Gedwongen inkomensoverdrachten en subsidies komt men op de meest onverwachte plaatsen tegen.

Tot de vreemdste subsidies behoren die op vervoer door de lucht. Er is echter een aantal landen dat luchtvervoer zwaar subsidieert.

Deze subsidies worden soms gegeven om bepaalde delen van een land beter toegankelijk te maken. Maar hier en daar zijn de redenen moeilijker te doorgronden.

Zo betaalde ik onlangs € 70,00 voor een retour van Manila naar Davao, dat op een afstand van 806 mijl van de hoofdstad ligt. Dat is ruim vier cent per mijl: een spotprijs die vermoedelijk ver onder de kostprijs ligt.

Dergelijke subsidies resulteren doorgaans in een inkomensoverdracht van arm naar rijk, omdat het het meer welvarende deel van de bevolking is, dat van het vliegtuig gebruik maakt.

In Nederland worden concerten, balletvoorstellingen en andere culturele manifestaties gesubsidieerd. Maar putjesscheppers, vuilnismannen en straatvegers hebben doorgaans weinig belangstelling voor dergelijke evenementen.

Hen middels de bij hen geheven inkomstenbelasting mee laten betalen aan dergelijke manifestaties lijkt dan ook een vreemd concept. Het is tenslotte aan henzelf te bepalen, welke geestelijke en materiële goederen zij willen consumeren en zelf de rangorde van dringendheid te bepalen.

Iemand levenslang harder te laten werken opdat een ander tegen een lagere prijs in de operaloge kan zitten, lijkt dan ook een eigenaardig concept.

Hugo van Reijen

12 REACTIES

 1. Het is meer als vreemd, als er een andere naam gebruikt zou worden, is het zoetsappig het stelen van geld, door een belangengroep, beetje corrupt ook !

 2. Ooit kende ik een arbeider die elke maand naar de opera ging. Naar de laagste rang op het 2e balkon in de Stopera (4e rang naar ik meen). Ik ben een aantal keren met hem mee gegaan.

  De rest van het publiek leek mij voornamelijk uit bankiers en ambtenaren te bestaan. Een paar met wie ik een praatje mee maakte viel in die categorieen. Beide groepen zijn dik betaald en makkelijk in staat om van eigen geld een kaartje te kopen zonder subsidie.

  Hoe het met die arbeider is afgelopen weet ik niet. Daar heb ik al lang geen contact meer mee. Het zou mij niet verbazen als die intussen ambtenaar is geworden en de hele dag uit het raam kijkt naar de voorstelling op straat.

 3. Een bepaalde regering geeft een subsidie aan een luchtvaartmaatschappij om ervoor te zorgen dat een bepaalde stad meer bezocht wordt door buitenlanders. Als impuls voor de economie aldaar, want bezoekers komen uiteraard niet met lege handen aan. Hoewel ze liefst wel met lege handen vertrekken. Alleen wordt dat er niet bij verteld natuurlijk.

  Luchtvaartmaatschappijen als Easy Jet en Ryanair schijnen door dit mechanisme prijzen van tickets laag te kunnen houden.

 4. @Hang Bejaarde [5]:
  Dat is waar. Ik zat een keer naast iemand uit Belgie die met EU-geld een verkeerstoren kwam bouwen in Vanuatu voor meen ik zeven miljoen euro.

 5. @Hang Bejaarde [5]: Het kan eenvoudiger. Ooit woonden we op ongeveer een kilometer van een vliegveldje voor sportvliegtuigen dat weinig meer was dan een grasmat. Kleinschaligheid vereist een veel minder investeringen in infrastructuur. Vervolgens is het hoogstens de vraag hoe intensief het ingezet wordt. Op dat kleine vliegveldje circuleerde het allemaal best gezellig, met een keurig nette balans tussen rust en efficiency.

