf, en dit uitgesproken door een vrouw, klinkt niet echt woman like in mijn oren, ongeacht deze USA situatie, verkeren de vrouwen altijd in een underdog situatie, willen wij onze echte vrouwen, moeders, zusters behouden, moeten wij ze als zodanig respecteren, en behoeden voor het grote viese kwaad !

  Nico [20] reageerde op deze reactie.

 17. @toute va bien [19]: Dan hebben de mannen en vrouwen waar u mee omgaat u kennelijk nog geen besef van de werkelijkheid bijgebracht. Laat ik u even helpen om uw leerachterstand weg te werken:

  Ooit… begon de tering bij mannen.

  De tering (TBC) staat ook wel bekend als ‘consumption’ en ‘witte koorts’, iets dat ik via deze website duidde als het ‘witte gevaar’ (afgedwongen kleingeestigheid). Een besmetting daarmee werkt als volgt:

  Je stelt regels voor anderen vast en houdt die als een plaat voor je kop, zodat ze als een soort stenen tafelen met de 10 geboden naar anderen kunnen worden gepresenteerd. Jouw gedragscode domineert, anderen kunnen die tering krijgen, omdat ze anders geen nering kunnen of mogen verkrijgen. Anders uitgedrukt wordt inkomend en uitgaand gedrag van anderen daardoor dwingend gereguleerd. Dat anderen ook een geest in zich hebben is niet zo relevant, daar spelen ze maar in hun eigen tijd mee. ‘Consumption’. De gedragscode die iemand van nature zelf vaststelt werd geconsumeerd, als door een kankergezwel verdrongen door een extern opgelegd gedragscode.

  Het moge duidelijk zijn dat die gedrag nage-aapt kan worden door vrouwen en kinderen. Besmettingsgevaar. Wilden vrouwen meedoen met mannen, dan moesten ze zich laten besmetten. Want de genderrol man werd nu eenmaal het ‘goede voorbeeld’ genoemd. Eeuwenlang bepaalde mannen waar vrouwen zich aan te houden hadden. En kinderen… werden soms ingezet als verklikkers om mannen en vrouwen in de gaten te houden vanwege die regels. Ze werden geprezen voor gewenst gedrag. Jong geleerd, oud gedaan. Wat niet zonder een dergelijke besmetting kan.

  Uw man heeft kennelijk ervaring opgedaan met Provo’s en zal zich kunnen inleven. Vraagt u eens aan hem wat er gebeurt wanneer iemand met een gezonde gedragscode een minderheidsgroepering zoals burgermeesters en politie uitdaagt om eens te laten zien waar ze daadwerkelijk voor staan. Wedden dat de wapenstokken en/of vuurwapens tevoorschijn komt om de tering wat intensiever te verspreiden? Heel fatsoenlijk en beschaafd allemaal, maar ongeveer even gezond als de pest.

  peter [21] reageerde op deze reactie.

 18. Om de puntjes op de i te zetten iets meer over de tering. Die wordt veroorzaakt door de bacterie mycobacterium tuberculosis, een bacterie die zich qua gramkleuring zoals gram-positief of gram-negatief kan gedragen. Positief betekent volgens het woordenboek zoiets als erkennen, negatief erkennen. Zo werkt het ook met gedragscodes. Je kunt de pure innerlijke natuur erkennen of juist ontkennen. Puur natuurrecht erkennen of juist ontkennen.

  Om dit nader te analyseren is een autopsie (vanuit Grieks voor ‘met eigen ogen zien’) op de tering leerzaam.

  Eén van de elementen die je tegenkomt is het rollenspel van genderrollen. De man en vrouw worden in een bepaalde positie geplaatst, met bijbehorende spelregels. De man moet een opgeblazen macho of ridder op het witte paard zijn, de vrouw een meegaand muurbloempje of edele prinses. De een als bijv. jager of soldaat, de ander als weerloze. Onhaalbare ideaalbeelden, vanwege de pure innerlijke natuur. Daardoor ontstaat acteerwerk, angstvalligheid en krampachtigheid.