  Er wordt vaak gezegd “big is beautyfull”, maar “small” is nog steeds het gezondst. Groot ontstaat door ‘genetische manipulatie’ in het (zelf)bestuurlijke DNA. Gevaar! Mutanten! Whahaha…

 6. Hier een linkje naar dat vliegveldje. Even op het knopje ‘satelliet’ drukken en je ziet vooral een grasmat.

 7. Kauwen en herkauwen op informtie is best leerzaam. Voor de liefhebbers hier mooie beelden; van een vliegveld via paarden naar (zelf)bestuur. Herkenbaar en sprekend voor libertariërs?

  Het Tsjechische woord voor vliegveld begint met ‘let’, het woord voor ‘jaar’. Misschien een samengesteld woord voor een ‘plaats voor jaarlingen’. Een jaarling is een paard dat door een fokker is afgeleverd en nog niet klaar is voor een paarden-race. Pas later vindt ‘zadelmak maken’ plaats.

  Vergelijk dit met (zelf)bestuur. Van nature ben je zelf de jockey (ruiter) en paard van je eigen leven. Zoals bij een ZZP. Daar wordt vaak wat meewarig naar gekeken, alsof er sprake is van een beginner, omdat het een culturele norm is geworden om de ruiter over het leven van anderen te zijn, of een werkpaard voor anderen. Waarvoor iemand dan eerst ‘zadelmak gemaakt’ moet worden of rijles moet krijgen om het maar zo uit te drukken.

  Bij een sportvliegtuigje heb je direct contact met je omgeving. Je voelt het opstijgen, landen en turbulentie vrijwel zonder dat er iets tussen zit. Dat is bij jumbo-jets anders. Hetzelfde geldt voor een paard berijden of in een paardenkoets zitten. Of jezelf helemaal zelf besturen of door anderen bestuurd worden c.q. anderen besturen.

  Het punt: Als contact verdunt of verloren raakt omdat er iets tussenin zit, zoals afstand, dan komen bepaalde signalen niet meer door. Het creëren van afstand en dan toch willen (be)sturen is zo bezien een recept voor ellende, schade en verzieking.

 8. @DzVzTkM [10]: Als de (verplichte) verzekering 10% van de nieuwwaarde van een Bugati, Rolls, Maserati …..etc was ! zoals voor de paupers reden er wel meer volkswagens.

 9. Het is populair te denken dat cultuursubsidies subsidies zijn van arm naar rijk, maar m.i. onjuist.
  Punt is dat alle belastinggelden in 1 grote pot komen en dan herverdeeld worden dus je kan onmogelijk een individueel betaalde euro of cent volgen, maar laten we even het volgende in overweging nemen:

  T.g.v. de progressiviteit in ons belastingstelsel betalen de laagste inkomens erg weinig en houdt men rekening met zaken als kindergeld (wat een lump sum is en niet een percentage van je inkomen en dus procentueel erg veel t.o.v. een laag inkomen), dan zijn vele gezinnen met lage inkomens geen netto belastingbetalers doch netto ontvangers.
  Maar zelfs als ze puur financieel toch (kleine) nettobetalers zijn, dan maken zij met een Polotje daarom niet minder gebruik van de openbare weg dan iemand die hetzelfde (woon-werk) traject aflegt in een Mercedes. Als je redeneert dat met belasting eerst en vooral “de basis” wordt bekostigd en luxe slechts met wat er overblijft aan budget, dan zijn het dus de hogere inkomens (die disproportioneel veel betalen want op een dubbel zo hoog loon betaal je meer dan dubbel zoveel) die excessief gepluimd worden en dat geld … wordt dan uitgegeven aan zaken als cultuursubsidies. Kortom: de “rijken” financieren zichzelf.
  Niet slechts de werkloze doch ook de working poor is vaak niet eens nettobetaler en al is dat al is dan is wat ie ontvangt aan onderwijs en zorg voor de kinderen kostbaarder dan zij netto financiele bijdrage. Kortom: kosten van excessen (zoals gesubsidieerde kunst) worde meestal gedragen door wie ook subsidies krijgt.

Comments are closed.