  Een ander element is ‘grootsheid’. De man is ‘groot’ wanneer in de rol van bijv. regimentsleider, ‘klein’ als lid van een regiment. Tegenwoordig ‘groot’ als bijvoorbeeld werkgever of bestuurder, ‘klein’ als werknemer. Daardoor kunnen individuele onafhankelijkheid en dito zelfstandigheid zomaar (zoals bij ons) zoiets als “Mein Kampf” worden. Vanwege dwingende omgevingsfactoren die de pure innerlijke natuur schenden.

  Deze 2 voorbeelden zitten kennelijk nogal diep in traditie verweven. Hoewel daar allerlei modernere voorbeelden aan toegevoegd kunnen worden.

  Al eerder gaf ik op deze website aan dat wij graag ‘echte mannen’ en ‘echte vrouwen’ zouden zien. Het zij verre van ons om partij voor één van de twee te kiezen. Met ‘echt’ bedoelen wij onvervalst, onbesmet en onvervuild met bepaalde denkwijzen die de pure innerlijke natuur en puur natuurrecht bijten. En dat is best lastig rond speuren, want besmetting met de figuurlijke tering is alomtegenwoordig. Een smet op het blazoen van gevestigde regimes die de figuurlijke tering via wet- en regelgeving verspreiden.

 19. Pardon, typevout. Negatief in gram-negatief betekent volgens het woordenboek ‘ontkennen’. Wie via die route zijn gram wil halen ontkent doodleuk datgene wat puur van aard is, om vervolgens de vermoorde onschuld uit te hangen (‘dit zijn nu eenmaal de regels’)

 20. @peter [21]: In bepaalde gevallen schaaft beschaving puur weg om het te vervangen door iets rottigs, zoals een vervalstng. De logica daarvan valt niet te ontkennen, hoewel die logica best rottig in elkaar zit.

 21. Peter en Nico, jullie geven precies aan wat er heel erg scheef zit in onze huidige samenleving, ten koste van alles je gelijk willen hebben, jouw zienswijze is de juiste, en ook al moet je de werkelijkheid een beetje verdraaien om jouw onterechte ideéen te kunnen spuien doe je dit, ga je gang zet je zelf voor schut, en laat de mensen je onverstand zien, we hadden het niet over ziektes en hun verschijnzelen, maar over gebezigde benamingen zo als ” teringwijf “voor mede mensen gebezigt door jouw geachte Ega.
  In de Provo tijd, waren er vele zo als jullie die het van uit de verte bekeken, waarom om dat het bange schijtzakken waren, hun tijd verdoen met onbenullig kletsen, de Provo’s lieten zien dat er ook nog mensen waren die voor hun vrijheid stonden, en er voor wilden vechten, het leverde mijn man twee kromme stukgeslagen vingers op, en nu zijn deze onnozelen bijstanders ridders van het onverstand, zo als jullie, volwassen en hebben nog steeds hun lesje niet geleerd, en dat gaat ze in de toekomst duur kosten, en zeker berauwen ! jullie propageren zelf ! verdeel en heers !

  Nico [28] reageerde op deze reactie.

 22. De rechtstaat is er alleen voor de brave burger, maar daar zijn er zo weinig van?

 23. @toute va bien [25]: Een interessante omkering. Naar verhouding zijn er minder wetgevers en aangestelde wetshandhavers dan ‘de rest’, minder werkgevers dan werknemers, minder met een berg opgestapelde poen dan met een heuveltje, platzak of verzakking onder de nullijn. Ook als staf-medewerkers meegerekend worden.

  Ik begrijp het, niet leuk om bijv. lid van een minderheidsgroepering genoemd te worden. Maar dat doet niets van de feiten af.

Comments are closed.